Se upp för ”Squatteurs”

Vad är det? Det är någon som bryter sig in i en bostad och olovligen ockuperar den som sin egen bostad. Den franska lagstiftningen är mycket förlåtande för dessa squatteurs (husockupanterna).  Det är likadant med de som inte betalar sin hyra. Det är besvärligt att bli av med hyresgäster vid utebliven inbetalning av hyran. Under vinterperioden november – mars kan man inte ställa dessa på gatan. Många ägare har därför en försäkringar mot obetalda hyror vid uthyrning.

Lagstiftningen är olika beroende på om det är en huvudbostad eller semesterbostad. När det gäller semesterbostad har den som olovligen ockuperat en bostad ett högre skydd. Ja, det verkar otroligt men så ser den franska lagstiftningen ut

Situationen har blivit mycket uppmärksammad på Rivieran efter att ett par kom ned till sin semesterbostad i Theoule sur Mer och upptäckte att någon bodde i huset. De hade tagit sig in i huset och skrivit elkontraktet på sig så att det såg ut som om de lagligen bodde i huset. Det finns ingen kontroll på att man äger hus eller har ett kontrakt vid förändring av elabonnemanget. Som ni vet är en elräkning hårdvaluta i Frankrike för den visar att man finns och att man bor någonstans.  Med en elräkning kan man också teckna en försäkring och då bor man på riktigt. I många fall kan de även uppvisa hyreskontrakt. En del har köpt ett kontrakt eller förfalskat själva. Ockupanterna är mycket medvetna om hur lagstiftningen ser ut och kan lagstiftningen på sina fem fingrar. 

Familjen som ägde huset i Theoule sur Mer kom inte in då squatters hade bytt lås. Mannen fick sova i bilen utanför huset efter att han hade gjort en polisanmälan. Någon dag senare kom polisen och slängde ut ockupanterna, men se det gick inte! De hade bott i huset en längre tid (mer än 48 timmar) och då måste man gå via domstol för att få ockupanterna avhysta. Som bevis kan ockupanterna bara visa upp ett kvitto på en pizzaleverans med datum på kvittot. Efter att polisen konstaterat att de bott där i mer än 48 timmar fick ockupanterna återigen flytta in i huset.  Det blev en följetong i media på nationell nivå. Lagstiftningen är mycket märklig då någon olovligen kan bosätta sig i en annans egendom och dessutom vara skyddad av lagen.

President Macron ingrep snabbt och ett lagförslag har skickats till riksdagen för att underlätta avhysning av ockupanterna. Men man måste fortsatt anmäla intrånget till polisen inom 48 timmar efter att man upptäckt intrånget. Det är m.a.o. snabba puckar för att hantera situationen. Man skall upptäcka att någon bor i bostaden, man skall konstatera att någon brutit sig in eller bytt lås och slutligen polisanmäla intrånget. Detta inom 48 timmar efter upptäckt! Då kan avhysning ske av polisen.

Om man inte gör anmälan inom 48 timmar efter upptäckt måste det gå via domstol. Det innebär att man måste anlita ett utmätningsföretag (huissier) och advokat för att sätta igång domstolsprocessen. I det bästa scenariot kan det gå på 5-6 månader i det sämsta kan det ta år innan man blir av med ockupanterna.

Vad kan man göra? Ett tips är att installera en kamera vid dörren som går på vid rörelse, finns flera sådana på nätet. Den kopplas till din mobil.  Jag har ett dörrlarm* och ett rörelsealarm i huset som går till min telefon om någon tar sig in i huset. Larmet kostar 29:50 euro per månad. I priset ingår inte utryckning av bevakningsföretag, bara att jag får meddelande och att jag kan ta en bild på den som är inne i huset. Man kan naturligtvis betala för utryckningstjänsten via ett tillägg. De sätter in larm och kamera utan kostnad och uppgraderar utrustningen med jämna mellanrum. Bra service och övervakning av drift.

Om man råkar ut för ett intrång måste man ha någon som kan konstatera intrånget och anmäla detta till polisen, inom 48 timmar. Riviera Property Assist** kan tillhandahålla denna tjänst på Rivieran.

Hur gick det för paret i Theoule sur Mer? Efter någon vecka gick Le Prefet in och tog beslut att ockupanterna skulle avvisas och de försvann mycket snabbt. Det är ovanligt att någon tar beslut på högre nivå i ett enskilt fall men media bidrog till att det blev mycket uppmärksamhet. Kommunen hjälpte sedan till att röja upp i huset.

Även Spanien har en liknande lagstiftning och ett fall har nyligen rapporterats i svensk press.

*IMA Protect = https://www.imaprotect.com/

** Riviera Property Assist = https://rivierapropertyassist.com/sv_SE/

Har utbildning någon betydelse?

Behöver ett land välutbildade personer i regeringen? De styrande i Sverige verkar inte tycka att det är viktigt. Regeringsarbetet är ett mycket komplicerat arbete med en mängd information och svåra ställningstaganden. Är det inte tryggare att personer i ansvarsställning har en utbildning som därmed kan bearbeta komplex informationen och fatta beslut?

Alla verkar vara överens att utbildning är viktigt, även regeringen. Kommunikationen från svenska regeringen är att utbildning är avgörande för landet. Det verkar inte gälla ministrarna i Sverige. Hur kommer det sig att regeringen har ganska få som har högre utbildning? Man påpekar att det är avgörande för landet men gäller inte de styrande. Ca hälften av ministrarna har en examen från en högre utbildning. Många ha gått på universitet men inte slutfört studierna och därmed inte fått någon examen. Kastar man inte sten i glashus! I Sverige är den interna utbildningen i partiet viktigare än högre studier för att få en ansvarspost.

Tittar man på den franska regeringen har samtliga utom en högre studier. I regeringen finns 6 med mastersutbildningar, tre som doktorerat, två lektorer och en med filmagister-utbildning. Frankrike har en läkare som lämpligt ansvarar för sjukvården, på justitiedepartementet är det en advokat som är ansvarig.  

Den franska regeringen består av Premiärminister och 16 stycken ministrar för respektive myndighet. Till dessa ministrar finns det biträdande ministrar och statssekreterare och dessa kan vara upp till 5 fem personer under varje minister. Premiärminister har t.ex. 2 biträdande ministrar och 2 statssekreterare. Utrikesministern/ EU minister har 1 biträdande minister och två statssekreterare. Finansministern har 3 biträdande ministrar och två statssekreterare.  Totalt utgör dessa ytterligare 27 tjänster i regeringen.

I Sverige finns det 12 myndigheter där det kan vara 1-3 ministrar inom varje myndighet. Inom Finansdepartementet, som exempel, finns det tre positioner, Finansminister, Civilminister samt Finansmarknads- och bostadsminister. Totalt har Sverige 23 ministrar och 31 statssekreterare.

Frankrike är ett centraliserat land med detaljstyrning från respektive myndighet. Det verkar finnas en vilja från premiärministern att decentralisera beslutsfattandet till regionerna och kommunerna. Idag är mycket detaljstyrt och alla väntar på mycket precisa instruktioner. T.ex. hur skolan skall hantera skolstarten i höst med gällande Covid-19 problematik. Skolorna efterfrågar detaljerad information hur man skall sköta verksamheten.

I Frankrike är respektive myndighet med tillhörande minister beslutsfattare i alla frågor och de har det slutliga ansvaret. I Sverige kan ministrar bli anklagade för ministerstyre när de önskar att saker och ting skall hanteras på ett visst sätt hos någon myndighet. Detta går tillbaka till Axel Oxenstierna som skapade det administrativa svenska systemet. Det var ett tag sedan. Sverige kanske inte behöver utbildade personer i regeringen då det mesta sköts på respektive myndighet, eller hur skall man tolka att så få har en högre utbildning?

De franska ministrarna är skolade på ett helt annat sätt än sina svenska kollegor. Många i Frankrike har gått speciella skolar som formar framtida politiker och administratörer. I Sverige är det tre ministrar som inte har någon högre utbildning, de har gått den långa vägen kan man säga. Ytterligare 10 stycken har inte något diplom från universitet. I Frankrike finns det en och det är ministern för haven.

Många inom den franska politiken har gått Science Po utbildning som är en universitetsutbildning i statskunskap. Därefter kombineras denna grundutbildning med en högre administrativ utbildning för statstjänstemän. Det finns flera skolor, några av dessa är: Ecole National D´Administration eller kort och got l´ENA. En annan är l`IEP = Institut d´Etudes Politiques.

Många av ministrarna har också varit eller är borgmästare i olika städer i Frankrike.

Nedan finns en sammanställning över respektive ministers utbildning. Alla ansvarsposter finns inte i båda länderna, ibland har jag hittat en biträdande minister som ansvarar för motsvarande fråga i Sverige. Nedan är en sammanställning som är hämtad från respektive offentlig regeringssida. För de franska ministrarna har jag försökt förtydliga de olika förkortningarna som gäller för respektive skola. Behärskar inte inläggning av tabell i WordPress, därför lite lustigt utseende.

Funktion SverigeUtbildningFunktion FrankrikeUtbildning
Statsminister Stefan LöfvenSocialhögskolan i Umeå, 1,5 årPremier Ministre Jean CastexSciences Po /Institut d’études politiques de Paris (1986) (Högre politiska studier) Maîtrise de droit public (1987) (Filmag) L`ENA= Ecole nationale d’administration (promotion Victor Hugo) (1991)  
Eu Minister Hans DahlgrenCivilekonom, Handelshögskolan i Stockholm Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian  Har posten som Utrikesminister, se nedan
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark1992-1994 
Studier i statsvetenskap, Luleå tekniska universitet
Ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion Élisabeth BorneDiplômée du Collège des ingénieurs, de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École polytechnique  
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen2001–2008
Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköpings universitet 2003
Statskunskap, A-kurs, Uppsala universitet 
Hanteras av en biträdande minister Élisabeth Moreno    Executive MBA – ESSEC et Mannheim Business School (2005-2007) Maîtrise en droit des affaires – Université Paris-Est Créteil (1995) (Filmag)  
Finansminister Magdalena Andersson1992-1995
Forskarutbildning inriktning nationalekonomi, Handelshögskolan (ej avslutad)  1995
Harvard University, USA 1994 
Institute for advanced studies, Wien 1992
Civilekonom, Handelshögskolan  
Ministre de l’économie, des finances et de la relance Bruno Le MaireNormalien, agrégé de lettres modernes, Sciences Po/diplômé de l’IEP de Paris et de l’ENA. Agrégé = LektorL´ENA =Ecole nationale d’administration l`IEP, Institut d’études politiques = Högre politiska studier
Civilminister Lena Micko1974–1975
Studier i franska vid Linköpings universitet
  Ingen motsvarighet
Finansmarknads-Bostadsminister Per Bolund2000-2002
Stockholms universitet, oavslutad doktorandutbildning, Institutionen för systemekologi. 1992-1996
Stockholms universitet och Stirling University (Skottland), Fil mag biologi 160 poäng.
  Ingen motsvarighet
Försvarsminister Peter HultqvistIngen högre utbildningMinistre des armées Florence ParlyDiplômée de Sciences Po Paris et de l’ENA (promotion Fernand Braudel)   L´ENA =Ecole nationale d’administration
Infrastrukturminister Tomas EnrothSociologi och statsvetenskap, Högskolan i Växjö 1988–1993  Ingen motsvarighet
Energi och Digitaliseringsminister Anders YgemanStudier vid Stockholms universitet 1990   Enligt DI, 15 poäng I KriminologiStatssekreterare Secrétaire d’etat chargé de la transition numérique et des communications électroniques Cédric ODiplômé d’HEC en 2006   D´HEC = Hautes Etudes Commerciales  
Justitie & migrationsminister Morgan Johansson1989–1993
Fil. kand. i statsvetenskap, Lunds universitet
Garde des sceaux, ministre de la justice Éric Dupond-MorettiAdvokatutbildad Praktiserande advokat, försvarsadvokat Nytillträdd, CV ej tillgängligt. Omtalad jurist med 145 frikännande domar.
Inrikesminister Mikael Damberg2000
Förvaltningslinjen 140 p, Stockholms universitet
Inrikesminister Gérald DarmaninSciences Po =l’Institut d’études politiques de Lille (2007), Diplômé de l’IEP de Lille.  l`IEP, Institut d’études politiques = Högre politiska studier  
Kultur och Idrottsminister Amanda Lind2009
Psykologprogrammet, Umeå Universitet  2000
Mänskliga rättigheter, Teologiska högskolan, Lidingö 
Ministère de la Culture Roselyne Bachelot  Doctorat de pharmacie (1982)  
Miljö-och Klimatminister Isabella Lövin1992-1994
Radioproducentutbildning vid Dramatiska institutet 1981-1987
Statsvetenskap, italienska och sociologi vid Stockholms universitet och Università di Bologna
Ministère de la Transition écologique   Barbare Pompili  Nytillträdd, CV ej tillgängligt På nätet hittade jag detta, Etudes de sciences politiques à l’IEP de Lille
Näringsminister Ibrahim Baylan1993-1999
120 högskolepoäng vid Umeå universitet
Ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie Agnés Pannier-RunacherSciences Po = Statskunskap L´ENA =Ecole nationale d’administration HEC = L’École des hautes études commerciales  
Landsbygdsminister Jennie NilssonIngen Högre utbildningMinistre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Jacqueline GouraultProffesseur d’Histoire et Géographie.(Lärare)  
Socialminister Lena Hallengren  1993–1996
Lärarexamen, högskolan i Kalmar 
Ministère des Solidarités et de la Santé Olivier Véran  Sciences Po Paris Praktiserande läkare Executive Master en gestion et politique de santé
Vice-président et porte-parole de l’Inter Syndicat National des Internes des Hôpitaux (ISNIH)  
Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi2010-2013
Forskningsstudier i offentlig rätt, Uppsala universitet 2007
Juristexamen, Uppsala universitet 2007
Journalistutbildning, Poppius journalistskola
  Ingen motsvarighet
Utbildningsminister Anna Ekström1989
Riksdagens stenografiutbildning 1988
Jur.kand. Stockholms universitet 1980
Grundkurs historia, Stockholms universitet
Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports Jean-Michel BlanquerAgrégé de droit public, docteur en droit constitutionnel, diplômé de philosophie et titulaire d’un DEA de l’IEP de Paris.  Agrégé = Lektor l`IEP, Institut d’études politiques = Högre politiska studier  
Minister högre utbildning & Forskning Matilda Ernkrans1994–1997, 2002
Högskoleexamina i statskunskap och sociologi,
Örebro universitet (studier kombinerat med arbete)  Enligt DI, ej slutförda studier.
Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation Frédérique VidalMaîtrise de biochimie (UNS) (filmag). DEA à l’Institut Pasteur et doctorat en sciences de la vie.      
Urikesminister Ann Linde1994
Examen. Stockholms universitet, fil. kand. i statskunskap, sociologi och nationalekonomi
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian  Agrégé d’histoire contemporaine.   Agrégé = Lektor  
Utrikeshandelsminister Anna Hallberg1983-1987
Studerat juridik och företagsekonomi, Göteborgs
universitet 
Ministre délégué auprès du ministre de l’europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l’attractivité Franck RiesterDiplôme de l’Institut supérieur de gestion (ISG).Mastère de gestion des collectivités territoriales de l’Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec). ISG = International Business school  
Minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson1983 
Gymnasielärarutbildning 
  Ingen Motsvarighet
  Ministre de l’agriculture et de l’alimentation Julien DenormandieIngénieur des Eaux et Forêts, titulaire d’un MBA en Économie.  
  Ministère des Outre-mer Sébastien Lecornu  Diplômé d’un master de droit public de l’université Panthéon-Assas.  
  Ministere de la mer Annick GirardinIngen högre utbidlning
  Ministere de la transformation et de la fonction public Amélie de MontchalinDiplômée d’HEC Diplômée de la Harvard Kennedy School  

150 år sedan tredje republiken utropades.

President Macron höll ett uppmärksammat tal till nationen från Panthéon i Paris på fredagen. Platsen är symbolisk för Frankrike och är begravningsplats för flera framträdande fransmän. Det är begravningsplats för Voltaire, Emile Zola, Alexandre Dumas, Pierre och Marie Curie och på senare år har även Simone Veil blivit flyttad till denna byggnad. Fler än 70 personer är begravda här.

Frankrike har sin 5:e republik och varje gång man gör om grundlagen utropas en ny republik. Senaste ändringen genomfördes av De Gaulle 1958. Det finns krafter som också vill förändra nuvarande grundlag och modernisera den och därmed skulle man få sin 6:e republik.

Det är 150 år sedan den tredje republiken utropades och den utformades m.a.o. 1870. De tidigare republikerna utformades med revolutionära metoder, den 3:e republiken var inte våldsam och genomfördes utan strider. Den genomfördes efter kriget mot Tyskland och nedmonteringen av det andra kejsardömet, Napoleon lll avgång. Det var Léon Gambetta som framlade författningen och det var efter denna som man fick en regering och konstitution som skapade stabilitet i landet och det blev en sann demokratisk ordning. Det är därför som alla städer i Frankrike har en gata som heter Gambetta.  

Som vanligt när Macron håller tal går det mesta förbi vanligt folk. Han talar till folket på ett filosofiskt sätt och hänvisar till filosofer, författare och framstående fransmän på en franska som för många kan vara svår att förstå. Det var någon som sade att han skulle ha fått 18 av 20 poäng om det hade varit en filosofiuppsats!

Han diskuterade under 20 minuter Frankrikes val att vara ett konfessionslöst samhälle. På talarstolen fanns i stora bokstäver Liberté, Ègalité och i lite mindre Fraternité. Grunden för hela franska samhället. Han tryckte i sitt tal på att om man väljer att leva i Frankrike måste man ge sitt fulla stöd till de franska värderingarna. Republiken och dess grundvärden måste alltid försvaras, det är ingen självklarhet att våra värderingar överlever utmaningarna i samhället.

Liberté, alla måste hela tiden försvara rätten att tänka, kritisera, skriva, raljera, karikatyrisera och försvara de demokratiska rättigheterna.

Egalité rätten till lika behandling gäller alla som bor i Frankrike. Presidenten medgav att det finns många orättvisor i landet som behöver regleras.

Presidenten var tydlig i att organisationer och föreningar inte får skapa ett separat samhälle med egna regler som inte främjar de grundvärderingar som staten Frankrike vilar sin existens på.

Det innebär att det franska samhället fördömer all separatism och föreningar som mottar pengar från utländska organisationer och som inte stödjer franska grundvärden. I framtiden måste de skriva under ett dokument med den värdegrund som gäller i Frankrike. Man kommer inte acceptera avvikelse från den franska värdegrunden.

Ingen grupp skall kunna införa regler som står i kontrast mot de värderingar som Frankrike bär på. Han sade i sitt tal att ” Det kommer aldrig finnas en plats i Frankrike för personer, i guds namn, ibland med hjälp av utländska makter, försöker att införa lagar i grupper som inte är i linje med den franska grundlagen”.

Man kommer med lagförslag under hösten, b.la mot föreningar som bär på separatistiska budskap.

Macron har tidigare sagt att man skall följa upp utländska imamers förehavanden och hur moskéer är finansierade.

Under slutet var det en fin ceremoni där 5 personer mottog franskt medborgarskap.

Frankrike har genomlevt flera större attentat. I dagarna påbörjas rättegången mot de som stod bakom attacken på tidningen Charlie Hebdo där 12 dödas och 11 skadades. Sedan följde flera attacker i Frankrike, Nice, Bataclan och på Paris restauranger och kaféer, med flera. Gemensamt för alla dessa var att det var Islamistiska terrorister som stod bakom dåden.

Jag tolkar det som att Frankrike kommer att bli tuffare mot de krafter som försöker att islamisera landet och skapa separata samhällen i vissa stadsdelar. Jag uppfattar att man kommer att satsa betydande belopp och resurser för att försöka motverka dessa krafter i samhället. Frankrike mobiliserar.

Det motsägelsefulla landet

Det är många gånger när, man bor i Frankrike, som man undrar om det är mig det är fel på eller är det motparten. Oavsett vad det är så måste man bara anpassa sig till hur det fungerar.

Jag har många gånger råkat ut för att någon säger ”pas des problemes”, inga problem. När jag hör den frasen så plingar någonting i mig och jag börjar att ställa en massa kontrollfrågor. Min erfarenhet är att när man säger det så finns det någon komplikation någonstans och det gäller bara att finna vad som är problemet. Här måste man gå till grunden.

Ett annat ord som ofta förekommer är ”en princip ҫa vas etre bon” i princip så skall det gå bra! När jag hör detta så utgår jag från att personen nog inte har en aning om det hela. Även här gäller det att börja ställa kontrollfrågor för att verifiera om personen vet något i ämnet.

Man är ute i staden och söker efter en adress. Man vet att den bör ligga upp till höger någonstans från där man står. När man frågar en fransman kan han inte säga att han inte vet utan svarar helt bekymmerslöst och pekar åt totalt motsatt håll. Det intressanta är vad man gör med informationen. Skall man förolämpa personen och gå åt motsatt håll som personen pekar eller skall man gå i den riktning som personen pekar och gå tillbaka efter 2 minuter?

Jag såg på TV i veckan. CGT ordförande Philippe Martinez var inbjuden till en av nyhetskanalerna och han påkallar en generalstrejk den 17 september för privat och offentligt anställda. Facket kommer att anordna demonstrationer över hela landet. Vad strejkar de emot? De vill visa sin oro över att allt fler blir arbetslösa. Är inte det motsägelsefullt? Jag strejkar för att jag är orolig över att bli av med jobbet och utsätter arbetsgivaren för en ekonomisk påfrestning som eventuellt kan leda till uppsägningar!

Under de senaste tre åren har företagen utsatts för demonstrationer, strejker, upplopp och blockeringar. Det har varit reform av SNCF, Gula Västar, pensionsreform, Covid-19 karantän i två månader och nu strejkar man för att behålla jobben. Det är en gåta hur företagen kan överleva alla dessa störningar.  Som tur är inte många anslutna till facken i Frankrike, bara ca 10 %. CGT är ett mycket militant fackförbund och vi får se hur många som kommer att gå ut i strejk.

Jag vet att det ovan är lite raljant och man kan inte bedöma ett helt folk efter sina egna upplevelser, men som iakttagelse är det intressant. Vi lever i det motsägelsefulla landet.

Coronasituationen i Frankrike

Det är många som är på väg till Frankrike efter att ha varit i Sverige under sommaren. Här kommer en uppdatering av situationen i Frankrike.

Kort kan man säga att spridningen av viruset är på uppåtgående i olika delar av Frankrike. Antalet konstaterade smittad ligger på ca 3 500 per dag, under rullande 7 dagar i genomsnitt. Det är en kraftig ökning i antalet konstaterade fall, mycket oroande information. Det är några regioner som utmärker sig.

De som har en hög risk är följande regioner: Bouches du Rhône (Marseille), Hérault (Montpellier), Loiret (Orléans), Sarthe (Le Mans) och Paris med omgivande Seine-Sant-Denis och Val de Marne.

Alpes Maritimes anses ha måttlig risk fram till idag. Enligt media kommer även denna region hamna på hög risk om någon dag.

Hur görs bedömningarna? Det är fyra huvudindikatorer som man följer noggrant och därtill några indikatorer som man tillfört för att få redskap för att ta snabba beslut och följa utvecklingen till minsta kommun. Man har KPI:er som går från grönt till rött.

Man mäter följande:

  • Antalet smittade per 100 000 invånare, är det mer än 50 personer/100 000 hamnar regionen/staden på rött.
  • Antalet smittade vid testning, är det mer än 10 % smittade av totala antalet testade hamnar regionen/staden på rött.
  • R-talet, hur många personer smittar en person som har Covid-19, är det mer än 1,5 hamnar regionen/staden på rött.
  • Sista mätpunkten är antalet sjuka som ligger på intensivvård i förhållande till totala antalet som ligger på intensiven. Är det mer än 60 % av totala antalet platser hamnar regionen/staden på rött.

Till dessa mätpunkter bevakar man även antalet som besöker akutmottagningarna och som tror att de är sjuka med Covid-19, antalet telefonsamtal till sjukvården med misstänkt Covid-19 och antalet smitthärdar.

Frankrike satsar på förebyggande åtgärder och mantrat är skydda, testa och isolera. Man skall bära mask, hålla avstånd, använda handsprit och undvika folksamlingar. När fall upptäcks kartläggs alla kontakter man har haft och dessa personer uppmanas att testa sig. Kapaciteten för tester har ökat kraftigt och nu ligger man på ca 700 000 tester i veckan, målet är att klara 1 miljon i veckan. Testerna är gratis. Förra veckan genomförde Frankrike dubbelt så många tester i jämförelse med Sverige.

Antalet smitthärdar ökar kontinuerligt och man följer denna siffra noggrant. Man har hanterat 1 140 smitthärdar och 710 har avslutats och det återstår 430 stycken, denna siffra växer.

Frankrike ökar testandet och kommer sannolikt att påträffa många fler som bär på smittan. Det som är oroande är att den procentuella andel av alla de som testar också ökar, mellan den 12-18 augusti var andelen 3,4 %. Rött inträffar vid 10 %.

Ovan angivna beskrivning är dagens information och situationen utvecklas och är egentligen bara en ögonblicksbild. Helt säkert är att vi är i en uppåtgående trend med ökat antal smitthärdar.

Det experterna säger är att situationen är annorlunda i förhållande till när utbrottet startade. Idag är vi förberedda och systemen är satta att kunna ta hand om en ökad spridning av smittan. En annan intressant sak är att det är unga människor som i högre grad är smittade. Förra veckan var indikatorn 24,9 smittade/100 000 invånare i Frankrike. Åldersgruppen 20-29 år ligger nästan 3 gånger högre än genomsnittet. Även åldersgruppen 30-29 ligger kraftigt över genomsnittet. Det beror nog på att yngre lever närmare varandra under sommaren, mer fest, mer aktiviteter. Vi har sett att turismen är mer fransk och att det är kustområden som har drabbats mest, speciellt området runt Nice och Marseille. Man tror att effekterna av den ökade smittspridningen inte kommer att bli likadan som vid utbrottet. Unga blir sjuka, men inte lika allvarligt sjuka som äldre. Andelen som kommer att hamna på intensiven är betydligt lägre. Vi får se om några veckor vart vi är på väg.

Tyskland införde i veckan beslutet att resenärer från Nice och Paris måste ta en test för Covid-19 och kunna uppvisa att man är negativ vid testning. Karantän gäller under tiden man väntar på resultatet. Man kan medföra Covid-19 test som säger att man är negativ, men intyget får inte vara äldre än 48 timmar. Det är inte bara positivt att testa många. Man får fler smittade per 100 000 invånare och tydligen är det detta som utgör grunden för beslut i Tyskland.

I Frankrike vad gör man? Man har mask på sig i alla affärer, man handspritar händerna när man går in i affären, man tvättar sina händer, man petar inte på masken, man håller avstånd. Alla affärer har handsprit.

Vissa städer har infört masktvång utomhus, b.la Nice. Man kommer att fatta beslut att införa masktvång på kontor och fabriker. Cannes har infört en regel som säger att man skall bära mask i allmänna utrymmen i bostadshus. Toulouse kommer troligen att införa masktvång när man cyklar.  Systemet är mycket svårt att överblicka och besluten är ibland svåra att förstå. Hur skall man följa upp beslutet att mask måste bäras i en bostadsfastighet? Information vad som gäller inhämtas på kommunens hemsida.

När det gäller tvånget att bära mask utomhus är det böter som gäller för att få fransmännen att följa regeln och det kommer att skrivas ut mer böter i framtiden.

Jag fick feber, magsmärtor och ont huvudet i söndags. Igår vid lunch var jag nere på laboratoriet och testade mig för Covid-19, fick svar 19:00 att jag var negativ. Hela processen var mycket effektiv. Man beställer testtid på nätet och åker ned till labbet och ställer sig i kö, med mask, med handsprit, med avstånd. Blev imponerad av handhavandet.

Frankrike kommer inte att stängas ned som tidigare. Vid ett utbrott kommer man att använda insatser specifikt i regionen eller staden. I Marseille diskuteras att restauranger/barer skall tvingas stänga tidigare på kvällen t.ex.

Vi kommer att få leva med viruset länge och ordförande för de medicinska experterna i Frankrike sade att man inte kommer att kunna övervinna viruset genom att införa en massa olika regler, människor måste förstå sitt eget bästa och agera så att smittspridningen minskar. Eget ansvar med andra ord.

Frankrike blir grönare

Den 2:a valomgången i de franska kommunalvalen hölls i helgen. Dessa val blev uppskjutna i mars pga. utbrottet av Covid-19. Vem vann valet? Det gjorde ”soffliggarna”, bara 40 % av de röstberättigade gick till valurnorna. Det låga valdeltagandet kan nog skyllas på Covid-19 problematiken. Ca 45 % av tillfrågade valde att inte gå till urnorna pga. smittorisken. Lågt valdeltagandet är ett stort demokratiskt problem och det urholkar den politiska processen.

Röstningen i den andra valomgången gällde ca 15 % av alla franska kommuner, i huvudsak är det storstäder. 47 av de 53 största städer (>100 000 invånare) gick till valurnorna. Om någon får >50 % av röster i 1:a valomgången hålls inte en andra valomgång, valet är klart i dessa städer. Det är ca 5 000 kommuner som höll val i helgen och jag fick rösta i Cagnes sur Mer.

Macron’s parti ”En Marche” har inte kunnat kapitalisera på sitt regeringsinnehav i de lokala valen. Partiet fanns inte för 4 år sedan och man har inte haft möjlighet att bygga en lokal plattform som kunde utmana de gällande strukturerna. De lokala valen är till stora delar personval och många borgmästare har suttit på sina poster under många år. Dessutom var det mycket problem inom ”En Marche” och man förstörde sina egna chanser.

Det som händer mellan första och andra valomgången är att nya listor skapas. De som inte varit så framgångsrika i den första valomgången slår sig ofta samman med någon som har fått många röster för att säkra makten i kommunen. Många listor har inte några partipolitiska kopplingar, de kan heta ”För Framtiden i Cagnes sur Mer”, de kan förhandla friskt. I många städer har socialisterna och de Gröna gått samman och skapat nya listor till den andra valomgången. Listorna man skall välja är färdiga med namn, listan i 2:a valomgången innehåller ofta inslag från flera olika partier. Det mesta var väntat men några överraskningar var det ändå.

Överraskningar

Bordeaux som har styrts av högern under 70 år och förlorade sitt innehav till de Gröna. De Gröna tillsammans med stödpartier vann ytterligare några större städer, Strasbourg, Annecy, Besancon, Lyon, Marseille, Tours, Colombes och Poitiers.

Lille som har styrts av socialdemokraten Martine Aubry i nästan 20 år var mycket nära att förlora sin ställning. Hon låg under hela kvällen men lyckades få flest röster till slut. Hon fick 40 % av alla röster och vann med 227 röster över de Grönas representant. Hon har varit minister i flera omgångar men är väl mest känd för att ha infört 35 timmars arbetsvecka.

Paris borgmästare Anne Hidalgo lyckades bibehålla posten som borgmästare. Hon är socialist med gröna förtecken. Hon har förändrat Paris gatubild till ett mer grönt Paris och det gjorde troligen att hon försvarade sin position. De andra var inte i närheten.

Det högerextrema partiet Rassemblement National lyckades ta en större stad i detta val, Perpignan. Det är första staden med mer än 100 000 invånare som vinns av detta parti.

Väljarna har klart visat en svängning mot miljöfrågor och sociala frågor.

Macron´s presskonferens

Påpassligt hade Macron kallat till en presskonferens på måndag förmiddag där han presenterade sina tankar om miljöfrågor. För nio månader sedan tillsattes en kommitté med 150 slumpmässigt utvalde medborgare som skulle diskutera hur Frankrike kan utforma ett mer rättvist samhälle, ett mer miljövänligt samhälle. Man hade fem större områden att diskutera, Transporter, Konsumtion, Boende, Produktion/Arbete och Mathållning. Det var ett svar på Gula Västarnas aktiviteter som denna kommitté tillsattes. I sommar överlämnades till presidenten 149 förslag som han nu kommenterade. Här kan ni läsa mer om detaljerna: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/149-propositions-convention-citoyenne-climat

Målet för Frankrike är att minska växthusgaserna med 40 % fram till 2030. Av de 149 lämnade förslagen sade presidenten att han skall arbeta vidare med 146 av de lämnade förslagen. Ett förslag togs bort redan vid överlämnandet, man föreslog att minska arbetstiden från 35 timmar till 28 timmar i veckan med bibehållen lön. Presidenten var inte mogen för ett så drastiskt förslag.

I slutet av sommaren kommer regeringen förslå en mängd lagar som skall baseras på kommitteens förslag.

Under hans tal framgick det att presidenten inte kommer att sluta handelsavtal med länder som inte respekterar Parisavtalet.

Man inrättar en fond med 15 miljarder euro för att utveckla omställningen till en mer miljövänlig ekonomi. Man skall investera i gröna lösningar.

Kärnan i framtida ekonomi skall vara grönt tänkande. Ekologi i centrum av den ekonomiska utvecklingen.

Tillväxten skall vara i centrum med gröna förtecken men det betyder inte att vi skall arbeta mindre eller att vi skall tillverka mindre. Vi skall växa med gröna lösningar.

Man skall prioritera tåg där man kan nå städer inom 2,5 timme från Paris. Air France får inte trafikera dessa städer.

Några punkter valde Macron att inte gå vidare med, dessa var:

Kommittén hade förslagit en skatt på aktieutdelning på 4 % för att finansiera den gröna omställningen. Presidenten sade att Frankrike behöver alla investeringar som kan skapas och en sådan skatt hindrar investeringsviljan.

Kommittén hade föreslagit hastighetsbegränsning till 110 km/tim på motorvägar från dagens 130 km/tim. Att införa en sådan lag innebär att alla de goda förslag som lämnats kommer att drunkna i denna enskilda fråga, därför avslag.

Kommittén hade förslagit att ekologi skulle vara högst upp av alla värderingar i den franska konstitutionen. De franska värderingarna som är jämlikhet, broderskap, frihet väger tyngre än de ekologiska frågorna. Han var däremot villig att skriva in i artikel 1 i den franska konstitutionen ett stycke om ekologi.

Han avslutade med att säga att det är allas ansvar att förändra samhället till ett grönare och mer jämlikt samhälle. Det är varje individs-, företags-, institutioners-, regioners- och kommuners ansvar att gå mot ett grönare samhälle. Alla skall vara kolportörer av de ekologiska idéerna.

Han utformade även en option att ta frågan om miljö till en folkomröstning under 2021 om det skulle behövas.

Regeringsombildning

Man spekulerar om en förestående ombildning. Macron kommer att presentera en plan på hur man skall ta sig ur den uppkomna ekonomiska situationen pga. Covid-19. Det är nog troligt att han behöver förnya regeringen inför denna uppgift. Premiärminister Philippe har styrt regeringen under tre år och han har haft att göra. SNCF strejken, Gula Västarna, pensionsreformen och slutligen Covid-19, vem hade inte blivit trött av det. Han vann i borgmästarvalet i Le Havre så han kan återgå som borgmästare. Han är en populär premiärminister och frågan är vem som skall kunna ersätta honom. Han är också förankrad ibland högerväljarna och frågan uppstår om Macron önskar dra politiken lite mer vänster med miljöinriktning. Det är flera ministrar som behöver bytas ut och förmodligen görs det i samband med presentationen om den nya inriktningen i politiken som presidenten avser att framföra om någon/några veckor.  

Jag får önska er alla en skön sommar i hängmattan.

Hur står det till i Frankrike?

Jag höll ett föredrag på Zoom i torsdags för Rivieraklubben på franska Rivieran och detta spelades in. Temat var hur Frankrike har hanterat denna epidemi och hur regeringen hanterat situationen under de tre månader som har gått. Om man skulle använda medicinska termer på ”patienten” Frankrike skulle utlåtandet kunna vara:

Patienten har överlevt men rehabiliteringen kommer att vara långvarig och besvärlig.

Föredraget är en genomgång av strategin som Frankrike valt. Hur har man löst situationen? Vilka åtgärder är vidtagna? Hur följer man smittspridningen? Jag känner mig trygg i att regeringen verkar veta vad man gör och tar steg för steg för att öppna upp landet under tiden som Covid 19 härjar.

Föredraget är ca 50 min och därefter är det några frågor på slutet. Dra fram inspelningen så att det har gått 7 minuter av tiden, där börjar föredraget. Det är ett par minuter i början som inte är intressanta. För er som vill veta mer om Frankrike.

Kopiera länken nedan och klistra in den i er webbläsare, alternativt ctrl och klicka på länken, så kommer ni till föredraget.

https://www.dropbox.com/s/ptiwtkb0gxdgr84/zoom_0.mp4?dl=0

Macron talar till fransmännen för 4:e gången på TV

Ca 23 miljoner bänkade sig för att lyssna på President Macron söndag kväll. Det var inte så mycket nyheter i hans tal. Han bekräftade det som många hade spekulerat i under den senaste veckan.

På måndag morgon den 15 juni öppnade Frankrike sina gränser för alla länder inom EU, förutom United Kingdom och Spanien som har karantänsregler. För dessa två länder har Frankrike karantän tills vidare. Det behövs inga papper elle dokument för att resa in i Frankrike. Den 1/7 öppnar man upp för inresande från länder utanför Schengen. Man kommer att kommunicera vid ett senare tillfälle hur detta öppnande kommer att ske, beslut fattas för varje enskilt land.

Frankrike är nu grönt, d.v.s. man kan nu säga att smittnivån och hanteringen av Covid 19 är under kontroll. Två regioner Mayotte och Franska Guyana har fortsatt restriktioner beroende på den allvarliga situationen dessa regioner befinner sig i.

Viruset är inte borta och han klargjorde att smittan finns i samhället och att vi skall iaktta försiktighet och fortsatt hålla den sociala distanseringen. Den gröna situationen innebär att restauranger i Paris nu också får servera sina gäster inomhus. Dock gäller fortsatt att det skall vara 1 meter mellan varje bord. Detta innebär att många restauranger inte kan komma upp i full omsättning, ca 25-30 % av borden försvinner beroende på lokalens utformning. Stöd kommer att finnas för hela 2020 till dessa restaurangföretag.

Skolor öppnar den 22/6 och det blir skolplikt igen. Det innebär att föräldrar inte längre kan hålla sina barn hemma pga. att de är rädda för smittan. Lärare kan inte heller välja att inte komma till arbetet vilket många har valt, de har helt enkelt stannat hemma. Det är på skolministerns inrådan som skolplikt återinförs och han kan komma åt de lärare som inte vill återvända till arbetet i skolan. Gymnasisterna fortsätter distansundervisning.

Den andra valomgången i kommunalvalet skall genomföras den 28 juni.

 Frankrike har satsat 500 miljarder euro för att rädda arbetstillfällen och företag. Nu skall man gå över till nästa fas och vända på bladet och påbörja förändringsarbetet i hela samhället. Macron var ganska otydlig om vad detta innebär och han kommer inom 3-4 veckor återkomma med nästa steg i hur man behöver förändra det franska samhället. Presidenten konstaterade att ju snabbare vi återgår till arbete, reser och konsumerar, desto fler arbetstillfällen kan räddas. Han slog också fast att det inte blir några skattehöjningar för att kunna återbetala denna statsskuld.

Han diskuterade hur regeringen skall utforma en ny väg där man behöver arbeta mer, producera mer och satsa på nya företag inom sektorer som man kallar New Tech.  Man kan också skönja i hans tal en vilja till att reformera det politiska systemet. Idag är allt styrt från Paris i ett mycket centralstyrt system. Macron vill föra ut ansvaret i regioner och kommuner och rationalisera i det centrala byråkratiska systemet för en ökad effektivitet.

Man kan också skönja en vilja att Europa skall ta ett gemensamt ansvar för att återföra kritiska samhällsviktiga funktioner och tillse att medicin, skyddsutrustning med mera byggs upp inom EU.

Jag tolkar hans tal som en inriktning på de förhandlingar som nu skall starta med alla de sociala parterna och diskutera hur man kan effektivisera och skapa en tillväxt som gör att Frankrike kan återbetala de pengar som man nu lånat upp. Svaret kommer nog om 3-4 veckor.

Frankrike är grönt, nästan!

Den bästa informationen är att Frankrike öppnas upp allt mer och att man kan resa in i landet från den 15 juni. Frankrike försöker att samordna detta med övriga europeiska länder och det diskuteras i Bryssel hur det skall utformas. Sverige har gått ut med en avrådan till befolkningen från att resa utanför landets gränser till 15 juli och det kan eventuellt påverka hur Europa ser på svenskars resande inom EU.

Hur har Frankrike hamnat här?

I backspegeln ser man en strategi som är mycket genomtänkt. Det är kanske ett önsketänkande, men det ser väldigt rätt ut. Varje genomgång av situationen är mycket pedagogisk och man är transparent och berättar vad man vet och vad man inte vet. Naturligtvis saknades utrustning i början för att hantera epidemin i Frankrike precis som i många andra länder världen över. Jag skrev om detta i ett tidigare inlägg.

Situationen i början av maj månad då man beslöt att försiktigt släppa upp rörelsefriheten

Strategin verkar ha varit att stänga ned landet under 8 veckor och under denna tid skaffa fram material så att man stegvis kan släppa upp karantänen och minska belastningen på sjukvården. Efter den 8 veckor långa karantänen blev också strategin tydlig. I början av maj presenterade Premiärministern en karta som visade var det förelåg en hög belastning på sjukvård och var man upprätthöll visa restriktioner. Man upprättade tydliga mål när man går från grönt till gult till rött. Man upprättar regler och vad som skall gälla i de olika färgerna. Det gör att det blir väldigt tydligt vad som skall mätas och hur man skall förhålla sig i de olika nivåerna. Man skapar olika KPI:er som man kommunicerar (Key Performance Index). Föredragande är hälsominister Olivier Véran som är läkare och gör ett mycket gott intryck. Vilka är dessa KPI:er?

IndikatorMätområdeKPINotering
Epidemins utbredningAntal smittade/100 000 inv. Rullande 7 dgr0-10 personer Grönt 10-50 personer Gult >50 personer RöttLåg på 6,14 den 28/5
Antalet smittade vid testningAntalalet positiva vid tester via näsan. Rullande 7 dagar0 – 5 % Grönt
5 – 10 % Gult
>10 % rött
Låg på 1,9 % den 28/5
R-talMäter R = 00 – 1 Grönt
1 – 1,5 Gult
>1,5 Rött
Låg på 0,77 den 28/5
SjukvårdenAntalet på intensiven för Covid av totala antalet platser0 – 40 % Grönt
40 – 60 %
Gult >60 % Rött  
Några regioner var på gult, övriga på grönt.
Franska regeringens styrverktyg genom olika KPI

Det är därför som Frankrike nu nästan är helt grönt, det är några områden som fortsatt har en problematisk situation. Man har definierat Paris + omgivningar, Mayotte och Franska Guyana som gula områden och där finns vissa begränsningar. Det är goda nyheter, men regeringen är vaksam och kan införa begränsningar på nytt om situationen skulle försämras.

Situationen den 28 maj i Frankrike

Man ställer samman dessa fyra indikatorer till en gemensam bild som beskriver landets situation. Om 2 av de fyra indikatorerna inte är gröna blir resultatet enligt ovan, d.v.s. gult.

Det är också uppenbart att genom 8 veckors karantän har fransmännen verkligen lärt sig att leva med detta virus. Överallt är det plexiglas mellan personal och kund, man håller 1 meter mellan kunderna, finns markeringar hur man skall gå i köpcentra, många affärer har masktvång. Fransmännen tar detta på stort allvar och därför tror jag att man skall kunna leva med viruset en bra tid framåt.

Regeringens mantra är skydda, testa och isolera. Regeringens främsta uppgift är att skydda befolkningen från viruset. De som känner sig sjuka skall gå till sin husläkare. Husläkaren ger en remiss till test och inom 24 – 36 timmar har man svar om man är smittad. Vid smitta skall man isoleras endera i hemmet eller på hotellrum som staten har upphandlat. Tester och hotellrum bekostas av staten till 100 %. Social distansering är ett annat mantra som återkommer hela tiden.

Man kan nog säga att det mesta går mot en normalisering från tisdag i nästa vecka. Barer, caféer, restauranger, stränder, parker, fritt resande i landet, öppna gränser från den 15 juni, teatrar, muséer osv öppnas. Personal på restauranger och barer skall bära masker. När kunder rör sig i restaurangen är det masktvång för kunder. Kommer detta att fungera i ett land som Frankrike? Ja, företag riskerar att stängas ned om man inte respekterar regelverket och man gör kontroller. Vem vill riskera att bli nedstängd, därför kommer man att tillse att kunderna följer instruktionerna.

Nästa vecka lanserar man en app som indikerar om du har varit i närheten av någon som konstaterats smittad. Du får ett meddelande och kan då vända dig till husläkaren för testning. Det är en frivillig app och informationen lagras inte på någon server som kan användas mot dig vid senare tillfälle. Myndigheterna har godkänt appen. Utvecklad av ett franskt företag. Den heter Stop Covid-19 och den franska flaggan kommer säkert att synas på något sätt.   

Åker ni till Frankrike i sommar skall ni se till att ha mask med er och använda denna. Man kommer inte in i mataffärer, restauranger eller köpcentra om man inte har mask med sig.

Frankrike står i stark kontrast mot hur det verkar fungera i Sverige. Hämtade några klipp ur DN idag:

Eller med statsminister Stefan Löfvens ord i ”Ekot” på torsdagen om det svenska testhaveriet: ”Det verkar som att det beror på någon otydlighet mellan staten och regionerna.”  

Min kommentar: Verkar inte förtroendeingivande när en statsminister uttalar sig på detta sätt.


Först den 7 april formulerade regeringen något man kallade strategi, men den saknade besluts­underlag och angav varken medel eller metoder för att lösa problemen.

Min kommentar: När man följer rapportering från Sverige verkar strategin vara att man följer utvecklingen noggrant och reagerar på händelser. Man är reaktiv. Man har säkert sina metoder men de kommuniceras inte på ett tydligt sätt och strategin blir otydlig när man jämför kommunikationen med det franska sättet. Jag upplever att Frankrike är proaktiv i sin hantering. Även i Frankrike kan man kritisera hanteringen av epidemin i början men linjerna är tydliga. I Assemblée National kommer en kommission att utreda hanteringen.

Som svensk tycker man att regeringen i Frankrike är kristallklar och är ett föredöme i sin kommunikation. Fransmännen tycker att det är otydligt och man saknar detaljer hur arbetet t.ex. skall ske i en restaurang. Man vill ha en lista på vad som skall göras eller inte göras för att tydlighet skall uppstå. Egna initiativ eller att tolka vad som sägs fungerar inte. Man önskar handfasta regler som innebär att man inte gör fel och kan hänvisa ansvaret till den myndighet som utformat listan.

Nästa TV framträdande kommer troligen att ske den 18 juni och då kommer man att kommunicera hur juli månad skall hanteras.

Kommunalvalet i Frankrike skall genomföras

Kommunalvalets första valomgång genomfördes den 15 mars i år. Det fanns en diskussion att ställa in valet på grund av epidemin som precis hade startat. Veckan innan valet gick presidenten ut och sade att man skulle stänga ned landet två dagar efter valet. De flesta politiska motståndare sade att det var en skandal om valet ställdes in, det var ett svek mot demokratin. På valnatten gick de flesta politiker ut och sade att det var en skandal att valet hade genomförts då valdeltagandet varit mycket lågt, bara 44,66 % röstade. Vi valde att avstå från att rösta. Macron valde att ställa in andra valomgången i kommunalvalet som skulle ha ägt rum helgen efter. Efter 8 veckors nedstängning diskuteras hur man skall genomföra den andra valomgången. Premiärministern har diskuterat med samtliga politiska partier och sagt att om de hälsomässiga villkoren föreligger skall denna valomgång genomföras den 28 juni, annars skjuts valet upp till en senare tidpunkt, dock senast januari 2021.

Hur man än gör så leder det till kritik. Att genomföra en valkampanj i dessa tider är mycket svårt då man inte får samla mer än 10 personer. De som ligger besvärligt till opinionsmässigt tycker att de inte kan bedriva en valkampanj och är därför kritiska. Om man skjuter fram valet till i januari måste man göra om även den första valomgången för de som inte blivit direkt valda i första valomgången. Detta gör att de som ligger dåligt till hoppas på att allt skjuts fram till januari 2021. Kanske är vi drabbade av viruset även i höst eller vinter och då uppstår nya problem.

Huvuddelen av Frankrikes kommuner har redan valt sina borgmästare. Det finns ca 35 000 kommuner i Frankrike och i 30 000 kommuner är valet redan klart. Det innebär att dessa borgmästare har fått mer än 50 % av alla röster redan i första valomgången och är därmed direkt valda till sitt ämbete. De tillträder sina ämbeten från och med idag.

De borgmästare som inte redan har fått majoritet har sina ämbeten i huvudsak i stora städer. Det är bara 14 % av kommunerna som inte redan har ett slutligt resultat. De utgör 35 % av landets befolkning. Nice, Lyon och Paris är några av städer som skall genomföra en andra valomgång.

Hur fungerar valet till kommunens styrelse?

Majoritetsval val med en dos av proportionellt val, är vad man kallar det franska systemet.

I kommunvalet är det mer personval än partival. Man går också samman för att öka sina chanser i valet. Det finns listor som heter DVD (diverse droite), en samling av högerpartier. Andra listor heter DVG (divers gauche), en samling av vänsterpartier. En lista kan också heta ”sans étiquette”, utan politisk förankring. Personen har skapat sitt eget program eller fråga som denne vill driva. Naturligtvis finns också de vanliga partierna representerade genom sina kandidater.

Vallista för Cagnes sur Mer och nuvarande borgmästare Négre. Han samlar de politiska krafterna på högerflygeln och centern

Varje person som ställer upp som borgmästare ställer samman sin lista med personer som kan sitta i kommunfullmäktige. Listan måste innehålla lika många män som kvinnor. Listan skall också innehålla lika många namn som det finns platser i fullmäktige. Finns det 55 platser skall det finnas 55 namn på listan.

Alla kommuner har olika antal platser i kommunstyrelsen. Antalet platser styrs av kommunens befolkningsmängd. I en kommun med mindre än 100 invånare har man 7 platser i kommunstyrelsen. För en kommun med mer än 300 000 invånare har man 65 platser, antalet platser är lagstadgade.

I Paris, Lyon och Marseille har man delat upp staden i mindre delar s.k. arrondissement. I Paris är det viktigt att vinna vissa stadsdelar som är befolkningsrika och har stor tyngd för att utse Paris borgmästare. Paris borgmästare utses genom indirekta val från de som blivit valde i de olika stadsdelarna.

Hur fördelas platserna till kommunfullmäktige?

Som mycket annat i Frankrike är det ett ganska krångligt system, men absolut matematiskt obestridligt. Vinnaren får mer av platserna än vad valresultatet ger sken av. Nu får ni hänga med!

Om personen får >50 % av rösterna i första valomgången hålls inte andra valomgången, valet har då alla ingredienser för att fördela platserna i kommunfullmäktige.

Den som vinner valet tar först hälften av alla plaster och sedan fördelas resterande platser proportionellt enligt valets utfall.

För att beskriva hur det går till så har jag tagit valet 2008 i Besançon med 116 000 invånare och 55 stadsfullmäktigeplatser. De listor som fått < 5 % av rösterna deltar ej i fördelningen av platserna.

Det var 36 460 personer som röstade.

Listan Fousseret fick 20 696 röster av alla röster, d.v.s. 56,76 %.

Listan Rosselot fick 9 402 röster, d.v.s. 25,79 %.

Listan Gonom fick 3 485 röster, d.v.s. 9,56%.

Listan som fick majoritet, d.v.s. > 50 % av rösterna får direkt 28 platser. Sedan skall resterande 27 plaster fördelas proportionellt enligt utfallet i valet, det finns totalt 55 platser i kommunalfullmäktige.

För att få fram hur många ytterligare platser respektive lista skall få använder man följande matematik:

Det var 33 583 röster på de listor som fick > 5 % av rösterna och det finns 27 platser att fördela. Man delar dessa tal och varje fullmäktigeplats har därmed 1 243,8 röster. (33 583/27= 1 243,8148)

Listan Fousseret fick 20 696 röster/1 243,8 och uppnår därmed ytterligare 16,63 platser. Man avrundar alltid nedåt, därför får denna lista 16 ytterligare platser, till de tidigare fördelade 28 platserna, alltså 44 platser.

Nästa lista fick 9 402 röster/ 1 243,8 = 7,5. Med avrundning får denna lista 7 platser.

Man fortsätter på samma sätt med resterande listor. På detta sätt fördelas platserna som återstår

Räknar man samman de fördelade platserna finns det 2 platser kvar som uppstår pga. avrundningen. Dessa platser fördelas genom ytterligare matematiska beräkningar och fördelas på de olika listorna.

För att sammanfatta ovan beskrivna fick listan Fousseret 45 platser, listan Rosselot 8 platser och listan Gonon 2 platser. Den lista som vann valet får därmed 81 % av tillgängliga platser, men fick bara 56,76 % av rösterna.

Borgmästaren utses vid det första kommunfullmäktigemötet där ledamöterna lägger sin röst i en sluten omröstning på en kandidat. Den som får mer än 50 % av rösterna väljs till borgmästare.

I årets val var det 86 % av alla borgmästare som blev valda i den första valomgången.

Varför den andra valomgången?

Den görs för att man skall få fram en majoritetsvinnare som tilldelas halva antalet plaster genom att de får majoritet. Därefter räknas de andra platserna ut såsom ovan beskrivet.

Varför är det viktigt att valet genomförs nu?

Det finns flera skäl att man önskar avsluta valet. Det första är naturligtvis demokratiska skäl. Det andra är att kommunerna är mycket stora beställare av offentliga arbeten och dessa står stilla om man inte får valet klart i de kommuner där resultatet inte föreligger. Frankrike önskar få igång ekonomin och då är dessa arbeten viktiga.

När sker valet?

Premiärministern Philippe har sagt att valet skall genomföras den 28 juni. En avstämning kommer att ske veckorna innan valdagen för att tillförsäkra att de sanitära förhållanden som beslutats om föreligger och att valet kan genomföras utan hälsorisker. Många är kritiska till beslutet och det kommer att diskuteras mycket under kommande veckor.

Vi kommer att rösta den 28 juni. Passet är inte längre giltigt och vi måste åka upp till Paris för att förnya passet, vi får se om vi hinner att få det innan valet.

Premiärministern kommer också att framträda i början av nästa vecka och delge beslut om restauranger, barer och caféer får öppna den 2 juni. Vidare om vi får ligga på stränderna i juni. Man hoppas naturligtvis också att han berör resandet mellan olika länder.