Strejkerna fortsätter i Frankrike.

Gatans parlament styr Frankrike. Facken har paralyserat de allmänna kommunikationerna under en vecka och det kommer att fortsätta om inte Macron lägger ned sin reform, hotar facken.

Håller Macron på med ett Sisyfosarbete? Sisyfos var gud i den grekiska mytologin. Sisyfos fick till uppgift att rulla ett stort stenblock uppför en kulle. Om Sisyfos lyckades med att få upp stenblocket på kullen skulle han bli fri. Varje gång han nästan var uppe på kullens topp slant han dock med stenblocket, som störtade ner i avgrunden, så att han fick börja om från början. Att förändra det Franska samhället måste vara en sådan upplevelse.

Det finns mycket man kan förundras över när man bor i Frankrike. Många gånger måste man ta av sig sina svenska glasögon och sätta på sig de franska glasögonen för att eventuellt förstå vad som sker i landet. Sedan torsdagen den 5 december har det varit kaos i det allmänna transportnätet och bara ca 10-30 % av den allmänna kommunikationen har fungerat. Stort besvär för alla som skall ta sig till jobbet, skolan, sjukhuset etc.  Paris har varit speciellt utsatt. Den 5 december samlades ca 850 000 personer över hela Frankrike för att protestera mot de förändringar i pensionssystemet som regeringen har annonserat. I veckan fortsatte demonstrationerna och även nästa vecka skall man demonstrera.

Är reformen rättvis? De som strejkar tycker inte det. Man kan också fråga sig om det är rättvist att några kan gå i pension vid 52 års ålder medan andra skall arbeta till 62 års ålder. Många baserar sin pension på de 25 bästa löneåren medan andra baserar sin pension på de sista sex månaderna. Många begär löneökningar, arbetar extra på kvällar, helger och nätter och kan på så sätt öka sin pension, är det rättvist?

Det är väldigt få som tycker att reformen är bra. Enligt opinionsundersökningar stödjer ca 70 % av de tillfrågade strejkerna. I media och på TV hörs bara de som tycker att man skall dra tillbaka reformen. Tv-stationerna med 24/24 timmars bevakning skapar nyheter och driver på dramaturgin och med ibland väldigt lite fakta. Några som tycker att reformen är bra är bönderna och pensionärer med låga pensioner. Reformen innebär att man får en lägsta pension på 1 000 euro per månad. Bönderna har ofta pensioner runt 800-900 euro per månad.

Regeringen har skött informationen och kommunikationen dåligt. Det finns inget färdigt förslag som parterna har tagit del av hur reformen sskall fungera i detalj. I media diskuteras ändå hur det kommer att slå för olika grupper av arbetare och det finns detaljerade uträkningar på vinnare och förlorare. Man har låtit facken få tolkningsföreträde och berätta hur det kommer att bli utan att regeringen har kunnat besvara påståenden som görs.

Macron har haft som mål att de iblandade parterna skall få säga sitt om olika hypoteser gällande pensionsreformen och inbjudit alla deltagare till överläggningar under 18 månader. Dessa överläggningar avslutade i somras och under hösten har man gått in i ytterligare förtydliganden och förklaringar som facken tycker har varit envägskommunikation. Macron har velat ha en dialog om förändringarna.

Förhandlingen är svår då facken anser att man inte skall förändra något. Deras hållning är att det finns pengar och att man inte förstår behoven att förändra systemet och göra försämringar. Deras linje är att öka skatterna för företag och de rika som skall betala pensionerna.   

Premiärministern Édouard Philippe har kommunicerat riktlinjerna för reformen igår onsdag den 11 december. Inget som sades var till belåtenhet för facken. Strejkerna fortsätter och det kan nog hålla på ganska länge. De som strejkar får ingen ersättning och det kan leda till att man så småningom blir mer medgörliga. Även de strejkande skall fira jul.

Fakta om reformen.

Enligt en nyligen publicerad rapport från OECD går ca 14 % av Frankrikes BNP till pensionsutbetalningar, Sverige spenderar 7,2 % av BNP för samma utgifter. Genomsnittet inom OECD är 7,5 %. Frankrike lägger m.a.o. väldig stor andel av BNP på pensioner.

Det regeringen framförallt önskar är att genomföra reformer för”Régime Spéciaux”. Några av dessa är statsanställda, lokförare inom RATP & SNCF, elindustrin & gasindustrin, gruvindustrin samt riksbanken Banque de France. Det är dessa grupper som regeringen vill förändra och reformera. Man skall arbeta längre är regeringens besked. Dessa grupper utgör ca 16 % av den arbetande befolkningen eller 4,7 miljoner personer. Vissa av dessa kassor har stora underskott och täcks av skattemedel.

Nedan är en sammanställning över när ”vanliga” arbetare kan gå i pension och när de som har speciella avtal kan välja att gå i pension:

Vanlig fransk pensionOffentligt anställdaSNCF (SJ)Elindustri & GasindustriRATP (Paris allmänna kommunikationer)Banque de France
Pensions-ålder60-62 år60-62 år55-57 år Lokförare 50-52 år60-62 år Hälsovådliga arbeten 55-57 år60-62 år alt 55-5762 år 60-61 för födda 1959 eller senare
För att få full pension (arbetad tid)160-172 kvartal160-172 kvartal151 -172 kvartal151 172 kvartal161-168 kvartal159 – 172 kvartal
Beräknings-grund25 bästa åren75 % av de sista sex månaderna + kompletterande pension75 % av de sista sex månaderna75 % av de sista sex månadernaAntal kvartal x 83,82 € x 1,35175 % av de sista sex månaderna + tilläggspension
Dra texten till höger, för att få hela bladet

Det finns 42 olika kassor som skall bli en kassa. Man skall tjäna in sin pension genom att samla på sig poäng där 1 euro motsvarar 1 poäng. Det ovan beskrivna är några av dessa kassor och dessa skall bli en enda kassa. Regeringen försöker att likrikta och göra systemet mer rättvist mellan alla yrkesgrupper och det leder till stora samhällsproblem och strejker. Det ligger i generna hos fransmännen. Vi älskar revolutioner men hatar förändring. Man har ett underskott på ca 10 miljarder euro årligen i det totala pensionssystemet och detta kommer att öka i framtiden.

Tidningen Les Echos hade en sammanställning som belyser problemet med de speciella pensionskassorna och det underskott som de genererar vilket skall täckas av skattebetalarna.

Det intressanta är att flertalet av de tillfrågade fransmännen tycker att det är normalt att man protestera mot försämringar genom strejker. Man tycker att det är naturligt att försvara uppnådda fördelar.

Många av dessa avtal härstammar från tiden efter andra världskriget. De Gaulle stod inför situationen att kommunisterna nästan tog makten i valen efter krigsslutet. Han medverkande till att många av dessa pensionskassor fick mycket fördelaktiga villkor, såsom SNCF. Han kunde ta makten genom kommunisternas samarbete och det var ett pris han var tvungen att betala. Den äldsta kassan härstammar från 1673 som Colbert skapade för Marinen. Banque de France härstammar från 1800- talet och det var Napoléon 1: er som skapade deras pensionssystem. Det är från denna bas som utformningen av kassorna härstammar.

Kanske dags att göra en del förändringar. Frankrike kan inte backa in i framtiden, de behöver åtgärda sitt pensionssystem! Det som är förvånande är att många fransmän inte reagerar över de olikheter som man har i pensionssystemet. I dagens samhälle finns inte några stora skillnader mellan olika yrkesgrupper som fanns 1945 och det borde vara dags för en förändring. Några yrkesgrupper har en speciell ställning, polis, brandmän, militärer och några andra speciellt utsatta grupper, dessa skall behandlas separat. Alla Europeiska länderna genomför en översyn av pensionssystemen för att anpassa sig till en framtida situation.

Vi får se hur Macron kommer att genomföra förändringen. Förslaget är att de som är födda 1975 eller tidigare kommer att drabbas av det nya systemet samt de som från 2022 påbörjar en yrkeskarriär oavsett ålder.

Är pensionerna så dåliga i Frankrike? Ett sätt att mäta det är hur stor andel av pensionärerna som anses fattiga. I denna uträkning från Eurostat 2018 anses man fattig om man har mindre än 60 % av medianlön för landet inkl. de bidrag som pensionärer kan uppbära. Sverige har dubbelt så många fattiga som Frankrike.

Facken har återtagit initiativet och är mycket aktiva och man är även eniga i vad som skall göras. Man skall stoppa pensionsreformen. Under förra höstens tumult när de Gula Västarna hade initiativet var facken ganska återhållsamma. De stödde rörelsen men gjorde inte några speciella aktioner. Jag tror att reformen hotar fackens inflytande på pensionssystemet med många kassor som är direkt knutna till yrkesgrupper. Facken har antagligen ett visst inflytande i dessa kassor. Det regeringen föreslår är ett gemensamt system och gemensam kassa och att det är staten som skall styra och reglera utbetalningarna. Här är facken mycket oroade även om det inte talas om detta faktum.

Fransmännen jämför sig inte med andra länder, man jämför sig med sig själva utan att titta på omgivningen. Det gör att man inte har någon förståelse för att förändringen pågår i alla länder, det är inget som berör Frankrike. Frankrike är det land inom OECD som tar in mest skatter av BNP och som sedan fördelas ut till befolkningen, deras transfereringssystem är mycket omfattande.

Från utländskt håll har man uppfattningen att Frankrike är en vulkan som närhelst kan explodera.

 Nedan är en jämförelse mellan olika länder, när man går i pension, hur länge man är pensionär och när man dör i genomsnitt samt även fördelat mellan män och kvinnor. Franska kvinnor lever till de är 87,8 år, de har haft pension i 27,6 år och de går i pension vid 60,3 år.

Alla kommentatorer bedömer att kaoset fortsätter och regeringen bjuder in parterna till fortsatta överläggningar. Risken är att det håller på hela december. Jag får återkomma i ämnet och mer detaljerat beskriva vad regeringen föreslår.

Monaco, landet som växer ut i havet.

Monaco är en av de minsta länderna i världen bara Vatikanstaten är mindre. Samtidigt är det ett av de mest tätbefolkade länderna i världen. Ytan är bara 2,02 km² för hela landet, lätt att promenera runt m.a.o. Här bor idag ca 38 000 människor varav endast 9 000 är monegasker. Monaco är ett av de rikaste länderna i världen per capita. BNP per capita uppgår till ca 79 000 US$, Sverige har ca 50 000 US$ per invånare.

Monaco har ett problem. Ytan är mycket begränsad och den enda möjligheten som finns är att riva små hus och bygga på höjden, frigöra yta samt bygga ut i havet. Monaco har byggt ut i havet sedan 1880 och den största utbyggnaden var Fontveille som byggdes under perioden 1965-1973. Ytan man vann ur havet var 22 hektar och där byggdes en hamn, bostäder, kontor och industrifastigheter. Sedan byggdes ett fotbollstadium för AS Monaco på området.

Nu håller man på att utvinna ett nytt bostadsområde ur havet framför Grimaldi Forum. Det kommer att skapas 6 hektar ny mark och byggas 1 000 bostäder för att bereda plats för alla som vill bo i Monaco. Här kan ni se en kort film på engelska om projektet, https://www.youtube.com/watch?v=j6tRPuW93y0

Varför vill så många bo i Monaco? Det är skattefrihet och därför söker sig många till detta land. Om man vill bosätta sig i landet måste man ansöka om uppehållstillstånd. Det kan alla utlänningar (ej fransmän) göra och man måste vistas i landet minst 3 månader per år. Vidare skall man ha en bostad, arbetskontrakt eller en finansiell garanti från någon. Man kan också sätta in pengar på ett bankkonto som utgör en garanti och bankerna kräver att man har ca 500 000 euro på bankkontot. Man skall kunna uppvisa varifrån pengarna kommer i enlighet med lagen om penningtvätt. Man skall också kunna uppvisa ett rent utdrag från straffregistret.

Många hyr sin bostad och det av flera skäl. Det är dyrt att köpa. Ett annat skäl är att det byggs nya fastigheter och helt plötslig är din havsutsikt borta därför att man bygg en skyskrapa framför ditt hus.

Önskar man bosätta sig i Monaco måste man ha en bostad. En lägenhet/studio på 20 kvm kostar ca 1 700 – 1 800 euro per månad att hyra och skulle man vilja köpa denna lägenhet kostar den ca 800-900 000 euro.

Önskar någon prata med en fastighetsmäklare finns Nathalie Morchio som pratar perfekt svenska och är verksam i Monaco, se https://www.miells.com/

Historisk bakgrund

Monaco var en koloni till Genua för länge sedan. Monaco har styrts av ätten Grimaldi sedan 1297, när Francesco Grimaldi Malizia (italienska för ondsint) intog borgen som skyddade klippan i Monaco, förklädd till en franciskanmunk. Denna munk syns på många föremål från Monaco

Vid freden i Turin i mitten av 1800-talet drogs nya gränser upp och Frankrike köpte landområdet mellan Nice till Menton. Tidigare hade detta varit en del av Savoyen. Gränsen till Frankrike gick vid floden som ligger intill flygplatsen i Nice. En minnessten är rest på platsen. Frankrike köpte tillbaka området för fyra miljoner francs av den nya Italienska staten. År 1886 blev Monaco autonomt genom ett avtal med Frankrike.

Monaco är idag känt för sitt Casino, Hôtel de Paris samt platsen framför Casinot. När Monaco fick sin frihet i mitten av 1800 talet var det inte mycket värt, Spéluges var en värdelös kulle. Det var Francois Blanc som 1863 kom till Monaco och fick koncession på att driva casino i Monaco. Han bildade ett bolag som hette Société Des Bains De Mer och som existerar än idag. Han hade gjort sig en förmöget på casinon i Tyskland och såg en möjlighet att expandera till Sydfrankrike. 1866 övertalade han prinsen Charles III att döpa om kullen Spéluges till Monte Carlo som en hyllning till Prinsen.

Man hade redan börjat planera för järnväg från Nice till Italien med en station i Monaco. Därför kunde Blanc redan 1864 påbörja bygget av Hôtel de Paris och sedan 1878 starta bygget av Casinot som ritades av Charles Garnier som också hade ritat operan i Paris. När sedan tåget kunde köra till Monaco 1868 startade turismen på riktigt. Det var mycket ”inne” att vara på kusten under vinterhalvåret. Kusten hade stora engelska, tyska och ryska kolonier.

Prinsen beslöt 1869 att ta bort alla skatter för privatpersoner, han gjorde Monaco till ett skatteparadis, han var tidigt ute.

Fram till 1911 styrde Monacos furstar som enväldig härskare. I juli 1918 ingicks ett avtal med Frankrike som gavs en begränsad kontroll över Monaco. Avtalet, som var en del av Versaillesfördraget, fastslog att monegaskisk politik skulle föras i enlighet med franska politiska, militära och ekonomiska intressen. Man gav vidare kvinnor rösträtt, tog bort dödsdomar och inrättade en domstol som garanterade medborgliga rättigheter.

1962 var De Gaulle trött på att fransmännen skrev sig i Monaco och därmed slapp betala skatt. Han blockerade helt enkelt Monaco. Elen slogs av, vattenkranen stängdes av och alla bilar och personer förtullades vid övergången till Frankrike. Efter några veckors bråk gick Monaco med på att fransmännen skulle betala skatt i Frankrike även om de var bosatta i Monaco. Detta gäller fortsatt idag. Skattefrihet har bara de som inte har fransk nationalitet.

 Övrigt

Monaco är idag ett finansiellt centrum och med stor turism. Man har Formula1 lopp, en internationell tennisturnering och ett rally som drar stora folkmassor. Tennisbanorna och golfbanan i Monaco ligger på mark som man hyr från Frankrike. Monaco är väl värt ett besök framförallt Musée Océanographique med ett stort akvarium. Det är idag ett forskningscentra och den kände Jaques Cousteau satt i styrelsen från 1957.

Fakta hämtat från Wikipedia.

Storstrejk 5 december i Frankrike

Allt tyder på att det blir massiv uppslutning för att protestera mot pensionsreformen på torsdag. Enligt en undersökning stödjer 60 % av de tillfrågade denna protest. De tillfrågade tycker att man skall försvara uppnådda fördelar och det gör man genom att visa sitt missnöje med regeringens reformiver. Man protesterar även mot en reform som tar bort subventioner för de som har arbetsmaskiner, de skall betala samma dieselskatt som andra. De har nu blockerat 5 raffinaderier runt Bretagne och nu är det drivmedelsbrist i området. Detta kan sprida sig till andra delar av Frankrike, tanka bilen.

Strejken berör följande, elförsörjning (EDF), tåg (SNCF), tunnelbana och pendeltåg runt Paris (RATP), lärare, sjukvård, poliser, brandmän, flygledare, markpersonal på flygplatser, bussförare, taxi, Air France, posten, dagis och en del andra funktioner. Ibland läggs arbetet ned helt och i andra fall kommer de som är lediga att protestera på gatorna.

Hur enskilda flyg, bussar, tåg etc. kommer att drabbas är svårt att förutsäga. All trafik kommer inte att ställas, det kommer att gå tåg, bussar, flyg. Men att få veta det på förhand är nästan omöjligt.

Mitt råd, gör så lite som möjligt.

Facken på SNCF och RATP säger att man kommer att fortsätta att visa sitt missnöje även efter torsdagen, det kan bli problem hela december.

Köpa bostad i Frankrike?

Är det svårt att köpa en bostad i Frankrike? Nja, inte speciellt. Reglerna och lagarna är mycket tydliga och det är en notarie som sköter själva transaktionen. Detta gör att man kan känna sig trygg vid själva transaktionen. Jag har köpt tre lägenheter/hus och sålt två så jag har skaffat mig erfarenhet av sälj/köpprocessen.

Innan köpet

Hur fungerar det? Det finns flera sajter som man kan titta på när man skall förvärva ett objekt, t.ex. Seloger, https://www.seloger.com/. Det finns en annan sajt som heter PAP https://www.pap.fr/ och förmedlar fastigheter mellan privatpersoner utan mäklare. Problemet är att man inte hittar exakt var fastigheten ligger, bara i vilken stadsdel eller område. Man lämnar inte ut adressen till objektet på nätet. Man måste ringa till mäklaren eller privatpersonen för att få exakt adress och ge sitt namn. Det gör sökprocessen lite besvärligare om man vet var man önskar bosätta sig. Man kan kontakta mäklare som gör sökarbetet åt en, de har gemensamma databaser och kan söka brett. Ofta delar mäklare på provisionen då det många gånger är två mäklare inblandade. Säljaren har en mäklare och köparen har kanske en annan.

Förvärvsprocessen

Mäklarna har en avgift på ca 6 % inkl. moms och det är svårt att förhandla ned denna till nivåer som vi är vana vid från Sverige. Många gånger är det flera mäklare inblandade vid transaktionen och de delar därmed på provisionen. Även mycket dyra hus brukar ha en hög procentsats.

Man har aldrig öppna visningar, det är alltid enskilda visningar och ofta är ägaren också närvarande. Vid mitt senaste fastighetsköp hade jag en mäklare som fick en önskelista och visade oss omkring tills vi hittade rätt objekt.

Fastigheterna är ofta prissatta lite högt, man skall pruta. Officiellt säger man att det brukar finnas ett prututrymme på ca 3-5% på det satta priset här på Rivieran. Jag hade tur och fick -15 % på utgångspriset då ägaren ville sälja snabbt och det var fel prissatt från början. Mäklarna brukar ha en bra uppfattning var kvm priset skall ligga i det område man är intresserad av.

När man väl har hittat sitt objekt skriver man en “Compromis de vente” med säljaren, en avsiktsförklaring, och därefter har köparen 10 dagars ångerrätt. Man betalar också en handpenning per check till mäklaren eller via överföring och detta är en garanti för säljaren att du är intresserad. Efter 10 dagar är affären i lås och därefter påbörjas en hel del pappersarbete.

Köpet

Både köpare och säljare kan utse sin Notarie och det är klokt att ha en ”egen Notarie” om det skulle bli problem med förvärvet efter köpet. Notarien delar på arvodet som är bestämt i lag.

Det brukar ta ca 4-6 månader innan man kan genomföra själva köpet hos en notarie. Notariens uppgift är att kontrollera och upprätta en balansräkning om man är med i ”bostadsrättsförening” och stämma av vad som skall betalas av respektive part. Notarien tar även in skatter och avgifter till staten vid transaktionen. Räkna med ca 7-8 % på köpeskillingen i avgift som tillkommer på köpeskillingen. Om man köper en nykonstruktion är avgiften ca 2-3%.

Det finns två regionala skatter som heter Taxe D´Habitation och Taxe Foncière. Den andra skatten beräknas på antalet månader som är kvar av kalenderåret och fördelas mellan säljare och köpare och avräkning görs av notarien. Den första skatten fördelas inte, den betalar säljaren.

Notarien går igenom avtalet och läser upp och förklarar i flera steg transaktionen för att slutligen överlämna handlingarna som skall skrivas på av säljare och köpare. Hela köpeskillingen skall finnas på ett klientmedelskonto hos notarien när man träffas vid underskriften. Man reglerar också alla mellanhavanden med check.

Renovering

Om man är skriven på fastigheten kan man göra avdrag vid renovering. Det är framförallt energibesparande åtgärder som t.ex. att isolera, sätta in kassett i öppen spis, byta fönster och en del andra åtgärder. Man tar upp detta i deklarationen och får skattereduktion.

En annan sak man skall titta på är vilken momssats som hantverkarna använder. Vanlig moms är 20 % på arbete. Renoverar man en fastighet så kan man få nedsatt moms till 10 % alternativt 5 % beroende på åtgärd. Fråga hantverkarna hur man gör detta.

Försäljning

Har man en fastighet som har ett värde över 1,3 miljoner euro, ska man ha betalat förmögenhetsskatt på fastigheten (IFI). Notarien är utsedd att verifiera att skatter har betalats innan försäljning och det kan ibland bli besvärligt om man inte fullgjort sina förpliktelser.

Många mäklare efterfrågar ett exklusivt avtal med säljaren och om man går med på detta ökar möjligheten att kunna förhandla mäklararvodet.

Ofta överskattar säljarna värdet på sin fastighet/lägenhet och det brukar finns utrymme för förhandling, se ovan.

Säljaren skall också upprätta en diagnos över lägenheten/huset. Man måste som säljare anlita en specialist som tar fram en mängd fakta om objektet. Det gäller t.ex. om man har asbest i huset, status på elsystemet, jordbävningsrisk, översvämningsrisk etc. Detta gås igenom vid köpet. Undersökningen bekostas av säljaren.

För de som är skrivna på fastigheten finns ett system som gör att man slipper reavinstbeskattning. De första fem åren betalar man skatt fullt ut. Från det sjätte året får man göra ett avdrag på 6 % och efter 22 år är all reavinst skattefri. 

Det finns en annan skatt som heter CSG som betyder Contribution Sociale Généralisée och den har en annan beräkningsgrund och försvinner efter 30 år. CSG debiteras med 1,7% på den beskattningsbara reavinsten.

Man kan också skjuta upp reavinsten om man köper en dyrare fastighet, man bör ha varit skriven minst 6 månader innan man säljer för att kunna ta med sig reavinsten in i nästa objekt.

Summering

Jag känner mig trygg i systemet och Notarien är en garant för att man inte blir överraskad efter köpet. Och skulle man bli det så kan man vända sig till denne för att försöka få hjälp med rättelse.

Prisläget på Rivieran är beroende på var du önskar bo. Man kan räkna med att det kostar ca 5 000 euro per kvm för ett hyggligt objekt. Skillnaderna är stora beroende på i vilket område du letar. Det finns mycket dyrare objekt om man så önskar. En mäklarfirma sålde nyligen en lägenhet i Cannes för ca 72 000 euro per kvm, för den nätta summan av 35 miljoner euro, det blev den dyraste lägenheten i Frankrike per kvm. https://www.estatenetfrance.com/fr/

Det finns fler mäklarfirmor för mer normala plånböcker som t.ex., FranskBostad,  https://www.rivieraliving.net/sv/, Wretman Estate https://www.wretmanestate.com/sv/ eller Bjurfors https://www.bjurfors.se/sv/utland/frankrike/frankrike/. Det finns också andra mäklarfirmor utefter kusten som är inriktade på den skandinaviska marknaden.  

Varför förändra pensionssystemet i Frankrike?

Enligt några politiker, Marine le Pen (Högerpopulist), Jean-Luc Mélenchon (vänsterpopulist) och fackordförande Philippe Martinez (CGT) behövs inte pensionssystemet förändras. Systemet är robust och pengar finns. Enligt deras synsätt håller regeringen bara på att försämra för de sämst ställda och har ingen empati med medborgarna som arbetar i sitt anletes svett!

Varför insisterar regeringen på denna förändring. Förklaringen är enkel, man lever längre och det föds färre barn. Systemet i Frankrike bygger på att de som arbetar betalar för de som uppbär pension.

SNCF-facken (motsvarar SJ) som de sista veckorna har strejkat ett otal gånger försvarar ett system som är oerhört gynnsamt. Skattebetalarna bidrar med 3,3 miljarder till de som arbetat på SNCF så att de kan gå i pension tidigt. Konduktörerna kan gå vid 50 års ålder och många andra går vid 55 år. Det är detta som de försvarar och får också stöd från en del på gatan. Uppnådda fördelar skall inte tas bort, det är naturligt att man försvarar sina rättigheter även om det kostar övriga medborgare stora pengar.

Frankrike har varit lycklig lottad med en hög fertilitet, men som är nedåtgående som i hela EU. År 2016 fick varje kvinna 2,07 barn i Frankrike, i Sverige var motsvarande siffra 1,87.

År 2018 föddes det 82 487 färre barn i förhållande till år 2010. Vi får fler som lever längre och det föds färre barn. Det innebär att färre skall betala för de som vill ha en hygglig pension.

I Frankrike går man i pension i genomsnitt vid ca 60 år. Därefter uppbär kvinnor pension i 27,6 år och männen i 23,6 år. Det är den arbetande gruppen som skall betala detta. Motsvarande siffra i Sverige är pension vid 65 år och sedan uppbär kvinnor pension i 22 år och män i 19 år. I Frankrike utbetalas pension ca 5 år längre jämfört med Sverige. Dessutom har man i Sverige bara egen insamling av pensionen, det är du själv som är ansvarig för vilken pension du skall få. Regeringen i Sverige har beslutat att man skall höja pensionsåldern med 1 år och att man skall ha rätt att arbeta till 68 års ålder. Var det någon i Sverige som protesterade? Kanske i soffan då.

Barngrupperna var stora efter kriget och dessa börjar nu lämna det jordiska livet. Det innebär att Frankrike hade en tillväxt på bara 123 185 personer d.v.s. skillnaden mellan döda och födda. Det är den lägsta siffran sedan kriget.

Om man tittar bakåt (1985) utgjorde gruppen 65 år och äldre 12,8 % av befolkningen, år 2000 utgjorde denna grupp 16 % och förra året 19,7%. Om man tittar framåt så kommer denna grupp att utgöra 23,4 % år 2030 och 26,2 % år 2050. Här pratar vi verkligen om en åldrande befolkning. Vem skall betala för pensionerna till dessa?

Hur kan man lösa denna ekvation? En väg är incitament så att barnafödande går upp, samtidigt har Frankrike stora incitament redan. De familjer som har tre barn har stora ekonomiska fördelar. Den andra vägen är en arbetskraftsinvandring som kan jämna ut denna sneda fördelning. Regeringen diskuterar nu att kvotera invandring till yrken som saknar arbetstagare t.ex. plåtslagare, restauranger och hotell etc.

Det innebär att halva befolkningen, den arbetande, skall försörja den andra halvan, barn och pensionärer, och det borde innebära att skatterna måste bli astronomiska. De vill en del politiker inte medge. Man vill behålla ett system som kör Frankrike rakt mot avgrunden.

Man kan hoppas att Macron orkar driva igenom pensionsreformen och kan stå emot alla de strejker som har annonserats. Man har redan börjat spekulera bland journalister att man kan komma att tumma på reformen och att det skulle bara gälla de som är födda 1963 eller senare. Förhandlingar pågår med alla parter och skall pågå till i början av december, därför den stora manifestationen den 5 december. Sannolikt står Frankrike nästan stilla denna dag. Inget färdigt förslag har presenterats och facken demonstrerar i preventivt syfte. De vill säga att om Regeringen genomför denna reform så kommer facken att paralysera Frankrike i nästa steg. Hur strejken kommer att drabba de vanliga medborgarna är svårt att sia om, det beror på anslutningen och detta kommunicerar man inte i dagsläget.

En god nyhet var att en av fackföreningarna (CFDT) inte deltar i strejkerna, de avvaktar det konkreta resultatet av förhandlingarna.

Vi får se hur det slutar i vår.

Solenergi, en glömd resurs i Frankrike?

Sedan jag flyttade till Rivieran år 2015 har jag förvånats över att det är så få solpaneler på taken. Frankrike har en liten produktion av el från solen, bara 1,9 % under 2018. Vad beror det på?

Flera saker. Många bor på ett villaområde med en ”bostadsrättsförening” och föreningen skall ge sitt medgivande att sätta upp solpaneler på taken. Många på området tycker att dessa är estetiskt störande och avslår därför ansökan. I många byar avslår kommunen därför att solpaneler förfular gamla byggnader och man ger inte byggnadstillstånd för att sätta upp panelerna. Det är m.a.o estetiska skäl bakom många avslag. Vi bor i ett område där solen flödar med ca 150 soldagar per år men där solpaneler är sällsynta.

Precis som i Sverige kan man sälja överskottet av el från solpaneler till EDF och få en ersättning. Man kan även ansöka om bidrag för installationen.

Södra Frankrike med regionerna PACA (Italienska gränsen till Marseille) och Languedoc-Roussillon (Montpellier till spanska gränsen) utgör ett soligt område med knappt 8 miljoner invånare. Ytan är ungefär lika stor som Skåne, Småland och Västergötland tillsammans. Här borde det finnas solpaneler överallt, men det är en sällsynt företeelse.

En annan orsak är sannolikt EDF, den statliga energijätten, som inte verkar speciellt intresserad av solenergi. Frankrike är kärnkraftverkens förlovade land. Man har 58 stycken centraler på 19 platser runt Frankrike. Så är här ser fördelning ut i Sverige jämfört med Frankrike.

Energislag Andel % SE 2017 Andel % FR 2018
Vattenkraft 40 % 12,5 %
Kärnkraft 40 % 72 %
Vindkraft 11 % 5 %
Solenergi 0,14 % 1,9 %
Övrig produktion 8,86 % 8,6 %
  100 % 100 %

Elpriset för hushåll är ungefär som i Sverige. 2018 kostade elen 0,18 € per kWh i Frankrike och i Sverige var priset 0,199 € (källa Eurostat). Fransmän släcker lampor i de rum man inte använder och de är mycket medvetna om att spara energi i sina hem. Vi svenskar har gärna lampor tända i alla rum och även utomhus. Det är normalt att Fransmännen drar ned jalusierna och det är kolsvart på området där vi bor efter kl. 18. Ingen har ytterbelysning på.

Frankrike planerar att bygga ut sin kärnkraft och regeringen pratade häromdagen att bygga ytterligare 6 reaktorer med den senaste tekniken, s.k. tredje generationens kärnkraftverk.

Många av kärnkraftverken är byggda på 70-80 talet och börjar bli ålderstigna. Regeringen planerar bara att stänga ned ett kärnkraftverk som ligger i Fessenheim på gränsen mot Tyskland. Detta är en eftergift till tyskarna som länge har önskat nedstängning av denna central och den skall läggas ned 2020.

Frankrike har påbörjat nybyggnation av tredje generationens reaktorer med mycket stora problem. Detta har Finland råkat ut för där ett franskt företag startade bygget 2003 och det är ännu inte färdigt och dessutom till skyhöga kostnader. Även en central i Frankrike, Flamanville, är försenad och kostnaderna har rusat iväg.  Flamanville skulle kosta 3,3 miljarder euro och nu verkar slutnotan hamna på ca 12,3 miljarder. Bygget är minst 10 år försenat.

Elpriserna kommer att fortsätta stiga även om stora delar av kärnkraftverken är avbetalade. Nu handlar det om uppgraderingar och felsökningar som är kostsamma. Man har ganska stora produktionsstörningar och stängningar av centraler då brister upptäcks hela tiden. I mitten av september var 16 verk avstängda pga. säkerhetsproblem.

Regeringen riktade i veckan stark kritik mot EDF och hur de har hanterat den uppkomna situationen. Frankrike har varit mycket framgångsrika på att exportera sin kunskap. De har varit delaktiga i byggandet av två reaktorer i Kina med den nya tekniken och där fungerar det friktionsfritt. Man är också delaktiga i byggandet av en ny central i England. Problemen i Frankrike och Finland har varit så stora att regeringen var tvungna att omorganisera hela företagsstrukturen inom EDF och gå in med mycket kapital för att rädda situationen.

Elpriset i Frankrike har gått upp 44 % på 10 år och det kommer fortsätta att stiga. Man har inte avsatt medel för att stänga ned kärnkraftverk och det kommer att kosta stora summor den dagen man lägger ned, inga fonder finns för detta ändamål. Förvaring har man börjat att diskutera och förslag finns på slutförvaring på några plaster i Frankrike till befolkningens rädsla.

Jag skall försöka installera solpaneler på mitt hus under nästa år, vi får se vad mina grannar säger och vad kommunen har för åsikter. Jag vet att IKEA håller på att sätta samman ett kit med all utrustning för att montera solpaneler och då lär det bli billigt att köpa och installera solpaneler på taken.

Undvik den 5 december 2019.

Frankrike kommer att vara lamslaget den 5 december. De stora fackföreningarna har överenskommit att man skall gå ut i en generalstrejk denna dag. Konsekvenserna är svåra att förutsäga. Det mest praktiska är nog att inte göra något speciellt denna dag. Undvik att resa såväl korta sträckor som långa sträckor. Undvik tåg, flyg och även bil. Besök inte några offentliga institutioner. Det bästa stället att tillbringa dagen är nog i soffan!

Den 3/2 2020 kommer piloterna att strejka.

Varför denna anslutning. Man protesterar mot att regeringen försöker förändra pensionssystemet, det vi uppnått skall vi naturligtvis behålla, inga förändringar tack.

Hur många svenskar har Hederslegionen?

Hederslegionen (franska: Ordre national de la Légion d’honneur) är en fransk orden instiftad 19 maj 1802 av Napoleon och är Frankrikes förnämsta statsorden. Under revolutionen togs alla ordnar bort och när Napoleon kom till makten önskade han införa en orden för att hedra militärer för deras insatser. Den första orden utdelades 1804. Naturligtvis utsågs då Napoleon till den finaste titeln. Han skrev ned statuterna för orden.

Den utdelas av Frankrikes president som är ordens stormästare (Le Grand Maître) , genom dekret och på förslag från regeringen och ordens Grand Chancelier (storkansler). Frankrikes president får denna orden direkt efter att han blivit utnämnd till president, idag innehar Macron denna titel.

Franska medborgare, både kvinnor och män, kan tas upp som medlemmar i orden efter framstående meriter (mérites éminents) i militär eller civil verksamhet.

Det finns fyra ordensnivåer. Den lägsta är Chevalier sedan Officier och slutligen Kommendör som finns i två versioner, Grand Officier och Grand Croix.

Hederslegionen

Ungefär hälften av mottagarna är militärer. I modern tid är andra stora grupper av mottagare poliser, brandmän, företagare, högre statstjänstemän och domare samt särskilt framstående idrottsstjärnor. Även före detta ministrar, senatorer och parlamentsledamöter utses, men först sedan de lämnat sina politiska uppdrag.

Med undantag för de mottagare som utses bland försvarsmaktens anställda och krigsveteraner, där könsfördelningen är särskilt ojämn, skall orden fördelas jämnt mellan könen. För att öka spridningen bland mottagarna har dåvarande president Nicolas Sarkozy också beslutat om stärkta möjligheter för medborgarinitiativ och uppmanat regeringen att föreslå representanter för föreningslivet och ideellt engagerade.

Orden har idag 93 000 medlemmar. Det finns ett museum i centrala Paris intill Musée d`Orsay och ett palats för medlemmar som heter L`Hotel de Salm. Organisationen driver också en skola för flickor med tillhörande internat, ca 900 elever går i denna skola. Napoleon hade som idé att även kvinnor skulle utbildas och därmed startades en flickskola. Idag har organisationen en budget på ca 24 miljoner euro.

Utländska medborgare som tjänat Frankrike kan tilldelas ordensinsignier, men kan enligt lag aldrig tas upp som ordensmedlemmar. Man skall ha fört fram eller gynnat fransk kultur, ekonomi eller gjort något utomordentligt för Frankrike för att bli förslagen till denna orden. I Sverige är 90 personer idag medlemmar i organisationen. Den förnämsta utmärkelsen har Kung Carl XVI Gustaf fått. Andra som mottagit orden är b.la Pehr Gyllenhammar, Carl Bildt, Max Von Sydow, Rikard Wolf och Eva Näslund.

Min hustru mottog orden 2013 på Franska Ambassaden i Stockholm från Ambassadör Jean-Pierre Lacroix. Hon fick den för sitt arbete att förmedla det franska språket och fransk kultur genom sitt arbete som rektor för Franska Skolan.

Några har även blivit av med sin orden såsom Harvey Weinstein och Lance Armstrong då de svikit ordens innebörd.

När ni tittar på fransk TV kan ni ibland se inbjudna gäster ha ett litet rött streck på vänster sida på kavajslaget eller blusen, då vet man att de har fått denna utmärkelse. Har man fått en högre orden kan man se en liten rosett. Håll utkik efter detta lilla röda band.

Information hämtad från Wikipedia och hemsidor för Hederslegionen.

Chirac har gått ur tiden, 86 år gammal

Den tidigare presidenten Jacques Chirac begravdes i veckan vid en privat ceremoni. Däremot hölls en stor ceremoni i Saint-Sulpice kyrkan i Paris med stor uppslutning från många franska politiker. Även stor uppslutning från den internationella politiska sfären med 80 dignitärer närvarande b.la. Bill Clinton och Vladimir Putin. 350 journalister var ackrediterade.

I Frankrike lämnar han ett stort tomrum efter sig. Han avled torsdagen 26 september vid lunchtid och sedan dess har alla tv kanaler haft minnesprogram om hans karriär, politiska gärning och person. Han är älskad av de flesta fransmän.

Varför är han så älskad? Han gjorde inte så stora förändringar under sin tid som President. Han var folklig, han kunde prata med alla, han älskade landsbygden, han placerade Frankrike på kartan internationellt genom sina beslut. Han var en skicklig talare.

Vem var Chirac? Han var en politisk produkt. Född i Paris 1932. Studerade och reste runt i USA i sin ungdom och pratade därför utmärkt engelska. Stred i Algeriet under inbördeskriget. Gick på l´Ena som är skolan för de som önskar göra karriärer i fransk administration. Var sedan riksdagsman för ett län som heter Corrèze som ligger mitt i Frankrike. (President Holland hade detta som bas också). Var tidigt rådgivare, sekreterare i olika administrationer. Han såg upp till Georges Pompidou och var hans skyddsling.  Var på 70-talet jordbruksminister och inrikesminister. Blev utsedd till Premiärminister under Valéry Giscard d´Estaing. Han är den ende primärminister som avgått i Frankrike, han sade upp sig i ett TV-tal och sedan dess var dessa två personer fiender.  Efter sin tid som premiärminister skapade han ett nytt parti och bröt med d´Estaing.

Sedan President De Gaulle har man haft ett system där presidenten valdes på 7 år och riskdagen valdes på 5 år. Detta kunde få till följ att presidenten var t.ex. socialist och premiärminister var från ett högerparti. Så var fallet 1986 under President Mitterand (socialist) när han utsåg Chirac (högerparti) till Premiärminister. Detta ändrades sedermera så att både president och riksdag väljs på 5 år i taget.

Under 18 år var han Paris borgmästare och skapade sin maktbas utifrån denna post. Han försökte bli vald till president tre gånger och tredje gången kom han i mål. 1995 valdes han till president på 7 år och sedan gick han även segrande ur valet 2002 mot Jean-Marie Le Pen som förlorade stort i andra valomgången, Chirac vann med 82 % av rösterna. Han innehade presidentposten under 12 år. Man kan bli vald till president under två mandatperioder men sedan är man förhindrad att gå till val igen enligt konstitutionen.

Man säger att Chirac hade stor betydelse för hur Frankrike utvecklades i slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Som så många andra presidenter rivstartade han sin mandatperiod genom att föreslå en mängd reformer inom socialförsäkringssystemet och pensionssystemet. De föreslagna åtgärderna resulterade i en generalstrejk 1995 som pågick i tre veckor med stor anslutning på gator och torg. Demonstrationerna resulterade i att regeringen drog tillbaka sina förslag och man gjorde inget åt de problem som man hade konstaterat. Resultatet var att han inte föreslog några stora reformer under sin presidenttid. Det är säkerligen en av orsakerna till att Chirac blivit en omtyckt person. Allt fortsatte som tidigare utan några större förändringar.  Inte heller efterföljande presidenter har valt att ta i Frankrikes problem. Det är först i år som president Macron b.la försöker att förändra pensionssystemet i Frankrike

Vi i Sverige minns att man i slutet av 1900-talet skulle bojkotta franska viner. Det kom genom ett beslut 1995 som Chirac fattade att man skulle återuppta kärnvapensprängningar i Franska Polynesien. Därför började vi i Sverige dricka sydafrikanska-, australiensiska- och chilenska viner då anslutningen i Sverige var stor för bojkotten av Frankrike.

Han hade väldigt tydliga idéer och drog sig inte för att ensam kämpa mot den vind som blåste.  Han gick emot sitt eget parti när man skulle diskutera anslutning till Euro valutan och drev igenom övergången till Euro. Han gick emot västvärlden när man beslöt att gå i krig mot Irak, Frankrike deltog aldrig i detta krig.

Som så många av hans föregångare och efterträdare efterlämnade han en hel del rättsskandaler. Han blev fälld i domstol 2011 för förskingring och missbruk av sin ställning och fick villkorligt två års fängelse. Han är den första presidenten som blivit fälld i domstol. Han hade haft fiktiva anställningar i administrationen som arbetade för hans parti men uppbar ersättning från Paris stad. En Alain Juppé sedermera borgmästare i Bordeaux blev fälld och åkte efter domen till Kanada och bidade sin tid. Man säger att han påtog sig skulden för Chirac.

Han var även inblandad i många skandaler under sin tid som borgmästare men blev aldrig åtalad.  Några av dessa var att hans parti tog 2 % av kontraktsvärdet för offentliga arbeten och bildade en kassa att användas av Chirac och partiet.

En annan affär var tryckeriet som tryckte alla offentliga dokument i Paris som betalade en ersättning till partiet och frun Bernadette kunde trycka sina saker utan kostnad.

En tredje affär var att han misstänktes för att flytta röster mellan olika stadsdelarna i Paris för att högerkandidater skulle vinna valet.

En fjärde affär var att man misstänkte att han under tiden 1987-1995 missbrukade offentliga medel. Han använde 2,13 miljoner euro för representation, d.v.s. 700 euro per dag till representation. Misstanken var att han höll middagar för privat bruk.

Man kan säga att han upprätthöll en gammal tradition i fransk politik att man sammanblandar personliga fördelar med offentliga uppdrag och skapar diverse olika fonder för både partiet och personligt bruk. Han blev fälld en gång men det var många andra som blev fällda också för att skydda presidenten.

Hans popularitet är enorm. Fransmännen tycks anse att det som hänt tidigare är inte så mycket att bråka om. Jag kommer osökt in på Mona Sahlin och när hon köpte en Toblerone med sitt tjänstekreditkort och det blev stor skandal. Det finns vissa skillnader i vårt kynne!

Han är känd för att vara en ”bon vivant” och åt och drack så fort han var ute och reste i landet. Han var böndernas man och älskade att vara på jordbruksmässan i Paris där han gärna gick runt och pratade med bönder. På mässan tillbringade han gärna en hel dag och åt/drack allt han bjöds på och diskuterade med alla. Han försvarade de franska bönderna i alla diskussioner med EU och såg till att de blev rejält skyddade.

President Chirac var också en stor charmör. Hans fru Bernadette sade i någon intervju att Jaques inte bara springer efter kvinnor, han galopperar efter kvinnor.

En stor personlighet har hur som helst gått ur tiden.