Frankrike är i en andra våg.

Situationen blir allt mer besvärlig i Frankrike och nu kan till och med julen vara hotad. Alla siffror för Covid-19 pekar åt fel håll. Igår var det 60 486 nya fall som konstaterades. Det är bara att räkna procentuellt hur många som hamnar på sjukhus, blir inlagda på intensiven och hur många som kommer att lämna oss. Statistiken talar sitt tydliga språk, det är mycket allvarligt.

Hälsominister Olivier Véran svarade på frågor i Senaten häromdagen. Han var mycket irriterad över lokala politiker som går emot regeringen och begär att restauranger, barer och diskotek skall öppnas.  Lokala politiker försöker att vinna politiska poäng genom att kräva att verksamheter som tvingas hålla stängt skall tillåtas ha öppet. Hans irritation var märkbar, se kort inlägg: https://www.programme-tv.net/videos/autres/sil-vous-plait-pas-de-lecons-quand-olivier-veran-senerve-contre-un-senateur_269233

I förrgår hade hälsoministern en presskonferens där han uppmanar alla att följa de regler som har utformats, annars kommer situationen att förvärras. Många uttrycker sitt missnöje med nedstängningen. Det är barer, restauranger, körskolor, bokhandlare som tycker att besluten är felaktiga.

Man genomför ca 2 miljoner tester i veckan. Av alla som testas är det ca 20 % som är positiva.

Det andra talet som är viktigt är R-talet och det är nu på 1.1. Det innebär att 100 smittade sprider smittan vidare till 110 personer. Man önskar få ned detta tal till 0.6 – 0.8.

För att få en indikation kan man också titta på antalet smittade per 100 000 innevånare, det skall vara mindre än 50. Vi har nu 465 smittade per 100 000 innevånare.

En annan indikator på allvaret är antalet inlagda på intensivvårdsavdelningarna. Det är 4 331 idag och det har tillkommit 434 patienter de senaste 24 timmarna. 85,4 % av nuvarande platser är upptagna. Det var för några dagar sedan 70 % beläggning, ökningen är dramatisk och kommer att fortsätta de närmaste veckorna. Man räknar med att det kommer att vara ca 6 000 inlagda i mitten av november. Man planerar att öppna upp flera intensivvårdsplatser, man kan komma upp i ca 10 500 platser maximalt. Den övriga verksamheten behöver också fortsätta och man räknar med att man behöver ca 2-3 000 platser för andra akuta inläggningar på intensivvårdsavdelningarna. Sjukvården är mycket ansträngd.

I förrgår var det knappt 30 000 på sjukhusen i Frankrike som behandlas för Covid-19. På ett dygn ökade antalet inlagda med knappt 3 000 patienter.

Situationen är mycket ansträngd och det kommer att fortsätta bli sämre ytterligare ett par veckor innan det vänder. Nedstängningen av Frankrike är inte lika omfattande som i våras. Då var det enbart matvaruaffärer, apotek, och några ytterligare institutioner som var öppna. Regeringen försöker att minska den ekonomiska katastrofen genom att tillåta fler affärer och verksamheter att hålla öppet. Man uppmanar alla att arbeta hemifrån. Nu kan vi besöka optiker, offentlig förvaltning, byggvaruhus, bilverkstäder, databutiker, trädgårdsaffärer, tvättinrättningar och försäkrings- och finansinstitut. Fabriker, byggen och annan verksamhet fungerar som vanligt, men med social distansering. För er som är intresserad kan ni se vad som är öppet och stängt på följande sida, på franska: https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14417?xtor=EPR-100

Vi får inte lämna hemmet förutom att besöka de företag som får lov att hålla öppet. Vi kan promenera runt huset en timme per dag. Vi får ej vara längre bort från boendet än 1 km vid promenad.

Frankrike är i en mycket besvärliga situation idag i förhållande till i våras. Idag är hela landet smittat, alla sjukhus i landet är drabbade. I våras kunde man flytta patienter till områden som inte var lika drabbade. Man kunde låna ut personal från områden som inte hade så stor smittspridning. Denna möjlighet är idag mycket mer begränsad, de flesta departement är drabbade. Man har i höst kunnat flytta ca 60 patienter men denna möjlighet stängs ju fler som insjuknar i landet. Man har börjat skicka patienter till närliggande länder b.la Tyskland har mottagit de första Covid patienterna.

Regeringen vidtar en mängd åtgärder. Hälsominister Véran hade en presskonferens där han redogjorde för åtgärderna. Öppna fler behandlingsplatser, fler intensivvårdsplatser.  Man har snabbutbildat ca 7 500 personer sedan i våras och kommer att utbilda ytterligare 1 500 personer under hösten som kan arbeta som skötare. Sjukhusen tar in studenter från sjuksköterskeutbildning och läkarutbildning som stöd i vården.

Respekterar vi nedstängningen och alla bidrar med social distansering kan vi begränsa belastningen på sjukvården. Enligt Véran kommer situationen att bli betydligt förvärrad om vi inte respekterar reglerna. Frankrike kommer ha ca 7 000 på intensiven i mitten av november om vi inte repsekterar reglerna. Om detta scenario uppstår kommer nedstängningen att förlängas. Situationen kommer att bli värre än i våras om vi inte uppträder på ett ansvarstagande sätt.

Svaret på hur vår jul kommer att se ut kommer i slutet av månaden, blir vi utsläppta eller fortsätter nedstängningen?

Tips. Man har släppt en ny app som heter TousAntiCovid som är informativ och där finns också dokumenten som skall fyllas i när man skall lämna hemmet. Alla uppgifter såsom namn, adress etc. ligger kvar och man kryssar bara i vilket ärende man skall utföra. Vidare uppdateras all statistik dagligen.

Vad är vad, vem är vem?

Det pågår en maktkamp i Sverige mellan LO och TCO/Saco. Kampen handlar om hur utredningen om arbetsrätten skall hanteras. TCO/Saco har valt att förhandla med PTK och Svenskt näringsliv för att få ett bättre avtal än det som utredaren föreslagit. Man har också kommit till en överenskommelse. LO säger blankt nej till en försämring av arbetsrätten.

Nu blir det en fråga för regeringen som måste få LO att acceptera en kompromiss. Man skickar ut ett nytt förslag baserat på överenskommelsen. Jag hörde en kommentar på radion ” vi får se om statsminister Löfven kan svetsa ihop en överenskommelse”. Roligt sagt om en statsminister som är f.d. svetsare.

Det intressanta i hela denna fråga är vem som tillhör arbetarklassen? Är inte arbetare alla som uppbär lön? Gränserna suddas ut och det är väl grundproblemet. Det är inte lika enkelt att säga att det bara är de som står i verkstaden som är arbetare. LO representerar 1,4 miljoner och TCO/Saco representerar över 2 miljoner arbetare. Susanne nyström skrev en ledare om detta i DN den 27 oktober. https://www.dn.se/ledare/susanne-nystrom-los-sjalvklara-makt-ar-passe/.

Jag har tidigare skrivit om utbildningsnivån i den Svenska regeringen i förhållande till den Franska regeringen. Skillnaderna var avsevärda på utbildning bland ministrarna.  Det är också intressant att förstå från vilken miljö de olika politikerna kommer.  Fick en intressant sammanställning från en av mina läsare. Det är inte tydligt när man representerar ett högerparti att man kommer från en borgerlig miljö. Likväl är det inte heller tydligt när man kommer från en arbetarmiljö att man blir formad till att representera ett parti åt vänster. Vem som är arbetare blir alltmer otydligt. Idag är troligtvis tjänstemannen betydligt fler än arbetarna, men är vi inte alla arbetare?

Vilken miljö kommer franska politiker från?

Politiska ledare inom högern.

 • Nicolas Sarkozy. Född i det 17e arrondissement. Modern var advokat och uppfostrade tre barn själv efter att fadern lämnat familjen. F.d. President
 • Alain Juppé. Fadern jordbrukare och han fick stipendium för att genomföra sin studier. F.d. minister och regeringschef.
 • Rachida Dati. Fadern murare. Familjen bestod av 12 barn. Uppväxt i ett HLM, Fick stipendium för sina studier. F.d. minister
 • Nadine Morano. Fadern lastbilschaufför och modern växeltelefonist. EU parlamentariker.
 • Xavier Bertrand. Föräldrarna bankanställda. F.d. minister
 • Henri Guaino. Fader okänd. Uppväxt med mamman som arbetade som städerska. Fick stipendier för sina studier.
 • Christian Jacob. Jordbrukare. Ledare för högerpartiet.

Politiska ledare inom vänstern.

 • Martin Aubry. Dotter till Jacques Delors tidigare president för EU kommissionen. Född i borgerlig miljö. F.d. minister
 • Franҫois Hollande. Pappan läkare. Gick på katolsk internatskola. F.d. President
 • Segolene Royal. Pappan militär. Uppväxt i katolsk borgerlig miljö. Gick i katolsk privatskola. F.d. minister
 • Jack Lang. Från en rik familj i Nancy. Pappan ledde ett familjeföretag. F.d. minister.
 • Laurent Fabius. Pappan var en berömd och rik antikhandlare. F.d. minister och även Premiärminister.
 • Dominique Strauss-Kahn. Kommer från en rik familj utanför Paris, Neuilly. Skild från Anne Sinclair som ärvt en stor konstsamling, i huvudsak Picasso. F.d. minister och chef för IMF.

Detta är några exempel på varifrån några av de politiska ledarna i Frankrike kommer. Idag är det inte din bakgrund som formar var du hamnar politiskt. Likadant är det idag med definitionen att vara arbetare. Det är inte lika självklart att du står på golvet vid en maskin. De flesta av oss är nog arbetare och det är kanske grundproblemet för LO. Deras medlemstal sjunker därför att vi inte känner igen oss i deras beskrivning.

Vi lever i en alltmer komplex värld och gamla sanningar förändras i snabb takt.

Åsiktskorridoren smalnar av

”En lärare har dött för vår rättighet att uttrycka oss fritt”

”Islamistiska terrorn har attackerat en fransk symbol, skolan.”

De två ovanstående citaten har hämtade från tidningen Le Point.

Kan man bli dödad för att man önskar diskutera medborgarrätt? Ja, det har nu hänt i Frankrike. En lärare önskade diskuterade det fria ordet. Han visade en karikatyr av Muhammed och detta har nu lett till hans död. Han blev halshuggen på öppen gata av en 18 åring. Extremism resulterar i att vi inte längre vågar tala om viktiga frågor. Sociala medier ger fritt utrymme att utrycka och ge näring till vilka åsikter som helst. Alla finner sin sanning på nätet. Där frodas både hat och beskyllningar av allehanda slag. Våra grundvärderingar får stå tillbaka. Extremismen gör att vi inte längre står för våra värderingar, det är enklare att hålla tyst och på detta sätt undvika alla obehagligheter. Tyranniet tystar oss.

Bakgrund

Republiken Frankrike har en mycket stark värdegrund och man refererar ofta till ”La Republic”. Värdegrunden är frihet, jämlikhet, broderskap och dessa ord är väl förankrad i det franska samhället. Kyrkan och staten är sedan länge skild och myndigheter får inte framhäva religiösa symboler. Det innebär också att religion inte undervisas i skolan. Är man intresserad av religion måste man utanför skoltid ta del av vad de olika religionerna står för. Frankrike är ett konfessionslöst samhälle.

Samuel Paty, 47, år är historia och geografilärare på högstadiet i en skola nordväst om Paris. Som ett led i att förklara moral och medborgarrätt visade läraren en karikatyr av Muhammed som tidningen Charlie Hebdo publicerat. Innan han visade karikatyren fick de som hade en muslimsk tro välja att blunda under tiden han visade bilden eller gå ut ur klassrummet för att inte utsättas för denna bild. Fyra elever valde att lämna klassrummet.

Han har tidigare visat karikatyrer av Jesus och de som var troende katoliker hade möjlighet att blunda eller lämna klassrummet under tiden han visade bilden. Det var ett sätt för Samuel att starta en diskussion och visa på vad yttrandefrihet innebär.

Skolan där Samuel arbetade tog emot många hot dagarna efter denna händelse. Polisanmälningar skedde från båda hållen och förhör genomfördes där rektorn och Samuel förhördes om händelsen i klassrummet.  Det dröjde inte länge innan saken var ute på Facebook och anklagelserna var igång. En flicka i klassen reagerade mycket starkt när hon dagen innan fick höra att Samuel skulle visa en karikatyr av Muhammed. Hon berättade detta för pappan som for ut i anklagelser på Facebook mot läraren. Det ironiska i berättelsen är att flickan aldrig deltog i lektionen och därmed inte heller utsattes för denna bild. För att göra en lång historia kort fick pappan kontakt med en 18 årig tjetjen som flytt från Ryssland och nyligen fått uppehållstillstånd i Frankrike. Personen fanns inte i något register för islamsk radikalism eller hos säkerhetspolisen. Dock hade hans Twitter konto anmälts för antisemitiska uttalanden i juli i år. Ärendet lämnades utan åtgärd.  Han bodde 80 km från skolan där Samuel undervisade. Tjetjeniern betalade två unga killar 300 euro för att de skulle peka ut läraren. Han berättade också att han skulle döda läraren. Därefter gick mördaren fram till Samuel Paty och skar huvudet av honom.

Franska samhället har reagerat med bestörtning och reaktionerna är mycket starka. Man häktade 15 personer, bl.a. pappan som gick ut på Facebook. Även de två pojkarna som mottog 300 euro häktades. För sju av dessa har ärendet överlämnadats till domstol och det kommer sannolikt att bli mycket tuffa domar mot de som på olika sätt deltagit i händelsen. Några unga har lagt ut bilder av dådet på Facebook och dessa har dömts till 12 månader fängelse, varav 10 villkorligt och 2 månader i fängelse. Detta för att de spridit bilder. Flera andra unga döms för liknande agerande.

Redan 2004 skrev Jean-Pierre Obin en rapport om islams utbredning i skolväsendet. Rapporten begravdes av Franҫois Fillon. Obin har nu skrivit en bok, ”Hur vi tillåter islam tränga in i skolan”. Enligt honom är det föräldraföreningar och även en del lärare som utgör en del problembilden.

Hittills är det 267 dödsoffer i Frankrike för radikal islamismen. Händelser som vi minns är Nice, Bataclan, fotbollsstadion i Paris, Charlie Hebdo, listan kan göras lång. För att få en uppfattning om omfattningen kan ni på bifogade sida se alla attentaten. Gå fram till 2015-2020. https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_des_actes_terroristes_en_France

Gärningsmännen är ofta unga i tredje generationen och har franska pass. Det finns i vissa områden ett stort utanförskap och islamska radikala vet hur man lockar dessa till sin extrema religion.

Macron

Macron höll ett tal veckan innan attentatet mot läraren Samuel Paty och det var ett klart ställningstagande och mycket klargörande vad Presidenten har gjort och vad han avser att göra med den radikala islamismen som breder ut sig. Talet var mycket tydligt. Det är inte islamism som är problemet, det är den radikala islamismen som man måste stoppa. Han var också självkritisk hur Frankrike har hanterat invandringen. Han diskuterade även Frankrikes koloniala historia och att landet måste göra upp med sin kolonialtid. Men han redogjorde även för åtgärder som har vidtagits och hur man skall gå vidare för att stoppa den radikala delen av islam.

Jag fick i mitt flöde en länk där hela hans tal var översatt till svenska. Det är Mercedes Wahlby som gjort översättningen och den publicerades på en blogg som Sameh Egyptson har utformat. Talet är långt men mycket lärorikt. President beskriver ett problem och hur han tänker åtgärda problemet. Det är mycket läsvärt.

Summering

Man har inlett undersökning mot 51 olika organisationer som man misstänker står för radikal islamism. Man har stängt skolor, stängt moskéer, man har påbörjat administrationen av att utvisa 231 utlänningar som anses vara radikala. Man beslagtar miljontals euro som skickats från utlandet för att stödja radikalisering. Frankrike har inlett kampen mot radikal islamism och det gör man med alla till buds stående medel.

Många skapar sin egen sanning och det fria ordet är hotat. Det är inte bara radikal islamism som är hotet. Vi har en amerikansk president som skapar sin egen sanning och allt som inte går hans väg är ”fake news”. Andra ledare som Erdogan, Bolsanaro och Putin skapar även de sin egen sanning. Idag måste man vara uppmärksam, sanningen är svår att fånga. Även i Sverige är det många frågor som inte diskuteras och som borde få större uppmärksamhet. Även här är hot och påhopp vanliga.

Frankrike har påbörjar en resa för att slå vakt om det fria ordet. Rädslan skall byta sida, sade Macron. Det är radikala islamisterna som skall sova oroligt om nätterna, inte vi.

Vi får hoppas att lärarna inte slutar att diskutera dessa frågor och att det avskyvärda dådet inte tystar det fria ordet.  

Bidrag för ombyggnationer i Frankrike

Regeringen presenterade i förra veckan sin plan för att få fart på landet. I planen finns en stor påse pengar för att förbättra miljöarbetet i landet och minska energiförbrukningen. Ett av de prioriterade områdena är att minska energiåtgången i bostäderna.  Det börjar nu ta en tydligare form och det finns en kalkylsnurra för att få information hur mycket bidrag man kan få för sin renovering.

Från den 1/10 2020 då den lanserats och till idag har 100 000 hushåll ansökt om olika bidrag, aktiviteten heter MaPrimeRénov´. Till idag har 75 000 ansökningar redan godkänts. Ansökan görs på nätet och den är pedagogiskt upplagd i olika steg.

Tidigare var det de med låga inkomster som kunde ansöka om bidrag, nu kan alla ansöka oavsett inkomst.  Man skall vara bosatt i Frankrike och betala skatt i Frankrike för att omfattas av detta regelverk. För oss som har hus och lägenheter är det intressant att ta del av bidragen om man planerar förbättringar.

Bidragen avser följande områden: Isolering, uppvärmning och ventilation.

Isolering kan vara att isolera tak, väggar, golv eller att byta fönster.

Uppvärmning kan vara luftvärmepumpar, jordvärme byte av värmepannor etc.

När man väljer leverantör är det viktigt att anlita en som är certifierad enligt RGE standard. (Reconnues garantes pour l´environnement) De flesta som sysslar med dessa arbeten är certifierade.

Bidragen baseras på konstruktionsår, yta, priset på arbetet/material samt hushållets inkomst och hur stor miljöpåverkan arbetet beräknas ha. De har även sänkt momsen på dessa arbeten till 5,5 %.

Jag går själv och funderar på att installera luftvärmepump på övervåningen i mitt hus och jag får 500 euro i bidrag, d.v.s. ca 15 % av kostnaden.

Här kan ni göra simuleringar på det ni går och funderar på: https://www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/simulaides

Man kan även kombinera olika insatser och få bidrag för helheten. Regeringens ambition är att flytta hus/lägenheter upp till nivån A/B i energiförbrukning. När man köper hus/lägenhet i Frankrike medföljer alltid en energideklaration på objektet och där ser man objektets status.

Fransk administration får kortslutning!

Ibland måste man bara ta sig för pannan och dra en djup suck samt försöka få energi för att åtgärda det som den franska administrationen ställer till med. Denna berättelse är återgiven av en vän som nu fått något att bita i. Jag har ändrat hennes namn och vissa uppgifter för att hon inte önskar framträda med namn.

Anna Eva Margaretha Andersson är född och uppvuxen i Norrland. Hon flyttade tidigt från Sverige och har bott i flera länder i sin ungdom. Hon träffade en kanadensare och gifte sig sedermera med denna man, han hette Smith. Hon tog mannens efternamn och hette därmed Margaretha Smith. Genom giftemål fick hon kanadensiskt pass. Naturligtvis har hon också svenskt pass i samma namn.

På äldre dagar beslöt hon sig för att slå sig ned i Frankrike. Efter en del besvär fick hon alla papper i Frankrike. Ett viktigt dokument är sjukkortet, ”Carte Vitale”, som öppnar sjukvården i landet.

Häromdagen var hon hos sin husläkare och när hon skulle betala sade han att det var något konstigt med kortet. På hennes carte Vitale står det Margaretha Smith och när läkaren stoppar i kortet i kortläsaren för att registrera besöket säger han ”-konstigt, här står det Anna Andersson i databasen och på ditt kort står det Margaretha Smith. Du måste kontakta myndigheten för att justera detta.”

Margaretha, eller skall man säga Anna ringer till den franska myndigheten och framför sitt ärende. Det är fel i er databas avseende mitt namn, det står Anna Andersson i databasen. Damen i fråga har ingen som helst förståelse för problemet. Hon förklarar raskt att när man skiljer sig måste man återta sitt flicknamn. Dessutom är det alltid det första tilltalsnamnet som man skall använda i Frankrike. Myndighetsrösten säger att de har upptäckt att hon skiljt sig och hon heter Anna i ert första tilltalsnamn, därför har vi genomfört denna namnförändring, säger den franska rösten. Ni heter Anna Andersson från och med nu!

Margaretha försöker att förklara att skilsmässan genomfördes för flera sekel sedan och att hon behållit efternamnet som mannen hade. Vidare har hon kanadensiskt pass och svenskt pass som bevisar hennes namn, Margaretha Smith. Rösten i telefonen säger, ”-vi är i Frankrike och i Frankrike är det franska regler som gäller”.

Margaretha/Anna funderar på vad nästa steg skall bli? En förutsättning är nog att vara pensionär och ha all tid i världen för att försöka få de franska myndigheterna att ändra namnet. Jag ser framför mig massiva telefonköer som kostar pengar, liten förståelse för problemet och vem skall per telefon kunna ändra ett så komplext problem. Det enklaste är nog att acceptera namnändring och begära ett nytt Carte Vitale med namnet Anna Andersson och acceptera att man heter det när man är i kontakt med sjukvården. När hon reser och behöver visa upp passet heter hon Margaretha Smith och när hon är sjuk heter hon Anna Andersson. Kan man lösa ett komplext administrativt problem så? Framtiden får utvisa.

Jag håller på att ansöka om pension från Sverige. Enligt de svenska myndigheterna måste de få ett intyg att jag inte arbetat i Frankrike under de fem år som jag bott i Frankrike. Vidare sa personen att det är bättre om jag kontaktar de franska myndigheterna för att det blir kortare handläggningstid. Om myndigheten i Frankrike skall göra det kan det ta 6-9 månader innan svar kommer från Frankrike. Fick namnet på myndigheten som jag skulle kontakta i Frankrike.

Man tar fram alla sina uppgifter och förbereder sig för samtalet. Man blir upplyst att samtalet kostar 6 centimes per minut. Efter ca 20 minuter svarar en röst och jag framför mitt ärende. Efter flera frågor och förklaringar hör jag en djup suck och samtalet avbryts. Hon tyckte uppenbarligen att mitt ärende var för krångligt. Jag ringer upp igen och processen återupprepas men nu med en annan person. Tredje gången är det en trevlig kille som tar sig an mitt ärende. Han säger att ansökan skall skickas till min adress så att jag kan ansöka om detta intyg. Sedan säger han att jag kan göra ansökan på nätet och att det är en enkel process. Jag berättar att jag försökt att logga in flera gånger men att jag inte kommer in i systemet. Han knappar en stund på sin dator och återkommer och säger att jag inte är upplagd och därför fungerar det inte att logga in. Borde ha förstått, eftersom jag inte arbetat finns jag inte i systemet och kan därför inte logga in!

Två veckor senare har jag fortfarande inte mottagit de dokument som den trevliga mannen hade skickat mig. Ringer igen och upplever samma procedur igen, man lägger på efter några minuters samtal. Andra gången blir jag kopplad till någon expert och efter min förklaring så säger han att han skickar ett dokument till min brevlåda som intygar att jag inte har arbetat i Frankrike. Det har nu gått 4 dagar och jag väntar fortfarande.

Vilka slutsatser kan man dra av detta? Min konklusion är att jag är ett ganska udda fall och att de som svarar i telefonen inte har en aning vad de skall göra med min begäran. Enklare då att lägga på luren och ta nästa samtal som har ett normalt ärende.

Min upplevelse är att dessa tjänstemän är prototypen för många administratörer i detta land och de har inget incitament att vara serviceminded.

Men med ett tjockt pannben och mycket tid kanske det fungerar. Vi får se om mitt dokument kommer på posten. Annars är det väl bara på det igen och hoppas på att man kommer till någon som har en känsla för service.

Ibland längtar man efter de svenska myndigheterna som hjälper till. Det är dessutom enkelt att komma in i diverse system med Bank-Id.

Macron går till attack mot radikal islamism

Macron höll en timmes tal på fredagen för att strukturera kampen mot radikal islamism. Det är sällan man hör en makthavare vara så tydlig och klar hur man skall hantera ett allt större problem.

Kommentarerna efter presidentens tal har överlag varit positiva från journalister och kommentatorer. Han gjorde en bra problembeskrivning och presenterade tydliga åtgärder för att minska radikala influenser inom islam.

Frankrike har haft sin beskärda del av attentat. Charlie Hebdo, Paris, Nice för att nämna några. För någon vecka sedan var det en person som gick lös på folk med en köttyxa utanför de lokaler som Charlie Hebdo tidigare hyrde. I samtliga fall har det varit radikala islamister som stått bakom dåden.

Frankrike är ett konfessionslöst samhälle, det är en av grundpelarna i den franska värdegrunden. Publika inrättningar skall vara religiöst neutrala. Man har friheten att tro eller inte tro på ett högre väsen, ingen skall sätta sig över denna rättighet. Man skall skilja på den offentliga sfären och den privata. Privat skall man kunna uttrycka sig i enlighet med den religion man väljer.  Presidenten var tydlig med att det franska samhället inte tolererar att det finns krafter som sätter upp egna värderingar som går stick i stäv mot den franska värdegrunden. Regeringen kommer att lägga fram ett lagförslag i början av december som skall motverka den radikala islamismen som breder ut sig i det franska samhället. Det är inte muslimer som är problemet i samhället. Det är den extrema formen av radikal islamism som skall bekämpas.

Man har sedan januari arbetat med ett projekt hur myndigheterna skall stoppa den radikalisering som pågår. Det är samtliga myndigheter som tillsammans skall angripa problemet. Man har stängt skolor, kartlagt imamer som är radikala, stängt suspekta associationer, beslagtagit miljontals euro som kommer in i landet från muslimska länder. Presidenten namngav några av dessa länder t.ex. Saudiarabien, Turkiet och Marocko. Macron sade att det kan vara privata bidragsgivare i dessa länder som skapar fonder för att etablera en radikal islamism i västvärlden. Macron har i samtal sagt till dessa länders ledare att de bör stoppa alla sådana transaktioner.

Macron var mycket självkritisk till hur Frankrike har agerat och menade att man själv har skapat en del av problembilden. Frankrike har låtit vissa bostadsområden bli problemområden genom att man koncentrerat flyktingar och sociala problem till vissa kommuner. Man har inte lyckats i sin integrationspolitik.

Han pekade på andra problem. Det är ca 50 000 barn som inte går i skolan, de har ”hemundervisning”. Det finns barn som går i ”skolor” som har till uppgift att förvara barnen under dagtid. De lär sig koranen och ber till Allah, det är skolundervisningen.

Alla föreningar som får statliga bidrag skall underteckna ett avtal som tydligt uttrycker den värdegrund som Frankrike står för. Vid avvikelse från denna skall bidragen dras in och ledarna skall kunna bli återbetalningsskyldiga till staten.

I vissa kommuner tillåts begränsningar i badhus, när kvinnor badar får inte männen vara närvarande. Andra exempel är att i skolor serveras mat i enlighet med religiösa uppfattningar. De kommuner som tillåter dessa begränsningar gör fel enligt den franska värdegrunden. I vissa kommuner sitter det borgmästare som inte kan stå emot dessa krafter och nu skall andra beslutsfattare kunna gå in och styra upp så att de franska värderingarna skall gälla.

Några åtgärder presenterades:

 • Skolplikt skall införas från 3 års ålder.
 • Skolundervisning skall ske i huvudsak på franska.
 • Man får inte ha religiösa symboler i publika miljöer.
 • Imamer skall utbildas i de franska värderingarna och kvalitetsstämplas.
 • Man skall förhindra influenser från utlandet. Idag finns det över 300 imamer i Frankrike som kommer från Turkiet, Marocko och Algeriet.
 • För kulturella föreningar och moskéer skall finansiering vara transparent och externa bidrag förbjuds. Algeriet skickar 2 miljoner euro, Marocko sänder 6 miljoner och Saudi 3,8 miljoner euro till Moskéer i Frankrike.
 • Le Préfet (landshövding) skall kunna beordra att publika inrättningar följer den franska värdegrunden. 
 • Staten kommer att bidra med pengar till forskning inom islam och språkstudier.

Macron har nu satt ned foten ordentligt. Man skall se initiativet utifrån att det är presidentval om 18 månader.  Huvudmotståndare enligt de senaste opinionsmätningarna kommer att vara Marine Le Pen i andra valomgången. Rassemblement National (Le Pen’s parti) är ett invandrafientligt parti.

Presidenten har tagit initiativet från Marine Le Pen i denna fråga.

Se upp för ”Squatteurs”

Vad är det? Det är någon som bryter sig in i en bostad och olovligen ockuperar den som sin egen bostad. Den franska lagstiftningen är mycket förlåtande för dessa squatteurs (husockupanterna).  Det är likadant med de som inte betalar sin hyra. Det är besvärligt att bli av med hyresgäster vid utebliven inbetalning av hyran. Under vinterperioden november – mars kan man inte ställa dessa på gatan. Många ägare har därför en försäkringar mot obetalda hyror vid uthyrning.

Lagstiftningen är olika beroende på om det är en huvudbostad eller semesterbostad. När det gäller semesterbostad har den som olovligen ockuperat en bostad ett högre skydd. Ja, det verkar otroligt men så ser den franska lagstiftningen ut

Situationen har blivit mycket uppmärksammad på Rivieran efter att ett par kom ned till sin semesterbostad i Theoule sur Mer och upptäckte att någon bodde i huset. De hade tagit sig in i huset och skrivit elkontraktet på sig så att det såg ut som om de lagligen bodde i huset. Det finns ingen kontroll på att man äger hus eller har ett kontrakt vid förändring av elabonnemanget. Som ni vet är en elräkning hårdvaluta i Frankrike för den visar att man finns och att man bor någonstans.  Med en elräkning kan man också teckna en försäkring och då bor man på riktigt. I många fall kan de även uppvisa hyreskontrakt. En del har köpt ett kontrakt eller förfalskat själva. Ockupanterna är mycket medvetna om hur lagstiftningen ser ut och kan lagstiftningen på sina fem fingrar. 

Familjen som ägde huset i Theoule sur Mer kom inte in då squatters hade bytt lås. Mannen fick sova i bilen utanför huset efter att han hade gjort en polisanmälan. Någon dag senare kom polisen och slängde ut ockupanterna, men se det gick inte! De hade bott i huset en längre tid (mer än 48 timmar) och då måste man gå via domstol för att få ockupanterna avhysta. Som bevis kan ockupanterna bara visa upp ett kvitto på en pizzaleverans med datum på kvittot. Efter att polisen konstaterat att de bott där i mer än 48 timmar fick ockupanterna återigen flytta in i huset.  Det blev en följetong i media på nationell nivå. Lagstiftningen är mycket märklig då någon olovligen kan bosätta sig i en annans egendom och dessutom vara skyddad av lagen.

President Macron ingrep snabbt och ett lagförslag har skickats till riksdagen för att underlätta avhysning av ockupanterna. Men man måste fortsatt anmäla intrånget till polisen inom 48 timmar efter att man upptäckt intrånget. Det är m.a.o. snabba puckar för att hantera situationen. Man skall upptäcka att någon bor i bostaden, man skall konstatera att någon brutit sig in eller bytt lås och slutligen polisanmäla intrånget. Detta inom 48 timmar efter upptäckt! Då kan avhysning ske av polisen.

Om man inte gör anmälan inom 48 timmar efter upptäckt måste det gå via domstol. Det innebär att man måste anlita ett utmätningsföretag (huissier) och advokat för att sätta igång domstolsprocessen. I det bästa scenariot kan det gå på 5-6 månader i det sämsta kan det ta år innan man blir av med ockupanterna.

Vad kan man göra? Ett tips är att installera en kamera vid dörren som går på vid rörelse, finns flera sådana på nätet. Den kopplas till din mobil.  Jag har ett dörrlarm* och ett rörelsealarm i huset som går till min telefon om någon tar sig in i huset. Larmet kostar 29:50 euro per månad. I priset ingår inte utryckning av bevakningsföretag, bara att jag får meddelande och att jag kan ta en bild på den som är inne i huset. Man kan naturligtvis betala för utryckningstjänsten via ett tillägg. De sätter in larm och kamera utan kostnad och uppgraderar utrustningen med jämna mellanrum. Bra service och övervakning av drift.

Om man råkar ut för ett intrång måste man ha någon som kan konstatera intrånget och anmäla detta till polisen, inom 48 timmar. Riviera Property Assist** kan tillhandahålla denna tjänst på Rivieran.

Hur gick det för paret i Theoule sur Mer? Efter någon vecka gick Le Prefet in och tog beslut att ockupanterna skulle avvisas och de försvann mycket snabbt. Det är ovanligt att någon tar beslut på högre nivå i ett enskilt fall men media bidrog till att det blev mycket uppmärksamhet. Kommunen hjälpte sedan till att röja upp i huset.

Även Spanien har en liknande lagstiftning och ett fall har nyligen rapporterats i svensk press.

*IMA Protect = https://www.imaprotect.com/

** Riviera Property Assist = https://rivierapropertyassist.com/sv_SE/

Har utbildning någon betydelse?

Behöver ett land välutbildade personer i regeringen? De styrande i Sverige verkar inte tycka att det är viktigt. Regeringsarbetet är ett mycket komplicerat arbete med en mängd information och svåra ställningstaganden. Är det inte tryggare att personer i ansvarsställning har en utbildning som därmed kan bearbeta komplex informationen och fatta beslut?

Alla verkar vara överens att utbildning är viktigt, även regeringen. Kommunikationen från svenska regeringen är att utbildning är avgörande för landet. Det verkar inte gälla ministrarna i Sverige. Hur kommer det sig att regeringen har ganska få som har högre utbildning? Man påpekar att det är avgörande för landet men gäller inte de styrande. Ca hälften av ministrarna har en examen från en högre utbildning. Många ha gått på universitet men inte slutfört studierna och därmed inte fått någon examen. Kastar man inte sten i glashus! I Sverige är den interna utbildningen i partiet viktigare än högre studier för att få en ansvarspost.

Tittar man på den franska regeringen har samtliga utom en högre studier. I regeringen finns 6 med mastersutbildningar, tre som doktorerat, två lektorer och en med filmagister-utbildning. Frankrike har en läkare som lämpligt ansvarar för sjukvården, på justitiedepartementet är det en advokat som är ansvarig.  

Den franska regeringen består av Premiärminister och 16 stycken ministrar för respektive myndighet. Till dessa ministrar finns det biträdande ministrar och statssekreterare och dessa kan vara upp till 5 fem personer under varje minister. Premiärminister har t.ex. 2 biträdande ministrar och 2 statssekreterare. Utrikesministern/ EU minister har 1 biträdande minister och två statssekreterare. Finansministern har 3 biträdande ministrar och två statssekreterare.  Totalt utgör dessa ytterligare 27 tjänster i regeringen.

I Sverige finns det 12 myndigheter där det kan vara 1-3 ministrar inom varje myndighet. Inom Finansdepartementet, som exempel, finns det tre positioner, Finansminister, Civilminister samt Finansmarknads- och bostadsminister. Totalt har Sverige 23 ministrar och 31 statssekreterare.

Frankrike är ett centraliserat land med detaljstyrning från respektive myndighet. Det verkar finnas en vilja från premiärministern att decentralisera beslutsfattandet till regionerna och kommunerna. Idag är mycket detaljstyrt och alla väntar på mycket precisa instruktioner. T.ex. hur skolan skall hantera skolstarten i höst med gällande Covid-19 problematik. Skolorna efterfrågar detaljerad information hur man skall sköta verksamheten.

I Frankrike är respektive myndighet med tillhörande minister beslutsfattare i alla frågor och de har det slutliga ansvaret. I Sverige kan ministrar bli anklagade för ministerstyre när de önskar att saker och ting skall hanteras på ett visst sätt hos någon myndighet. Detta går tillbaka till Axel Oxenstierna som skapade det administrativa svenska systemet. Det var ett tag sedan. Sverige kanske inte behöver utbildade personer i regeringen då det mesta sköts på respektive myndighet, eller hur skall man tolka att så få har en högre utbildning?

De franska ministrarna är skolade på ett helt annat sätt än sina svenska kollegor. Många i Frankrike har gått speciella skolar som formar framtida politiker och administratörer. I Sverige är det tre ministrar som inte har någon högre utbildning, de har gått den långa vägen kan man säga. Ytterligare 10 stycken har inte något diplom från universitet. I Frankrike finns det en och det är ministern för haven.

Många inom den franska politiken har gått Science Po utbildning som är en universitetsutbildning i statskunskap. Därefter kombineras denna grundutbildning med en högre administrativ utbildning för statstjänstemän. Det finns flera skolor, några av dessa är: Ecole National D´Administration eller kort och got l´ENA. En annan är l`IEP = Institut d´Etudes Politiques.

Många av ministrarna har också varit eller är borgmästare i olika städer i Frankrike.

Nedan finns en sammanställning över respektive ministers utbildning. Alla ansvarsposter finns inte i båda länderna, ibland har jag hittat en biträdande minister som ansvarar för motsvarande fråga i Sverige. Nedan är en sammanställning som är hämtad från respektive offentlig regeringssida. För de franska ministrarna har jag försökt förtydliga de olika förkortningarna som gäller för respektive skola. Behärskar inte inläggning av tabell i WordPress, därför lite lustigt utseende.

Funktion SverigeUtbildningFunktion FrankrikeUtbildning
Statsminister Stefan LöfvenSocialhögskolan i Umeå, 1,5 årPremier Ministre Jean CastexSciences Po /Institut d’études politiques de Paris (1986) (Högre politiska studier) Maîtrise de droit public (1987) (Filmag) L`ENA= Ecole nationale d’administration (promotion Victor Hugo) (1991)  
Eu Minister Hans DahlgrenCivilekonom, Handelshögskolan i Stockholm Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian  Har posten som Utrikesminister, se nedan
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark1992-1994 
Studier i statsvetenskap, Luleå tekniska universitet
Ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion Élisabeth BorneDiplômée du Collège des ingénieurs, de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École polytechnique  
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen2001–2008
Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköpings universitet 2003
Statskunskap, A-kurs, Uppsala universitet 
Hanteras av en biträdande minister Élisabeth Moreno    Executive MBA – ESSEC et Mannheim Business School (2005-2007) Maîtrise en droit des affaires – Université Paris-Est Créteil (1995) (Filmag)  
Finansminister Magdalena Andersson1992-1995
Forskarutbildning inriktning nationalekonomi, Handelshögskolan (ej avslutad)  1995
Harvard University, USA 1994 
Institute for advanced studies, Wien 1992
Civilekonom, Handelshögskolan  
Ministre de l’économie, des finances et de la relance Bruno Le MaireNormalien, agrégé de lettres modernes, Sciences Po/diplômé de l’IEP de Paris et de l’ENA. Agrégé = LektorL´ENA =Ecole nationale d’administration l`IEP, Institut d’études politiques = Högre politiska studier
Civilminister Lena Micko1974–1975
Studier i franska vid Linköpings universitet
  Ingen motsvarighet
Finansmarknads-Bostadsminister Per Bolund2000-2002
Stockholms universitet, oavslutad doktorandutbildning, Institutionen för systemekologi. 1992-1996
Stockholms universitet och Stirling University (Skottland), Fil mag biologi 160 poäng.
  Ingen motsvarighet
Försvarsminister Peter HultqvistIngen högre utbildningMinistre des armées Florence ParlyDiplômée de Sciences Po Paris et de l’ENA (promotion Fernand Braudel)   L´ENA =Ecole nationale d’administration
Infrastrukturminister Tomas EnrothSociologi och statsvetenskap, Högskolan i Växjö 1988–1993  Ingen motsvarighet
Energi och Digitaliseringsminister Anders YgemanStudier vid Stockholms universitet 1990   Enligt DI, 15 poäng I KriminologiStatssekreterare Secrétaire d’etat chargé de la transition numérique et des communications électroniques Cédric ODiplômé d’HEC en 2006   D´HEC = Hautes Etudes Commerciales  
Justitie & migrationsminister Morgan Johansson1989–1993
Fil. kand. i statsvetenskap, Lunds universitet
Garde des sceaux, ministre de la justice Éric Dupond-MorettiAdvokatutbildad Praktiserande advokat, försvarsadvokat Nytillträdd, CV ej tillgängligt. Omtalad jurist med 145 frikännande domar.
Inrikesminister Mikael Damberg2000
Förvaltningslinjen 140 p, Stockholms universitet
Inrikesminister Gérald DarmaninSciences Po =l’Institut d’études politiques de Lille (2007), Diplômé de l’IEP de Lille.  l`IEP, Institut d’études politiques = Högre politiska studier  
Kultur och Idrottsminister Amanda Lind2009
Psykologprogrammet, Umeå Universitet  2000
Mänskliga rättigheter, Teologiska högskolan, Lidingö 
Ministère de la Culture Roselyne Bachelot  Doctorat de pharmacie (1982)  
Miljö-och Klimatminister Isabella Lövin1992-1994
Radioproducentutbildning vid Dramatiska institutet 1981-1987
Statsvetenskap, italienska och sociologi vid Stockholms universitet och Università di Bologna
Ministère de la Transition écologique   Barbare Pompili  Nytillträdd, CV ej tillgängligt På nätet hittade jag detta, Etudes de sciences politiques à l’IEP de Lille
Näringsminister Ibrahim Baylan1993-1999
120 högskolepoäng vid Umeå universitet
Ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie Agnés Pannier-RunacherSciences Po = Statskunskap L´ENA =Ecole nationale d’administration HEC = L’École des hautes études commerciales  
Landsbygdsminister Jennie NilssonIngen Högre utbildningMinistre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Jacqueline GouraultProffesseur d’Histoire et Géographie.(Lärare)  
Socialminister Lena Hallengren  1993–1996
Lärarexamen, högskolan i Kalmar 
Ministère des Solidarités et de la Santé Olivier Véran  Sciences Po Paris Praktiserande läkare Executive Master en gestion et politique de santé
Vice-président et porte-parole de l’Inter Syndicat National des Internes des Hôpitaux (ISNIH)  
Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi2010-2013
Forskningsstudier i offentlig rätt, Uppsala universitet 2007
Juristexamen, Uppsala universitet 2007
Journalistutbildning, Poppius journalistskola
  Ingen motsvarighet
Utbildningsminister Anna Ekström1989
Riksdagens stenografiutbildning 1988
Jur.kand. Stockholms universitet 1980
Grundkurs historia, Stockholms universitet
Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports Jean-Michel BlanquerAgrégé de droit public, docteur en droit constitutionnel, diplômé de philosophie et titulaire d’un DEA de l’IEP de Paris.  Agrégé = Lektor l`IEP, Institut d’études politiques = Högre politiska studier  
Minister högre utbildning & Forskning Matilda Ernkrans1994–1997, 2002
Högskoleexamina i statskunskap och sociologi,
Örebro universitet (studier kombinerat med arbete)  Enligt DI, ej slutförda studier.
Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation Frédérique VidalMaîtrise de biochimie (UNS) (filmag). DEA à l’Institut Pasteur et doctorat en sciences de la vie.      
Urikesminister Ann Linde1994
Examen. Stockholms universitet, fil. kand. i statskunskap, sociologi och nationalekonomi
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian  Agrégé d’histoire contemporaine.   Agrégé = Lektor  
Utrikeshandelsminister Anna Hallberg1983-1987
Studerat juridik och företagsekonomi, Göteborgs
universitet 
Ministre délégué auprès du ministre de l’europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l’attractivité Franck RiesterDiplôme de l’Institut supérieur de gestion (ISG).Mastère de gestion des collectivités territoriales de l’Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec). ISG = International Business school  
Minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson1983 
Gymnasielärarutbildning 
  Ingen Motsvarighet
  Ministre de l’agriculture et de l’alimentation Julien DenormandieIngénieur des Eaux et Forêts, titulaire d’un MBA en Économie.  
  Ministère des Outre-mer Sébastien Lecornu  Diplômé d’un master de droit public de l’université Panthéon-Assas.  
  Ministere de la mer Annick GirardinIngen högre utbidlning
  Ministere de la transformation et de la fonction public Amélie de MontchalinDiplômée d’HEC Diplômée de la Harvard Kennedy School  

150 år sedan tredje republiken utropades.

President Macron höll ett uppmärksammat tal till nationen från Panthéon i Paris på fredagen. Platsen är symbolisk för Frankrike och är begravningsplats för flera framträdande fransmän. Det är begravningsplats för Voltaire, Emile Zola, Alexandre Dumas, Pierre och Marie Curie och på senare år har även Simone Veil blivit flyttad till denna byggnad. Fler än 70 personer är begravda här.

Frankrike har sin 5:e republik och varje gång man gör om grundlagen utropas en ny republik. Senaste ändringen genomfördes av De Gaulle 1958. Det finns krafter som också vill förändra nuvarande grundlag och modernisera den och därmed skulle man få sin 6:e republik.

Det är 150 år sedan den tredje republiken utropades och den utformades m.a.o. 1870. De tidigare republikerna utformades med revolutionära metoder, den 3:e republiken var inte våldsam och genomfördes utan strider. Den genomfördes efter kriget mot Tyskland och nedmonteringen av det andra kejsardömet, Napoleon lll avgång. Det var Léon Gambetta som framlade författningen och det var efter denna som man fick en regering och konstitution som skapade stabilitet i landet och det blev en sann demokratisk ordning. Det är därför som alla städer i Frankrike har en gata som heter Gambetta.  

Som vanligt när Macron håller tal går det mesta förbi vanligt folk. Han talar till folket på ett filosofiskt sätt och hänvisar till filosofer, författare och framstående fransmän på en franska som för många kan vara svår att förstå. Det var någon som sade att han skulle ha fått 18 av 20 poäng om det hade varit en filosofiuppsats!

Han diskuterade under 20 minuter Frankrikes val att vara ett konfessionslöst samhälle. På talarstolen fanns i stora bokstäver Liberté, Ègalité och i lite mindre Fraternité. Grunden för hela franska samhället. Han tryckte i sitt tal på att om man väljer att leva i Frankrike måste man ge sitt fulla stöd till de franska värderingarna. Republiken och dess grundvärden måste alltid försvaras, det är ingen självklarhet att våra värderingar överlever utmaningarna i samhället.

Liberté, alla måste hela tiden försvara rätten att tänka, kritisera, skriva, raljera, karikatyrisera och försvara de demokratiska rättigheterna.

Egalité rätten till lika behandling gäller alla som bor i Frankrike. Presidenten medgav att det finns många orättvisor i landet som behöver regleras.

Presidenten var tydlig i att organisationer och föreningar inte får skapa ett separat samhälle med egna regler som inte främjar de grundvärderingar som staten Frankrike vilar sin existens på.

Det innebär att det franska samhället fördömer all separatism och föreningar som mottar pengar från utländska organisationer och som inte stödjer franska grundvärden. I framtiden måste de skriva under ett dokument med den värdegrund som gäller i Frankrike. Man kommer inte acceptera avvikelse från den franska värdegrunden.

Ingen grupp skall kunna införa regler som står i kontrast mot de värderingar som Frankrike bär på. Han sade i sitt tal att ” Det kommer aldrig finnas en plats i Frankrike för personer, i guds namn, ibland med hjälp av utländska makter, försöker att införa lagar i grupper som inte är i linje med den franska grundlagen”.

Man kommer med lagförslag under hösten, b.la mot föreningar som bär på separatistiska budskap.

Macron har tidigare sagt att man skall följa upp utländska imamers förehavanden och hur moskéer är finansierade.

Under slutet var det en fin ceremoni där 5 personer mottog franskt medborgarskap.

Frankrike har genomlevt flera större attentat. I dagarna påbörjas rättegången mot de som stod bakom attacken på tidningen Charlie Hebdo där 12 dödas och 11 skadades. Sedan följde flera attacker i Frankrike, Nice, Bataclan och på Paris restauranger och kaféer, med flera. Gemensamt för alla dessa var att det var Islamistiska terrorister som stod bakom dåden.

Jag tolkar det som att Frankrike kommer att bli tuffare mot de krafter som försöker att islamisera landet och skapa separata samhällen i vissa stadsdelar. Jag uppfattar att man kommer att satsa betydande belopp och resurser för att försöka motverka dessa krafter i samhället. Frankrike mobiliserar.