Deconfinement difficile!

Att släppa på karantänen är ett stort problem i Frankrike. Alla bråkar om hur detta skall göras.

Facken på skolorna skall gå ut i strejk, apoteken är arga, politiker är arga på de stora livsmedelskedjorna, senaten röstade ned regeringens förslag och 60 % av fransmännen tycker att det är otäckt att lämna hemmet och försöka leva mer normalt. Man får väl säga att Frankrike börjar återgå till normalt beteende.

För att börja med skolan. Regeringen har sagt att dagis och de första skolklasserna skall börja på måndag den 11 maj. Dessa dagis och skolar styrs av kommunerna. Regeringen har sagt att det inte är skoltvång, att gå till skolan är frivilligt. Man skall hålla distans och tvätta händerna. Klasserna begränsas till 15 elever istället för det normala 30 elever.  Nu är det över 300 borgmästare som vägrar att öppna skolorna.

Staten har delegerat ansvaret till regionerna och kommunerna att öppna skolorna. Som vanligt i Frankrike har myndigheterna centralt utformat ett mycket detaljerat regelverk hur man skall öppna och sköta skolan. Det är ett dokument på 54 sidor som i detalj reglerar hur barnen kan vara trygga i skolan. Här är kärnan till varför det är så komplicerat i Frankrike. Fransmännen älskar friheten men ansvariga önskar få regelverk som man kan förhålla sig till. För de ansvariga är det viktigt då man slipper ansvar. Man kan bara säga att man utfört det som någon har bestämt. Jag skrev om detta i inlägget,  Skydda, Testa och Isolera den 29 april.

Varför öppnar inte vissa kommuner skolorna? I enlighet med det detaljerade regelverket som myndigheten har skickat ut kan man inte möta alla krav och därmed riskerar man barnens och lärarnas hälsa. En tydlig förändring i Frankrike är att man går till domstol för att någon ansvarig inte skyddat befolkningen tillräckligt. Tydligen har premiärministern Philippe mottagit 50 polisanmälningar under denna kris. Borgmästarna är också rädda för att bli åtalade. De kan bli personligt ansvariga för att ha orsakat ett barns död i skolan om man inte har alla detaljer i det 54 sidor långa dokumentet på plats. Det hörs röster att man skall besluta om en lag som friskriver borgmästarna om något skulle inträffa i skolan under denna epidemi. Ansvarsfrågan är central.

Som jag tidigare skrivit så har facken påkallat strejk för att det inte finns skyddsutrustning till lärarna. Skyddsutrustning är masker och handsprit men också att barnen inte sitter tillräckligt långt från varandra. De utgår från att det inte finns tillräckligt med skydd, det är en preventiv strejk. De uppmanar sina medlemmar att lägga ned arbetet om det finns hälsorisker med att utföra arbetet. Jag undrar vad sjukhuspersonal och de som arbetar på äldreboende tycker om detta? I början av epidemin fanns det begränsat med skyddsutrustning för dessa grupper.

Igår röstade senaten ned regeringens plan för Frankrike. Premiärministern har haft som mål att alla partier och politiker skall ställa sig bakom planen, vilket naturligtvis misslyckades. Alla senatorer från Macron’s parti lade ned sina röster vid omröstningen, därför förlorade man. Det har nu ingen betydelse för att genomföra planen eftersom det är riksdagen som bestämmer. Det visar bara hur politikerna agerar. De röstar emot men har inga egna planer för hur man skall återgå till normalsituation. Regeringen önskar få införa dekret pga. epidemin ända till den 24 juli, nu beslutade senaten att bara ge tillstånd till den 10 juli.

Regeringen har också haft stora kommunikationsproblem under helgen. Någon sade att man skulle införa karantän ända fram till den 24 juli för alla som reste in i landet. Det togs snabbt upp av media och blev en sanning. Även TV4 i Sverige har kommunicerat detta. På söndag dementerades denna information och inga karantänkrav finns för de som kommer från andra länder inom EU.

Apoteken är arga för att de stora livsmedelsaffärerna säljer ansiktsmasker och kräver att en utredning tillsätts. Har de haft dessa ansiktsmasker på lager när det har varit så stor brist på dessa?  Regionens högsta chef på Rivieran har skickat en förfrågan till livsmedelskedjorna för att få dokument på när de fick dessa varor till sitt lager. Han hotar med stämning. Det är misstroende som reglerar livet i Frankrike.

I Mandelieu har borgmästaren bestämt att alla skall bära mask när man är utomhus. Det går på tvärs mot regeringens riktlinjer. Regeringen säger att regelverket måste vara likartat i hela Frankrike. En stad kan inte ha masktvång och en annan tillåta människor att promenera utan skyddsmask. Hur skall man hålla reda på regelverket när man passerar olika stadsgränser?

Amazon har hamnat ordentligt i blåsväder. I mitten av april beslutade en domstol att ett av deras lager i Frankrike skulle stänga. Orsaken var att man inte hade vidtagit tillräckligt med skyddsåtgärder enligt facken. Facken tog företaget till domstol och fick rätt. Troligen fanns det en annan orsak bakom beslutet också. Amazon sålde alla sorters varor, inte bara det som anses vara mest nödvändigt i enlighet med regelverket. Det är illojal konkurrens mot alla affärer som tvingats stänga. Amazon stängde lagren. Vad hände? Amazon började distribuerade varor från andra länder där lagren fungerade. I torsdags lade Amazon ett permitteringsvarsel för 10 000 anställda i Frankrike och hänvisade till att de är förhindrade att utföra sin verksamhet i Frankrike. De har ett stort vitesbelopp att se fram emot om de fortsätter att distribuera varor från de franska lagren. Det är svårt att hantera de regler som EU har utformat, en av dessa är fri rörlighet för varor.

När företagen öppnar finns det regler även för dessa. Ett dokument på 20 sidor reglerar hur företagen skall ta emot medarbetarna som kommer till arbetet. Återigen regler som man skall följa och som ibland är svåra att efterleva. Men då finns någon ansvarig.

Det känns skönt att det börjar bli som vanligt i Frankrike. Det händer något varje dag och diskussionens vågor går höga.

Vi ser fram mot att få promenera utefter havet i nästa vecka. Med eller utan mask spelar igen roll.

Bor vi i ett grönt eller rött departement?

Hälsoministeriet har utformat en övergripande bild över situationen i Frankrike. Den 7 maj beslutas vilka departement/regioner som skall få lättnader. Det är tre kriterier som ligger till grund för bedömningen om man blir grön eller röd. No 1, hur stor smittspridning är i varje departement, no 2 hur beläggningen inom sjukvården ser ut och antalet intensivvårdsplatser som finns till förfogande, no 3 är hur varje departement kan hantera testning av personer som misstänkts bära på smittan.

Ni ser på kartorna att det finns en gul del, Rivieran är ett sådant område. Kan m.a.o. bli endera grönt eller rött, jag tror på grönt. Det vet vi den 7 maj.

De kommer att uppdatera dessa kartor löpande och går det åt fel håll i något departement så införs karantän på nytt eller andra begränsningar. En smart lösning så att fransmännen iakttar försiktighet även efter den 11 maj. Man behöver ett Damokles svärd för att förhindra oaktsamt uppträdande i Frankrike.

Ni hittar informationen om dessa kartor på denna länk:  https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/indicateurs-de-l-activite-epidemique

Klicka på länken så får ni tillgång till de olika kartorna. Den första kartan är den sammanlagda information, den andra kartan är smittspridning och den tredje kartan är sjukvårdens situation. Det som saknas idag är testmöjligheterna i varje departement. Den tillkommer när man har inventerat varje region.

Skydda, testa och isolera sa premiärminister Philippe

Philippe framträdde på tisdagen under en timme i Assemblée National och redogjorde för Frankrikes strategi för att öppna upp landet. Vi behöver lära oss att leva med ett livshotande virus under en längre tid, sade han. Idag saknas mediciner och ett vaccin kommer sannolikt inte att finnas förrän tidigast 2021. Frankrike försöker att öppnas upp progressivt. Man tar steg för steg och inför kontrollpunkter där man fattar beslut om fortsatt öppnande av samhället. Man tar tre veckor i taget och fattar nya beslut inför varje treveckorsperiod. Fransmännen uppmanas att ta ett samhällsansvar och skydda både sig och andra genom att iaktta social distansering och tvätta händerna samt bära mask. Man måste fortsatt vara mycket försiktig.

Man försöker att skydda fransmännen från detta virus men måste samtidigt skydda landets ekonomi och samhällets funktion, det är en svår balansgång.

Man kan sammanfatta hans tal att man lämnar en sträng karantän och går in i en karantän som är anpassad till den situation som respektive landsdel befinner sig i. Vi behöver anpassa vår livsstil efter hur viruset utvecklas i landet, sade han.

Några datum lämnades ut.

 • Dagis och skolorna för de minsta barnen startar den 11 maj. Inget masktvång
 • Skolarna för högstadiet startar den 18 maj. Masktvång
 • Gymnasieskolorna kan börja i 2 juni, efter en utvärdering i slutet av maj.

Skolan för de minsta barnen är inte obligatorisk, den är frivillig. Klasserna halveras, det skall finnas handsprit till alla barn. De som inte går i skolan skall få distansundervisning.

 • Caféer, barer och restauranger kan eventuellt få öppnas efter den 2 juni. Beslut i slutet av maj månad.
 • Arbetstagare skall prioritera distansarbete. I fabriker uppmanas man att försöka strukturera arbetsplatsen i skift och därmed undvika att personalen korsar varandra, samma grupper skall arbeta tillsammans hela tiden.
 • Affärer får öppna den 11 maj men med distans mellan varje kund och skydd för kassapersonal. För köpcentra på över 40 000 kvm är det upp till departementet att fatta beslut om.
 • Stränder får eventuellt öppnas upp efter den 1 juni.
 • Teatrar, museer och biografer hålls fortsatt stängda.
 • Stora evenemang kommer inte att äga rum förrän i september.
 • Lagidrotter inomhus får ej genomföras.
 • Lagidrotter såsom fotbolls- och rugbysäsongen ställs in.
 • Vi kan gå ut utan att fylla i en blankett, vi får sporta utomhus.
 • Parker kommer att öppna i departement som är gröna, se nedan.
 • Religiösa intuitioner får öppna, såsom kyrkor och tempel. För er information är ett tempel en protestantisk kyrka.  
 • Vi får åka 100 km från vårt hem.
 • Man skall undvika att åka mellan departementen/regionerna.
 • Sociala grupper om 10 personer tillåts i samhället och i hemmen.
 • Golfen är tydligen också tillåten från den 11 maj, två spelare per boll. Äntligen

Det finns stora skillnader hur olika regioner i Frankrike har drabbats av viruset. Man kommer att definiera de olika departementen som gröna eller röda. De gröna är inte speciellt drabbade, sjukhusen är inte överbelagda och smittspridningen är måttlig. De röda departementen har varit hårt drabbade och sjukvården är fortsatt hårt belastade, samt smittspridningen utbredd.  Kriterierna för vad som skall gälla röda alternativt gröna departement skall utarbetas. Generellt kan man säga att departementen utefter hela atlantkusten och medelhavskusten är måttligt drabbade. Vi får se vilka som blir gröna eller röda. Regeringen fastställer riktlinjerna men det är upp till departementen och borgmästarna att fatta lokala beslut utefter varje områdes situation. Om man skall förflytta sig bortom 100 km gränsen skall man ha särskilda skäl professionellt eller privat. Intyg skall medföras.

I kommunen Cagnes sur Mer, där jag bor, får man ansöka om att få två masker per person som kan användas 10-12 gånger. Jag skall hämta dessa den 5 maj och behöver elräkning, id-kort och min hustrus id-kort för att få dessa två masker. Många privata företag har ställt om sin produktion och gör bara masker idag. Många syr sina masker i hemmet efter mallar som tagits fram av staten. De som tidigare tillverkat masker har tredubblat sin produktion och staten importerar masker. Min tro är att de som önskar skydda sig kommer att bära mask i samhället efter den 11 maj.

Frankrike kommer att ha en kapacitet på ca 700 000 tester per veckan för att konstatera om man är smittad. Man räknar med att ca 3 000 personer blir smittad per vecka och att denna person har varit i kontakt med 25 personer under ca 7 dagar, ca 525 000 personer. Det skapas också betydande resurser för att spåra alla kontakter som den smittade har haft. Man utvecklar också en app som är frivillig för att kunna konstatera om man har varit i närheten av någon som insjuknat, besked om detta senare. Man kan välja om man vill isolera sig i hemmet eller på ett hotell om man konstaterats smittad. Hotellet betalas av staten.

Det är nu upp till fransmännen hur snabbt man kan släppa upp samhällets funktioner. Om man inte följer råd och anvisningar innebär det att smittan sprids och sjukvården återigen blir överbelastad och man måste införa striktare regler. Kontrollpunkterna är för att fatta nya beslut. I slutet av maj uttalar man sig om juni månad. I slutet av juni månad uttalar man sig om juli månad och hur semesterresor skall hanteras, etc.

Philippe får beröm för att ha framträtt i riksdagen, vilket han inte hade behövt. Han sade att det är viktigt att man tar ställning till planen i riksdagen och att man som riksdagsman ställer sig bakom, förkastar förslaget eller ställer motförslag. Man skall få tillfälle att rösta om dessa åtgärder för att samla de politiska krafterna bakom strategin och förslagen. Som svensk tycker jag att han var väldigt tydlig i sitt tal. Det finns många osäkerhetsfaktorer vilket gör att han inte kan svara på alla frågor. Många fransmän tycker att han var otydlig, han gav inte svar på deras frågor. Jag tror att det beror på kulturella differenser hur vi uppfattar hans tal.

Man märker hur svårt många fransmän har att fatta egna beslut. Landet och huvuddelen av företagen är strikt hierarkiskt uppbyggt. Man är vana att få tydliga instruktioner och tydliga regler som man skall hålla sig till. Man märker t.ex. att personal på dagis och småskolan inte kan hantera situationen. Man saknar regler för hur barnen skall hanteras i dessa Covid tider. Man måste ta egna initiativ och beslut och det har många som intervjuas svårt för. Man är rädd både för sin hälsa och för barnens hälsa men också för att göra fel. Man vill ha en liten bok med regler. Min uppfattning är att många fransmän har svårt att ta eget ansvar. Man kanske har försökt att göra det någon gång och fått mycket kritik och blivit utskälld för sitt initiativ. Jag märker att det är få som tar egna initiativ, man önskar alltid förankra med någon överordnad. Frankrike är detaljstyrt med lagar och förordningar. Så fort ett problem dyker upp kräver man att det skall finnas lagar som styr hur man skall hantera problemen. Det är ett hierarkiskt land.

Det franska samhället bygger i många fall på bestraffningar och auktoritet. Barnaga förbjöds enligt en nya lag 2019i Frankrike, ca 40 år efter Sverige. Det börjar i hemmet och fortsätter i skolan. Föräldrarna driver på barnen i skolan. Att klara skolan och att vara bäst i skolan är mycket viktigt för föräldrarna. Den franska studentexamen (Le Bac) är otroligt betydelsefull för föräldrarna. I år bedöms man på hela årets skrivningar och inte på det stora examensprovet som äger rum i slutet av skolåret. Le Bac skrivningarna kommer ej att genomföras i år och många föräldrar är oroliga hur deras barn skall få ett rättvist betyg. I skolan finns det inte plats för egna initiativ man styrs oerhört detaljerat av planer och regler. Alla barn får exakt samma undervisning, samma vecka i samma årskurs i Frankrike. Läraren tilltalas med Madame, Monsieur och det är läraren som bestämmer. Inför varje skolstart bestämmer läraren vilka färgpennor som skall inköpas, vilket papper (rutigt, randigt, streckat) o.s.v., allt är detaljstyrt. I arbetslivet är det viktigt att medarbetaren presenterar ägaren med Patron/Patronne.

Jag får önska er alla en trevlig Valborg. I Frankrike får vi ta på oss studentmössan i hemmet och titta på valborgsfirandet på TV. I Sverige får ni fira vid brasorna som tänds i över landet. Ibland blir det lite hemlängtan.

Ils sont fous, ces Romains!

Det var ett utryck som Obelix ofta använda när han reste runt med Asterix i Europa och andra delar av världen. De är galna dessa romare, står uttrycket för. (även Goter, Egyptier, Bretagnare). Man undrar nu om man inte kan säga detsamma om fransmännen. Regeringen säger att man skall försöka släppa upp samhället och försöka få igång vår ekonomi, våra företag, våra skolar och hela vårt samhälle. Vad gör lärarnas fackförbund, de påkallar strejk! I vilket land kan detta ske, naturligtvis i Frankrike.

Skolorna skall starta progressivt den 11 maj och under hela maj månad. Ministern för skolorna säger att det skall vara en mängd av restriktioner för att säkra elevernas hälsa. Det diskuteras att eleverna skall ha munskydd, halva klasser, handsprit etc. Det diskuteras även att inte skolan skall vara obligatorisk. Föräldrarna bestämmer om de önskar skicka sina barn till skolan. Att man börjar med skolan innebär att föräldrarna kan påbörja återgång till arbete på fabriker och branscher där man inte kan utföra arbetet på distans.

Det är lärarnas fackförbund FNEC FP-FO som utlyser strejken. Den startar den 11 maj och pågår maj månad ut. Argumentet är att lärarna saknar skyddsutrustning och därför utsätts för hälsorisker som inte är acceptabla. Facket tycker att det är konstigt att man skall kunna äta i skolbespisningen men att alla restauranger är stängda. Vidare anser de att skolan inte är ett dagis för Medef (arbetsgivarorganisationen i Frankrike) för att industrin skall komma igång. De säger i ett uttalande; ” Skolan och dess personal är inte en variabel för marknadens behov. Röster har hörts för att påskynda ekonomins återhämtning och starta upp produktionen, det är inte skolans roll”.

Fackförbundet FNEC FP-FO kräver:

 • Serologiska (blod) tester för systematisk screening av all personal och elever, i enlighet med yttrandet från ministerrådets CHSCT.
 • Desinfektion av skolor.
 • Skyddsmaterial (hydroalkoholisk handtvätt, handskar och FFP2-masker) i tillräckligt antal.

Facket uppmanar sina medlemmar att hävda rätten att lämna arbetet om de känner att deras egen hälsa är hotad och att de inte är trygga i att skyddet är tillräckligt. Ja de kan göra det enligt lag.

För er som vill läsa pressreleasen, finns den på C´est la Grève: https://www.fo-fnecfp.fr/la-reprise-des-cours-a-tout-prix-inacceptable-irresponsable/

Universiteten kommer aj att öppnas innan sommaren.

En annan sak som är intressant är att alla kommentatorer har synpunkter på allt och alla. De spekulerar hej vilt vad regeringen skall presentera i riksdagen på tisdag. Redan innan man har kommunicerat vad utsläppet skall innebära för Frankrikes innevånare spekuleras, kritiseras och diskuteras det för fullt. Det ligger i kulturen att fransmännen har åsikter om allt, De Gaulle sade ”hur skall man styra ett land med 258 olika ostar”. Så är det.

Regeringen presenterar tisdag eftermiddagen sin plan i riksdagen.

11 maj är början på slutet?

Måndag den 12 april höll president Macron sitt 4:e tal till nationen. Talet hölls i Elysée palatset och naturligtvis spelades Marseljäsen som inledning. Presidenten talade i 28 minuter. Talet var annorlunda i förhållande till de tidigare, presidenten gjorde en ”pudel”.

TV kanalerna har under 5-6 dagar spekulerat om vad som skulle sägas. Man har framfört att det skall vara mer konkret, mer riktlinjer, ökad tydlighet. Det är tydligt att Frankrike ser sin President som ledaren för nationen som skall ge dom vägledning genom denna kris. När man jämför med Lövfen´s tal är de kulturella differenserna påtagliga.

Talet följdes av 35 miljoner. Han hade ändrat ton och talet innehöll mer empati, uppmuntran, stolthet för vad nation uppnått men också ödmjukhet. Naturligtvis inledde presidenten att tacka alla för deras insatser och då menar jag alla.

Konkret vad sades?

Karantänen fortsätter till den 11 maj på samma sätt som vi har det idag. Vi kan besöka livsmedelsaffärer, gå ut med hunden, promenera 1 timme (max 1 km från hemmet), besöka apoteket, gå till läkaren och köpa cigaretter. Annars är vi inlåsta.

Fortsatt är norra Frankrike och Paris i en mycket ansträngd situation och intensivvården är fortsatt överbelastad. Detta kan sprida sig till andra delar av landet och därför häver man inte karantänen. Karantänen fortsätter för att man skall hinna få fram tester, masker och annat material som behövs när samhället släpps upp. Även efter den 11 maj skall vi behålla social distansering, tvätta händer, använda handsprit, ha masker när vi åker kommunalt osv.

Skolorna skall progressivt öppnas från måndagen den 11 maj, det gäller alla skolor förutom universiteten. Det var överraskande för flertalet. Många hade gissat att skolorna skulle ha stängt ända fram till sommaren. Mina grannar var övertygande om detta. Man behöver ha skyddsutrustning, omorganisera undervisningen, inför mindre klasser etc. för att minska smittrisken. Idag sker all undervisning på distans. Universiteten fortsätter sin distansundervisning och återupptar klassrumsundervisning till hösten.

Macron uppmanar företag att fortsätta sin verksamhet under förutsättning att man kan upprätthålla medicinsk säkerheten på arbetsplatser. Det innebär gummihandskar, munskydd, handtvätt etc. Man behöver omorganisera arbetet. Vissa företag har påbörjat detta och morgonskiftet kommer in vid 6-tiden och efter deras arbete står fabriken stilla i några timmar och på kvällen kommer kvällsskiftet in. Man gör så för att minska smittspridningen via material. Många företag har varit tvungna att stänga ned helt och permittera. Detta har utnyttjats av 170 000 företag och ca 8 miljoner personer har blivit permitterade. Personalen behåller 84 % av nettolönen och staten betalar ut ersättningen.

Vissa branscher som turism, caféer, restauranger, bio, teatrar och övriga scener kommer att få utökat stöd. Dessa kommer inte att öppna upp den 11 maj. De kommer att fortsätta hålla stängt tills vidare. Inget specifikt datum gavs. Regeringen tar beslut allt eftersom och öppnar verksamheter när det är möjligt. Festivaler är enormt populära i Frankrike och dessa kommer inte att genomföras innan den 15 juli. Man måste sätta ett frågetecken för alla dessa evenemang även senare i sommar. Från i mitten av maj kommer man att ge uppdatering av situationen varje vecka. Regeringens huvuduppgift är i första hand franska folkets hälsa och därefter hur man skall hantera företag och den ekonomiska situationen.

Från den 11 maj kommer de som uppvisar symptom på smitta att kunna bli testade. Hela befolkningen kommer ej att testas. Om man är positiv kommer staten att tillhandahålla hotell där dessa personer kan isolera sig för att undvika smittspridning. Staten betalar uppehället.

Man undersöker om man kan införa system med tracking via telefonens Bluetooth som man använder i Sydkorea, men utan att ange individens personuppgifter. Lösningen kommer att baseras på frivillighet, antagligen.

Han konstaterade att andelen av befolkningen som är smittad är mycket låg, det kommer att ta tid innan samhället har uppnått flockimmunitet. Där har Sverige en stor fördel. Mätningar pågår i båda länderna och inom några veckor får vi svaret. Det som är oroväckande är att personer som haft Covid-19 verkar kunna drabbas på nytt, flera rapporter från Asien tyder på detta.

Presidenten betonade att alla spår som kan leda fram till mediciner som minskar effekterna av viruset testas och undersöks. Inga vägar stängs, man testar allt. Vidare pratade han om vaccin och att Frankrike är i främsta ledet när det gäller denna forskning.

Han tog även upp EU samarbetet och menar att Europa är på rätt väg men att det kommer att behövas flera insatser. EU behöver utarbeta flera strategier för att kunna var självförsörjande inom olika områden. Denna kris har visat att Europa är i hög grad beroende av produktion av nödvändigt material från Kina, Indien etc. Här behövs en ny strategi.

Han nämnde även Afrika och att dessa länder kommer att behöva massiva hjälpinsatser och nedskrivningar av lån. Frankrike har stora intressen i Afrika och Kina utgör ett otvetydigt hot mot deras inflytande. Det pågår en maktkamp på den afrikanska kontinenten.

Han berörde ett annat stort hot för vår glob, miljön. Han kommer att återkomma angående detta hot och utforma en plan för att rädda miljön.

Han avslutade med att säga att det är mycket vi inte vet om denna epidemi och att många frågor inte kan besvaras. Han ber franska folket ha förståelse för att svaren kommer att ges löpande när kunskapen ökar.

Avslutningen var stark. Han menade att Frankrike behöver ifrågasätta hur man byggt samhället och att även Presidenten måste ifrågasätta sitt agerande. Han använde ”réinventer” och det kan man översätta till återupptäcka, återskapa och meningen måste vara att man behöver se över samhällskonstruktionen.

Naturligtvis avslutades talet med
”Vive la République,  Vive la France,”

För er som vill läsa talet kan få det via följande länk: https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/04/13/adresse-aux-francais-13-avril-2020

Jag ser ljuset i tunneln!

Är det ljuset eller tåget!

Det var någon som skrev; Jag ser ljuset i tunneln —– Hoppas att det inte är tåget!!!!

Är det ljuset eller är det tåget vi ser? Man rapportera i Frankrike att tillströmningen av patienter till akut sjukvård p.g.a Covid-19 avtar. Man har haft negativ tillströmning till intensivsjukvård under två dagar, d.v.s. fler lämnar intensiven än de som tas in. Många börjar prata om när vi skall släppas ut i samhället igen. Men frågan är hur?

Presidenten har sagt att karantänen fortsätter åtminstone till den 14 april, det sades när han senaste höll sitt tal till nationen. Nu skall han framträda igen på måndag kl. 20:00 och alla är spända på vad han kommer att säga.

De flesta kommentatorerna är överens om att det blir en förlängning av karantänen ytterligare en period, d.v.s. till slutet av april och då har vi gjort sex veckor i karantän. Det kan även fortsätta in i maj och det beror på hur situationen ser ut på de franska sjukhusen. Som jag tidigare skrivit har Frankrike ca 5 000 intensivvårdsplatser på offentliga sjukhus och därtill finns det ca 4 000 platser på privata sjukhus. Man har dessutom skapat ett par tusen platser till.

Beläggning i de olika regionerna i Frankrike den 31 mars. Några regioner har 200-300 % beläggning på intensivvården

Hur ser det ut i Frankrike? Landet är stort och det är enorma skillnader mellan de olika regionerna. Generellt är det nordnordost som är värst utsatta. Paris är också hårt drabbat. I dessa områden har man inte tillräckligt med vårdplatser på intensivvården, man har 200-300 % beläggning. Därför transporteras patienter med flyg, tåg och helikopter till områden som inte är lika drabbade.

Kartan är från den 30 mars och situationen är mer ansträngd idag. Den 9 april på kvällen var det 30 000 som vårdades på sjukhus för Covod-19 och det var drygt 7 000 som låg för intensivvård. Alla dessa skall också samsas med hjärtinfarkter, hjärnblödningar, cancersjuka och alla andra sjukdomar som behöver intensivvård. Att sjukvården går på knäna och gör ett enastående arbete under svåra omständigheter är oemotsagt.

I Frankrike är den ekonomiska diskussionen inte så närvarande ännu. Här diskuteras människan och hur vården skall kunna ta hand om de som insjuknar. Man får läsa de ekonomiska sidorna i tidningarna för att ta del av vad det kostar staten. Regeringen har infört långtgående stöd och har inte så många restriktioner. Man har enkla regler och stöden är omfattande på alla nivåer. Företagen kan permittera och staten står för kostnaden till 100 %. Garantier ges av Banque de France till banker som lånar ut pengar till företag, företagaren behöver inte ställa garantier för lånen. Det får kosta vad det kostar för att hjälpa företagen överleva. Syftet är att behålla köpkraften. När det börjar rulla igen skall folk ha pengar till konsumtion. Regeringen hade avsatt 45 miljarder euro i början av epidemin, nu sägs det att kostnaden sannolikt kommer att landa på 100 miljarder euro för alla dessa åtgärder. Regeringen räknar med att underskottet i statsbudgeten kommer att landa på -7,6 % vilket är skyhögt över de -3 % som EU tillåter. EU säger sig inte ha några invändningar.  BNP minskar med 6 % enheter under året. Vi är inne i en recession. Hur kommer detta att sluta? Politikerna har beslutat att stänga ned samhället, därför är det svårt att dra jämförelser med tidigare ekonomiska kriser. En ekonom sade att företagen inte hade några ekonomiska problem innan denna nedstängning. Det är politikerna som skapat denna situation, för att rädda mänskoliv därför är det svårt att jämföra med tidigare situationer. Vi har aldrig befunnit oss i en liknande situation, det är inte jämförbart.  

En intressant fråga är hur man skall släppa ut oss medborgare i samhället igen? I Frankrike är restriktionerna mycket långtgående. Vi kan bara åka till livsmedelsaffären, tobaksaffären, apoteket, veterinären och om vi levererar mat till gamla. Vidare kan vi ägna oss åt fysisk aktivitet en timme per dag. Ett dokument skall medföras som visar ärende, var du bor, när du lämnade hemmet osv. Du får maximalt vara ute 1 timme. Ca 500 000 böter har utfärdats och idag är boten 135 euro, efter ytterligare förseelser kan det höjas till 1 500 och vid flera överträdelser är boten på 3 750 euro, det är inte att leka med. Det innebär att de flesta av oss sitter i våra hem och följer reglerna till punkt och pricka. Har själv blivit stoppad men hade giltigt ärende.

Hur skall vi släppas ut? Flera olika strategier diskuteras. Man släpper ut de yngre först och har restriktion för de äldre? Man inför restriktioner för de med multipla sjukdomar? Man släpper på region efter region? Det är bara de som haft Covid-19 som släpps ut i samhället? Alla skall ha ansiktsmasker när de är ute? Förslagen är många.

Troligen görs kombinationer av alla dessa åtgärder och man väljer det/de som är mest praktiskt. Men, och det är ett stort men. Om man skall kunna hantera detta måste ansiktsmasker finnas till alla och man behöver kunna testa sig. Resurserna finns inte idag och frågan är om man kan få fram dessa på tre veckor?

Man diskuterar också att göra som Sydkorea där man genom Bluetooth kan konstatera att man varit i närheten av någon som har konstaterats för Covid-19, utan att röja någons identitet. Det kräver också stora testresurser. I Frankrike är integriteten mycket viktig och en sådan lösning måste nog baseras på frivillighet. 72 % tyckte att det var befogat att införa en sådan tracking.

Sverige har valt en egen väg genom denna epidemi. Om jag förstår det rätt försöker man uppnå flockimmunitet genom att människor rör sig mer fritt och smittar varandra för att nå denna nivå. Samtidigt mäter man noggrant och försöker att hålla spridningen på en nivå så att sjukvården hinner med. Skulle metoden fungera har Sverige en bättre situation än övriga länder i Europa som infört karantän.  I Europa har antagligen färre människor smittats och vi får flera omgångar av nya kriser längre fram. Man får bara hoppas att Sverige lyckas. Svensken är mer disciplinerad än de som bor i södern. Sannolikt hade inte metoden fungerat i Frankrike där man helst gör tvärtemot vad myndigheterna säger. Det är stora kulturella differenser.

Många kommentatorer säger att man sannolikt kommer man att få flera ”stop and go” situationer. Man släpper upp och när man når kritiska nivåer i sjukvården inför man restriktioner. Det kommer nog att hålla på en bra stund in i sommaren. En annan sak som kan påverka är om man är immun när man haft Covid-19. En del återfall har konstaterats i både Kina och Sydkorea. Det senaste landet har haft 72 personer som redan haft Coronaviruset i kroppen men som på nytt drabbats. Det har en del immunologer varnat för i Frankrike. Viruset är okänt och det kanske inte uppträder som tidigare virus, detta kan vara ett tecken.

Det kritiska måste ändå vara att öka testförmågan så att vi på ett enkelt sätt kan konstatera om vi har viruset eller inte. Det är uppenbart att många fler än de som insjuknat är smittade, men hur stor är gruppen? Några länder har kunnat hantera situationen utan att stänga ned samhället, se på Sydkorea, Singapore eller Taiwan. Vad kan vi lära oss från dessa länder? Det pågår mätningar för att utröna smittspridningen i alla länder, svaret får vi om någon vecka.

Transportministern i Frankrike sade att man inte skall boka sommarresor till utlandet innan vi har situationen under kontroll. Avsikten är väl att försöka få fransmännen att semestra i Frankrike och stödja den inhemska industrin. Han sade vidare att det är svårt att veta hur olika länder kommer att hantera återgången till det normala. Alla länder är i olika faser och det innebär att vi inte vet när restriktioner kommer att släppas i Grekland, Tunisien eller i Spanien. Dessutom vet man inte vilka villkor länderna kommer att sätta upp när man skall resa in i landet. Skall man ha testresultat på att man inte bär på viruset? Skall man ha läkarintyg på att man har haft Covid-19? Vilka tester kommer att vara giltiga? Hur kommer flygbolagen att fungera i juli månad. Många flygbolag behöver genomgå en rekonstruktion? Frågorna är många och reseindustrin står för enorma utmaningar.

Fick telefonsamtal i förrgår från Borgmästaren i Cagnes sur Mer. Han informerade att han infört förbud att utföra fysisk aktivitet utomhus mellan kl. 10:00 till 19:00. Man har tidigare infört utegångsförbud kl. 22:00 – 05:00. Det innebär att de som önskar jogga kan sticka ut på morgonen och en stund på kvällen. Men du får inte vara längre bort än 1 km från bostaden och du får bara hålla på en timme.

Regler är regler, men ibland undrar man varför alla dessa regler utformas.

I Frankrike förundras man över Tyskland som har relativt få dödsfall och sjukvården har inga större problem att hantera situationen. De tar emot många sjuka från andra länder som inte klarar situationen b.la Italien och Frankrike. Österrike, Danmark, Tjeckien och även Tyskland kommer att släppa upp samhället inom någon vecka. Skall bli intressant att följa deras återgång.

Man undrar vilket ljus man ser i tunneln, är det dagsljuset eller är det tåget som kommer. Ha en trevlig påsk i dessa Coronatider.

Macron´s retorik är ännu mer krig

President Macron höll ett TV tal till nationen onsdag 25 mars. Han förstärkte sitt budskap att landet är i krig mot ett virus. Det är det tredje TV-talet på kort tid och han följs av ca 25-30 miljoner TV tittare vid varje sändning. Presidenten brukar alltid hålla sina tal från Elysée-palatset, nu höll han talet utomhus i det värst drabbade området i Frankrike

Hela utformningen av TV talet var mycket tydligt inriktat på kriget mot det osynliga viruset. Han genomförde talet utanför ett militärt sjukhus som byggts upp i Mulhouse. Det var många militärer innan sändningen när han besökte sjukhuset, naturligt eftersom det är ett militärsjukhus. Tälten är militärgröna, hans retorik var ett militärt språk.

 • Han tackade alla som står i första linjen mot viruset, läkare, vårdpersonal, biträden, hemtjänst och alla som arbetar på ålderdomshem.
 • Vidare tackade han de som står i andra linjen, transportpersonal, ambulanspersonal, städare, reparatörer, alla de som arbetar i livsmedelsbutiker och lantbrukare
 • Sista linjen var alla de som följt uppmaningen att isolera sig och arbeta hemifrån så att befolkningen minskar risken för smitta i samhället.

Man ser framför sig en militär operation och tolkningen är att vi är i en krigssituation. Genom att prata om olika linjer är det ett uttryck för olika försvarslinjer. Flera kommentatorer tror att presidenten vill förstärka situationens allvar genom att använda ett militärt språk.

Innehållet i talet var mångt och mycket ett tacktal till alla som engagerar sig och som offrar sina liv för att rädda liv. Flera läkare, sjuksköterskor och vårdande personal har smittas och avlidit. Jag räknade till 6-7 stycken som avlidit i regionen runt Mulhouse.

Vidare tackade han Tyskland, Schweiz och Luxemburg som har tagit emot svårt sjuka patienter och vårdat dessa i respiratorer. Frankrike hade gjort motsvarande för Italien i ett tidigare skede.

Han sade också att de privata sjukhusen skall delta i operationen att rädda människoliv. De har ännu inte utnyttjats. De har mycket stora resurser. De förfogar över 4 000 intensivvårdsplatser. Alla siffror som jag tidigare rapporterat om avser bara statens resurser. Staten har 5 000 vårdplatser och kan skapa ytterligare 3 000 platser på kort tid. Det är betydande resurser som tillkommer m.a.o.

I en artikel läste jag att samordningen mellan privat och statlig sjukvård är sällsynt. Även under hösten/vintern när de akuta mottagningarna var överfulla stod de privata sjukhusen lediga och hade kapacitet för akut sjukvård. Ambulanser kör akut sjuka till de statliga sjukhusen, även om du begär att komma till ett privat sjukhus har de inte rätt att köra dig dit.

Några åtgärder kommunicerades också. Alla som jobbar inom vården skall få en bonus på 1 000 euro. Regeringen har även uppmanat företag att utge en bonus till personal som utsätter sig för coronaviruset men som är essentiella för att samhället skall fungera. Några livsmedelskedjor, Auchan, Intermarché, Carrefour, Lidl och Leclerc har meddelat att de skall utbetala en bonus på 1 000 euro. En sådan bonus är skattefri för mottagaren samt för utbetalaren. Skattefriheten beslutades efter Gula Västarnas framfart.

Presidenten kommunicerade också att sjukvårdspersonal kunde arbeta mer övertid, man tillåter en arbetstid på 60 timmar i veckan under en kortare tid. Över en period på 12 veckor ökar man maximala arbetstiden från 44 timmar/vecka till 46 timmar/vecka. Normal arbetstid är 35 timmar/vecka, all tid över denna gräns är övertid. Övertidsarbete är skattefri för båda parter, även detta infördes pga. Gula Västarna.

Idag skickas patienter till andra delar av Frankrike som inte är lika drabbat. Man har utrustat ett TGV-tåg som ett sjukhuståg och transporterar patienter från nordöstra Frankrike till västra delen av landet. Militären är också aktiv. De har flyg (Airbus) men även helikoptrar och fartyg som transporterar patienter runt Frankrike.

Presidenten utlovade en massiv satsning på sjukvården när denna epidemi är över. Personalen har ”strejkat” sedan i höstas och har krävt att få mer resurser och bättre villkor. Presidenten möter detta krav och regeringen säger att sjukvården har eftersatts under 10-tals år, detta skall nu åtgärdas. På sjukhus och på ambulanser har man sett på banderoller, ”en grève”, (i strejk). Sjukvårdspersonal är förbjuden att strejka enligt lag. Genom att fortsatt arbeta men sätta upp banderoller har man agerat för att få allmänhetens uppmärksamhet.

Ambulanser med ”en grève” på fronten.

Många ansluter sig till regeringens uppmaning att hjälpa till. Bara i Mulhouse har 250 frivilliga läkare, sjuksköterskor och biträden anmält sig för tjänstgöring. Många är pensionärer eller har bytt yrke. I hela Frankrike är det 40 000 som anmält sig.

Frankrike är inte bara franska fastlandet som många tänker. Frankrike har departement i Stilla Havet, Sydamerika, Västindien och på en del andra ställen. Nu skickas militären till dessa områden för att bistå dessa människor i kampen. Det är krigsfartyg med sjukvårdsplatser och helikoptrar för att frakta sjuka.  

Macron´s popularitet ökar och han uppträder som en statsman i ett land i kris. Han uppmanar alla att mobilisera och samlas runt kampen mot viruset. Vi kan bara vinna om vi står eniga. Avstå från politiska agendor och kommentarer nu när vi behöver samla nationen. Retoriken är tydlig, vi är i krig.

Övrig information

Statistiken för antalet döda är missvisande i Frankrike. Det är bara de som avlidit på sjukhusen av Covid-19 som finns i statistiken. Många äldre har dött på ålderdomshem av detta virus, de räknas inte in i den officiella statistiken. På tre ålderdomshem har 43 personer troligen avlidit av detta virus. Man räknar med att ca 109 personer har avlidit på ålderdomshem och många andra är svårt sjuka och dödstalen kommer sannolikt att öka. Naturligtvis är det svårt att veta exakt av vilken orsak personer har avlidit, många har sekundära sjukdomar som gör dom svaga för virus. En statistiker sade att det är först om 6-7 månader som vi kan göra en beräkning av antalet döda. Man kan då jämföra med hur många som normalt dör under en lite längre period och jämföra med nuvarande situation under Coronaviruset härjningar. Frankrike hade en värmebölja 2003 och då kunde man se uppgången i antalet avlidna under denna period. Man räknar med att ca 20 000 avled av värmen.

Flera städer utmed Rivieran har börjar att desinficera gatorna, Cannes, Nice och Monaco är några av dessa. Det verkar ge trygghet till de som bor i området.

Polisen har utfärdat 225 000 böter under de senaste 10 dagarna, man måste ha ett papper med sig som visar varför man är utanför hemmet. Har man inte pappret eller att man inte respekterar de regler som är införda drabbas man av böter. Den vanligaste nivån på böter är 135 euro.

Man kommer också att utöka antalet tester och räknar med att utöka dessa från ca 5-6 000 per dag till runt 29 000 per dag. I Nice har man redan ordnat med drive-in tester såsom man löste det i Sydkorea. Det är för sjukhuspersonal och de som har symptom att ha drabbats av viruset. Tyskland skall bygga upp en kapacitet på 70 000 tester per dag.

Presidenten sade att han återkommer med ett nytt tal om några dagar, sannolikt förlängs denna karantän. Men hur länge?

När det brinner tittar vi inte på vattenmätaren!

Det blir värre innan det blir bättre, det är nog alla överens om. Fråga? Tar det två-tre veckor eller flera månader ytterligare? Alla länder är i olika faser och i Europa ligger Italien främst. Vi kan lära oss mycket av deras utvecklingskurva och vad de gjorde och inte gjorde som påverkade utfallet. Frankrike ligger 7-9 dagar efter Italien och sannolikt ligger Sverige någon/några veckor efter Frankrike. Skillnaden mellan länderna är att Italienarna och fransmännen inte alltid följer regler och rekommendationer och det är vi svenskar bra på.

Franska regeringen har varit mycket tydlig i sin kommunikation. Gérald Darmanin, budgetminister, sade i en intervju; “ när det brinner tittar vi inte på vattenmätaren “. Regeringen Phillipe sätter till alla medel för att rida ut den uppkomna krisen.  Regeringen kommer att bortse från budgetunderskott och kostnader, det får kosta vad det kostar. De jobbar både kortsiktigt och långsiktigt. De har från första dagen sagt att det är viktigt att företagen inte tappar kompetens. När det vänder skall företagen ha en intakt arbetsstyrka. Därför har staten gått in och tar över utbetalning av ersättning under permitteringarna för att företag skall ha en chans till överlevnad.

Vad gör man i Frankrike?

Många av besluten fattades i början av mars och det tillkommer nya beslut för att underlätta för företagen.

 • Företag kan skjuta upp inbetalning av sociala avgifter, moms och skatter utan straffavgifter.
 • Återbetalning av momsöverskott och skatter påskyndas.
 • Borttagande av skatter efter individuell prövning av företagets situation.
 • Borttagande av avgifter för hyror, el, gas, vatten för småföretagare som står i en KK-situation.
 • Inga straffavgifter eller räntor får påföras pga sena inbetalningar.
 • Enskilda firmor, småföretagare får 1 500 euro i handen, efter prövning.
 • 300 miljarder avsätts för att garantera banklån till företag.
 • Företag har rätt att skjuta på amortering och ränteinbetalning till banker. Banque de France garanterar dessa belopp.
 • Vid permitteringar går staten in och betalar lönen för de arbetslösa. Företagen betalar ut 84 % av nettolönen och om personen har SMIC (minimilön 1 539€) utbetalas 100 % av lönen. Företagen får pengar från staten för permitteringslönen. Taket är 6 927 euro i bruttolön.
 • Staten har inrättat en medlingsfunktion för att försöka hantera de tvister som uppstår.
 • Karensdagar är borttagna

Detta är några av de tydligaste åtgärderna för att försöka rädda företagen och sysselsättningen. Naturligtvis hoppas man även att köpkraften skall finnas kvar efter detta stålbad. Macron har också sagt att det skall vara ett minimum av administration och att det skall gå snabbt att få utbetalningarna. Vi får se om de som administrerar kan acceptera att det inte behövs en massa blanketter för att utbetalning kan ske. Vi är ju i blanketternas förlovade land.  

Skolorna är stängda sedan en vecka tillbaka. All personal som sysslar med omvårdnad av sjuka, äldre och behövande har rätt till barnomsorg och skolgång. Man har minskat antalet barn i varje grupp och tillgången på både på lärare och lokaler är mycket god.

Vad anser Fransmännen om åtgärderna?

En opinionsundersökning gjordes efter presidentens tal den 16 mars. Han utfärdade karantän under detta tal och 96 % av de tillfrågade tycker att det var rätt åtgärd. Vidare tyckte 85 % att åtgärden borde ha vidtagits tidigare. Folkets stöd till presidenten har varit runt 30-40% i de flesta opinionsundersökningar i tidigare kriser, nu hoppar förtroende upp rejält och 65 % tycker att han övertygade i sitt tal till nationen.

Opinionsundersökning i Le Figaro ang. Macron´s tal den 16 mars.

Ansiktsmasker är en bristvara och många inom sjukvården har inte tillgång till sådana. I veckan tog militären fram 5 miljoner masker från något förråd och Kina skickade en miljon masker. Det är tyvärr en droppe i havet. Bara sjukvårdspersonalen på statliga sjukhus behöver detta per dag!  Regeringen minskade sina epidemiförråd redan 2011 och idag kan man bara konstatera att det var kortsiktigt. Kritiken är omfattande. Regeringen lade igår en beställning på 250 miljoner skyddsmasker. Vem som skall tillverka dessa är oklart och när dessa kan komma till bruk.

Frankrike skickade 17 ton medicinsk utrustning till Kina i mitten av februari. Kina återgäldar detta med medicinsk utrustning till Frankrike. Kina har också skickat en medicinsk delegation som skall vara rådgivare till sjukvården i Italien, delegationen omfattar 40 personer.  

Regeringen i Frankrike är hårt kritiserad. Den tidigare hälsoministern Agnès Buzyn sade i en intervju i tidningen Le Monde i veckan att regeringen inte hade hanterat epidemin rätt. Hon informerade i januari premiärministern att landet stod inför en epidemi och att om det utvecklas som i Asien så kan valet inte hållas i mars. Premiärminister Phillipe medger att han blivit informerad av Buzyn men att experterna hade mycket divergerande uppfattningar om epidemin. Man tog varningen seriöst och alla som evakuerades från Kina i januari isolerades under 14 dagar på semesteranläggningar runt hela Frankrike. De första utbrotten i Östra Frankrike isolerades också, det var hans försvar. Regeringen menar att man är transparant och lägger ut alla dokument som skickats ut till sjukvården för att visa att man varit proaktiv. Buzyn sade i intervjun att valet var en maskerad, hon var livrädd som borgmästarkandidat för att bli smittad vid alla kampanjmöten. Hon gjorde en rättelse dagen efter på detta uttalande. Buzyn är utbildad läkare, precis som hennes efterträdare hälsominister Véran. Regeringen valde att genomföra kommunalvalet i mitten av mars. På torsdagen innan valet gick många rykten att valet skulle ställas in. Enligt uppgifter övervägde Regeringen att ställa in men oppositionen var mycket tydliga i att det vore odemokratiskt och förkastligt att ställa in. På söndagen krävde oppositionen att valet skulle ställas in, valdeltagandet var mycket lågt.

Vad händer nu?

Aktiviteterna för att stoppa virusets framfart fortsätter. Man inför mer och mer restriktioner. Och det beror på att fransmännen inte följer de regler som man försökt att införa. Vi är ju i individualisternas förlovade land.

I Nice har man infört förbud att promenera på strandpromenaden. Man inför utegångsförbud från lördag natt mellan kl. 23:00 och 05:00.  Även Menton, Vallauris, Golf Juan och en hel del andra städer i Frankrike har infört utegångsförbud på nätterna.  

I många städer har man infört förbud att vistas på stränderna. Man har drönare som åker runt med högtalare och informerar folk. Även polisens helikoptrar övervakar stränderna och informerar folk om förbuden. Böterna har ökat från 38 euro till 135, man kan även utfärda böter på 375 och 1 500 euro vid grov överträdelse. Igår hade 38 000 böter utfärdats.

Jag får hela tiden telefonsamtal där borgmästaren har talat in ett meddelande ang. situationen och efter mottagandet måste jag trycka på en knapp som indikerar att jag tagit del av informationen. Mycket effektivt och bra information.

Man antyder i media att regeringen sannolikt kommer att förlänga tiden för karantän med ytterligare en period. Tydligen har regeringen också fattat en del beslut så att eventuellt ska kunna införa ytterligare rörelsebegränsningar vid behov.

Skribenten och ekonomen Jacques Attali intervjuades på TV och han menade att om de vårdande institutionerna inte fungerar och de som drabbas av allvarliga sjukdomar inte får vård urholkas förtroende för samhällets institutioner.  Om personer vägrar att gå till jobbet pga. hälsorisker riskerar samhällets funktion. Slutar el, vatten, livsmedelsförsörjningen är krisen gigantisk och då står vi inför betydligt större utmaningar. Därför är den första åtgärden att stoppa viruset, därefter får vi ta itu med ekonomin. En viktig funktion i samhället är långtradare som fraktar livsmedel och alla insatsvaror som behövs i industrin. De har inte längre någonstans att äta, toaletter är avstängda, de möts med misstankar att vara smittade när de lossar varorna. Stannar denna funktion är vi illa ute.

Var och handlade igår. Köerna ringlade runt affären då de bara släppte in 15-20 personer åt gången. Åtgärden skall ses i skenet av att vi kan smitta varandra om vi står för trångt. Några varugrupper saknads men i stort sett fick vi tag på allt vi skulle. Hamstrar man? Ja toalettpapper hamstras? I övrigt tror jag bara att hushållen behöver mycket mer livsmedel i hemmet och det enda stället vi får tag på detta är i livsmedelsbutiken. Alla restauranger, skolmatsalar, företagsrestauranger och hotellrestauranger är stängda. Hela denna leveranskedja är stängd och då ökar efterfrågan i våra vanliga butiker, därför kan brister uppstå från en dag till en annan. Men det fylls på varje dag. Vi uppmanas att minska på frekvensen av matinköp, det innebär att alla handlar mycket mer varje gång. Varuvagnarna är överfulla.

Det enda vi kan säga med säkerhet är att vi inte vet vart detta tar vägen, framtiden får utvisa vem som har rätt eller fel i sina antaganden och åtgärder.

En mycket sympatisk handling är att fransmännen går ut på sina balkonger varje kväll kl. 20:00 och klappar händerna som en uppmuntran till alla inom sjukvården som utför ett heroiskt arbete.

Jag har själv nedsatt immunförsvar. Jag sitter lugnt på min kulle och fixar i hemmet och hoppas att jag inte blir smittad.

Och om vi inte gör något?

I media, på sociala medier, bland vänner och i TV diskuteras frågan om det verkligen är nödvändigt med de drastiska åtgärder som vi alla drabbas av. Jag hör många som hävdar att många fler dör i den vanliga influensan. Får bara tillräckligt många människor Coronavirus kommer viruset att självdö. Eller att det bara är de med komplicerad sjukdomsbild som ändå hade strukit med förr eller senare. Så kan det vara.

Läste en intressant artikel i vårt husorgan NiceMatin där en matematiker från Nice universitet hade räknat på olika scenarier.

Man är överens om att Coronaepidemin är ganska likartad alla andra virussjukdomar, man har en ganska bra bild över hur smittspridningen äger rum. Skillnaden till andra virus är att det inte finns något vaccin mot Covid-19. Dessutom kan man luta sig tillbaka på utvecklingen i Kina och Italien som har ett försprång på 46 dagar för Kina och 9 dagar för Italien. Man kan dra lärdomar av deras förlopp.

Den som bär på smittan kommer att smitta ca 3 andra personer och dessa smittar 3 andra personer, det blir exponentiellt. Man säger att var tredje dag fördubblas antalet smittade personer. Det innebär att inom 9 dagar är 10 gånger fler smittade, allt enligt matematiker Bruno Marcos.  

Sedan är allt matematik, och det är detta som denna matematiker har räknat på

Om vi inte gör något, den svarta linjen. Om Frankrike hade infört karantän den 9 mars, grön kurva. Frankrike inför karantän den 16 mars, orange kurva. Om Frankrike inför karantän den 18 mars. Som ni ser är linjerna ganska bred och därmed är det ungefärliga tal

Det cirkulerar många olika siffror för Covid-19. Många epidemiologer anser att huvuddelen av befolkningen kommer att få detta virus, ca 5 % av de smittade kommer att drabbas svårt, dessa kommer behöva akut sjukvård. Ca 0,5 – 0,7 % av samtliga smittade kommer att avlida. För den lilla gruppen som blir svårt sjuk är dödstalen betydligt högre, I Frankrike talar man om ca 15 %.

Tittar vi på den svarta kurvan, inget görs, visar den på ca 300 000 smittade i slutet av mars månad. Blir 5 % svårt sjuka är det 15 000 patienter som skall behandlas med akuta sjukvård och kanske också lungmaskiner. Till det skall läggas alla som vårdas akut i normala fall.

Den orange kurvan med samma beräkning ger ca 4 000-6 000 akut sjuka, till det kommer normal sjukvård.

Sedan är det bara den sista lilla parametern, hur många akuta sjukvårdsplatser har Frankrike och hur många lungmaskiner?

Frankrike har 5 000 akuta vårdplatser och de är naturligtvis inte tomma, de är redan upptagna av svårt sjuka. Idag på morgonen (18/3) sade hälsoministern Olivier Véran (som är läkare) att ca 4 000 vårdplatser var upptagna. Man skall skapa ytterligare 1 000 platser och han hade lagt en beställning på 1 000 lungmaskiner 72 timmar sedan. Till det kommer militärens resurser med mobila sjukhus, där antalet platser är okänd.

Financial Times hade en artikel om antalet akuta vårdplatser per 100 000 invånare. Sparade inte den, men hittade en uppställning från Statista. I Financial Times uppställning fanns Sverige med, där framgick att Sverige låg i botten med minst antal vårdplatser per 100 000 invånare. Har för mig att det var 5-6 platser.

Bilden ger en fingervisning hur beredskapen är i de olika länderna. Italien har bra kapacitet men har ändå tappat kontrollen över förloppet. Om Sverige drabbas på samma sätt som andra länder med bara 5-6 platser per 100 000 invånare blir situationen mycket besvärlig

Vi är mitt uppe i en kaotiska situation med börskrasch, massuppsägningar, karantän, mängder av konkurser och alla möjliga problem som uppstått pga. av den uppkomna situationen och politikernas beslut.

Medborgarna kräver att bli behandlade korrekt av sjukvården om vi blir sjuka. Accepterar vi som medborgare att inte bli behandlade pga. att det inte finns vårdplatser eller att de inte behandlar dig pga. för svår sjukdomsbild?

När antalet akut sjuka överstiger antalet vårdplatser måste läkarna påbörja sortering av vilka som skall få vård och vilka som skall lämnas därhän. Norra Italien har redan denna situation. Jag hoppas att Frankrike inte hamnar i den situationen.

Jag kräver att få vård, vilket nog alla gör i en sjukdomssituation. Det är denna situation som politikerna måste hantera. Om några månader när vi förhoppningsvis lagt detta elände bakom oss får vi se om det var de rätta åtgärderna som vidtogs. I ett utvecklat samhälle som vårt är det en självklarhet att vi skall få vård vid sjukdom, detta kvarstår även om vi har ett Covid-19 virus.

Skillnaden som jag upplever när jag jämför mellan Sverige och Frankrike är att fransmännen är mer tydliga och inför regler att förhålla sig till. Sedan följer fransmännen inte det, men tydligheten finns. I Sverige ger man rekommendationer och överlåter till skolledningen att fatta beslut om man skall hålla öppet eller stängt. Det resulterar i att en del skolor stänger och en del skolor fortsätter att ha öppet. Hälsominister Lena Hallengren skäller på regionerna att de inte har tillräckligt med material i lagren. Man kan inte ha ”just in time” -förfarande inom sjukvården säger den ansvarige ministern. Då har det passerat en gräns. Hon är ytterst ansvarig.

Hörde en del diskussioner i Sverige om att det inte är jämlikt att vissa kan arbeta hemifrån medan andra måste vara på plats för att utföra arbetet. Därför avstår myndigheten att rekommendera folk att arbeta hemifrån, det är nog bara Sverige som har en sådan diskussion. Nu har det tydligen ändrats.

Kapaciteten att hantera den akuta situationen verkar vara betydligt bättre i Frankrike, vi får se när Sverige övergår till övriga europeiska länders strategi.

Att stänga ned samhället medför stora ekonomiska förluster och kapitalförstöring av historiska mått. Att inte kunna ge akut sjukvård med kanske 10 000-tals döda har också ett pris, förtroendet för samhällsfunktionen. Politikerna väljer mellan dessa två ytterligheter. Frankrike har valt att värna om förtroendet för samhällsfunktionen.