Är det bara halva befolkningen i Frankrike som betalar inkomstskatt?

I media hör man hela tiden att 47 % av arbetstagarna ej betalar inkomstskatt. En del säger att Frankrike måste förändra så att alla börjar betala inkomstskatt.

När man uttalar sig på detta sätt måste man försöka förstå vad som döljer sig bakom siffrorna. Ja, det är sant att halva befolkningen inte betalar inkomstskatt, men alla arbetstagare betalar en mängd av avgifter. Ett lönebesked består av intäkter och sedan en mängd av linjer med avgifter, på de lönebesked jag tittade på så var det 7 avgiftslinjer. Som allt annat i Frankrike är det ganska komplicerat att förstå och enligt undersökningar så är det få fransmän som kan redogöra vad de olika avgifterna avser.

Jag reste med två fransmän för någon vecka sedan och vi diskuterade skatter i Sverige och Frankrike, en av personerna hävdade att de avgifter som alla betalar inte är skatter. Han ansåg att det var avgifter för specifika åtaganden som staten hade gjort till varje anställd så det var ingen skatt! I vår begreppsvärld är det skatter. Man har svårt för att höja skatter i Frankrike, det är ett diffust samlingsbegrepp, och det är inte tydligt vad pengarna skall användas till. Därför har man skapat dessa avgifter som går till de specifika åtaganden som samhället ska stå för. På detta sätt är det inte en skatt, det är en avgift. Så har man trollat bort höjda skatter.

I Frankrike redovisar man den totala kostnaden för att ha en anställd, d.v.s. med arbetsgivaravgifter. Man kallar detta Superbrut. Sedan redovisar man som i Sverige bruttolönen, därefter alla avdrag för de olika avgifterna. Slutligen redovisas vad man får ut i netto.

På ett lönebesked som jag tagit del av var inkomsten 3 075 Euro. Därefter dras det bort olika avgifter, 675 Euro, d.v.s. 22 %. På det sättet vi resonerar skulle vi säga att personen betalar 22 % i skatt. På lönebeskedet framgår det även hur mycket arbetsgivaren betalar i olika sociala avgifter, 1 236 Euro, d.v.s. 40 % skall läggas på bruttolönen som företaget betalar till staten. Även för en som har halva lönen är det samma procentuella förhållande. Sverige borde ta efter och redovisa vad arbetsgivaren betalar i sociala avgifter på lönebeskedet.

Vilka är avgifterna som arbetstagaren betalar av sin lön; Tilläggsförsäkringar för invaliditet och dödsfall, sociala avgifter CSG (Contribution Sociale Généralisée) och CRDS (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale) samt arbetslöshetsförsäkring

Alla de avgifter som arbetstagaren betalar debiteras även arbetsgivaren, dessutom tillkommer några ytterligare avgifter. Dessa är; andra sociala avgifter, arbetsolyckor på arbetsplatsen, familjeavgifter med mera.

Företagaren har andra avgifter som tillkommer. De ovan redovisade avgifterna är inte hela kostnaden som företaget skall betala för arbetstagaren.

För att få jämförelse mellan olika system så kan man konstatera att vi kallar saker lite olika men skatt betalar alla som arbetar. Här heter det avgifter, i Sverige har vi ett avdrag som heter skatter, men resultatet blir detsamma. Alla betalar till staten.

I Frankrike har många avtal 13 månadslöner samt ålderstillägg efter ett visst antal års anställning.

I vilka länder är man mest språkkunniga?

flest sprakI en studie från Eurstat 2016* konstaterar man att Sverige är i topp när det gäller att tala utländska språk. De sämsta är naturligtvis engelsmännen. De har ju ett världsspråk och behöver inte något annat språk. Fransmännen tror att de har ett världsspråk, det är ju diplomatins språk, men i världen är det engelska som gäller.  Fransmännen är mycket noggranna med att man skall prata franska i internationella sammanhang. President Macron besökte Tyskland för ca ett år sedan och pratade engelska i sitt föredrag. Det blev ett ramaskri i hemlandet. Debatten gick hög, Macron respekterade inte det franska språket, en fransk president pratar franska vid statsbesök, punkt. I veckan var det invigning av Ryder Cup utanför Paris. Alla pratar engelska vid invigningen, förutom Valérie Pécresse som är President i regionen. Hon pratar franska. De tjugo tusen närvarande samt miljontals tv tittare förstår inget av hennes tal. Här är formen viktigare än att nå ut med något budskap.

Varför är fransmännen så dåliga? Den främsta anledningen är att man dubbar alla utländska filmer på TV och biografer. Man hör nästan aldrig det engelska språket.

Det är nog så att lärarna formar barnen med sin engelska, vilket inte alltid blir korrekt. En dotter till nära vänner kom hem från skolan och var ledsen. Hon hade protesterat när fröken hade sagt att det heter ”orse” (häst), flickan påtalade att det heter ”horse” vilket gjorde läraren irriterad och flickan fick sig en utskällning.

Fransmännen har en förmåga att ta bort h där det skall vara ett h, t.ex. horse. Naturligtvis blir det då orse när man inte använder h. De sätter även dit h där det inte skall vara, t.ex. (h)´I am. Varför man gör det har vi inte kunnat lista ut, men vanligt är det. Det gör också att det ibland är svårt att förstå deras engelska.

Även i internationella företag blir man förvånad att högre tjänstemän har svårt för att prata engelska. De har någon på avdelningen som kan översätta och vara intermediär.

Det blir bättre och bättre även i Frankrike, fler talar engelska och ungdomar leder utvecklingen.

* Dokumentet hämtat från Statista nyhetsbrev

Vilka regler gäller för alkohol och bilkörning i Frankrike?

Som grundregel skall man inte köra bil vid alkoholkonsumtion. Men vad gäller om man tar ett glas?

I Frankrike får man ha 0,5 promille i blodet och vid kontroll via utandningsluften gäller 0,25 mg per liter luft. I Sverige är det 0,2 promille i blodet. Frankrike införde 2015 en regel för de som nyligen tagit körkort. Här gäller 0,2 promille alkohol i blodet och hälften i utandningsluften.

Straffet för att köra ”lätt” berusad (0,5-0,8 promille) är böter från 90 till 750 Euro maximalt samt 6 poängs avdrag från poängpotten.

Vid kraftigare berusning (mer än 0,8 promille) dras körkortet på plats och kan bli indraget upp till ett år. Tidigare var maxstraffet 6 månader. Även här dras 6 poäng. Bilen kan också beslagtas till dess att boten har erlagts.

Från 2019 kommer det att finnas en nya möjlighet att behålla sitt körkort vid mer än 0,8 promille i blodet. Man kan på egen bekostnad installera ett alkolås i bilen. Det är för personer som är beroende av bilen i arbetet och riskerar att förlora arbetet om de ej kan framföra fordon. Installationskostnaden uppgår till 1 000 – 2 000 Euro.

I Frankrike har man i 12 poäng som man disponerar på sitt körkort. Vid varje ”brott” dras ett antal poäng och kommer man ner mot 6 poäng bör man gå en teoretisk utbildning. Efter genomgången kurs återfår man 4 poäng. Kursen är på två dagar och kostar ca 163-225 Euro. Eftersom många tappar poäng är det i amfiteaterstorlek som dessa kurser hålls. Man kan gå en sådan kurs en gång per år. Om man kör felfritt i tre år är man tillbaka på 12 poäng. Om man skulle få 0 poäng dras körkortet in.

Numera kan man bli bötfälld via kameraövervakning. Om man kör över heldragen linje, felparkerar eller bryter mot någon trafikregel kommer boten per post med information om hur många poäng som dragits.

Läste i Nice-Matin i sommar om en dam som stannade bilen vid en polispatrull och sade att hon mådde dåligt och inte hittade vägen hem. Hon hade 3 promille i blodet och var stupfull. Bilen beslagtogs och i rättegången försvarade hon sig med att mannen hade lämnat henne. Man får se upp med alla i trafiken!

Slipper alla betala Taxe D´Habitation 2018?

Taxe D´HabitationAlla kommer inte att slippa denna skatt och den kan till och med komma att höjas för många!

Enligt ett vallöfte från Macron kommer 80 % av alla hushåll i Frankrike att slippa betala denna skatt.

Vilka är det som inte kommer att få denna skattesänkning? Det är hushåll med höga inkomster, (vad som är hög, kan man ha synpunkter på) och de som har lägenhet/hus som semesterbostad.

Reformen innebär att skatten räknas ned med 30 % under 2018. 2019 räknas den ned med ytterligare 65 % för att upphöra för 80 % av alla hushåll under 2020.

För att få denna skattelättnad får ett par inte ha högre årsintäkter än 43 000 Euro. Mellan 43 000 – 45 000 Euro minskas skattelättnaden i steg för att upphöra ovanför 45 000 Euro. Ovanför denna årsinkomst kommer man att fortsätta betala full Taxe D´Habitation.

Skatten inbringade 21,9 milliarder Euro 2016 och det är inte helt klart hur skattesänkningen skall finansieras. Huvuddelen av pengarna kommer att försvinna ur budgeten först 2019. Blir det då andra skattehöjningar?

Taxe D´Habitation är en del av regionens/lokala myndigheternas budget. Pengarna används till finansiering av skola, sociala tjänster, idrotts- och kulturfaciliteter, vägar, miljö etc.

På denna avi finns även TV avgiften som inte omfattas av ovan angivna reform.

Kommunerna har fått ett större utrymme att öka avgifterna för Taxe D´Habitation. Detta gäller i vissa regioner som har underskott av bostäder. Ökningen kan bli kännbar redan i år.

Skatten kommer att skickas ut i slutet av september, alternativt i oktober för att betalning skall ske 3 veckor senare. Håll ögonen öppna på er skattehemsida.

På denna hemsida kan ni simulera om ni kommer att få fortsätta betala skatten. https://www.impots.gouv.fr/portail/80-des-foyers-beneficieront-dune-suppression-de-leur-taxe-dhabitation-sur-leur-residence-principale

PS

Flera fackföreningar har utlyst en generalstrejk i hela Frankrike den 9 oktober, ni kan hålla er uppdaterad på denna sida, http://www.cestlagreve.fr/greve/generale-nationale-9-octobre-2018/

 

Är skolan gratis i Frankrike?

I veckan började 12 miljoner barn skolan i Frankrike. Skolan är ganska annorlunda i förhållande till Sverige. Som på så många andra områden är skolan centralstyrd i Frankrike.  Läroplaner, tillsättande av lärare, var du skall gå i skolan, detaljplanering av lektioner bestäms av Skolmyndigheten. Barnen lär sig samma saker under samma vecka i Frankrike. Detta underlättar naturligtvis när man behöver flytta i landet. Barnen kan fortsätta studierna utan att missa någonting i utbildningen. I Sverige är läroplanerna centralstyrda men det är den enskilda skolan som ansvarar för detaljplaneringen av hur/när kunskaperna skall inhämtas under läsåret. Målet i Sverige är att alla skall ha inhämtat samma kunskaper när läsåret är slut.

I Sverige konkurrerar skolorna om lärarna och det innebär att lönerna kan varierar beroende på i vilken stad du arbetar och på vilken skola. En släkting som utbildat sig till förskollärare fick bud från 22 000 kr per månad till 30 000 kr per månad för samma arbete eftersom skolan sätter lönen.

Staten i Frankrike ansvarar för tillsättning av lärare och vikarier, lönesättning samt instruktioner vad som skall läras ut och när. Man har få böcker, det mesta är stenciler och på svarta tavlan. I Sverige förbereder lärarna läsåret i ca 2 veckor, i Frankrike kommer lärarna dagen innan.

Skolan är gratis i Frankrike. Däremot betalar familjerna för mat, skrivmaterial och läroböcker om de slarvas bort. Familjerna har långa listor på vad som skall inhandlas. Kostnaden beräknas till ca 300-400 Euro per läsår per barn för skolmaterialet. För de med låga inkomster får man bidrag med ca 370 Euro per barn. För att komma i åtnjutande av denna förmån får man inte ha en årsinkomst högre än 24 500 Euro per familj för ett barn. Gränsen för två barn går vid 30 000 Euro och för tre barn är det 36 000 Euro.

I matbespisningen får man förrätt, varmrätt och även en dessert eller ost. I Frankrike är maten viktig även i skolan. För detta betalar familjerna från 0,13 Euro till 7 Euro per måltid beroende på familjens inkomst. Det innebär att familjerna betalar ca från 21 Euro till 1 100 Euro per barn och läsår.

Eleverna har långa lov, de är alla på två veckor i stort sett, höstlov, jullov, sportlov, påsklov. Sommarlovet är ungefär lika långt som i Sverige. I Frankrike har onsdagen alltid varit en ledig dag för barnen, detta har förändrats under senare år. Numera kan kommunerna bestämma om onsdagen skall vara ledig eller skolpliktig. Om onsdagen är ledig går barnen i skolan på lördag förmiddag.

Macron har infört att antalet elever i lågstadiet (6-8 år)skall halveras per klass, maximalt 12 stycken. Detta genomförs i speciellt utsatta områden för att öka kunskapsnivån. Detta innebär att 12 000 lärare måste anställas. Man behöver också dubbelt så många klassrum.

En annan reform som träder i kraft 2019 är att skolan blir obligatorisk från 3 års ålder, idag är den från 6 års ålder.

 

Skattefrihet i Frankrike för 2018, kan det vara sant?

Ja, det är sant för privatpersoner. Ingen inkomstskatt skall betalas för 2018, det blir ett skattefritt år! Informationskampanj pågår i media om reformen. Men blir det av! Presidenten sade i veckan och att han ville försäkra sig att det går att genomföra utan att fransmännen drabbas av administrativa problem. Nu spekuleras det att reformen skjuts upp.

Från första januari 2019 skall man införa att skatt dras vid källan, som i de flesta länder. Idag betalar man skatt i Frankrike året efter. Man deklarerar i maj året efter inkomståret och därefter betalar man in skatt på det man har tjänat. Staten får vänta på inkomsten ganska länge.

Konsekvensen av reformen är att man inte behöver betala skatt för 2018, men man börjar betala skatt i januari 2019 på lönen som utbetalas. Om man hade betalat även för 2018 skulle det ha blivit dubbel beskattning.

I Frankrike sambeskattas man och den gemensamma inkomsten ligger till grund för den skatt som man skall betala. I huvudsak kommer den skatt som dras 2019 baseras på vad man betalat i skatt för året 2017.

Nästa år skall arbetsgivare dra skatt vid källan, d.v.s. innan lönen betalas ut till löntagaren. Arbetsgivarna protestera och tycker att det kommer att kosta stora pengar för företagen att administrera. Löntagarna är oroliga för att exponera sin ekonomiska situation till arbetsgivaren.   Fransmännen är inte så pigga på att visa sina tillgångar och hur mycket skatt man skall betala till staten. Man kommer för nära den personliga integriteten. Taxeringskalendern finns inte på kartan i Frankrike.

En orsak till att det dröjt så länge innan denna skattereform; det franska skattesystemet är mycket komplicerat, super komplicerat. För att räkna ut sin skatt finns det en mängd olika parametrar som man skall ta hänsyn till. Jag har aldrig lyckats räkna ut vad man skall betala. Jag har deklarerat och fått veta vad som skall betalas in.

Presidentens oro är att det kommer att uppstå en mängd av buggar i informationssystemet. Man spekulerar också att det kan få negativa konsekvenser för konsumtionen. Från januari kommer skatten att dras på lönebeskedet direkt och därmed får man mindre pengar utbetalt, psykologiskt kan löntagarna känna sig ”fattigare”. Låter konstigt men diskussionen går het. En annan orsak kan också vara att det kommer många stora reformer under hösten, bl.a. pensionssystemet. Makron kanske vill undvika att få en debatt om hur dåligt datasystemen fungerar när man är uppe i mycket viktigare reformer. Man gjorde om systemet för registrering av bilar i vintras och det blev en katastrof. Systemet fungerar inte tillfredsställande och man har en back-log på ca 100-150 000 oregistrerade bilar.

Jag har i dag fått information vad man kommer att dra i skatt i januari 2019, vilket beräknas på mina inkomster 2017. Som pensionär från Sverige är skattetrycket behagligt, t.o.m. fördelaktigt ur svensk skattesynpunkt. Införs inte skattereformen i januari är det troligt att det genomförs nästa år.

Tuff höst för Macron!

President Macron´s regering har fått rejäl motvind.

 • Ekonomin stagnerar. Förväntan är en tillväxt på ca 1,5-1,7 % för 2018, förra året hade Frankrike en tillväxt på 2,3%.
 • Inflationen ökar och förväntas nå 2,3 % under året.
 • Arbetslösheten är kvar på höga nivåer, ca 8,8 % och minskar ej.
 • En annan nyhet är att skattefridagen utföll starkt negativt för Frankrike, mest skatt i hela Europa.

Sammantaget leder detta till att utrymme för reformer minskar drastiskt och hotar många av de reformer som Presidenten har förespråkat.

Tidningen Le Figaro har tillsammans L´Institut économique Molinari publicerat en analys när skattefridagen inträffade i de olika Europeiska länderna;

När har privatpersonen betalt skatt färdigt i olika europeiska länder? ;

 1. Frankrike 27 juli
 2. Österrike 18 juli
 3. Belgien 17 juli
 4. Tyskland och Grekland 10 juli
 5. Italien 8 juli
 6. Sverige 23 juni
 7. Nederländerna 21 juni
 8. Finland 19 juni
 9. Polen 15 juni

Var betalar man minst skatt? ;

 1. Cypern 27 mars
 2. Malta 10 april
 3. Irland 26 april
 4. Storbritannien 8 maj
 5. Luxemburg 30 maj
 6. Danmark 31 maj

I denna undersökning har man tagit medianlön för ensamstående, beräknat skatt, sociala avgifter (både för arbetstagaren och företaget) och moms som beräknats på en genomsnittlig konsumtion. Genom detta förfarande får man ett datum när betalningar till staten är avklarad och resterande del av året är inkomst för individen. Det finns flera andra beräkningssätt, denna metod är intressant därför den sätter länderna i förhållande till varandra.

Franska arbetsgivare klagar på att man har svårt att konkurrera på den Europeiska arenan då de har stora pålagor. Detta blir tydligt i ovan nämnda analys. Frankrike behöver minska de statliga utgifterna, men var skall detta ske? Under det första året har inget konkret presenterats.

En annan intressant analys är hur mycket arbetsgivaren måste erlägga för att arbetstagaren skall få 100 Euro;

 1. Frankrike 131 Euro
 2. Tyskland 109 Euro
 3. Italien 106 Euro
 4. Medel inom EU 84 Euro
 5. Spanien 77 Euro
 6. Storbritannien 54 Euro

Flera stora reformer skall presenteras under hösten och utrymmet för dessa förändringar hotas och sannolikt måste Macron prioritera hårt. Idag meddelade dessutom Nicolas Hulot, en populär Miljöminister att han avgår. Ingen bra start på hösten.

 

 

 

Har Macron´s trovärdighet skadats av Benalla-skandalen?

President Macron´s trovärdighet är ifrågasatt och han står inför en av sina största motgångar. En medarbetare, Alexandre Benalla, som arbetar med presidentens säkerhet, deltog i första maj-demonstrationerna som observatör och brukade övervåld mot flera av demonstranterna. Helt emot regelverket, förstås.

Macron gick till val på att förändra fransk politik i grunden och skapa en transparant ledning som skulle stå för moral och hederlighet. Hans parti skulle vara ett föredöme. Macron har givits namnet Jupiter, gudarnas gud, i den romerska mytologin. Han skulle stå utanför det politiska käbblet och leda landet med en tydlig moralisk kompass. Det är här ”Benalla-affären” kommer in.

Man kan uppfatta att Macron har försökt att skydda en nära medarbetare. ”Benalla-fallet” lämnades inte till domstol för prövning och Alexandre Benalla fick två veckors avstängning från sin tjänst.

Nyheterna beskriver att allt styrs via Macron och att han är väldigt delaktig i alla beslut och aktiviteter. Han arbetar dygnet runt och han bör rimligtvis ha deltagit eller varit medveten om det som hände under demonstrationerna.  Här ligger misstanken att presidenten har försökt att skydda en medarbetare och att han centraliserar makten och skyddar ”de sina”. De politiska motståndarna använder händelsen för att misskreditera Presidenten.

Macron är inte ensam. Det franska folket är på sin vakt och reagerar så snart landets president försöker skydda sina olagliga förehavanden. Några exempel:

Valéry Giscard d´Estaing mottog diamanter från Bokassa, tidigare diktator för Centralafrikanska republiken. Den franske presidenten företog flera resor dit och fick diamanter i olika omgångar. Dessa behöll presidenten utan omsvep och de registrerades aldrig som gåvor till franska staten. Det blev naturligtvis en politisk skandal och en bidragande orsak till att Francois Mitterand vann valet 1981.

Mitterand i sin tur skapade en egen underrättelsetjänst som hade till uppgift att avlyssna motståndare, media och kritiska röster.  1985 exploderade en bomb på fartyget Rainbow Warrior; Greenpeace båt som skulle utföra en aktion mot Moruroa-atollen. En person dog. Enligt uppgifter hade Mitterand sanktionerat aktionen.

Även den forne presidenten Jacques Chirac har figurerat i ett dussintal processer och blev också dömd 2011 till 24 månaders villkorligt fängelsestraff. Domen gällde fiktiva anställningar när han var borgmästare i Paris.

För lite över tio år sedan misstänks Nicolas Sarkozy ha mottagit 50 miljoner euro från diktatorn Muammar Khadaffi, Libyen. Det var ett bidrag till Sarkozys valkampanj 2007. Utredning pågår.

I regel brukar det komma fram en mängd oegentligheter inför de franska presidentvalen. Några andra som stupat på mållinjen inför presidentval är Alain Juppé, Dominique Strauss-Kahn och Francois Fillion.

De som fallit tyngst är de som sagt sig stå för en förändring av nuvarande sätt att regera; de som säger sig stå för transparens, inga fördelar för närstående, inga förturer för kompisar, ett rent ledarskap. De faller hårdare än andra. Både Fillion och Macron står för detta nya ledarskap. Det är också det som gör att det blir problematiskt när misstankar finns om att det inte gått rätt till i processerna. Helt klart är att Macrons varumärke och eventuellt också hans förutsättningar att genomföra de önskade förändringarna har fått sig en törn.

Jag kan förstå att fransmännen är vaksamma på alla misstankar om oegentligheter eftersom historien visar att många oegentligheter har begåtts. Ni som är intresserade kan läsa om politiska-ekonomiska skandaler i fransk historia på denna länk: https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27affaires_politico-financi%C3%A8res_fran%C3%A7aises

Fransmännen vårdar verkligen sitt språk

I Frankrike är det ständigt en diskussion om engelska ord i det franska språket. President Macron får mycket kritik när han talar engelska på officiella resor internationellt. Han höll ett tal i Tyskland i höstas på engelska och kritiken var inte nådig, en fransk president talar alltid franska, punkt. Franskan är ett världsspråk.

Jag minns på 1980-talet när Frankrike i lag kvoterade hur mycket utländsk musik som fick spelas i radio. Jag tror att det var 60 procent fransk musik och 40 procent utländsk musik mest engelsk musik.

Nedan följer en liten översättning av engelska förkortningar till franska. Det blir ibland lite roligt, men språkligt korrekt, naturligtvis. När man säger EU till en fransman säger han/hon, Ètats-Unis, quoi?!

Det kan bli dråpligt om en svensk diskuterar biståndsfrågor och berättar om den statliga svenska myndigheten SIDA. Fransmännen blir förbryllade, en statlig myndighet som sysslar med bistånd och samtidigt hanterar en av våra allvarligaste infektionssjukdomar, AIDS. Quoi?!

Engelska Franska
Nato = North Atlantic Treaty Organization Otan = Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
   
AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndrome SIDA =  Syndrome d’immunodéficience acquis
   
Walkie-Talkie Talkie-Walkie
   
EU = European Union UE = Union Européenne
   
UN = United Nations NU = Nations Unies
   
MRI = Magnetic resonance imaging IRM = L’imagerie par résonance magnétique
   
UAE = United Arab Emirates EAU = Émirats Arabes Unis
   
US = United states EU = États-Unis

Det finns säkert många fler som ni själva kan komma på. Delge mig i så fall. I de flesta fall ändrar man bara på bokstävernas ordning, men det är bra att komma ihåg så man slipper detta ständiga ”quoi!?”

Varför är franska regeringen I kris?

Eller storm i ett vattenglas?

Le Monde publicerade en artikel den 18 juli där en medarbetar i Élysée Palatset (presidentens arbetsplats), Alexander Mr Benalla, brukade våld mot en demonstrant den 1 maj. Mr Benalla arbetar med presidentens säkerhet vid resor och offentliga framträdanden.

Därefter har det pratats om denna händelse hela dagarna och i varje nyhetssändning. Står rapporteringen i proportion till händelsen, tveksamt. Det är sommar, nyheterna få, många på semester, nyheter skapas, TV stationerna skall fylla programmen, och riksdagen höll på att diskutera en reformering av konstitutionen, vilket de som befinner sig där inte vill höra talas om.

En hel del fel har begåtts i denna härva och många skyller på varandra. Inrikesministeriet beskyller Polisen för att inte ha agerat, polisen skyller på Presidentens kabinett, sedan tar man tillbaka en del beskyllningar som var felaktiga, en riktig soppa. Beskyllningar och sanningar haglar.

Oppositionen försöker att få det till är att Presidenten eller hans omgivning skall ha försökt att skydda Mr Benalla. De har också sagts att det finns en hemlig enhet som opererar på uppdrag av presidenten och att Mr Benalla är en del av denna organisation!

Vad som är fakta är att han troligen brukat övervåld mot en demonstrant, han hade fått en uppmaning att delta i övervakning av demonstrationen från Polisen, dessa har utrustat honom. Han har mottagit en övervakningsvideo från någon inom Polisen där det framgår att han troligen brukar övervåld. Han blev rapporterad dagen efter händelsen och ärendet skickades mellan olika myndigheter för att slutligen hamna hos Presidentens kabinett och Mr Strozda. Denna beslutade att stänga av Mr Benalla i 14 dagar utan lön, det var straffet. Här var misstaget nr 1 (det skulle ha skickats till domstolen). Lönen som drogs in togs från ej utbetalda semesterdagar sedan 2007, misstag nr 2.

En juridisk utredning startade och Mr Benalla häktades, därefter häktades 3 poliser som utelämnat den videosekvens där man ser övervåldet. Utredning pågår.

L `Assablée National, Riksdagen, har tillsatt en utredning där alla beslutsfattare som är involverade i soppan framträder och berättar sin sanning. Denna har pågått hela veckan. Alla politiska motståndare till Macrons parti ”En Marche” deltar och är närvarande i denna utfrågning. Det är första gången man kan se en tydlig politisk front mot Macron.

Det finns en välkänd sanning som säger att om man har problem på en front skall man försöka skapa problem för motparten på en annan front.

Macron har utlovat en del förändringar i Riksdagen, minska antalet ledamöter med 30 %, -173 ledamöter, införa att 15 % av ledamöterna kommer in genom proportionella val. Övriga kommer in som tidigare genom majoritetsval. Vidare skall man ej få sitta i riksdagen mer än 12 år, tre val. Dessa förslag är en del av de konstitutionella förändringar som skulle ha diskuterats i riksdagen. De som sitter i Riksdagen vill naturligtvis inte förlora sina platser och bli arbetslösa.

Debatten om konstitutionella förändringar startade i Riksdagen den 10 juli och skulle pågå i två veckor. När nyheten om Mr Benalla exploderade i media gick ledamöterna i oppositionen i taket. Man vägrade debattera förändring av konstitutionen och startade debatt om Mr Benalla i riksdagen istället. Detta ledde till att debatten i Riksdagen på lördag kväll den 21 juli om konstitutionen fick avbrytas, senare under helgen beslutade regeringen att återuppta diskussionen om konstitutionen i september. Man avbröt förändringsarbetet.

Så kortsluter man systemet och skjuter upp något som man eventuellt skulle drabbas negativt av.

Vi får se om detta stoppar Macrons reformiver, jag skulle tro att han är mer motiverad än någonsin.

Är Mr Benalla affären bara en förevändning för att uppnå något annat?