Rivieraklubbens webbföredrag 13 maj

Rivieraklubben anordnande en konferens med Christel Makarowski, generalkonsul och kanslichef på ambassaden i Paris, och Johan Wretman,
Sveriges konsul i Nice för att reda ut de regler som gäller just nu. De som lyssnade hade också möjlighet att ställa frågor. Detta är ett referat från denna konferens. Mycket regler är det.

Reseregler mellan länder
Christel Makarowski meddelade att reglerna som gäller i Frankrike uppdateras kontinuerligt på ambassadens hemsida: https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenskamedborgare/frankrike/reseinformation/ambassadens-reseinformation/

Hon rekommenderade även att ladda ner UD:appen ”Resklar” där reseinformation för alla länder finns samlade.
För kontakt med ambassaden:
+33 1 44 18 88 00
ambassaden.paris@gov.se (information)
ambassaden.paris-konsular@gov.se (konsulära frågor)

Avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder
• Sverige: Besked kom den 13 maj att UD förlängt sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder att gälla fram till och med den 15 juli.
• Frankrike: ”Etat d’Urgence sanitaire” gäller fram till 10 juli.
• Frankrike: Fram till den 15 juni gäller stopp för icke-nödvändiga resor till Frankrike från länder utanför Europa (EES samt Schweiz). Avrådan från icke-nödvändiga resor till Frankrike från länder i Europa gäller till samma datum.
• De lättade restriktionerna i Frankrike genom s.k. déconfinement från och med den 11 maj, kan eventuellt dras tillbaka om situationen förvärras.

Samhällsansvar & nödvändighet
• Det finns en anledning till att följa avrådan, vårt samhällsansvar att inte belasta sjukvården.
• Den viktigaste frågan att ställa sig är huruvida en resa är nödvändig.
• Som icke-nödvändig resa räknas besöks- och semesterresor.
• Permanentboende och arbete som ej går att utföra från annan plats kan anses nödvändiga.
• Andra fall: besöka sjuk förälder, sköta om sitt fritidsboende, läkarbesök. Var och en ansvarar själv för att visa nödvändigheten.
• Medborgarskap: ger alltid rätt att komma in i landet (både Sverige och Frankrike), men själva resan genom andra länder kan eventuellt anses icke-nödvändig.


Är det möjligt att resa från Sverige till Frankrike
• Är resan nödvändig? (t.ex. arbete eller den som har permanentboende i Frankrike). Detta måste varje person själv kunna visa. Även den som är skriven i Sverige men har näringsverksamhet i Frankrike som man skattar för, bör kunna visa nödvändig ”anknytning”.
• Besöks- och semesterresor anses inte nödvändiga. Att åka till sitt fritidsboende anses inte nödvändigt.
• Alla franska medborgare och personer med permanentboende i Frankrike har rätt att komma in i Frankrike.
• Även om du har rätt att komma in i Frankrike kan du eventuellt stoppas i annat land om bryter mot eventuell reseavrådan/förbud


Vilka dokument krävs för att komma in i Frankrike?
• Resehandling (pass eller nationellt id-kort)
• Du måste ha intyg med giltigt skäl för att komma in i Frankrike – Attestation de déplacement international, tillsammans med eventuella dokument som styrker nödvändigheten av din resa (t.ex. röstsedel, carte de sejour, edf-faktura, skatteavi, edy för att visa permanentboende). https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage


Kan jag sättas i karantän vid ankomst till Frankrike?
• Ingen karantän gäller för resanden från annat EU-land/Schengen. Dock har obligatorisk karantän införts från 11 maj för resande som kommer in i Frankrike från ett land utanför EU/Schengen.


Kan jag resa från Frankrike till Sverige?
• Är resan nödvändig? Detta måste varje person själv kunna visa.
• Enligt franska regler anses inte att åka till sitt fritidsboende som nödvändigt. Christel påpekade dock att många har rest till Sverige utan problem, några har stoppats. Det kan bero på eventuell kontroll och vilken tjänsteman som är i tjänst.
• Såsom svensk medborgare eller permanentboende i Sverige har man alltid rätt att komma in i Sverige.
• Vid nödvändiga skäl, såsom kallelse till operation, domstolsärende e.dy. kan ambassaden hjälpa till att skriva ett intyg på franska.
• Även den som är skriven i Frankrike och har näringsverksamhet i Sverige bör kunna resa om det anses ”nödvändigt för verksamheten”.


Vilka dokument måste jag ha med mig för att komma ut ur Frankrike vid resa till Sverige?
• Resehandling (pass eller nationellt ID-kort)
• Intyg med giltigt skäl för att köra genom Frankrike – Attestation de déplacement international, tillsammans med eventuella dokument som styrker nödvändigheten av din resa (t.ex. bevis på svensk adress, svenskt pass, kallelse till läkarbesök e.dy.). https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacementet-de-voyage
• Den som har permanentadress i Sverige kan beställa/skriva ut personbevis på engelska från skatteverket med bank-ID. Även ambassaden kan hjälpa till att styrka permanentboende i Sverige eller annat nödvändigt skäl för resa, såsom intyg på franska som bekräftar kallelse till läkarbesök eller domstolsärende.


Vad kan hända om man reser emot avrådan utan nödvändigt skäl?
• Avrådan är inte detsamma som förbud.
• Vid kontroll kan man vägras tillträde och skickas tillbaka. Böter är eventuellt möjligt.
• Det viktigaste är att man kan visa att resan är nödvändig. Att man vet vad som gäller i respektive land som man reser igenom.
• Har man bokat semesterresa innan avrådan, har man rätt att avboka och få tillbaka sina pengar. Avrådan kan även påverka täckningen i reseförsäkringar. Om man själv bedömer att en resa är nödvändig, bör man kontrollera med sitt försäkringsbolag att försäkringen är giltig.

Hur kommer flygtrafiken komma igång mellan länderna?
• Detta kan endast flygbolagen svara på. De följer ofta ländernas rekommendationer och beslutar därefter att genomföra en flygning beroende på antalet bokningar.

Hjälper ambassad och konsulat till att anordna flygresor till Sverige?
• I länder där all trafik är inställd har flygningar organiserats.
• Vad gäller Frankrike finns fortfarande viss trafik, t.ex. med AirFrance via Paris, och UD arrangerar inte flyg till Sverige. Däremot har ambassaden informerat om privata initiativ.


Vad gäller för regler om man kör genom Tyskland, Italien, Danmark?
Varje ambassad ansvarar för informationen gällande respektive land. Ambassaden i Paris kan endast svara på frågor gällande Frankrike. Läs på de respektive ambassadernas hemsidor eller ladda ner UDappen ”Resklar”.

Vad görs på EU-nivå? Finns det stöd i EU:s grundlag för att hindra den fria rörligheten?
• Varje land beslutar själv om reseavrådan eller reseförbud.
• Hälsa – pandemi – utgör ett giltigt skäl för att inskränka den fria rörligheten.
• EU:s informationssida om resor under Coronasituationen (se bland annat:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-andtransportation-during-coronavirus-pandemic_fr#renforcement-des-mesures-sanitaires-auxfrontires-de-lespace-schengen)

Regler inom Frankrike
Johan Wretman, Sveriges konsul i Nice, berättade därefter lite mer om restriktioner och lättnader som gäller efter déconfinement i Frankrike och lokalt i Alpes-Maritimes och Var från den 11 maj, och tog upp några av de sporter vi nu kan utöva och under vilka förutsättningar.


Krav på intyg när du lämnar hemmet tas bort
• Kravet att ta med intyg när man går ut tas bort. Endast när du behöver resa utanför ditt departement och längre än 10 mil från hemmet, måste du ha intyget déclaration de déplacement med dig, ifyllt med giltigt skäl. Intyget kan laddas ner från:
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deconfinement-Declarationde-deplacement.

Skillnad mellan röda och gröna zoner
• Restriktionerna lättas snabbare i de gröna zonerna. Den största skillnaden är att parker och skogar öppnar upp i de gröna departementen men inte i de röda. Varje departement och kommun kan därutöver ha egna regler så det gäller att hänga med i vad som gäller lokalt just där man bor.
• Följ vad som gäller i din kommun för masktvång och andra regler under déconfinement via kommunens hemsida som du oftast hittar genom att ange stadens namn http://www.[ORT].fr (t.ex.
http://www.nice.fr, http://www.cannes.fr, http://www.mougins.fr, http://www.hyeres.fr, http://www.menton.fr).

Masktvång
Obligatoriskt i hela Frankrike:
• I kollektivtrafiken
• På flygplatser och Air France flygningar
• I taxibilar (om det ej finns plexiglasskydd mellan förar- och passagerarsäte)
• På arbetsplatser där man inte kan säkra 4m2 runt varje person
• På skolor för lärare samt elever över 11 år
Valfritt:
• Affärer, väljer själva om kunderna måste bära mask, men det är rekommenderat

Nice, Mandelieu, Cannes, Mougins har infört striktare regler, som delvis överklagats och anpassats.
• Masktvång på offentliga platser, vid risk för att man inte kan hålla säkra avstånd (1 meter) till andra människor, t.ex. på matmarknader. I Nice rekommenderar man även att alltid ha mask med sig till exempel när man är ute och joggar och att sätta på den när man kommer nära en annan person.


Johan rekommenderade att man alltid bör ha en mask med sig och använda denna enligt sunt förnuft för respekt till social distansering. Han såg inte som troligt att böter kommer att delas ut om man har mask med sig och sätter på den om man blir tillsagd av polisen att göra det.


• Många lokala regler angående masktvång håller successivt på att omvandlas till starka rekommendationer eftersom masktvång strider mot nationella regler.
• Oavsett masktvång eller inte och oavsett risk för böter är det bra att bära den i alla situationer då det finns många personer runt om kring en och då det inte går att bibehålla social distansering.
• Var får man tag på en mask: I vissa kommuner har man delat ut gratis masker, men inte överallt och inte alltid till samtliga familjemedlemmar. Mask kan köpas på apotek, matbutiker, tobaksaffärer.


Shopping centrum
Grundregeln för hela Frankrike är att Shoppingcentrum större än 40.000 m2 inte får öppna förutom om prefekten godkänner det. Prefekten har godkänt att Cap 3000 och Polygone får öppna.
• CAP 3000: Mask är obligatoriskt och max 1 person på 15 kvadratmeter.
• Polygone: Mask är inte obligatoriskt men rekommenderat, max 1 person per 10 kvadratmeter.

Marknader
På marknaderna är det bara matstånd som får vara öppna. Prefekten kan bestämma att stänga marknader om social distansering inte respekteras.

Stränder
• Grundregeln för hela Frankrike är att stränderna ska hållas stängda för allmänheten. Borgmästaren kan dock få undantag efter ansökan hos prefekturen.
• Borgmästarna i bland annat Nice, Cannes, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, Théoule sur
Mer och Mandelieu har begärt att få öppna upp stränderna, och de flesta stränder väntas öppna upp redan till helgen. Man ska kunna simma, utöva en individuell sport och promenera, men inte stanna på stranden för att sola eller äta picknick. Man måste vara 10 meter från varandra.
• Privata stränder kommer inte att öppna.

Parker
• I Nice är alla parker öppna men inte ännu lekparker. Vattenfontänen vid Place Massena kommer att vara stängd för att undvika att för många barn samlas där för att leka.
• En god nyhet är att la Promenade des Anglais nu är öppen igen.
• Det finns 11 parker i Nice som är reserverade åt äldre personer mellan kl. 7.00-12.00.

Sporta enskilt, och i vissa fall med flera deltagare
Det är tillåtet att sporta utomhus igen, när man vill, men det ska ske individuellt, inte i grupp eller på idrottsanläggning. Vissa undantag görs. Vid aktiviteter där man står på samma ställe, som Yoga och fitness, är gruppträning tillåtet, om man håller 4 kvadratmeter mellan varje person, är utomhus och inte med fler än 10 personer.


Vandra i bergen
• Alla nationalparker öppnas upp. Dock får man vara högst 10 personer i en grupp, och man måste hålla 5 meter avstånd mellan varje person. Sjöar är i många fall att jämställa med stränder, med restriktioner att sola och äta picknick längs strandkanten.


Boule
• Det är ok att spela boule utomhus i grupp om högst 10 personer. Man måste respektera social distansering, får bara röra sina egna klot och ”lillen” måste desinfekteras varje gång man byter utkastare.


Cykla
• Rätt att cykla själv eller i grupp om högst 10 personer, om man håller minst 10 meters avstånd mellan varje person.


Tennis
• Man får spela tennis, men bara singel, och bara utomhus. Man får bara röra sin egen boll. Ta med dig dina egna markerade bollar. Byt om hemma, det får man inte göra på klubben, och tvätta den stol som man använder


Golf
• Går att spela, men man får inte vara fler än 2 personer / boll. Man ska hålla 3 meters avstånd mellan varje spelare, använda endast sina egna klubbor. Högst en person per golfbil. Och det är förbjudet att röra flaggan.


Båt
• Man får gå ut med egen båt upp till 54 sjömil från sin egen hamn. Det får vara max 10 personer i båten.


Bil
• Man får åka flera personer i bilen, men man bör ha mask om det inte är tillräckligt utrymme mellan passagerarna.

Passärenden
• Ambassaden har öppnat upp igen för bokning av passärenden.
• Pass kan endast utfärdas på ambassaden i Paris eller hos polismyndighet i Sverige. Det går dock att hämta ut passet hos ett konsulat, t.ex. i Nice.
• Handläggningstiden är ca 5-10 dagar.
• En resa till Paris, som ligger mer än 10 mil från hemmet, kan anses nödvändig om passet är den enda nödvändiga id-handling man har, eller om det går ut och man behöver det för resa.
Boka tid hos ambassaden för att kunna visa att det är en nödvändig resa, ambassaden kan då skriva ett intyg. Du måste även fylla i intyget déclaration de déplacement .
• Ladda ner intyget här: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/Deconfinement-Declaration-de-deplacement. Det finns ingen perfekt angiven anledning i intyget, men ambassaden rekommenderar att man kryssar i rutan ”Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire”. Därefter kan man lägga till för hand att det gäller kallelse till ambassaden och att ansökan om pass kräver personlig inställelse enligt svensk lag, vilket ambassaden också kan bekräfta i en email.
• Vid eventuell samåkning med make/maka för att ta sig till ambassaden måste man ställa sig frågan huruvida det är nödvändigt att make/maka följer med? Detta är ett eget beslut.
• Fransk id-handling godtas om passet har gått ut.
• Passet kan inte förlängas.
• Har man förlorat sitt pass, eller passet har gått ut, kan man i akuta fall få ett ”provisoriskt pass” för att kunna resa. Sådant kan utfärdas på vissa av Sveriges konsulat i Frankrike
(Bordeaux, Marseille och Nice).

Riviera Property Assist

Jag vet att det är många som önskar kunna komma ned till sina semesterställen i Frankrike och det är problematiskt under dessa Corona tider.

Sveriges regering har sagt att de avråder från att semestra utomlands till den 15 juli, detta kan eventuellt förkortas.

Frankrike har sagt att gränserna är stängda till den 15 juni. Närmare besked om eventuell förlängning kommer att lämnas sista veckan i maj. Regeringen har sagt att fransmännen skall kunna semestra i landet under juli och augusti. Det innebär att vi får resa fritt inom Frankrike. Frankrike har inte uttalat sig om utländsk turism. Restauranger, barer och caféer har man meddelat borde kunna öppna den 2 juni.

Flygen kommer sakta igång och det kommer inte att vara full tillgänglighet denna sommar. Ryanair har sagt att ca 40 % av flygningarna skall kunna vara igång den 1 juli. Det kommer att komma igång långsamt och är beroende av bokningsläget. Man kommer nog att få vänja sig vid att flyg sätts upp för att sedan ställas in om bokningsläget inte är tillräckliga bra. Flygen skall fyllas både från Frankrike mot Sverige och från Sverige mot Frankrike. Hur kommer resenärerna att agera, ingen vet. Man måste pröva sig fram.

Jag är delaktig i ett bolag som heter Riviera Property Assist och som hjälper nordbor att lösa problem som uppstår. Vi tar kunder från Menton till Fréjus. Vi är tre stycken som bor på Rivieran och kan lösa de flesta problem som uppstår. Vi har tillgång till hantverkare som kan hjälpa till med trädgårdar, el problem, byggnation, ombyggnader av alla de slag eller bara tillsyn av er fastighet. Vi bygger lösningen tillsammans och är flexibla.  

Vi har hjälpt flera kunder som råkat ut för vattenskador.

Har ni ett problem som ni måste lösa kontakta oss på  https://rivierapropertyassist.com/sv_SE/

Vem kan man lita på?

En mycket populär låt som Hoola Bandoola Band spelade i början på 70-talet och frågan gäller fortfarande. Vem kan man lita på? I början av epidemin var det ingen nytta med att bära mask, nu är det tvång i publika transporter. Många borgmästare arbetar på att införa masktvång så fort man är utanför hemmet. I början av epidemin var det ingen idé att testa sig, det var tom förkastligt. Nu skall 700 000 testas i veckan. Ja vem kan man lita på? Kanske Tegnell som fortsatt säger att det är ingen idé att bära mask? Experterna är oeniga och många olika åsikter sprids i media. Den enkla sanningen är väl att man inte hade masker och tester så att man kunde möta efterfrågan. Därför dessa dimridåer. Det är helt OK, man hade inte kunnat göra på något annat sätt. Hade man sagt att man skulle bära mask och testa sig och låta folk upptäcka att inget av detta gick att få tag på hade Frankrike varit i uppror. 

Denna vecka har tidningen Le Monde skrivit artiklar om att regeringen låtit bränna 600 miljoner masker pga. att de var för gamla. Det är otydligt hur gamla de var och om alla 600 miljoner var obrukbara. I maj 2017 fanns det 717 miljoner masker i förråden och i mars 2020 var det bara 117 miljoner masker kvar. Denna historia lär få mer uppmärksamhet längre fram. Det kan vara ett misstag eller så ansåg någon att de var för gamla.

2010 köpte dåvarande hälsominister Bachelot in 2 miljarder ansiktsmasker. Det var svininfluensan som utlöste inköpet. Även en mängd av vacciner och mediciner inköptes vid samma tillfälle. Något år senare blev hon mycket kritiserad för inköpet och man ansåg att det var slöseri med skattepengar. Några år senare avvecklades nästan hela förrådet.

Fransmännen har mycket litet förtroende för regeringen och presidenten. I en ny EU undersökning har Frankrike det sämsta resultatet, bara 32 % tror på de styrande. Finland toppar med nästan 60 % och övriga EU noterar runt 50 %. Fransmännen är alltid skeptiska och många tror att regeringen döljer något för folket. Regeringen å sin sida har hela tiden sagt att man agerar transparant och ansvarfullt. Det är kanske just det som skapar misstroende hos fransmännen. När någon säger att man är transparant, är det troligen för att dölja något! Ni förstår logiken.

Fackföreningarna i Frankrike gör det inte lätt för regering och företag.

Fackföreningsledaren Berger och arbetsmarknadsminister Pénicaud

Fackföreningen CGT utmärker sig ofta och häromdagen satte jag kaffet i strupen när jag såg denna annons. De två personerna på bilden är Laurent Berger som är ansvarig för fackföreningen CFDT. Bakom honom står arbetsmarknadsministern Pénicaud. CGT anser att CFDT och Berger går i regeringens ledband, antar jag. Naturligtvis blev det en massa bråk och utfall från samtliga inblandade. Den avdelning inom CGT som hade producerat annonsen bad sedermera om ursäkt. Ursäkten var minst sagt underlig. ”En del av våra anhängare har känt sig sårade av denna affisch. Vi är ledsna för det. Vi avsåg aldrig att angripa de homosexuella”.

Ja vad skall man säga, minst sagt underligt. Det skapar diskussion som fransmännen älskar och ibland tar man ut svängarna ordentligt.

Renault började förbereda för ett öppnande av fabrik i Frankrike. 1 000 anställda förberedde för att fabriken skulle starta igen den 11 maj. CGT gick till domstol för att de inte hade fått information på ett korrekt sätt inför öppnandet av fabriken. Domstolen slog fast i förra veckan att ledningen inte hade skött informationen till CGT på ett korrekt sätt. Det innebar att CGT vann och fabriken fick stänga. Nu står 4 000 anställda utan jobb. När ledningen har informerat på ett korrekt sätt så kan fabriken öppna igen och det blir om ca två veckor.  CGT hade inga synpunkter på hur hälsoriskerna hanterades på fabriken, detta handlade om information som uteblivit.

Kan man lita på professorerna? En professor Raoult i Marseille anses vara en av de främsta i världen inom mikrobiologi och skapar mycket debatt. Han har varit på TV och sagt att Chloroquine stoppar viruset och att det borde bli en del av behandlingsmetoderna. Detta läkemedel används vid malaria och han har tydligen bearbetat detta läkemedel och säger att det är en mirakelkur. Borgmästaren i Nice, Estrosi, fick viruset och blev behandlad med detta läkemedel och tillfrisknade. Han blev så såld på medicineringen att han engagerade sig för att alla skulle få detta läkemedel. Sanningen är att 95 % -98 % av alla som insjuknar blir friska. Övriga experter menar att man inte kan släppa ut ett läkemedel utan att testa det enligt beprövade metoder. Det kom en rapport i förra veckan från USA som konstaterade att Chloroquine inte kunde uppvisa någon positiv påverkan i tester.

Sjukhusen noterade att rökare klarade sig bättre när de var inlagda på vårdavdelningarna och det började spekuleras att det var nikotinet som gjorde att dessa patienter klarade av viruset. Naturligtvis var det en hel del som började fråga om man skulle börja röka för att minska risken vid smitta. Idag går det tydligen inte att få tag i nikotinplåster på apoteken, de är slutsålda. Folk verkar tro på dessa historier. En effekt av nedstängningen i Frankrike är att cigarettförsäljningen har gått upp 30 %, men inte av den ovan angivna anledningen. Regeringen har beskattat cigaretter hårt i Frankrike vilket gör att man åker över till grannländerna som säljer cigaretter betydligt billigare. Nu är gränserna stängda och man måste köpa allt hos tobakshandlarna. En annan effekt är att smugglingen av cigaretter har upphört pga. stängda gränser. Hela denna business har i princip upphört.

Ja, vem kan man lita på? Visst är det så att vi måste låta myndigheterna genomföra samma process som vanligt när mediciner skall tas i bruk. Det innebär att det tar tid för att säkerställa att det inte får sidoeffekter och att det är verkningsfullt. Folk vill ha snabba lösningar och det fungerar inte alltid.

I veckan är det första gången på åtta veckor som vi kan röra oss fritt i samhället igen, nästan.  Åker vi bortom 100 km gräns från bostaden behöver vi ordna lite papper. Det är helt OK.

Sakta, sakta öppnas landet upp. Till helgen skall vi få promenera på vissa stränder utefter Rivieran och bada i havet. Solbada på stränderna får vi vänta med. Golfbanorna har öppnat upp och de är i ett fantastiskt skick.

Kommer ni kunna åka till Frankrike i sommar?

Rivieraklubben på Rivieran har ett föredrag på nätet med Ambassaden och Generalkonsul i Paris för att försöka reda ut frågan. Även Johan Wretman, konsul i Nice deltar. Beskedet just nu är att Frankrikes gränser är stängda fram till den 15 juni. Det är många som säkert har funderingar på vad som gäller och denna expert kan sprida ljus över dessa frågor.

Hur ska vi planera för sommarens resor? Och vilka lokala regler gäller i vårt område just nu?

Från ambassadeni Paris har vi med generalkonsul/kanslichef Christel Makarowski som klargör vad som gäller för svenskar som vill resa mellan Sverige och Frankrike i sommar. Restriktionerna är olika beroende på var vi är skrivna och det är viktigt att känna till vad som gäller både för tur och retur.

Sveriges konsul i Nice, Johan Wretman svarar på frågor om aktuella regler och restriktioner i vårt område. Det kan handla både om hur vi får förflytta oss lokalt, regler för användandet av ansiktsmasker till praktiska frågor om butiker och samhällsservice. 

Föredraget hålls på webben genom vertyget som heter Zoom.com. Du kan ladda ner Zoom-appen i förväg och skapa ett gratiskonto för att testa din ljudinställning genom att klicka på kugghjulet uppe till höger och sen Audio.

Maila helst era frågor i förväg till info@rivieraklubben.com, senast på måndag, så förmedlar vi dem vidare. Om tiden tillåter, kommer det även att finnas möjlighet att ställa frågor via en chattfunktion.

Föredraget börjar kl. 16.00 på onsdag den 13 maj och inloggningen öppnar kl. 15.30.

Frankrike öppnar upp

Igår redogjorde premiärminister Philippe för avslutningen av karantänen i Frankrike. Det mesta var sedan tidigare känt och det var inte så många nyheter.

En information som var trevlig är att regeringen låter regionerna besluta om man skall öppna upp stränderna. Borgmästarna skall göra en förfrågan till Le Prefet att man önskar kunna ge tillträde till stränderna innan den 2 juni. Därefter kan respektive region besluta om stränderna skall öppnas. Regeringen sade att stränderna generellt är stängda, men att anpassningar kan göras på lokal nivå. Det är redan flera borgmästare som har tillskrivit regionerna att få öppna upp stränderna innan den 2 juni.

Affärer öppnar på måndag med social distansering som rättesnöre.

Restauranger, barer och caféer hålls fortfarande stängda tills nya besked lämnas.

Vi får åka 100 km fågelvägen från vår bostad. Vi får resa in i ett annat departement om gränsen på 100 km respekteras. Om man skall resa längre än 100 km behöver man ett intyg som styrker ärendet.

Man diskuterar även i Paris att införa intyg från arbetsgivaren att man behövs på arbetsplatsen och inte kan arbeta på distans. Vidare föreslås det att man skall förskjuta arbetstiden så att alla inte åker samma tid på morgonen. Detta för att minska trängsel på de publika transporterna.

Man kommer vara tvungen att bära mask när man reser med publika transportmedel mellan olika regioner. Flyg, tåg och Metro, TGV i Paris kommer att kräva mask.

När det gäller sommaren och möjligheter att resa in till Frankrike är gränserna fortfarande stängda och regelverket är detsamma som tidigare, detta gäller till 15 juni. Regeringen kommer att ge nya besked löpande ungefär var tredje vecka. I slutet av maj diskuteras hur man skall hantera juni och i slutet av juni beslutas hur man skall hantera juli. Det är många som frågar om det går att komma ned till sina semesterställen Frankrike? Frågan går inte att svara på då det fattas beslut efter tre kriterier. Utveckling av antalet smittade, antalet sjukvårdsbäddar tillgängliga och antalet testmöjligheter. Det innebär att var tredje vecka ger regeringen nya besked och jag kommer att delge er om det blir förändringar.

Jag förstår att man gärna tittar på ”kosläpp” i Sverige. Glädjen att se hur korna är överlyckliga efter att ha varit instängda en lång period är ren och skär lycka. Jag kommer nog att uppträda på samma sätt på måndag när jag går utefter stranden i Cagnes sur Mer.

Deconfinement difficile!

Att släppa på karantänen är ett stort problem i Frankrike. Alla bråkar om hur detta skall göras.

Facken på skolorna skall gå ut i strejk, apoteken är arga, politiker är arga på de stora livsmedelskedjorna, senaten röstade ned regeringens förslag och 60 % av fransmännen tycker att det är otäckt att lämna hemmet och försöka leva mer normalt. Man får väl säga att Frankrike börjar återgå till normalt beteende.

För att börja med skolan. Regeringen har sagt att dagis och de första skolklasserna skall börja på måndag den 11 maj. Dessa dagis och skolar styrs av kommunerna. Regeringen har sagt att det inte är skoltvång, att gå till skolan är frivilligt. Man skall hålla distans och tvätta händerna. Klasserna begränsas till 15 elever istället för det normala 30 elever.  Nu är det över 300 borgmästare som vägrar att öppna skolorna.

Staten har delegerat ansvaret till regionerna och kommunerna att öppna skolorna. Som vanligt i Frankrike har myndigheterna centralt utformat ett mycket detaljerat regelverk hur man skall öppna och sköta skolan. Det är ett dokument på 54 sidor som i detalj reglerar hur barnen kan vara trygga i skolan. Här är kärnan till varför det är så komplicerat i Frankrike. Fransmännen älskar friheten men ansvariga önskar få regelverk som man kan förhålla sig till. För de ansvariga är det viktigt då man slipper ansvar. Man kan bara säga att man utfört det som någon har bestämt. Jag skrev om detta i inlägget,  Skydda, Testa och Isolera den 29 april.

Varför öppnar inte vissa kommuner skolorna? I enlighet med det detaljerade regelverket som myndigheten har skickat ut kan man inte möta alla krav och därmed riskerar man barnens och lärarnas hälsa. En tydlig förändring i Frankrike är att man går till domstol för att någon ansvarig inte skyddat befolkningen tillräckligt. Tydligen har premiärministern Philippe mottagit 50 polisanmälningar under denna kris. Borgmästarna är också rädda för att bli åtalade. De kan bli personligt ansvariga för att ha orsakat ett barns död i skolan om man inte har alla detaljer i det 54 sidor långa dokumentet på plats. Det hörs röster att man skall besluta om en lag som friskriver borgmästarna om något skulle inträffa i skolan under denna epidemi. Ansvarsfrågan är central.

Som jag tidigare skrivit så har facken påkallat strejk för att det inte finns skyddsutrustning till lärarna. Skyddsutrustning är masker och handsprit men också att barnen inte sitter tillräckligt långt från varandra. De utgår från att det inte finns tillräckligt med skydd, det är en preventiv strejk. De uppmanar sina medlemmar att lägga ned arbetet om det finns hälsorisker med att utföra arbetet. Jag undrar vad sjukhuspersonal och de som arbetar på äldreboende tycker om detta? I början av epidemin fanns det begränsat med skyddsutrustning för dessa grupper.

Igår röstade senaten ned regeringens plan för Frankrike. Premiärministern har haft som mål att alla partier och politiker skall ställa sig bakom planen, vilket naturligtvis misslyckades. Alla senatorer från Macron’s parti lade ned sina röster vid omröstningen, därför förlorade man. Det har nu ingen betydelse för att genomföra planen eftersom det är riksdagen som bestämmer. Det visar bara hur politikerna agerar. De röstar emot men har inga egna planer för hur man skall återgå till normalsituation. Regeringen önskar få införa dekret pga. epidemin ända till den 24 juli, nu beslutade senaten att bara ge tillstånd till den 10 juli.

Regeringen har också haft stora kommunikationsproblem under helgen. Någon sade att man skulle införa karantän ända fram till den 24 juli för alla som reste in i landet. Det togs snabbt upp av media och blev en sanning. Även TV4 i Sverige har kommunicerat detta. På söndag dementerades denna information och inga karantänkrav finns för de som kommer från andra länder inom EU.

Apoteken är arga för att de stora livsmedelsaffärerna säljer ansiktsmasker och kräver att en utredning tillsätts. Har de haft dessa ansiktsmasker på lager när det har varit så stor brist på dessa?  Regionens högsta chef på Rivieran har skickat en förfrågan till livsmedelskedjorna för att få dokument på när de fick dessa varor till sitt lager. Han hotar med stämning. Det är misstroende som reglerar livet i Frankrike.

I Mandelieu har borgmästaren bestämt att alla skall bära mask när man är utomhus. Det går på tvärs mot regeringens riktlinjer. Regeringen säger att regelverket måste vara likartat i hela Frankrike. En stad kan inte ha masktvång och en annan tillåta människor att promenera utan skyddsmask. Hur skall man hålla reda på regelverket när man passerar olika stadsgränser?

Amazon har hamnat ordentligt i blåsväder. I mitten av april beslutade en domstol att ett av deras lager i Frankrike skulle stänga. Orsaken var att man inte hade vidtagit tillräckligt med skyddsåtgärder enligt facken. Facken tog företaget till domstol och fick rätt. Troligen fanns det en annan orsak bakom beslutet också. Amazon sålde alla sorters varor, inte bara det som anses vara mest nödvändigt i enlighet med regelverket. Det är illojal konkurrens mot alla affärer som tvingats stänga. Amazon stängde lagren. Vad hände? Amazon började distribuerade varor från andra länder där lagren fungerade. I torsdags lade Amazon ett permitteringsvarsel för 10 000 anställda i Frankrike och hänvisade till att de är förhindrade att utföra sin verksamhet i Frankrike. De har ett stort vitesbelopp att se fram emot om de fortsätter att distribuera varor från de franska lagren. Det är svårt att hantera de regler som EU har utformat, en av dessa är fri rörlighet för varor.

När företagen öppnar finns det regler även för dessa. Ett dokument på 20 sidor reglerar hur företagen skall ta emot medarbetarna som kommer till arbetet. Återigen regler som man skall följa och som ibland är svåra att efterleva. Men då finns någon ansvarig.

Det känns skönt att det börjar bli som vanligt i Frankrike. Det händer något varje dag och diskussionens vågor går höga.

Vi ser fram mot att få promenera utefter havet i nästa vecka. Med eller utan mask spelar igen roll.

Bor vi i ett grönt eller rött departement?

Hälsoministeriet har utformat en övergripande bild över situationen i Frankrike. Den 7 maj beslutas vilka departement/regioner som skall få lättnader. Det är tre kriterier som ligger till grund för bedömningen om man blir grön eller röd. No 1, hur stor smittspridning är i varje departement, no 2 hur beläggningen inom sjukvården ser ut och antalet intensivvårdsplatser som finns till förfogande, no 3 är hur varje departement kan hantera testning av personer som misstänkts bära på smittan.

Ni ser på kartorna att det finns en gul del, Rivieran är ett sådant område. Kan m.a.o. bli endera grönt eller rött, jag tror på grönt. Det vet vi den 7 maj.

De kommer att uppdatera dessa kartor löpande och går det åt fel håll i något departement så införs karantän på nytt eller andra begränsningar. En smart lösning så att fransmännen iakttar försiktighet även efter den 11 maj. Man behöver ett Damokles svärd för att förhindra oaktsamt uppträdande i Frankrike.

Ni hittar informationen om dessa kartor på denna länk:  https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/indicateurs-de-l-activite-epidemique

Klicka på länken så får ni tillgång till de olika kartorna. Den första kartan är den sammanlagda information, den andra kartan är smittspridning och den tredje kartan är sjukvårdens situation. Det som saknas idag är testmöjligheterna i varje departement. Den tillkommer när man har inventerat varje region.

Skydda, testa och isolera sa premiärminister Philippe

Philippe framträdde på tisdagen under en timme i Assemblée National och redogjorde för Frankrikes strategi för att öppna upp landet. Vi behöver lära oss att leva med ett livshotande virus under en längre tid, sade han. Idag saknas mediciner och ett vaccin kommer sannolikt inte att finnas förrän tidigast 2021. Frankrike försöker att öppnas upp progressivt. Man tar steg för steg och inför kontrollpunkter där man fattar beslut om fortsatt öppnande av samhället. Man tar tre veckor i taget och fattar nya beslut inför varje treveckorsperiod. Fransmännen uppmanas att ta ett samhällsansvar och skydda både sig och andra genom att iaktta social distansering och tvätta händerna samt bära mask. Man måste fortsatt vara mycket försiktig.

Man försöker att skydda fransmännen från detta virus men måste samtidigt skydda landets ekonomi och samhällets funktion, det är en svår balansgång.

Man kan sammanfatta hans tal att man lämnar en sträng karantän och går in i en karantän som är anpassad till den situation som respektive landsdel befinner sig i. Vi behöver anpassa vår livsstil efter hur viruset utvecklas i landet, sade han.

Några datum lämnades ut.

 • Dagis och skolorna för de minsta barnen startar den 11 maj. Inget masktvång
 • Skolarna för högstadiet startar den 18 maj. Masktvång
 • Gymnasieskolorna kan börja i 2 juni, efter en utvärdering i slutet av maj.

Skolan för de minsta barnen är inte obligatorisk, den är frivillig. Klasserna halveras, det skall finnas handsprit till alla barn. De som inte går i skolan skall få distansundervisning.

 • Caféer, barer och restauranger kan eventuellt få öppnas efter den 2 juni. Beslut i slutet av maj månad.
 • Arbetstagare skall prioritera distansarbete. I fabriker uppmanas man att försöka strukturera arbetsplatsen i skift och därmed undvika att personalen korsar varandra, samma grupper skall arbeta tillsammans hela tiden.
 • Affärer får öppna den 11 maj men med distans mellan varje kund och skydd för kassapersonal. För köpcentra på över 40 000 kvm är det upp till departementet att fatta beslut om.
 • Stränder får eventuellt öppnas upp efter den 1 juni.
 • Teatrar, museer och biografer hålls fortsatt stängda.
 • Stora evenemang kommer inte att äga rum förrän i september.
 • Lagidrotter inomhus får ej genomföras.
 • Lagidrotter såsom fotbolls- och rugbysäsongen ställs in.
 • Vi kan gå ut utan att fylla i en blankett, vi får sporta utomhus.
 • Parker kommer att öppna i departement som är gröna, se nedan.
 • Religiösa intuitioner får öppna, såsom kyrkor och tempel. För er information är ett tempel en protestantisk kyrka.  
 • Vi får åka 100 km från vårt hem.
 • Man skall undvika att åka mellan departementen/regionerna.
 • Sociala grupper om 10 personer tillåts i samhället och i hemmen.
 • Golfen är tydligen också tillåten från den 11 maj, två spelare per boll. Äntligen

Det finns stora skillnader hur olika regioner i Frankrike har drabbats av viruset. Man kommer att definiera de olika departementen som gröna eller röda. De gröna är inte speciellt drabbade, sjukhusen är inte överbelagda och smittspridningen är måttlig. De röda departementen har varit hårt drabbade och sjukvården är fortsatt hårt belastade, samt smittspridningen utbredd.  Kriterierna för vad som skall gälla röda alternativt gröna departement skall utarbetas. Generellt kan man säga att departementen utefter hela atlantkusten och medelhavskusten är måttligt drabbade. Vi får se vilka som blir gröna eller röda. Regeringen fastställer riktlinjerna men det är upp till departementen och borgmästarna att fatta lokala beslut utefter varje områdes situation. Om man skall förflytta sig bortom 100 km gränsen skall man ha särskilda skäl professionellt eller privat. Intyg skall medföras.

I kommunen Cagnes sur Mer, där jag bor, får man ansöka om att få två masker per person som kan användas 10-12 gånger. Jag skall hämta dessa den 5 maj och behöver elräkning, id-kort och min hustrus id-kort för att få dessa två masker. Många privata företag har ställt om sin produktion och gör bara masker idag. Många syr sina masker i hemmet efter mallar som tagits fram av staten. De som tidigare tillverkat masker har tredubblat sin produktion och staten importerar masker. Min tro är att de som önskar skydda sig kommer att bära mask i samhället efter den 11 maj.

Frankrike kommer att ha en kapacitet på ca 700 000 tester per veckan för att konstatera om man är smittad. Man räknar med att ca 3 000 personer blir smittad per vecka och att denna person har varit i kontakt med 25 personer under ca 7 dagar, ca 525 000 personer. Det skapas också betydande resurser för att spåra alla kontakter som den smittade har haft. Man utvecklar också en app som är frivillig för att kunna konstatera om man har varit i närheten av någon som insjuknat, besked om detta senare. Man kan välja om man vill isolera sig i hemmet eller på ett hotell om man konstaterats smittad. Hotellet betalas av staten.

Det är nu upp till fransmännen hur snabbt man kan släppa upp samhällets funktioner. Om man inte följer råd och anvisningar innebär det att smittan sprids och sjukvården återigen blir överbelastad och man måste införa striktare regler. Kontrollpunkterna är för att fatta nya beslut. I slutet av maj uttalar man sig om juni månad. I slutet av juni månad uttalar man sig om juli månad och hur semesterresor skall hanteras, etc.

Philippe får beröm för att ha framträtt i riksdagen, vilket han inte hade behövt. Han sade att det är viktigt att man tar ställning till planen i riksdagen och att man som riksdagsman ställer sig bakom, förkastar förslaget eller ställer motförslag. Man skall få tillfälle att rösta om dessa åtgärder för att samla de politiska krafterna bakom strategin och förslagen. Som svensk tycker jag att han var väldigt tydlig i sitt tal. Det finns många osäkerhetsfaktorer vilket gör att han inte kan svara på alla frågor. Många fransmän tycker att han var otydlig, han gav inte svar på deras frågor. Jag tror att det beror på kulturella differenser hur vi uppfattar hans tal.

Man märker hur svårt många fransmän har att fatta egna beslut. Landet och huvuddelen av företagen är strikt hierarkiskt uppbyggt. Man är vana att få tydliga instruktioner och tydliga regler som man skall hålla sig till. Man märker t.ex. att personal på dagis och småskolan inte kan hantera situationen. Man saknar regler för hur barnen skall hanteras i dessa Covid tider. Man måste ta egna initiativ och beslut och det har många som intervjuas svårt för. Man är rädd både för sin hälsa och för barnens hälsa men också för att göra fel. Man vill ha en liten bok med regler. Min uppfattning är att många fransmän har svårt att ta eget ansvar. Man kanske har försökt att göra det någon gång och fått mycket kritik och blivit utskälld för sitt initiativ. Jag märker att det är få som tar egna initiativ, man önskar alltid förankra med någon överordnad. Frankrike är detaljstyrt med lagar och förordningar. Så fort ett problem dyker upp kräver man att det skall finnas lagar som styr hur man skall hantera problemen. Det är ett hierarkiskt land.

Det franska samhället bygger i många fall på bestraffningar och auktoritet. Barnaga förbjöds enligt en nya lag 2019i Frankrike, ca 40 år efter Sverige. Det börjar i hemmet och fortsätter i skolan. Föräldrarna driver på barnen i skolan. Att klara skolan och att vara bäst i skolan är mycket viktigt för föräldrarna. Den franska studentexamen (Le Bac) är otroligt betydelsefull för föräldrarna. I år bedöms man på hela årets skrivningar och inte på det stora examensprovet som äger rum i slutet av skolåret. Le Bac skrivningarna kommer ej att genomföras i år och många föräldrar är oroliga hur deras barn skall få ett rättvist betyg. I skolan finns det inte plats för egna initiativ man styrs oerhört detaljerat av planer och regler. Alla barn får exakt samma undervisning, samma vecka i samma årskurs i Frankrike. Läraren tilltalas med Madame, Monsieur och det är läraren som bestämmer. Inför varje skolstart bestämmer läraren vilka färgpennor som skall inköpas, vilket papper (rutigt, randigt, streckat) o.s.v., allt är detaljstyrt. I arbetslivet är det viktigt att medarbetaren presenterar ägaren med Patron/Patronne.

Jag får önska er alla en trevlig Valborg. I Frankrike får vi ta på oss studentmössan i hemmet och titta på valborgsfirandet på TV. I Sverige får ni fira vid brasorna som tänds i över landet. Ibland blir det lite hemlängtan.

Ils sont fous, ces Romains!

Det var ett utryck som Obelix ofta använda när han reste runt med Asterix i Europa och andra delar av världen. De är galna dessa romare, står uttrycket för. (även Goter, Egyptier, Bretagnare). Man undrar nu om man inte kan säga detsamma om fransmännen. Regeringen säger att man skall försöka släppa upp samhället och försöka få igång vår ekonomi, våra företag, våra skolar och hela vårt samhälle. Vad gör lärarnas fackförbund, de påkallar strejk! I vilket land kan detta ske, naturligtvis i Frankrike.

Skolorna skall starta progressivt den 11 maj och under hela maj månad. Ministern för skolorna säger att det skall vara en mängd av restriktioner för att säkra elevernas hälsa. Det diskuteras att eleverna skall ha munskydd, halva klasser, handsprit etc. Det diskuteras även att inte skolan skall vara obligatorisk. Föräldrarna bestämmer om de önskar skicka sina barn till skolan. Att man börjar med skolan innebär att föräldrarna kan påbörja återgång till arbete på fabriker och branscher där man inte kan utföra arbetet på distans.

Det är lärarnas fackförbund FNEC FP-FO som utlyser strejken. Den startar den 11 maj och pågår maj månad ut. Argumentet är att lärarna saknar skyddsutrustning och därför utsätts för hälsorisker som inte är acceptabla. Facket tycker att det är konstigt att man skall kunna äta i skolbespisningen men att alla restauranger är stängda. Vidare anser de att skolan inte är ett dagis för Medef (arbetsgivarorganisationen i Frankrike) för att industrin skall komma igång. De säger i ett uttalande; ” Skolan och dess personal är inte en variabel för marknadens behov. Röster har hörts för att påskynda ekonomins återhämtning och starta upp produktionen, det är inte skolans roll”.

Fackförbundet FNEC FP-FO kräver:

 • Serologiska (blod) tester för systematisk screening av all personal och elever, i enlighet med yttrandet från ministerrådets CHSCT.
 • Desinfektion av skolor.
 • Skyddsmaterial (hydroalkoholisk handtvätt, handskar och FFP2-masker) i tillräckligt antal.

Facket uppmanar sina medlemmar att hävda rätten att lämna arbetet om de känner att deras egen hälsa är hotad och att de inte är trygga i att skyddet är tillräckligt. Ja de kan göra det enligt lag.

För er som vill läsa pressreleasen, finns den på C´est la Grève: https://www.fo-fnecfp.fr/la-reprise-des-cours-a-tout-prix-inacceptable-irresponsable/

Universiteten kommer aj att öppnas innan sommaren.

En annan sak som är intressant är att alla kommentatorer har synpunkter på allt och alla. De spekulerar hej vilt vad regeringen skall presentera i riksdagen på tisdag. Redan innan man har kommunicerat vad utsläppet skall innebära för Frankrikes innevånare spekuleras, kritiseras och diskuteras det för fullt. Det ligger i kulturen att fransmännen har åsikter om allt, De Gaulle sade ”hur skall man styra ett land med 258 olika ostar”. Så är det.

Regeringen presenterar tisdag eftermiddagen sin plan i riksdagen.

11 maj är början på slutet?

Måndag den 12 april höll president Macron sitt 4:e tal till nationen. Talet hölls i Elysée palatset och naturligtvis spelades Marseljäsen som inledning. Presidenten talade i 28 minuter. Talet var annorlunda i förhållande till de tidigare, presidenten gjorde en ”pudel”.

TV kanalerna har under 5-6 dagar spekulerat om vad som skulle sägas. Man har framfört att det skall vara mer konkret, mer riktlinjer, ökad tydlighet. Det är tydligt att Frankrike ser sin President som ledaren för nationen som skall ge dom vägledning genom denna kris. När man jämför med Lövfen´s tal är de kulturella differenserna påtagliga.

Talet följdes av 35 miljoner. Han hade ändrat ton och talet innehöll mer empati, uppmuntran, stolthet för vad nation uppnått men också ödmjukhet. Naturligtvis inledde presidenten att tacka alla för deras insatser och då menar jag alla.

Konkret vad sades?

Karantänen fortsätter till den 11 maj på samma sätt som vi har det idag. Vi kan besöka livsmedelsaffärer, gå ut med hunden, promenera 1 timme (max 1 km från hemmet), besöka apoteket, gå till läkaren och köpa cigaretter. Annars är vi inlåsta.

Fortsatt är norra Frankrike och Paris i en mycket ansträngd situation och intensivvården är fortsatt överbelastad. Detta kan sprida sig till andra delar av landet och därför häver man inte karantänen. Karantänen fortsätter för att man skall hinna få fram tester, masker och annat material som behövs när samhället släpps upp. Även efter den 11 maj skall vi behålla social distansering, tvätta händer, använda handsprit, ha masker när vi åker kommunalt osv.

Skolorna skall progressivt öppnas från måndagen den 11 maj, det gäller alla skolor förutom universiteten. Det var överraskande för flertalet. Många hade gissat att skolorna skulle ha stängt ända fram till sommaren. Mina grannar var övertygande om detta. Man behöver ha skyddsutrustning, omorganisera undervisningen, inför mindre klasser etc. för att minska smittrisken. Idag sker all undervisning på distans. Universiteten fortsätter sin distansundervisning och återupptar klassrumsundervisning till hösten.

Macron uppmanar företag att fortsätta sin verksamhet under förutsättning att man kan upprätthålla medicinsk säkerheten på arbetsplatser. Det innebär gummihandskar, munskydd, handtvätt etc. Man behöver omorganisera arbetet. Vissa företag har påbörjat detta och morgonskiftet kommer in vid 6-tiden och efter deras arbete står fabriken stilla i några timmar och på kvällen kommer kvällsskiftet in. Man gör så för att minska smittspridningen via material. Många företag har varit tvungna att stänga ned helt och permittera. Detta har utnyttjats av 170 000 företag och ca 8 miljoner personer har blivit permitterade. Personalen behåller 84 % av nettolönen och staten betalar ut ersättningen.

Vissa branscher som turism, caféer, restauranger, bio, teatrar och övriga scener kommer att få utökat stöd. Dessa kommer inte att öppna upp den 11 maj. De kommer att fortsätta hålla stängt tills vidare. Inget specifikt datum gavs. Regeringen tar beslut allt eftersom och öppnar verksamheter när det är möjligt. Festivaler är enormt populära i Frankrike och dessa kommer inte att genomföras innan den 15 juli. Man måste sätta ett frågetecken för alla dessa evenemang även senare i sommar. Från i mitten av maj kommer man att ge uppdatering av situationen varje vecka. Regeringens huvuduppgift är i första hand franska folkets hälsa och därefter hur man skall hantera företag och den ekonomiska situationen.

Från den 11 maj kommer de som uppvisar symptom på smitta att kunna bli testade. Hela befolkningen kommer ej att testas. Om man är positiv kommer staten att tillhandahålla hotell där dessa personer kan isolera sig för att undvika smittspridning. Staten betalar uppehället.

Man undersöker om man kan införa system med tracking via telefonens Bluetooth som man använder i Sydkorea, men utan att ange individens personuppgifter. Lösningen kommer att baseras på frivillighet, antagligen.

Han konstaterade att andelen av befolkningen som är smittad är mycket låg, det kommer att ta tid innan samhället har uppnått flockimmunitet. Där har Sverige en stor fördel. Mätningar pågår i båda länderna och inom några veckor får vi svaret. Det som är oroväckande är att personer som haft Covid-19 verkar kunna drabbas på nytt, flera rapporter från Asien tyder på detta.

Presidenten betonade att alla spår som kan leda fram till mediciner som minskar effekterna av viruset testas och undersöks. Inga vägar stängs, man testar allt. Vidare pratade han om vaccin och att Frankrike är i främsta ledet när det gäller denna forskning.

Han tog även upp EU samarbetet och menar att Europa är på rätt väg men att det kommer att behövas flera insatser. EU behöver utarbeta flera strategier för att kunna var självförsörjande inom olika områden. Denna kris har visat att Europa är i hög grad beroende av produktion av nödvändigt material från Kina, Indien etc. Här behövs en ny strategi.

Han nämnde även Afrika och att dessa länder kommer att behöva massiva hjälpinsatser och nedskrivningar av lån. Frankrike har stora intressen i Afrika och Kina utgör ett otvetydigt hot mot deras inflytande. Det pågår en maktkamp på den afrikanska kontinenten.

Han berörde ett annat stort hot för vår glob, miljön. Han kommer att återkomma angående detta hot och utforma en plan för att rädda miljön.

Han avslutade med att säga att det är mycket vi inte vet om denna epidemi och att många frågor inte kan besvaras. Han ber franska folket ha förståelse för att svaren kommer att ges löpande när kunskapen ökar.

Avslutningen var stark. Han menade att Frankrike behöver ifrågasätta hur man byggt samhället och att även Presidenten måste ifrågasätta sitt agerande. Han använde ”réinventer” och det kan man översätta till återupptäcka, återskapa och meningen måste vara att man behöver se över samhällskonstruktionen.

Naturligtvis avslutades talet med
”Vive la République,  Vive la France,”

För er som vill läsa talet kan få det via följande länk: https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/04/13/adresse-aux-francais-13-avril-2020