Macron´s retorik är ännu mer krig

President Macron höll ett TV tal till nationen onsdag 25 mars. Han förstärkte sitt budskap att landet är i krig mot ett virus. Det är det tredje TV-talet på kort tid och han följs av ca 25-30 miljoner TV tittare vid varje sändning. Presidenten brukar alltid hålla sina tal från Elysée-palatset, nu höll han talet utomhus i det värst drabbade området i Frankrike

Hela utformningen av TV talet var mycket tydligt inriktat på kriget mot det osynliga viruset. Han genomförde talet utanför ett militärt sjukhus som byggts upp i Mulhouse. Det var många militärer innan sändningen när han besökte sjukhuset, naturligt eftersom det är ett militärsjukhus. Tälten är militärgröna, hans retorik var ett militärt språk.

 • Han tackade alla som står i första linjen mot viruset, läkare, vårdpersonal, biträden, hemtjänst och alla som arbetar på ålderdomshem.
 • Vidare tackade han de som står i andra linjen, transportpersonal, ambulanspersonal, städare, reparatörer, alla de som arbetar i livsmedelsbutiker och lantbrukare
 • Sista linjen var alla de som följt uppmaningen att isolera sig och arbeta hemifrån så att befolkningen minskar risken för smitta i samhället.

Man ser framför sig en militär operation och tolkningen är att vi är i en krigssituation. Genom att prata om olika linjer är det ett uttryck för olika försvarslinjer. Flera kommentatorer tror att presidenten vill förstärka situationens allvar genom att använda ett militärt språk.

Innehållet i talet var mångt och mycket ett tacktal till alla som engagerar sig och som offrar sina liv för att rädda liv. Flera läkare, sjuksköterskor och vårdande personal har smittas och avlidit. Jag räknade till 6-7 stycken som avlidit i regionen runt Mulhouse.

Vidare tackade han Tyskland, Schweiz och Luxemburg som har tagit emot svårt sjuka patienter och vårdat dessa i respiratorer. Frankrike hade gjort motsvarande för Italien i ett tidigare skede.

Han sade också att de privata sjukhusen skall delta i operationen att rädda människoliv. De har ännu inte utnyttjats. De har mycket stora resurser. De förfogar över 4 000 intensivvårdsplatser. Alla siffror som jag tidigare rapporterat om avser bara statens resurser. Staten har 5 000 vårdplatser och kan skapa ytterligare 3 000 platser på kort tid. Det är betydande resurser som tillkommer m.a.o.

I en artikel läste jag att samordningen mellan privat och statlig sjukvård är sällsynt. Även under hösten/vintern när de akuta mottagningarna var överfulla stod de privata sjukhusen lediga och hade kapacitet för akut sjukvård. Ambulanser kör akut sjuka till de statliga sjukhusen, även om du begär att komma till ett privat sjukhus har de inte rätt att köra dig dit.

Några åtgärder kommunicerades också. Alla som jobbar inom vården skall få en bonus på 1 000 euro. Regeringen har även uppmanat företag att utge en bonus till personal som utsätter sig för coronaviruset men som är essentiella för att samhället skall fungera. Några livsmedelskedjor, Auchan, Intermarché, Carrefour, Lidl och Leclerc har meddelat att de skall utbetala en bonus på 1 000 euro. En sådan bonus är skattefri för mottagaren samt för utbetalaren. Skattefriheten beslutades efter Gula Västarnas framfart.

Presidenten kommunicerade också att sjukvårdspersonal kunde arbeta mer övertid, man tillåter en arbetstid på 60 timmar i veckan under en kortare tid. Över en period på 12 veckor ökar man maximala arbetstiden från 44 timmar/vecka till 46 timmar/vecka. Normal arbetstid är 35 timmar/vecka, all tid över denna gräns är övertid. Övertidsarbete är skattefri för båda parter, även detta infördes pga. Gula Västarna.

Idag skickas patienter till andra delar av Frankrike som inte är lika drabbat. Man har utrustat ett TGV-tåg som ett sjukhuståg och transporterar patienter från nordöstra Frankrike till västra delen av landet. Militären är också aktiv. De har flyg (Airbus) men även helikoptrar och fartyg som transporterar patienter runt Frankrike.

Presidenten utlovade en massiv satsning på sjukvården när denna epidemi är över. Personalen har ”strejkat” sedan i höstas och har krävt att få mer resurser och bättre villkor. Presidenten möter detta krav och regeringen säger att sjukvården har eftersatts under 10-tals år, detta skall nu åtgärdas. På sjukhus och på ambulanser har man sett på banderoller, ”en grève”, (i strejk). Sjukvårdspersonal är förbjuden att strejka enligt lag. Genom att fortsatt arbeta men sätta upp banderoller har man agerat för att få allmänhetens uppmärksamhet.

Ambulanser med ”en grève” på fronten.

Många ansluter sig till regeringens uppmaning att hjälpa till. Bara i Mulhouse har 250 frivilliga läkare, sjuksköterskor och biträden anmält sig för tjänstgöring. Många är pensionärer eller har bytt yrke. I hela Frankrike är det 40 000 som anmält sig.

Frankrike är inte bara franska fastlandet som många tänker. Frankrike har departement i Stilla Havet, Sydamerika, Västindien och på en del andra ställen. Nu skickas militären till dessa områden för att bistå dessa människor i kampen. Det är krigsfartyg med sjukvårdsplatser och helikoptrar för att frakta sjuka.  

Macron´s popularitet ökar och han uppträder som en statsman i ett land i kris. Han uppmanar alla att mobilisera och samlas runt kampen mot viruset. Vi kan bara vinna om vi står eniga. Avstå från politiska agendor och kommentarer nu när vi behöver samla nationen. Retoriken är tydlig, vi är i krig.

Övrig information

Statistiken för antalet döda är missvisande i Frankrike. Det är bara de som avlidit på sjukhusen av Covid-19 som finns i statistiken. Många äldre har dött på ålderdomshem av detta virus, de räknas inte in i den officiella statistiken. På tre ålderdomshem har 43 personer troligen avlidit av detta virus. Man räknar med att ca 109 personer har avlidit på ålderdomshem och många andra är svårt sjuka och dödstalen kommer sannolikt att öka. Naturligtvis är det svårt att veta exakt av vilken orsak personer har avlidit, många har sekundära sjukdomar som gör dom svaga för virus. En statistiker sade att det är först om 6-7 månader som vi kan göra en beräkning av antalet döda. Man kan då jämföra med hur många som normalt dör under en lite längre period och jämföra med nuvarande situation under Coronaviruset härjningar. Frankrike hade en värmebölja 2003 och då kunde man se uppgången i antalet avlidna under denna period. Man räknar med att ca 20 000 avled av värmen.

Flera städer utmed Rivieran har börjar att desinficera gatorna, Cannes, Nice och Monaco är några av dessa. Det verkar ge trygghet till de som bor i området.

Polisen har utfärdat 225 000 böter under de senaste 10 dagarna, man måste ha ett papper med sig som visar varför man är utanför hemmet. Har man inte pappret eller att man inte respekterar de regler som är införda drabbas man av böter. Den vanligaste nivån på böter är 135 euro.

Man kommer också att utöka antalet tester och räknar med att utöka dessa från ca 5-6 000 per dag till runt 29 000 per dag. I Nice har man redan ordnat med drive-in tester såsom man löste det i Sydkorea. Det är för sjukhuspersonal och de som har symptom att ha drabbats av viruset. Tyskland skall bygga upp en kapacitet på 70 000 tester per dag.

Presidenten sade att han återkommer med ett nytt tal om några dagar, sannolikt förlängs denna karantän. Men hur länge?

När det brinner tittar vi inte på vattenmätaren!

Det blir värre innan det blir bättre, det är nog alla överens om. Fråga? Tar det två-tre veckor eller flera månader ytterligare? Alla länder är i olika faser och i Europa ligger Italien främst. Vi kan lära oss mycket av deras utvecklingskurva och vad de gjorde och inte gjorde som påverkade utfallet. Frankrike ligger 7-9 dagar efter Italien och sannolikt ligger Sverige någon/några veckor efter Frankrike. Skillnaden mellan länderna är att Italienarna och fransmännen inte alltid följer regler och rekommendationer och det är vi svenskar bra på.

Franska regeringen har varit mycket tydlig i sin kommunikation. Gérald Darmanin, budgetminister, sade i en intervju; “ när det brinner tittar vi inte på vattenmätaren “. Regeringen Phillipe sätter till alla medel för att rida ut den uppkomna krisen.  Regeringen kommer att bortse från budgetunderskott och kostnader, det får kosta vad det kostar. De jobbar både kortsiktigt och långsiktigt. De har från första dagen sagt att det är viktigt att företagen inte tappar kompetens. När det vänder skall företagen ha en intakt arbetsstyrka. Därför har staten gått in och tar över utbetalning av ersättning under permitteringarna för att företag skall ha en chans till överlevnad.

Vad gör man i Frankrike?

Många av besluten fattades i början av mars och det tillkommer nya beslut för att underlätta för företagen.

 • Företag kan skjuta upp inbetalning av sociala avgifter, moms och skatter utan straffavgifter.
 • Återbetalning av momsöverskott och skatter påskyndas.
 • Borttagande av skatter efter individuell prövning av företagets situation.
 • Borttagande av avgifter för hyror, el, gas, vatten för småföretagare som står i en KK-situation.
 • Inga straffavgifter eller räntor får påföras pga sena inbetalningar.
 • Enskilda firmor, småföretagare får 1 500 euro i handen, efter prövning.
 • 300 miljarder avsätts för att garantera banklån till företag.
 • Företag har rätt att skjuta på amortering och ränteinbetalning till banker. Banque de France garanterar dessa belopp.
 • Vid permitteringar går staten in och betalar lönen för de arbetslösa. Företagen betalar ut 84 % av nettolönen och om personen har SMIC (minimilön 1 539€) utbetalas 100 % av lönen. Företagen får pengar från staten för permitteringslönen. Taket är 6 927 euro i bruttolön.
 • Staten har inrättat en medlingsfunktion för att försöka hantera de tvister som uppstår.
 • Karensdagar är borttagna

Detta är några av de tydligaste åtgärderna för att försöka rädda företagen och sysselsättningen. Naturligtvis hoppas man även att köpkraften skall finnas kvar efter detta stålbad. Macron har också sagt att det skall vara ett minimum av administration och att det skall gå snabbt att få utbetalningarna. Vi får se om de som administrerar kan acceptera att det inte behövs en massa blanketter för att utbetalning kan ske. Vi är ju i blanketternas förlovade land.  

Skolorna är stängda sedan en vecka tillbaka. All personal som sysslar med omvårdnad av sjuka, äldre och behövande har rätt till barnomsorg och skolgång. Man har minskat antalet barn i varje grupp och tillgången på både på lärare och lokaler är mycket god.

Vad anser Fransmännen om åtgärderna?

En opinionsundersökning gjordes efter presidentens tal den 16 mars. Han utfärdade karantän under detta tal och 96 % av de tillfrågade tycker att det var rätt åtgärd. Vidare tyckte 85 % att åtgärden borde ha vidtagits tidigare. Folkets stöd till presidenten har varit runt 30-40% i de flesta opinionsundersökningar i tidigare kriser, nu hoppar förtroende upp rejält och 65 % tycker att han övertygade i sitt tal till nationen.

Opinionsundersökning i Le Figaro ang. Macron´s tal den 16 mars.

Ansiktsmasker är en bristvara och många inom sjukvården har inte tillgång till sådana. I veckan tog militären fram 5 miljoner masker från något förråd och Kina skickade en miljon masker. Det är tyvärr en droppe i havet. Bara sjukvårdspersonalen på statliga sjukhus behöver detta per dag!  Regeringen minskade sina epidemiförråd redan 2011 och idag kan man bara konstatera att det var kortsiktigt. Kritiken är omfattande. Regeringen lade igår en beställning på 250 miljoner skyddsmasker. Vem som skall tillverka dessa är oklart och när dessa kan komma till bruk.

Frankrike skickade 17 ton medicinsk utrustning till Kina i mitten av februari. Kina återgäldar detta med medicinsk utrustning till Frankrike. Kina har också skickat en medicinsk delegation som skall vara rådgivare till sjukvården i Italien, delegationen omfattar 40 personer.  

Regeringen i Frankrike är hårt kritiserad. Den tidigare hälsoministern Agnès Buzyn sade i en intervju i tidningen Le Monde i veckan att regeringen inte hade hanterat epidemin rätt. Hon informerade i januari premiärministern att landet stod inför en epidemi och att om det utvecklas som i Asien så kan valet inte hållas i mars. Premiärminister Phillipe medger att han blivit informerad av Buzyn men att experterna hade mycket divergerande uppfattningar om epidemin. Man tog varningen seriöst och alla som evakuerades från Kina i januari isolerades under 14 dagar på semesteranläggningar runt hela Frankrike. De första utbrotten i Östra Frankrike isolerades också, det var hans försvar. Regeringen menar att man är transparant och lägger ut alla dokument som skickats ut till sjukvården för att visa att man varit proaktiv. Buzyn sade i intervjun att valet var en maskerad, hon var livrädd som borgmästarkandidat för att bli smittad vid alla kampanjmöten. Hon gjorde en rättelse dagen efter på detta uttalande. Buzyn är utbildad läkare, precis som hennes efterträdare hälsominister Véran. Regeringen valde att genomföra kommunalvalet i mitten av mars. På torsdagen innan valet gick många rykten att valet skulle ställas in. Enligt uppgifter övervägde Regeringen att ställa in men oppositionen var mycket tydliga i att det vore odemokratiskt och förkastligt att ställa in. På söndagen krävde oppositionen att valet skulle ställas in, valdeltagandet var mycket lågt.

Vad händer nu?

Aktiviteterna för att stoppa virusets framfart fortsätter. Man inför mer och mer restriktioner. Och det beror på att fransmännen inte följer de regler som man försökt att införa. Vi är ju i individualisternas förlovade land.

I Nice har man infört förbud att promenera på strandpromenaden. Man inför utegångsförbud från lördag natt mellan kl. 23:00 och 05:00.  Även Menton, Vallauris, Golf Juan och en hel del andra städer i Frankrike har infört utegångsförbud på nätterna.  

I många städer har man infört förbud att vistas på stränderna. Man har drönare som åker runt med högtalare och informerar folk. Även polisens helikoptrar övervakar stränderna och informerar folk om förbuden. Böterna har ökat från 38 euro till 135, man kan även utfärda böter på 375 och 1 500 euro vid grov överträdelse. Igår hade 38 000 böter utfärdats.

Jag får hela tiden telefonsamtal där borgmästaren har talat in ett meddelande ang. situationen och efter mottagandet måste jag trycka på en knapp som indikerar att jag tagit del av informationen. Mycket effektivt och bra information.

Man antyder i media att regeringen sannolikt kommer att förlänga tiden för karantän med ytterligare en period. Tydligen har regeringen också fattat en del beslut så att eventuellt ska kunna införa ytterligare rörelsebegränsningar vid behov.

Skribenten och ekonomen Jacques Attali intervjuades på TV och han menade att om de vårdande institutionerna inte fungerar och de som drabbas av allvarliga sjukdomar inte får vård urholkas förtroende för samhällets institutioner.  Om personer vägrar att gå till jobbet pga. hälsorisker riskerar samhällets funktion. Slutar el, vatten, livsmedelsförsörjningen är krisen gigantisk och då står vi inför betydligt större utmaningar. Därför är den första åtgärden att stoppa viruset, därefter får vi ta itu med ekonomin. En viktig funktion i samhället är långtradare som fraktar livsmedel och alla insatsvaror som behövs i industrin. De har inte längre någonstans att äta, toaletter är avstängda, de möts med misstankar att vara smittade när de lossar varorna. Stannar denna funktion är vi illa ute.

Var och handlade igår. Köerna ringlade runt affären då de bara släppte in 15-20 personer åt gången. Åtgärden skall ses i skenet av att vi kan smitta varandra om vi står för trångt. Några varugrupper saknads men i stort sett fick vi tag på allt vi skulle. Hamstrar man? Ja toalettpapper hamstras? I övrigt tror jag bara att hushållen behöver mycket mer livsmedel i hemmet och det enda stället vi får tag på detta är i livsmedelsbutiken. Alla restauranger, skolmatsalar, företagsrestauranger och hotellrestauranger är stängda. Hela denna leveranskedja är stängd och då ökar efterfrågan i våra vanliga butiker, därför kan brister uppstå från en dag till en annan. Men det fylls på varje dag. Vi uppmanas att minska på frekvensen av matinköp, det innebär att alla handlar mycket mer varje gång. Varuvagnarna är överfulla.

Det enda vi kan säga med säkerhet är att vi inte vet vart detta tar vägen, framtiden får utvisa vem som har rätt eller fel i sina antaganden och åtgärder.

En mycket sympatisk handling är att fransmännen går ut på sina balkonger varje kväll kl. 20:00 och klappar händerna som en uppmuntran till alla inom sjukvården som utför ett heroiskt arbete.

Jag har själv nedsatt immunförsvar. Jag sitter lugnt på min kulle och fixar i hemmet och hoppas att jag inte blir smittad.

Och om vi inte gör något?

I media, på sociala medier, bland vänner och i TV diskuteras frågan om det verkligen är nödvändigt med de drastiska åtgärder som vi alla drabbas av. Jag hör många som hävdar att många fler dör i den vanliga influensan. Får bara tillräckligt många människor Coronavirus kommer viruset att självdö. Eller att det bara är de med komplicerad sjukdomsbild som ändå hade strukit med förr eller senare. Så kan det vara.

Läste en intressant artikel i vårt husorgan NiceMatin där en matematiker från Nice universitet hade räknat på olika scenarier.

Man är överens om att Coronaepidemin är ganska likartad alla andra virussjukdomar, man har en ganska bra bild över hur smittspridningen äger rum. Skillnaden till andra virus är att det inte finns något vaccin mot Covid-19. Dessutom kan man luta sig tillbaka på utvecklingen i Kina och Italien som har ett försprång på 46 dagar för Kina och 9 dagar för Italien. Man kan dra lärdomar av deras förlopp.

Den som bär på smittan kommer att smitta ca 3 andra personer och dessa smittar 3 andra personer, det blir exponentiellt. Man säger att var tredje dag fördubblas antalet smittade personer. Det innebär att inom 9 dagar är 10 gånger fler smittade, allt enligt matematiker Bruno Marcos.  

Sedan är allt matematik, och det är detta som denna matematiker har räknat på

Om vi inte gör något, den svarta linjen. Om Frankrike hade infört karantän den 9 mars, grön kurva. Frankrike inför karantän den 16 mars, orange kurva. Om Frankrike inför karantän den 18 mars. Som ni ser är linjerna ganska bred och därmed är det ungefärliga tal

Det cirkulerar många olika siffror för Covid-19. Många epidemiologer anser att huvuddelen av befolkningen kommer att få detta virus, ca 5 % av de smittade kommer att drabbas svårt, dessa kommer behöva akut sjukvård. Ca 0,5 – 0,7 % av samtliga smittade kommer att avlida. För den lilla gruppen som blir svårt sjuk är dödstalen betydligt högre, I Frankrike talar man om ca 15 %.

Tittar vi på den svarta kurvan, inget görs, visar den på ca 300 000 smittade i slutet av mars månad. Blir 5 % svårt sjuka är det 15 000 patienter som skall behandlas med akuta sjukvård och kanske också lungmaskiner. Till det skall läggas alla som vårdas akut i normala fall.

Den orange kurvan med samma beräkning ger ca 4 000-6 000 akut sjuka, till det kommer normal sjukvård.

Sedan är det bara den sista lilla parametern, hur många akuta sjukvårdsplatser har Frankrike och hur många lungmaskiner?

Frankrike har 5 000 akuta vårdplatser och de är naturligtvis inte tomma, de är redan upptagna av svårt sjuka. Idag på morgonen (18/3) sade hälsoministern Olivier Véran (som är läkare) att ca 4 000 vårdplatser var upptagna. Man skall skapa ytterligare 1 000 platser och han hade lagt en beställning på 1 000 lungmaskiner 72 timmar sedan. Till det kommer militärens resurser med mobila sjukhus, där antalet platser är okänd.

Financial Times hade en artikel om antalet akuta vårdplatser per 100 000 invånare. Sparade inte den, men hittade en uppställning från Statista. I Financial Times uppställning fanns Sverige med, där framgick att Sverige låg i botten med minst antal vårdplatser per 100 000 invånare. Har för mig att det var 5-6 platser.

Bilden ger en fingervisning hur beredskapen är i de olika länderna. Italien har bra kapacitet men har ändå tappat kontrollen över förloppet. Om Sverige drabbas på samma sätt som andra länder med bara 5-6 platser per 100 000 invånare blir situationen mycket besvärlig

Vi är mitt uppe i en kaotiska situation med börskrasch, massuppsägningar, karantän, mängder av konkurser och alla möjliga problem som uppstått pga. av den uppkomna situationen och politikernas beslut.

Medborgarna kräver att bli behandlade korrekt av sjukvården om vi blir sjuka. Accepterar vi som medborgare att inte bli behandlade pga. att det inte finns vårdplatser eller att de inte behandlar dig pga. för svår sjukdomsbild?

När antalet akut sjuka överstiger antalet vårdplatser måste läkarna påbörja sortering av vilka som skall få vård och vilka som skall lämnas därhän. Norra Italien har redan denna situation. Jag hoppas att Frankrike inte hamnar i den situationen.

Jag kräver att få vård, vilket nog alla gör i en sjukdomssituation. Det är denna situation som politikerna måste hantera. Om några månader när vi förhoppningsvis lagt detta elände bakom oss får vi se om det var de rätta åtgärderna som vidtogs. I ett utvecklat samhälle som vårt är det en självklarhet att vi skall få vård vid sjukdom, detta kvarstår även om vi har ett Covid-19 virus.

Skillnaden som jag upplever när jag jämför mellan Sverige och Frankrike är att fransmännen är mer tydliga och inför regler att förhålla sig till. Sedan följer fransmännen inte det, men tydligheten finns. I Sverige ger man rekommendationer och överlåter till skolledningen att fatta beslut om man skall hålla öppet eller stängt. Det resulterar i att en del skolor stänger och en del skolor fortsätter att ha öppet. Hälsominister Lena Hallengren skäller på regionerna att de inte har tillräckligt med material i lagren. Man kan inte ha ”just in time” -förfarande inom sjukvården säger den ansvarige ministern. Då har det passerat en gräns. Hon är ytterst ansvarig.

Hörde en del diskussioner i Sverige om att det inte är jämlikt att vissa kan arbeta hemifrån medan andra måste vara på plats för att utföra arbetet. Därför avstår myndigheten att rekommendera folk att arbeta hemifrån, det är nog bara Sverige som har en sådan diskussion. Nu har det tydligen ändrats.

Kapaciteten att hantera den akuta situationen verkar vara betydligt bättre i Frankrike, vi får se när Sverige övergår till övriga europeiska länders strategi.

Att stänga ned samhället medför stora ekonomiska förluster och kapitalförstöring av historiska mått. Att inte kunna ge akut sjukvård med kanske 10 000-tals döda har också ett pris, förtroendet för samhällsfunktionen. Politikerna väljer mellan dessa två ytterligheter. Frankrike har valt att värna om förtroendet för samhällsfunktionen.

Frankrike är i krig – mot ett virus!

President Macron höll tal igår kväll till franska folket. Uppmaningen var tydlig, vi är i krig, han upprepade detta 5-6 gånger under talet. Vad sade han?

Folk skall vara hemma. Bara nödvändiga förflyttningarna får äga rum; apoteket, livsmedelsaffären, läkare, barnpassning eller att besöka behövande personer. De som inte kan distansarbeta äger rätt att förflytta sig. Det finns ett dokument som arbetsgivare kan fylla i för att motivera anställdas förflyttning. Kontroller kommer att upprättas av polisen och man riskerar böter på mellan 38 – 135 euro om man inte följer dessa regler. 100 000 poliser kommer att vara ute på gatorna för kontroller. Detta gäller från tisdag 17 mars kl. 12:00. Gäller i 14 dagar, till att börja med.

 • När man åker och handlar på apoteket, eller i något annat ärende skall man ha ett dokument med sig för att beskriva vad man skall göra. Hittade det på nätet men servern var nere pga. överbelastning. Ni kan klicka på denna länk; https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/AttestationHonneur.
 • Den andra valomgången i kommunalvalet skjuts upp till ett datum som ej är bestämt
 • Man skjuter upp alla reformer tills vidare. De som redan är beslutade kommer inte att införas.
 • Ingen kan veta hur länge epidemin kommer att pågå. Dessa beslut är exceptionella i fredstid, men nu är vi i krig mot viruset och måste begränsa dess spridning. Viruset sprids inte i luften, det är människor som sprider viruset genom att vara i kontakt med andra människor.
 • Det är inte längre möjligt att träffa släkt, vänner eller vara i en park för att umgås. Det är förbjudet.
 • Sjukvårdspersonal kan ta in på hotell eller använda taxi för transporter och staten betalar både övernattningen och transporter.
 • Presidenten uppmanade alla att läsa, studera och att ägna sig åt fysisk aktivitet, men inte i grupp, bara individuellt.
 • Gränserna stängs för medborgare utanför EU och Schengen, detta i samråd med EU. Detta under 30 dagar.
 • Militären kallas in för att transportera allvarligt sjuka från krisområden till andra sjukhus för vidare vård. Sjukhusen runt Mulhouse är ytterst utsatta och har ej möjlighet att ta emot fler sjuka: Därför flyttas patienterna till andra områden i Frankrike som har kapacitet.
 • Militären sätter upp mobila sjukhus i områden som inte längre har kapacitet att hantera de sjuka som kommer.
 • Frankrike frigör 300 miljarder euro i stöd till företag.

Presidenten använde aldrig karantän i sitt tal, men man skall nog tolka hans uttalande som att det är detta som avses. Regeringens ministrar talar om karantän nu på morgonen

Varför skruvar regeringen åt åtgärderna så drastiskt? Macron höll ett tal i torsdags och premiärministern gick ut på lördag och stängde barer, restauranger, caféer natten till söndagen. På söndag var allt som vanligt. Promenaden i Nice var full av folk som promenerade i vårsolen, Längs Seines stränder vandrade tusentals och i Paris parker var det folk överallt på gräsmattorna. Folk har tydligen inte fattat signalerna att det är allvar. Nu blir det allvar på riktigt.

Att han talar om krig så explicit beror sannolikt att han därmed kan fatta en del beslut som bara en president i krigssituation kan göra. Enligt tidigare kommentarer kan man inte flytta andra valomgången utan att ställa in hela valet, d.v.s. annullera första valomgången också, detta enligt den franska konstitutionen. Nu är det krig och då har presidenten fler möjligheter att fatta besvärliga beslut. Tror jag.

Tyvärr ser vi samma beteende som i Italien. De som bor i norra Frankrike skyndar sig att åka hem till södra delarna av landet, till sina familjer. Det betyder att smittan kommer att spridas mycket fortare till andra delar av landet. Paris, norra Frankrike och östra delarna mot Tyskland är de mest drabbade områden, nu sprids smittan ändå snabbare till hela Frankrike.

Fortsatt ökar antalet konstaterade smittade med rekordhastighet. I lördags sade man att det var 4 500, idag är det 6 600. Frankrike har fattat beslut att man inte testar alla med symptom. Bara de med lungproblem, hög feber och hosta testas. Därmed är de smittade personerna mycket högre då de flesta inte testas längre.

Företagen i Frankrike har redan fattat beslut om nedstängning. Däcktillverkaren Michelin stänger sina fabriker i Frankrike, Italien och Spanien. Biltillverkaren Peugeot stänger fabriker i Frankrike. Peugeot har även problem i leveranskedjan, de får inte delar för att bygga bilarna. Renault stänger fyra fabriker i Spanien och samtliga fabriker i Frankrike.

Ministermöte äger rum både idag och imorgon för att detaljera och förtydliga alla beslut som behöver fattas. Normalt träffas de en gång per vecka.

Vad håller öppet?

Genom dekret är följande affärer och institutioner öppna:

 • Bilverkstäder och reservdelsaffärer
 • Motorcykelverkstäder och verkstäder för cyklar.
 • De som säljer utrustning för jordbruk
 • Alla typer av livsmedelsaffärer.
 • Frukt och grönsakshandlare
 • Slaktare
 • Bagerier
 • Bensinstationer
 • Dator- och telefonbutiker och reparationsverkstäder.
 • Byggvaruhus
 • Tidningsbutiker
 • Apotek
 • Affärer för hundar som säljer hundfoder
 • Hotell och camping
 • Begravningsbyråer
 • Tvättinrättningar
 • Institutioner med finansiell verksamhet och försäkring.

Veterinärer och tandläkare håller öppet för akut vård.

För er som önskar läsa mer om situationen har regeringen en sida som uppdateras regelbundet; https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Det är intressant hur olika tolkningar Sverige/ Storbritannien gör i förhållande till övriga Europa. I Frankrike avråder epidemiologer starkt från den tolkning som SE/UK gör, man menar att det kommer att bli mycket allvarligt med deras tolkning av situationen. Att hoppas på att man når en kritisk massa så att de flesta är immuna innebär en mycket stor risk för befolkningen. Många fler kommer att dö med detta förhållningssätt. Vi får se vem som har rätt.

Frankrike inför nivå 3, vilket innebär ytterligare nedstängningar av det franska samhället.

Presidenten i Frankrike har en central roll när det gäller att kommunicera med landsmännen i olika situationer. I torsdags höll han ett TV tal som följdes av nationen. Enligt uppgifter var det ca 25 miljoner som tog del av TV-talet. Han framträdde med tydliga besked och var mycket uppriktig i sin syn på Coronavirus problemet. Han förberedda fransmännen på att denna kamp inte handlar om några dagar, han pratade om veckor och månader. Han uppmanade alla att vara uppmärksamma på de generella regler som utfärdats för att minska risken för spridning av viruset. Hans TV tal fick stort genomslag.

Premiärministern Philippe lät meddela igår kväll att ytterligare begränsningar införs för att minska spridningen av viruset Covid-19. Det är långtgående åtgärder. Som tidigare meddelats är skolor, daghem, universitet stängda från måndag. Endast sjukvårdspersonal och personal på äldreboende kan lämna sina barn för omhändertagande för att inte lamslå sjukvården.

Från lördag den 14 mars kl. 24:00 stängs köpcentra, restauranger, teatrar, konferenslokaler, konsertlokaler, möteslokaler, konferenscentra, restauranger, barer, utställningslokaler, muséer och all inomhussport. Alla ej livsnödvändiga inrättningar skall hålla stängt. Detta gäller till den 15 april.

De som får hålla öppet är livsmedelsbutiker, grönsakshandlare, slaktare och andra som sköter matdistributionen. Vidare är bensinstationer, apotek och tobakshandlare öppna.

Varför dessa drastiska åtgärder. Det är för att inte hamna i den italienska situationen där man inte längre kan upprätthålla sjukvården, antalet sjuka är långt fler än vad sjukhusen kan hantera. I Italien är situationen att man nu måste välja vilka som skall få sjukvård och vilka som skall lämnas därhän, det är en av orsakerna till de stora dödstalen i Italien. Allt enligt fransk media.

 I bifogade graf från tidningen Le Monde förstår man den galopperande utvecklingen i Frankrike. Bilden visar hur många som insjuknat av viruset ackumulerat från den 10 februari och hur många som avlidit. Det är 4 500 smittade och 91 avlidna den 14 mars.

Situationen den 14 mars 2020. Beskriver den dramatiska tillväxten av fall i det franska samhället. Mätningen startade den 10 februari och den 2 mars börjar de första fallen rapporteras. .

Man räknar med att en smittad person sprider virus till 3-4 andra. Det innebär att på väldigt kort tid smittas 250 personer. Det är enkel matematik för en smitta som är exponentiell. Detta inträffar om vi inte förändrar vårt beteende! Vi behöver träffa färre människor. Därför manar man nu alla att begränsa sitt umgänge och minska på de mänskliga kontakterna så långt det är möjligt.

I ett debattprogram gick man igenom situationen och uppmaningen var tydlig. Alla måste förändra sitt beteende för att minska risken för att situationen blir okontrollerad på sjukhusen.

Man har beredskap för 5 000 personer som vårdas akut och kan skapa ytterligare 3 000 platser med kort varsel. Militären har också satts i beredskap.

Problematiken är att de som blir allvarligt sjuka behöver vård och lungmaskiner under veckor och håller man inte detta under kontroll så riskerar man at inte kunna hantera situationen och man hamnar i en italiensk situation.

Uppmaningen är enkel, sluta kyssas på kind, ta ej i hand, tvätta händerna, använd handsprit. Minska på alla sociala kontakter.

När man läser Statsepidemilog Anders Tegnells uttalande i Dagens Nyheter, gällande UD´s uppmaning att inte resa utomlands, undrar man hur myndigheten tänker. ”- Det är rimligt att folk inte ska ge sig ut och resa, man fastnar kanske i något land och därmed kanske Sverige behöver evakuera turister. Beslutet gör också att resenärer kan få tillbaka sina pengar och andra få tid att avboka sina resor. – Men beslutet har inget med smittan eller spridningen av den att göra, säger Anders Tegnell.” Hur tänker man här?

Franska kommunalvalet

Franska kommunalvalet

Den 15 mars är den första valomgången i de franska kommunalvalen. Det finns ca 35 000 kommuner i Frankrike och varje kommun har en borgmästare. Han/hon är mycket viktig och ofta en mycket synlig person i byn/staden. Borgmästaren har mottagning varje vecka och man kan framföra sitt ärende direkt till en beslutande person. Det är demokrati på lokal nivå. Borgmästaren i Cagnes sur Mer, där jag bor, heter Louis Nègre och har innehaft ämbetet i 25 år. Han är idag 73 år och ställer upp för omval på ytterligare 6 år. Han är mycket synlig och inviger torg, skolor och är framträdande i kommunen. Han kommer ofta på evenemang som försiggår i de olika stadsdelarna t.ex. när brandmännen har sin bal eller när det är 14 juli. Han kommer ofta till Svenska Rivieraklubben när man har större aktiviteter.

Vi som är svenskar men bosatta i Frankrike får rösta i detta val, jag skall rösta nästa söndag.

Det kommunala valet är som andra val i Frankrike ett majoritetsval. Den som får >50% av rösterna blir vald redan i första omgången. Om detta inte är faller, d.v.s. man får <50 %, går de två främsta kandidaterna vidare till val en vecka senare för att någon skall få majoritet. Logiken i den andra valomgången blir därför att man ofta röstar mot någon i andra valomgången. Ett konkret exempel är extremhögerpartiet Rassemblement National (RN) som Marine le Pen leder på riksnivå. De får på Rivieran ofta 30-35% av rösterna i första valomgången men i den andra röstar de som inte längre har en egen kandidat mot detta parti och då vinner ofta motståndaren till RN.

Valet till borgmästare följer inte alltid partipolitiken, i kommunalvalet röstar folk mycket mer på personen än på ett parti. Det handlar mer om vad han har gjort för staden och hur utvecklingen har varit sedan han senast blev vald. Ofta sitter borgmästarna många år, ca 65 % blir omvalda till ämbetet.

Ersättningen till borgmästarna är reglerad och de har följande lön beroende på storleken på kommunen:

 • Mindre ån 500 invånare: 661 euros i månaden brutto
 • 500-1 000 invånare: 1205 euros i månaden brutto
 • 1 000 – 3 499 invånare: 1 672 euros i månaden brutto
 • 3 500 – 9 999 invånare: 2 139 euros i månaden brutto
 • 10 000 – 19 999 invånare: 2 528 euros i månaden brutto
 • 20 000 – 49.999 invånare: 3 500 euros i månaden brutto
 • 50 000 – 99.999 invånare: 4 278 euros i månaden brutto
 • Över 100 000 invånare: 5 639 euros i månaden brutto
 • Borgmästaren i Paris 9 207 euros, Lyon 8 400 euros och Marseille 8 372 euros i månaden brutto

Borgmästaren kan sitta i nämnder och få regionala förtroendeposter och uppbära ytterligare ersättning för detta arbete. Sammanlagt får personen inte uppbära ersättning som överstiger 8 435 euros för samtliga uppdrag i månaden, detta enligt lag.

Valet innebär också att många av borgmästarens medarbetare får förtroendeposter. Totalt arbetar ca 560 000 personer inom den kommunala administrationen, av dessa är ca 35 000 borgmästare. Till det kommer ca 100 000 medarbetare. Om en borgmästare förlorar innebär det också att hans medarbetare byts ut och de förlorar sina förtroendeposter. Det är mycket som står på spel i kommunerna.

President Macrons parti ”En Marche” fanns inte vid senaste kommunvalet. Därför har det varit många diskussioner om vilka som skall företräda hans parti i de olika kommunerna. Ibland är det fredligt som i Lyon där den tidigare inrikesministern Bernard Collomb inte får någon kandidat emot sig från Macron´s parti. Det betyder att Macron indirekt stödjer hans kandidatur. Detsamma gäller i Nice där Estrosi verkar gå mot en promenadseger.

I Paris har det varit mer livat i Macron´s parti. Partiet utsåg Benjamin Griveaux till ”En Marche” kandidat i Paris. Samtidigt valde en annan partimedlem, matematikern Cédric Villani, att kandidera och han blev därför utesluten ur Macron´s parti. Det gav en mycket splittrad bild av partiet och de har inte framstått som vinnare i Paris. Opinionsmätningarna har inte varit fördelaktiga för ”En Marche”.

För några veckor sedan kom det ut att Benjamin Griveaux hade skickat en video av sexuell karaktär till en ung kvinna. Han avgick som kandidat i valet till borgmästare i Paris. En mystisk historia där en rysk multiartist som beviljats politisk asyl i Frankrike publicerade denna video på en sajt som heter pornopolitique. Han ville visa att politiker är skenheliga och inte står för sina ord. Griveaux har framträtt som familjefar. Hela affären är mystisk.

Det som är förvånande är att Griveaux arbetade nära Strauss-Kahn som var chef för Världsbanken och var på väg att bli presidentkandidat för socialisterna 2012. Han ertappades med byxorna nere på ett hotellrum i New York. Han anklagades för att ha våldtagit en städerska. Han försvann snabbt från den politiska arenan. Att dessa män aldrig lär sig behålla byxorna på.

Nu har Macron utsett en kvinna som heter Agnés Buzyn och som var hälsominister i regeringen för att rädda situationen i Paris. Hon har en rejäl uppförsbacke och har två starka kandidater mot sig, b.la den sittande borgmästaren Anne Hidalgo. Buzyn har bara en månad på sig att vinna Parisarnas förtroende. Dessutom är den andre kandidaten från ”En Marche” kvar i loppet.

Kommentarerna efter debaclet med Griveaux är att alla tjänar på situationen, han hade dåliga opinionssiffror och valarbetet fungerade inte. Det är bara han personligen som har förlorat mycket.

Vi får se hur det går om en vecka, om det blir något val. Vi verkar gå mot epidemi nivå 3 och då är det osäkert om man kan hålla val. Det bestäms i veckan.

Är nu sugna på att läsa mer har frankrikeexperten Chris Forsne redogjort för valet också, gå till https://ledarsidorna.se/2020/03/frankrike-gar-till-lokalval-staller-demokratins-vara-eller-icke-vara-pa-sin-spets/

Regeringen använder 49.3

Regeringen och Macron har föresatt sig att förändra pensionssystemet i Frankrike och utforma ett system istället för 42 olika system. Efter att förhandlat i 18 månader, diskuterat med arbetsmarknadens parter i 4 månader, har man beslutat sig för att lägga fram förslaget för diskussion i franska riksdagen. Det resulterade i 40 000 motioner som bara har till syfte att fördröja handläggningen och sabotera i riksdagen. Det är La France Insoumise som har lett denna kampanj. Man motionerar genom att föreslå att ordalydelsen skall ändras från ”årligen” till ”varje år” och så gör man med alla ord, punkter och komman och det resulterar i tiotusentals motioner. Alla de förslag som syftar till att förbättra lagtexten eller komma med motförslag försvinner i detta hav av motioner. Det tar månader att gå igenom alla inlämnade motioner.

Lördag 29/2 gick därför Premiärminister Philippe ut och tillkännagav att regeringen avser att använda sig av paragraf 49.3. Det innebär att premiärministern tillkännager att regeringen lägger ett förslag på att genomföra en lagförändring utan att Assamblée National röstar på lagtexten. Inom 48 timmar kan motståndarna inlämna en misstroendeförklaring. Två motioner är inlämnade och riksdagen skall rösta för att fälla sittande regering. Idag har regeringspartiet klar majoritet så denna omröstning kommer regeringen att vinna och därmed kan regeringen genomföra sin föreslagna lagtext. Senast 2016 använde den socialistiska regeringen denna metod för att förändra arbetslagstiftning.

Sedan 1958 har man använt 49.3 hela 86 gånger och den socialistiska premiärministern Michel Rocard använde denna metod hela 28 gånger. Det är inte ett helt ovanligt förfarande.

När majoriteten har röstat ned den påkallade misstroendeomröstningen, kan ministerrådet sedan besluta att lagfästa den föreslagna texten och riksdagen har därmed godkänt det framlagda förslaget. Därefter skickas lagtexten till Senaten för att de skall studera lagtexten. Senatens roll är att pröva om den föreslagna lagtexten är i överensstämmelse med grundlagen.

Senaten kontrollerar också att regeringen genomför och applicerar den godkända lagtexten.

Jean-Luc Mélenchon, ledare för La France Insoumise, protesterar våldsamt och manar till protester på Frankrikes gator. De önskar naturligtvis att hela denna lagtext skall dras tillbaka.

Det är inte utan interna protester inom majoriteten som denna förändring genomförs. En av ”En Marche” ledamöter har beslutat att lämna partiet och protesterar mot att man använder 49.3.

Vi får se om Frankrikes befolkning anammar Mélenchons uppmaning att återigen ge sig ut på gator och torg. Mélenchon har uppnått sitt mål att framställa Macron som odemokratisk.

Arbetsmarknadens parter sitter samtidigt i förhandlingar för hur man skall finansiera förändringarna i pensionssystemet. Denna förhandling skall vara färdig i slutet av april. Man få väl hoppas att parterna kommer överens. Man avser att implementera lagförslaget innan sommaren.

Är Alpes Maritimes hotat av Coronovirus? (Covid 19)

Oron ökar för att Coronavirus skall sprida sig till Franska Rivieran. Vi ligger väldigt nära den Italienska gränsen, från Nice är det bara 40 km till gränsen. I norra Italien har flera städer belagts med restriktioner och man undersöker om man skall införa förbud att röra sig utanför dessa städer. Italien har redan registrerat 283 fall och enligt dagens uppgifter har 7 dött. Italien är efter Kina och Sydkorea det mest utsatta landet. Man vet inte varifrån källan kommer i Italien.

Man ställer in fotbollsmatcher, karnevalen i Venedig och många publika evenemang för att begränsa spridningen.

Varför är myndigheterna oroliga på Rivieran? Utbytet är mycket stort mellan länderna. I Nice pågår en karneval och i gränsstaden Menton pågår en citronfestival med många italienska besökare.

Monaco har många som pendlar in för att arbeta varje dag. Det är ca 30 000 personer som arbetspendlar till Monaco dagligen, huvudsakligen från närområdet i Frankrike, men många kommer också från Italien. Det är en plats där många människor möts och risken för spridning anses vara befogad.

Det var en regional politiker igår som menade att man bör överväga att ställa in både karnevalen och citronfestivalen.

Oron är stor i området och i Menton gapar hyllorna tomma i livsmedelsbutikerna, folk hamstrar och överreagerar.

Sjukhusen förbereder sig genom att öka möjligheterna för tester och man förbereder också isoleringsavdelningar för att kunna ta emot ett eventuellt utbrott. Myndigheterna tar detta på mycket stort allvar och man går ut med lugnande besked i media. Idag finns inget konstaterat fall med Coronavirus inlagt på sjukhus i Frankrike. Man är i beredskap och förbereder om det värsta scenariot skulle uppstå. Av de som smittas överlever 98-99 %.

Som vanligt skall man vara uppmärksam och vara hänsynsfull. Om man agerar som vid vinterkräksjukan eller vinterinfluensen så är riskerna mycket små. Undvik stora folksamlingar, tvätta händerna ofta och hittar man antiseptisk handtvätt, använd detta.

Tyvärr börjar vissa politiker att göra utspel pga. denna händelse när det behövs samsyn.

Fransmännen kanske upphör med puss på kind under tiden, vi får se.

Debatten i franska parlamentet är kaosartad.

Pensionsreformen i Frankrike är i ett kritiskt skede. Strejkerna fortsätter och likaså demonstrationerna. Var igår borta i departementet le Var och spelade golf. I en rondell i le Var stod det ca 10 personer med gula västar och gjorde sig påminda. Inga demonstrationer bara som en påminnelse.

Lagtexten om ett förändrat pensionssystem har levererats till den franska riksdagen, Assamblée Nationale. De politiska partierna har lagt till ca 40 000 förbättringsförslag som nu skall debatteras. I huvudsak är det La France Insoumise och kommunisterna som har lagt förbättringsförslag, de förstnämnda har lämnat ca 23 000 förslag och de sistnämnda har lämnat ca 13 000 förslag. Hur kan man lämna så många förbättringsförslag? Man ändrar ordföljden, sätter in ett komma eller på annat sätt gör att texten inte är exakt densamma som den tidigare texten. Varje ledamot i France Insoumise har lämnat ca 1 100 förbättringsförslag. Ja, det är ju inte förbättringar man önskar bara lamslå debatten och hanteringen av ärendet i den kommission som skall gå igenom alla förslagen. Lagtexten har ca 40 paragrafer och efter en veckas debatt har man avslutat § 1, ca 39 kvarstår. Man räknar med att det tar ca 6 månader att avhandla alla tilläggsförslag. Hur kan man hantera detta. Regeringen kan besluta att genom en paragraf som heter 49.3 köra över riksdagen och få till en ny lagtext. Man är försiktig att genomföra förändringar genom att använda denna möjlighet, men det har gjorts tidigare, senast 2016. Antagligen kommer motståndarna hävda att det inte är ett demokratiskt förfarande.

Arbetsmarknadens parter sitter och förhandlar om hur man skall finansiera framtida pensioner och denna förhandling pågår till slutet av april. Regeringen hävdar att mellan 2018 och 2030 kommer nuvarande pensionssystem att bygga upp ett ackumulerat underskott om 113 miljarder euro. Det är därför man önskar förändra pensionssystemet.

En representant för fackföreningen CGT meddelade i veckan att man hoppar av dessa diskussioner för man anser att underskotten är överdrivna och att man bara önskar försämra för arbetarna. Underskotten är massiva inom vissa pensionskassor medan andra har stora överskott, så sammantaget ser det inte så illa ut. Några av de offentligt anställda pensionskassorna har stora underskott, se bild.

Grått är medel som staten tillskjuter, orange är avsättning från dagens arbetstagare och blått är utbetalningar till pensionärer.

CGT´s resonemang är ganska hårresande. De uttryckte följande i en artikel: Pensionskassorna har inte något underskott, de saknar intäkter. Genom att öka alla offentliga löner kommer pensionsintäkterna att öka och därmed försvinner underskotten. Så löser man ekonomiska realiteter på franskt fackföreningsvis.

Två år i rad har strejker lamslagit landet, först de Gula Västarna under 2018-2019 i ca 6 månader och nu strejker för att stoppa förändringen av pensionssystemen som har pågått i ca 4 månader. Det är inte lätt att vara näringsidkare i detta landet.