Frankrike blir grönare

Den 2:a valomgången i de franska kommunalvalen hölls i helgen. Dessa val blev uppskjutna i mars pga. utbrottet av Covid-19. Vem vann valet? Det gjorde ”soffliggarna”, bara 40 % av de röstberättigade gick till valurnorna. Det låga valdeltagandet kan nog skyllas på Covid-19 problematiken. Ca 45 % av tillfrågade valde att inte gå till urnorna pga. smittorisken. Lågt valdeltagandet är ett stort demokratiskt problem och det urholkar den politiska processen.

Röstningen i den andra valomgången gällde ca 15 % av alla franska kommuner, i huvudsak är det storstäder. 47 av de 53 största städer (>100 000 invånare) gick till valurnorna. Om någon får >50 % av röster i 1:a valomgången hålls inte en andra valomgång, valet är klart i dessa städer. Det är ca 5 000 kommuner som höll val i helgen och jag fick rösta i Cagnes sur Mer.

Macron’s parti ”En Marche” har inte kunnat kapitalisera på sitt regeringsinnehav i de lokala valen. Partiet fanns inte för 4 år sedan och man har inte haft möjlighet att bygga en lokal plattform som kunde utmana de gällande strukturerna. De lokala valen är till stora delar personval och många borgmästare har suttit på sina poster under många år. Dessutom var det mycket problem inom ”En Marche” och man förstörde sina egna chanser.

Det som händer mellan första och andra valomgången är att nya listor skapas. De som inte varit så framgångsrika i den första valomgången slår sig ofta samman med någon som har fått många röster för att säkra makten i kommunen. Många listor har inte några partipolitiska kopplingar, de kan heta ”För Framtiden i Cagnes sur Mer”, de kan förhandla friskt. I många städer har socialisterna och de Gröna gått samman och skapat nya listor till den andra valomgången. Listorna man skall välja är färdiga med namn, listan i 2:a valomgången innehåller ofta inslag från flera olika partier. Det mesta var väntat men några överraskningar var det ändå.

Överraskningar

Bordeaux som har styrts av högern under 70 år och förlorade sitt innehav till de Gröna. De Gröna tillsammans med stödpartier vann ytterligare några större städer, Strasbourg, Annecy, Besancon, Lyon, Marseille, Tours, Colombes och Poitiers.

Lille som har styrts av socialdemokraten Martine Aubry i nästan 20 år var mycket nära att förlora sin ställning. Hon låg under hela kvällen men lyckades få flest röster till slut. Hon fick 40 % av alla röster och vann med 227 röster över de Grönas representant. Hon har varit minister i flera omgångar men är väl mest känd för att ha infört 35 timmars arbetsvecka.

Paris borgmästare Anne Hidalgo lyckades bibehålla posten som borgmästare. Hon är socialist med gröna förtecken. Hon har förändrat Paris gatubild till ett mer grönt Paris och det gjorde troligen att hon försvarade sin position. De andra var inte i närheten.

Det högerextrema partiet Rassemblement National lyckades ta en större stad i detta val, Perpignan. Det är första staden med mer än 100 000 invånare som vinns av detta parti.

Väljarna har klart visat en svängning mot miljöfrågor och sociala frågor.

Macron´s presskonferens

Påpassligt hade Macron kallat till en presskonferens på måndag förmiddag där han presenterade sina tankar om miljöfrågor. För nio månader sedan tillsattes en kommitté med 150 slumpmässigt utvalde medborgare som skulle diskutera hur Frankrike kan utforma ett mer rättvist samhälle, ett mer miljövänligt samhälle. Man hade fem större områden att diskutera, Transporter, Konsumtion, Boende, Produktion/Arbete och Mathållning. Det var ett svar på Gula Västarnas aktiviteter som denna kommitté tillsattes. I sommar överlämnades till presidenten 149 förslag som han nu kommenterade. Här kan ni läsa mer om detaljerna: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/149-propositions-convention-citoyenne-climat

Målet för Frankrike är att minska växthusgaserna med 40 % fram till 2030. Av de 149 lämnade förslagen sade presidenten att han skall arbeta vidare med 146 av de lämnade förslagen. Ett förslag togs bort redan vid överlämnandet, man föreslog att minska arbetstiden från 35 timmar till 28 timmar i veckan med bibehållen lön. Presidenten var inte mogen för ett så drastiskt förslag.

I slutet av sommaren kommer regeringen förslå en mängd lagar som skall baseras på kommitteens förslag.

Under hans tal framgick det att presidenten inte kommer att sluta handelsavtal med länder som inte respekterar Parisavtalet.

Man inrättar en fond med 15 miljarder euro för att utveckla omställningen till en mer miljövänlig ekonomi. Man skall investera i gröna lösningar.

Kärnan i framtida ekonomi skall vara grönt tänkande. Ekologi i centrum av den ekonomiska utvecklingen.

Tillväxten skall vara i centrum med gröna förtecken men det betyder inte att vi skall arbeta mindre eller att vi skall tillverka mindre. Vi skall växa med gröna lösningar.

Man skall prioritera tåg där man kan nå städer inom 2,5 timme från Paris. Air France får inte trafikera dessa städer.

Några punkter valde Macron att inte gå vidare med, dessa var:

Kommittén hade förslagit en skatt på aktieutdelning på 4 % för att finansiera den gröna omställningen. Presidenten sade att Frankrike behöver alla investeringar som kan skapas och en sådan skatt hindrar investeringsviljan.

Kommittén hade föreslagit hastighetsbegränsning till 110 km/tim på motorvägar från dagens 130 km/tim. Att införa en sådan lag innebär att alla de goda förslag som lämnats kommer att drunkna i denna enskilda fråga, därför avslag.

Kommittén hade förslagit att ekologi skulle vara högst upp av alla värderingar i den franska konstitutionen. De franska värderingarna som är jämlikhet, broderskap, frihet väger tyngre än de ekologiska frågorna. Han var däremot villig att skriva in i artikel 1 i den franska konstitutionen ett stycke om ekologi.

Han avslutade med att säga att det är allas ansvar att förändra samhället till ett grönare och mer jämlikt samhälle. Det är varje individs-, företags-, institutioners-, regioners- och kommuners ansvar att gå mot ett grönare samhälle. Alla skall vara kolportörer av de ekologiska idéerna.

Han utformade även en option att ta frågan om miljö till en folkomröstning under 2021 om det skulle behövas.

Regeringsombildning

Man spekulerar om en förestående ombildning. Macron kommer att presentera en plan på hur man skall ta sig ur den uppkomna ekonomiska situationen pga. Covid-19. Det är nog troligt att han behöver förnya regeringen inför denna uppgift. Premiärminister Philippe har styrt regeringen under tre år och han har haft att göra. SNCF strejken, Gula Västarna, pensionsreformen och slutligen Covid-19, vem hade inte blivit trött av det. Han vann i borgmästarvalet i Le Havre så han kan återgå som borgmästare. Han är en populär premiärminister och frågan är vem som skall kunna ersätta honom. Han är också förankrad ibland högerväljarna och frågan uppstår om Macron önskar dra politiken lite mer vänster med miljöinriktning. Det är flera ministrar som behöver bytas ut och förmodligen görs det i samband med presentationen om den nya inriktningen i politiken som presidenten avser att framföra om någon/några veckor.  

Jag får önska er alla en skön sommar i hängmattan.

Hur står det till i Frankrike?

Jag höll ett föredrag på Zoom i torsdags för Rivieraklubben på franska Rivieran och detta spelades in. Temat var hur Frankrike har hanterat denna epidemi och hur regeringen hanterat situationen under de tre månader som har gått. Om man skulle använda medicinska termer på ”patienten” Frankrike skulle utlåtandet kunna vara:

Patienten har överlevt men rehabiliteringen kommer att vara långvarig och besvärlig.

Föredraget är en genomgång av strategin som Frankrike valt. Hur har man löst situationen? Vilka åtgärder är vidtagna? Hur följer man smittspridningen? Jag känner mig trygg i att regeringen verkar veta vad man gör och tar steg för steg för att öppna upp landet under tiden som Covid 19 härjar.

Föredraget är ca 50 min och därefter är det några frågor på slutet. Dra fram inspelningen så att det har gått 7 minuter av tiden, där börjar föredraget. Det är ett par minuter i början som inte är intressanta. För er som vill veta mer om Frankrike.

Kopiera länken nedan och klistra in den i er webbläsare, alternativt ctrl och klicka på länken, så kommer ni till föredraget.

https://www.dropbox.com/s/ptiwtkb0gxdgr84/zoom_0.mp4?dl=0

Macron talar till fransmännen för 4:e gången på TV

Ca 23 miljoner bänkade sig för att lyssna på President Macron söndag kväll. Det var inte så mycket nyheter i hans tal. Han bekräftade det som många hade spekulerat i under den senaste veckan.

På måndag morgon den 15 juni öppnade Frankrike sina gränser för alla länder inom EU, förutom United Kingdom och Spanien som har karantänsregler. För dessa två länder har Frankrike karantän tills vidare. Det behövs inga papper elle dokument för att resa in i Frankrike. Den 1/7 öppnar man upp för inresande från länder utanför Schengen. Man kommer att kommunicera vid ett senare tillfälle hur detta öppnande kommer att ske, beslut fattas för varje enskilt land.

Frankrike är nu grönt, d.v.s. man kan nu säga att smittnivån och hanteringen av Covid 19 är under kontroll. Två regioner Mayotte och Franska Guyana har fortsatt restriktioner beroende på den allvarliga situationen dessa regioner befinner sig i.

Viruset är inte borta och han klargjorde att smittan finns i samhället och att vi skall iaktta försiktighet och fortsatt hålla den sociala distanseringen. Den gröna situationen innebär att restauranger i Paris nu också får servera sina gäster inomhus. Dock gäller fortsatt att det skall vara 1 meter mellan varje bord. Detta innebär att många restauranger inte kan komma upp i full omsättning, ca 25-30 % av borden försvinner beroende på lokalens utformning. Stöd kommer att finnas för hela 2020 till dessa restaurangföretag.

Skolor öppnar den 22/6 och det blir skolplikt igen. Det innebär att föräldrar inte längre kan hålla sina barn hemma pga. att de är rädda för smittan. Lärare kan inte heller välja att inte komma till arbetet vilket många har valt, de har helt enkelt stannat hemma. Det är på skolministerns inrådan som skolplikt återinförs och han kan komma åt de lärare som inte vill återvända till arbetet i skolan. Gymnasisterna fortsätter distansundervisning.

Den andra valomgången i kommunalvalet skall genomföras den 28 juni.

 Frankrike har satsat 500 miljarder euro för att rädda arbetstillfällen och företag. Nu skall man gå över till nästa fas och vända på bladet och påbörja förändringsarbetet i hela samhället. Macron var ganska otydlig om vad detta innebär och han kommer inom 3-4 veckor återkomma med nästa steg i hur man behöver förändra det franska samhället. Presidenten konstaterade att ju snabbare vi återgår till arbete, reser och konsumerar, desto fler arbetstillfällen kan räddas. Han slog också fast att det inte blir några skattehöjningar för att kunna återbetala denna statsskuld.

Han diskuterade hur regeringen skall utforma en ny väg där man behöver arbeta mer, producera mer och satsa på nya företag inom sektorer som man kallar New Tech.  Man kan också skönja i hans tal en vilja till att reformera det politiska systemet. Idag är allt styrt från Paris i ett mycket centralstyrt system. Macron vill föra ut ansvaret i regioner och kommuner och rationalisera i det centrala byråkratiska systemet för en ökad effektivitet.

Man kan också skönja en vilja att Europa skall ta ett gemensamt ansvar för att återföra kritiska samhällsviktiga funktioner och tillse att medicin, skyddsutrustning med mera byggs upp inom EU.

Jag tolkar hans tal som en inriktning på de förhandlingar som nu skall starta med alla de sociala parterna och diskutera hur man kan effektivisera och skapa en tillväxt som gör att Frankrike kan återbetala de pengar som man nu lånat upp. Svaret kommer nog om 3-4 veckor.

Frankrike är grönt, nästan!

Den bästa informationen är att Frankrike öppnas upp allt mer och att man kan resa in i landet från den 15 juni. Frankrike försöker att samordna detta med övriga europeiska länder och det diskuteras i Bryssel hur det skall utformas. Sverige har gått ut med en avrådan till befolkningen från att resa utanför landets gränser till 15 juli och det kan eventuellt påverka hur Europa ser på svenskars resande inom EU.

Hur har Frankrike hamnat här?

I backspegeln ser man en strategi som är mycket genomtänkt. Det är kanske ett önsketänkande, men det ser väldigt rätt ut. Varje genomgång av situationen är mycket pedagogisk och man är transparent och berättar vad man vet och vad man inte vet. Naturligtvis saknades utrustning i början för att hantera epidemin i Frankrike precis som i många andra länder världen över. Jag skrev om detta i ett tidigare inlägg.

Situationen i början av maj månad då man beslöt att försiktigt släppa upp rörelsefriheten

Strategin verkar ha varit att stänga ned landet under 8 veckor och under denna tid skaffa fram material så att man stegvis kan släppa upp karantänen och minska belastningen på sjukvården. Efter den 8 veckor långa karantänen blev också strategin tydlig. I början av maj presenterade Premiärministern en karta som visade var det förelåg en hög belastning på sjukvård och var man upprätthöll visa restriktioner. Man upprättade tydliga mål när man går från grönt till gult till rött. Man upprättar regler och vad som skall gälla i de olika färgerna. Det gör att det blir väldigt tydligt vad som skall mätas och hur man skall förhålla sig i de olika nivåerna. Man skapar olika KPI:er som man kommunicerar (Key Performance Index). Föredragande är hälsominister Olivier Véran som är läkare och gör ett mycket gott intryck. Vilka är dessa KPI:er?

IndikatorMätområdeKPINotering
Epidemins utbredningAntal smittade/100 000 inv. Rullande 7 dgr0-10 personer Grönt 10-50 personer Gult >50 personer RöttLåg på 6,14 den 28/5
Antalet smittade vid testningAntalalet positiva vid tester via näsan. Rullande 7 dagar0 – 5 % Grönt
5 – 10 % Gult
>10 % rött
Låg på 1,9 % den 28/5
R-talMäter R = 00 – 1 Grönt
1 – 1,5 Gult
>1,5 Rött
Låg på 0,77 den 28/5
SjukvårdenAntalet på intensiven för Covid av totala antalet platser0 – 40 % Grönt
40 – 60 %
Gult >60 % Rött  
Några regioner var på gult, övriga på grönt.
Franska regeringens styrverktyg genom olika KPI

Det är därför som Frankrike nu nästan är helt grönt, det är några områden som fortsatt har en problematisk situation. Man har definierat Paris + omgivningar, Mayotte och Franska Guyana som gula områden och där finns vissa begränsningar. Det är goda nyheter, men regeringen är vaksam och kan införa begränsningar på nytt om situationen skulle försämras.

Situationen den 28 maj i Frankrike

Man ställer samman dessa fyra indikatorer till en gemensam bild som beskriver landets situation. Om 2 av de fyra indikatorerna inte är gröna blir resultatet enligt ovan, d.v.s. gult.

Det är också uppenbart att genom 8 veckors karantän har fransmännen verkligen lärt sig att leva med detta virus. Överallt är det plexiglas mellan personal och kund, man håller 1 meter mellan kunderna, finns markeringar hur man skall gå i köpcentra, många affärer har masktvång. Fransmännen tar detta på stort allvar och därför tror jag att man skall kunna leva med viruset en bra tid framåt.

Regeringens mantra är skydda, testa och isolera. Regeringens främsta uppgift är att skydda befolkningen från viruset. De som känner sig sjuka skall gå till sin husläkare. Husläkaren ger en remiss till test och inom 24 – 36 timmar har man svar om man är smittad. Vid smitta skall man isoleras endera i hemmet eller på hotellrum som staten har upphandlat. Tester och hotellrum bekostas av staten till 100 %. Social distansering är ett annat mantra som återkommer hela tiden.

Man kan nog säga att det mesta går mot en normalisering från tisdag i nästa vecka. Barer, caféer, restauranger, stränder, parker, fritt resande i landet, öppna gränser från den 15 juni, teatrar, muséer osv öppnas. Personal på restauranger och barer skall bära masker. När kunder rör sig i restaurangen är det masktvång för kunder. Kommer detta att fungera i ett land som Frankrike? Ja, företag riskerar att stängas ned om man inte respekterar regelverket och man gör kontroller. Vem vill riskera att bli nedstängd, därför kommer man att tillse att kunderna följer instruktionerna.

Nästa vecka lanserar man en app som indikerar om du har varit i närheten av någon som konstaterats smittad. Du får ett meddelande och kan då vända dig till husläkaren för testning. Det är en frivillig app och informationen lagras inte på någon server som kan användas mot dig vid senare tillfälle. Myndigheterna har godkänt appen. Utvecklad av ett franskt företag. Den heter Stop Covid-19 och den franska flaggan kommer säkert att synas på något sätt.   

Åker ni till Frankrike i sommar skall ni se till att ha mask med er och använda denna. Man kommer inte in i mataffärer, restauranger eller köpcentra om man inte har mask med sig.

Frankrike står i stark kontrast mot hur det verkar fungera i Sverige. Hämtade några klipp ur DN idag:

Eller med statsminister Stefan Löfvens ord i ”Ekot” på torsdagen om det svenska testhaveriet: ”Det verkar som att det beror på någon otydlighet mellan staten och regionerna.”  

Min kommentar: Verkar inte förtroendeingivande när en statsminister uttalar sig på detta sätt.


Först den 7 april formulerade regeringen något man kallade strategi, men den saknade besluts­underlag och angav varken medel eller metoder för att lösa problemen.

Min kommentar: När man följer rapportering från Sverige verkar strategin vara att man följer utvecklingen noggrant och reagerar på händelser. Man är reaktiv. Man har säkert sina metoder men de kommuniceras inte på ett tydligt sätt och strategin blir otydlig när man jämför kommunikationen med det franska sättet. Jag upplever att Frankrike är proaktiv i sin hantering. Även i Frankrike kan man kritisera hanteringen av epidemin i början men linjerna är tydliga. I Assemblée National kommer en kommission att utreda hanteringen.

Som svensk tycker man att regeringen i Frankrike är kristallklar och är ett föredöme i sin kommunikation. Fransmännen tycker att det är otydligt och man saknar detaljer hur arbetet t.ex. skall ske i en restaurang. Man vill ha en lista på vad som skall göras eller inte göras för att tydlighet skall uppstå. Egna initiativ eller att tolka vad som sägs fungerar inte. Man önskar handfasta regler som innebär att man inte gör fel och kan hänvisa ansvaret till den myndighet som utformat listan.

Nästa TV framträdande kommer troligen att ske den 18 juni och då kommer man att kommunicera hur juli månad skall hanteras.

Kommunalvalet i Frankrike skall genomföras

Kommunalvalets första valomgång genomfördes den 15 mars i år. Det fanns en diskussion att ställa in valet på grund av epidemin som precis hade startat. Veckan innan valet gick presidenten ut och sade att man skulle stänga ned landet två dagar efter valet. De flesta politiska motståndare sade att det var en skandal om valet ställdes in, det var ett svek mot demokratin. På valnatten gick de flesta politiker ut och sade att det var en skandal att valet hade genomförts då valdeltagandet varit mycket lågt, bara 44,66 % röstade. Vi valde att avstå från att rösta. Macron valde att ställa in andra valomgången i kommunalvalet som skulle ha ägt rum helgen efter. Efter 8 veckors nedstängning diskuteras hur man skall genomföra den andra valomgången. Premiärministern har diskuterat med samtliga politiska partier och sagt att om de hälsomässiga villkoren föreligger skall denna valomgång genomföras den 28 juni, annars skjuts valet upp till en senare tidpunkt, dock senast januari 2021.

Hur man än gör så leder det till kritik. Att genomföra en valkampanj i dessa tider är mycket svårt då man inte får samla mer än 10 personer. De som ligger besvärligt till opinionsmässigt tycker att de inte kan bedriva en valkampanj och är därför kritiska. Om man skjuter fram valet till i januari måste man göra om även den första valomgången för de som inte blivit direkt valda i första valomgången. Detta gör att de som ligger dåligt till hoppas på att allt skjuts fram till januari 2021. Kanske är vi drabbade av viruset även i höst eller vinter och då uppstår nya problem.

Huvuddelen av Frankrikes kommuner har redan valt sina borgmästare. Det finns ca 35 000 kommuner i Frankrike och i 30 000 kommuner är valet redan klart. Det innebär att dessa borgmästare har fått mer än 50 % av alla röster redan i första valomgången och är därmed direkt valda till sitt ämbete. De tillträder sina ämbeten från och med idag.

De borgmästare som inte redan har fått majoritet har sina ämbeten i huvudsak i stora städer. Det är bara 14 % av kommunerna som inte redan har ett slutligt resultat. De utgör 35 % av landets befolkning. Nice, Lyon och Paris är några av städer som skall genomföra en andra valomgång.

Hur fungerar valet till kommunens styrelse?

Majoritetsval val med en dos av proportionellt val, är vad man kallar det franska systemet.

I kommunvalet är det mer personval än partival. Man går också samman för att öka sina chanser i valet. Det finns listor som heter DVD (diverse droite), en samling av högerpartier. Andra listor heter DVG (divers gauche), en samling av vänsterpartier. En lista kan också heta ”sans étiquette”, utan politisk förankring. Personen har skapat sitt eget program eller fråga som denne vill driva. Naturligtvis finns också de vanliga partierna representerade genom sina kandidater.

Vallista för Cagnes sur Mer och nuvarande borgmästare Négre. Han samlar de politiska krafterna på högerflygeln och centern

Varje person som ställer upp som borgmästare ställer samman sin lista med personer som kan sitta i kommunfullmäktige. Listan måste innehålla lika många män som kvinnor. Listan skall också innehålla lika många namn som det finns platser i fullmäktige. Finns det 55 platser skall det finnas 55 namn på listan.

Alla kommuner har olika antal platser i kommunstyrelsen. Antalet platser styrs av kommunens befolkningsmängd. I en kommun med mindre än 100 invånare har man 7 platser i kommunstyrelsen. För en kommun med mer än 300 000 invånare har man 65 platser, antalet platser är lagstadgade.

I Paris, Lyon och Marseille har man delat upp staden i mindre delar s.k. arrondissement. I Paris är det viktigt att vinna vissa stadsdelar som är befolkningsrika och har stor tyngd för att utse Paris borgmästare. Paris borgmästare utses genom indirekta val från de som blivit valde i de olika stadsdelarna.

Hur fördelas platserna till kommunfullmäktige?

Som mycket annat i Frankrike är det ett ganska krångligt system, men absolut matematiskt obestridligt. Vinnaren får mer av platserna än vad valresultatet ger sken av. Nu får ni hänga med!

Om personen får >50 % av rösterna i första valomgången hålls inte andra valomgången, valet har då alla ingredienser för att fördela platserna i kommunfullmäktige.

Den som vinner valet tar först hälften av alla plaster och sedan fördelas resterande platser proportionellt enligt valets utfall.

För att beskriva hur det går till så har jag tagit valet 2008 i Besançon med 116 000 invånare och 55 stadsfullmäktigeplatser. De listor som fått < 5 % av rösterna deltar ej i fördelningen av platserna.

Det var 36 460 personer som röstade.

Listan Fousseret fick 20 696 röster av alla röster, d.v.s. 56,76 %.

Listan Rosselot fick 9 402 röster, d.v.s. 25,79 %.

Listan Gonom fick 3 485 röster, d.v.s. 9,56%.

Listan som fick majoritet, d.v.s. > 50 % av rösterna får direkt 28 platser. Sedan skall resterande 27 plaster fördelas proportionellt enligt utfallet i valet, det finns totalt 55 platser i kommunalfullmäktige.

För att få fram hur många ytterligare platser respektive lista skall få använder man följande matematik:

Det var 33 583 röster på de listor som fick > 5 % av rösterna och det finns 27 platser att fördela. Man delar dessa tal och varje fullmäktigeplats har därmed 1 243,8 röster. (33 583/27= 1 243,8148)

Listan Fousseret fick 20 696 röster/1 243,8 och uppnår därmed ytterligare 16,63 platser. Man avrundar alltid nedåt, därför får denna lista 16 ytterligare platser, till de tidigare fördelade 28 platserna, alltså 44 platser.

Nästa lista fick 9 402 röster/ 1 243,8 = 7,5. Med avrundning får denna lista 7 platser.

Man fortsätter på samma sätt med resterande listor. På detta sätt fördelas platserna som återstår

Räknar man samman de fördelade platserna finns det 2 platser kvar som uppstår pga. avrundningen. Dessa platser fördelas genom ytterligare matematiska beräkningar och fördelas på de olika listorna.

För att sammanfatta ovan beskrivna fick listan Fousseret 45 platser, listan Rosselot 8 platser och listan Gonon 2 platser. Den lista som vann valet får därmed 81 % av tillgängliga platser, men fick bara 56,76 % av rösterna.

Borgmästaren utses vid det första kommunfullmäktigemötet där ledamöterna lägger sin röst i en sluten omröstning på en kandidat. Den som får mer än 50 % av rösterna väljs till borgmästare.

I årets val var det 86 % av alla borgmästare som blev valda i den första valomgången.

Varför den andra valomgången?

Den görs för att man skall få fram en majoritetsvinnare som tilldelas halva antalet plaster genom att de får majoritet. Därefter räknas de andra platserna ut såsom ovan beskrivet.

Varför är det viktigt att valet genomförs nu?

Det finns flera skäl att man önskar avsluta valet. Det första är naturligtvis demokratiska skäl. Det andra är att kommunerna är mycket stora beställare av offentliga arbeten och dessa står stilla om man inte får valet klart i de kommuner där resultatet inte föreligger. Frankrike önskar få igång ekonomin och då är dessa arbeten viktiga.

När sker valet?

Premiärministern Philippe har sagt att valet skall genomföras den 28 juni. En avstämning kommer att ske veckorna innan valdagen för att tillförsäkra att de sanitära förhållanden som beslutats om föreligger och att valet kan genomföras utan hälsorisker. Många är kritiska till beslutet och det kommer att diskuteras mycket under kommande veckor.

Vi kommer att rösta den 28 juni. Passet är inte längre giltigt och vi måste åka upp till Paris för att förnya passet, vi får se om vi hinner att få det innan valet.

Premiärministern kommer också att framträda i början av nästa vecka och delge beslut om restauranger, barer och caféer får öppna den 2 juni. Vidare om vi får ligga på stränderna i juni. Man hoppas naturligtvis också att han berör resandet mellan olika länder.

Rivieraklubbens webbföredrag 13 maj

Rivieraklubben anordnande en konferens med Christel Makarowski, generalkonsul och kanslichef på ambassaden i Paris, och Johan Wretman,
Sveriges konsul i Nice för att reda ut de regler som gäller just nu. De som lyssnade hade också möjlighet att ställa frågor. Detta är ett referat från denna konferens. Mycket regler är det.

Reseregler mellan länder
Christel Makarowski meddelade att reglerna som gäller i Frankrike uppdateras kontinuerligt på ambassadens hemsida: https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenskamedborgare/frankrike/reseinformation/ambassadens-reseinformation/

Hon rekommenderade även att ladda ner UD:appen ”Resklar” där reseinformation för alla länder finns samlade.
För kontakt med ambassaden:
+33 1 44 18 88 00
ambassaden.paris@gov.se (information)
ambassaden.paris-konsular@gov.se (konsulära frågor)

Avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder
• Sverige: Besked kom den 13 maj att UD förlängt sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder att gälla fram till och med den 15 juli.
• Frankrike: ”Etat d’Urgence sanitaire” gäller fram till 10 juli.
• Frankrike: Fram till den 15 juni gäller stopp för icke-nödvändiga resor till Frankrike från länder utanför Europa (EES samt Schweiz). Avrådan från icke-nödvändiga resor till Frankrike från länder i Europa gäller till samma datum.
• De lättade restriktionerna i Frankrike genom s.k. déconfinement från och med den 11 maj, kan eventuellt dras tillbaka om situationen förvärras.

Samhällsansvar & nödvändighet
• Det finns en anledning till att följa avrådan, vårt samhällsansvar att inte belasta sjukvården.
• Den viktigaste frågan att ställa sig är huruvida en resa är nödvändig.
• Som icke-nödvändig resa räknas besöks- och semesterresor.
• Permanentboende och arbete som ej går att utföra från annan plats kan anses nödvändiga.
• Andra fall: besöka sjuk förälder, sköta om sitt fritidsboende, läkarbesök. Var och en ansvarar själv för att visa nödvändigheten.
• Medborgarskap: ger alltid rätt att komma in i landet (både Sverige och Frankrike), men själva resan genom andra länder kan eventuellt anses icke-nödvändig.


Är det möjligt att resa från Sverige till Frankrike
• Är resan nödvändig? (t.ex. arbete eller den som har permanentboende i Frankrike). Detta måste varje person själv kunna visa. Även den som är skriven i Sverige men har näringsverksamhet i Frankrike som man skattar för, bör kunna visa nödvändig ”anknytning”.
• Besöks- och semesterresor anses inte nödvändiga. Att åka till sitt fritidsboende anses inte nödvändigt.
• Alla franska medborgare och personer med permanentboende i Frankrike har rätt att komma in i Frankrike.
• Även om du har rätt att komma in i Frankrike kan du eventuellt stoppas i annat land om bryter mot eventuell reseavrådan/förbud


Vilka dokument krävs för att komma in i Frankrike?
• Resehandling (pass eller nationellt id-kort)
• Du måste ha intyg med giltigt skäl för att komma in i Frankrike – Attestation de déplacement international, tillsammans med eventuella dokument som styrker nödvändigheten av din resa (t.ex. röstsedel, carte de sejour, edf-faktura, skatteavi, edy för att visa permanentboende). https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage


Kan jag sättas i karantän vid ankomst till Frankrike?
• Ingen karantän gäller för resanden från annat EU-land/Schengen. Dock har obligatorisk karantän införts från 11 maj för resande som kommer in i Frankrike från ett land utanför EU/Schengen.


Kan jag resa från Frankrike till Sverige?
• Är resan nödvändig? Detta måste varje person själv kunna visa.
• Enligt franska regler anses inte att åka till sitt fritidsboende som nödvändigt. Christel påpekade dock att många har rest till Sverige utan problem, några har stoppats. Det kan bero på eventuell kontroll och vilken tjänsteman som är i tjänst.
• Såsom svensk medborgare eller permanentboende i Sverige har man alltid rätt att komma in i Sverige.
• Vid nödvändiga skäl, såsom kallelse till operation, domstolsärende e.dy. kan ambassaden hjälpa till att skriva ett intyg på franska.
• Även den som är skriven i Frankrike och har näringsverksamhet i Sverige bör kunna resa om det anses ”nödvändigt för verksamheten”.


Vilka dokument måste jag ha med mig för att komma ut ur Frankrike vid resa till Sverige?
• Resehandling (pass eller nationellt ID-kort)
• Intyg med giltigt skäl för att köra genom Frankrike – Attestation de déplacement international, tillsammans med eventuella dokument som styrker nödvändigheten av din resa (t.ex. bevis på svensk adress, svenskt pass, kallelse till läkarbesök e.dy.). https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacementet-de-voyage
• Den som har permanentadress i Sverige kan beställa/skriva ut personbevis på engelska från skatteverket med bank-ID. Även ambassaden kan hjälpa till att styrka permanentboende i Sverige eller annat nödvändigt skäl för resa, såsom intyg på franska som bekräftar kallelse till läkarbesök eller domstolsärende.


Vad kan hända om man reser emot avrådan utan nödvändigt skäl?
• Avrådan är inte detsamma som förbud.
• Vid kontroll kan man vägras tillträde och skickas tillbaka. Böter är eventuellt möjligt.
• Det viktigaste är att man kan visa att resan är nödvändig. Att man vet vad som gäller i respektive land som man reser igenom.
• Har man bokat semesterresa innan avrådan, har man rätt att avboka och få tillbaka sina pengar. Avrådan kan även påverka täckningen i reseförsäkringar. Om man själv bedömer att en resa är nödvändig, bör man kontrollera med sitt försäkringsbolag att försäkringen är giltig.

Hur kommer flygtrafiken komma igång mellan länderna?
• Detta kan endast flygbolagen svara på. De följer ofta ländernas rekommendationer och beslutar därefter att genomföra en flygning beroende på antalet bokningar.

Hjälper ambassad och konsulat till att anordna flygresor till Sverige?
• I länder där all trafik är inställd har flygningar organiserats.
• Vad gäller Frankrike finns fortfarande viss trafik, t.ex. med AirFrance via Paris, och UD arrangerar inte flyg till Sverige. Däremot har ambassaden informerat om privata initiativ.


Vad gäller för regler om man kör genom Tyskland, Italien, Danmark?
Varje ambassad ansvarar för informationen gällande respektive land. Ambassaden i Paris kan endast svara på frågor gällande Frankrike. Läs på de respektive ambassadernas hemsidor eller ladda ner UDappen ”Resklar”.

Vad görs på EU-nivå? Finns det stöd i EU:s grundlag för att hindra den fria rörligheten?
• Varje land beslutar själv om reseavrådan eller reseförbud.
• Hälsa – pandemi – utgör ett giltigt skäl för att inskränka den fria rörligheten.
• EU:s informationssida om resor under Coronasituationen (se bland annat:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-andtransportation-during-coronavirus-pandemic_fr#renforcement-des-mesures-sanitaires-auxfrontires-de-lespace-schengen)

Regler inom Frankrike
Johan Wretman, Sveriges konsul i Nice, berättade därefter lite mer om restriktioner och lättnader som gäller efter déconfinement i Frankrike och lokalt i Alpes-Maritimes och Var från den 11 maj, och tog upp några av de sporter vi nu kan utöva och under vilka förutsättningar.


Krav på intyg när du lämnar hemmet tas bort
• Kravet att ta med intyg när man går ut tas bort. Endast när du behöver resa utanför ditt departement och längre än 10 mil från hemmet, måste du ha intyget déclaration de déplacement med dig, ifyllt med giltigt skäl. Intyget kan laddas ner från:
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deconfinement-Declarationde-deplacement.

Skillnad mellan röda och gröna zoner
• Restriktionerna lättas snabbare i de gröna zonerna. Den största skillnaden är att parker och skogar öppnar upp i de gröna departementen men inte i de röda. Varje departement och kommun kan därutöver ha egna regler så det gäller att hänga med i vad som gäller lokalt just där man bor.
• Följ vad som gäller i din kommun för masktvång och andra regler under déconfinement via kommunens hemsida som du oftast hittar genom att ange stadens namn http://www.[ORT].fr (t.ex.
http://www.nice.fr, http://www.cannes.fr, http://www.mougins.fr, http://www.hyeres.fr, http://www.menton.fr).

Masktvång
Obligatoriskt i hela Frankrike:
• I kollektivtrafiken
• På flygplatser och Air France flygningar
• I taxibilar (om det ej finns plexiglasskydd mellan förar- och passagerarsäte)
• På arbetsplatser där man inte kan säkra 4m2 runt varje person
• På skolor för lärare samt elever över 11 år
Valfritt:
• Affärer, väljer själva om kunderna måste bära mask, men det är rekommenderat

Nice, Mandelieu, Cannes, Mougins har infört striktare regler, som delvis överklagats och anpassats.
• Masktvång på offentliga platser, vid risk för att man inte kan hålla säkra avstånd (1 meter) till andra människor, t.ex. på matmarknader. I Nice rekommenderar man även att alltid ha mask med sig till exempel när man är ute och joggar och att sätta på den när man kommer nära en annan person.


Johan rekommenderade att man alltid bör ha en mask med sig och använda denna enligt sunt förnuft för respekt till social distansering. Han såg inte som troligt att böter kommer att delas ut om man har mask med sig och sätter på den om man blir tillsagd av polisen att göra det.


• Många lokala regler angående masktvång håller successivt på att omvandlas till starka rekommendationer eftersom masktvång strider mot nationella regler.
• Oavsett masktvång eller inte och oavsett risk för böter är det bra att bära den i alla situationer då det finns många personer runt om kring en och då det inte går att bibehålla social distansering.
• Var får man tag på en mask: I vissa kommuner har man delat ut gratis masker, men inte överallt och inte alltid till samtliga familjemedlemmar. Mask kan köpas på apotek, matbutiker, tobaksaffärer.


Shopping centrum
Grundregeln för hela Frankrike är att Shoppingcentrum större än 40.000 m2 inte får öppna förutom om prefekten godkänner det. Prefekten har godkänt att Cap 3000 och Polygone får öppna.
• CAP 3000: Mask är obligatoriskt och max 1 person på 15 kvadratmeter.
• Polygone: Mask är inte obligatoriskt men rekommenderat, max 1 person per 10 kvadratmeter.

Marknader
På marknaderna är det bara matstånd som får vara öppna. Prefekten kan bestämma att stänga marknader om social distansering inte respekteras.

Stränder
• Grundregeln för hela Frankrike är att stränderna ska hållas stängda för allmänheten. Borgmästaren kan dock få undantag efter ansökan hos prefekturen.
• Borgmästarna i bland annat Nice, Cannes, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, Théoule sur
Mer och Mandelieu har begärt att få öppna upp stränderna, och de flesta stränder väntas öppna upp redan till helgen. Man ska kunna simma, utöva en individuell sport och promenera, men inte stanna på stranden för att sola eller äta picknick. Man måste vara 10 meter från varandra.
• Privata stränder kommer inte att öppna.

Parker
• I Nice är alla parker öppna men inte ännu lekparker. Vattenfontänen vid Place Massena kommer att vara stängd för att undvika att för många barn samlas där för att leka.
• En god nyhet är att la Promenade des Anglais nu är öppen igen.
• Det finns 11 parker i Nice som är reserverade åt äldre personer mellan kl. 7.00-12.00.

Sporta enskilt, och i vissa fall med flera deltagare
Det är tillåtet att sporta utomhus igen, när man vill, men det ska ske individuellt, inte i grupp eller på idrottsanläggning. Vissa undantag görs. Vid aktiviteter där man står på samma ställe, som Yoga och fitness, är gruppträning tillåtet, om man håller 4 kvadratmeter mellan varje person, är utomhus och inte med fler än 10 personer.


Vandra i bergen
• Alla nationalparker öppnas upp. Dock får man vara högst 10 personer i en grupp, och man måste hålla 5 meter avstånd mellan varje person. Sjöar är i många fall att jämställa med stränder, med restriktioner att sola och äta picknick längs strandkanten.


Boule
• Det är ok att spela boule utomhus i grupp om högst 10 personer. Man måste respektera social distansering, får bara röra sina egna klot och ”lillen” måste desinfekteras varje gång man byter utkastare.


Cykla
• Rätt att cykla själv eller i grupp om högst 10 personer, om man håller minst 10 meters avstånd mellan varje person.


Tennis
• Man får spela tennis, men bara singel, och bara utomhus. Man får bara röra sin egen boll. Ta med dig dina egna markerade bollar. Byt om hemma, det får man inte göra på klubben, och tvätta den stol som man använder


Golf
• Går att spela, men man får inte vara fler än 2 personer / boll. Man ska hålla 3 meters avstånd mellan varje spelare, använda endast sina egna klubbor. Högst en person per golfbil. Och det är förbjudet att röra flaggan.


Båt
• Man får gå ut med egen båt upp till 54 sjömil från sin egen hamn. Det får vara max 10 personer i båten.


Bil
• Man får åka flera personer i bilen, men man bör ha mask om det inte är tillräckligt utrymme mellan passagerarna.

Passärenden
• Ambassaden har öppnat upp igen för bokning av passärenden.
• Pass kan endast utfärdas på ambassaden i Paris eller hos polismyndighet i Sverige. Det går dock att hämta ut passet hos ett konsulat, t.ex. i Nice.
• Handläggningstiden är ca 5-10 dagar.
• En resa till Paris, som ligger mer än 10 mil från hemmet, kan anses nödvändig om passet är den enda nödvändiga id-handling man har, eller om det går ut och man behöver det för resa.
Boka tid hos ambassaden för att kunna visa att det är en nödvändig resa, ambassaden kan då skriva ett intyg. Du måste även fylla i intyget déclaration de déplacement .
• Ladda ner intyget här: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/Deconfinement-Declaration-de-deplacement. Det finns ingen perfekt angiven anledning i intyget, men ambassaden rekommenderar att man kryssar i rutan ”Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire”. Därefter kan man lägga till för hand att det gäller kallelse till ambassaden och att ansökan om pass kräver personlig inställelse enligt svensk lag, vilket ambassaden också kan bekräfta i en email.
• Vid eventuell samåkning med make/maka för att ta sig till ambassaden måste man ställa sig frågan huruvida det är nödvändigt att make/maka följer med? Detta är ett eget beslut.
• Fransk id-handling godtas om passet har gått ut.
• Passet kan inte förlängas.
• Har man förlorat sitt pass, eller passet har gått ut, kan man i akuta fall få ett ”provisoriskt pass” för att kunna resa. Sådant kan utfärdas på vissa av Sveriges konsulat i Frankrike
(Bordeaux, Marseille och Nice).

Riviera Property Assist

Jag vet att det är många som önskar kunna komma ned till sina semesterställen i Frankrike och det är problematiskt under dessa Corona tider.

Sveriges regering har sagt att de avråder från att semestra utomlands till den 15 juli, detta kan eventuellt förkortas.

Frankrike har sagt att gränserna är stängda till den 15 juni. Närmare besked om eventuell förlängning kommer att lämnas sista veckan i maj. Regeringen har sagt att fransmännen skall kunna semestra i landet under juli och augusti. Det innebär att vi får resa fritt inom Frankrike. Frankrike har inte uttalat sig om utländsk turism. Restauranger, barer och caféer har man meddelat borde kunna öppna den 2 juni.

Flygen kommer sakta igång och det kommer inte att vara full tillgänglighet denna sommar. Ryanair har sagt att ca 40 % av flygningarna skall kunna vara igång den 1 juli. Det kommer att komma igång långsamt och är beroende av bokningsläget. Man kommer nog att få vänja sig vid att flyg sätts upp för att sedan ställas in om bokningsläget inte är tillräckliga bra. Flygen skall fyllas både från Frankrike mot Sverige och från Sverige mot Frankrike. Hur kommer resenärerna att agera, ingen vet. Man måste pröva sig fram.

Jag är delaktig i ett bolag som heter Riviera Property Assist och som hjälper nordbor att lösa problem som uppstår. Vi tar kunder från Menton till Fréjus. Vi är tre stycken som bor på Rivieran och kan lösa de flesta problem som uppstår. Vi har tillgång till hantverkare som kan hjälpa till med trädgårdar, el problem, byggnation, ombyggnader av alla de slag eller bara tillsyn av er fastighet. Vi bygger lösningen tillsammans och är flexibla.  

Vi har hjälpt flera kunder som råkat ut för vattenskador.

Har ni ett problem som ni måste lösa kontakta oss på  https://rivierapropertyassist.com/sv_SE/

Vem kan man lita på?

En mycket populär låt som Hoola Bandoola Band spelade i början på 70-talet och frågan gäller fortfarande. Vem kan man lita på? I början av epidemin var det ingen nytta med att bära mask, nu är det tvång i publika transporter. Många borgmästare arbetar på att införa masktvång så fort man är utanför hemmet. I början av epidemin var det ingen idé att testa sig, det var tom förkastligt. Nu skall 700 000 testas i veckan. Ja vem kan man lita på? Kanske Tegnell som fortsatt säger att det är ingen idé att bära mask? Experterna är oeniga och många olika åsikter sprids i media. Den enkla sanningen är väl att man inte hade masker och tester så att man kunde möta efterfrågan. Därför dessa dimridåer. Det är helt OK, man hade inte kunnat göra på något annat sätt. Hade man sagt att man skulle bära mask och testa sig och låta folk upptäcka att inget av detta gick att få tag på hade Frankrike varit i uppror. 

Denna vecka har tidningen Le Monde skrivit artiklar om att regeringen låtit bränna 600 miljoner masker pga. att de var för gamla. Det är otydligt hur gamla de var och om alla 600 miljoner var obrukbara. I maj 2017 fanns det 717 miljoner masker i förråden och i mars 2020 var det bara 117 miljoner masker kvar. Denna historia lär få mer uppmärksamhet längre fram. Det kan vara ett misstag eller så ansåg någon att de var för gamla.

2010 köpte dåvarande hälsominister Bachelot in 2 miljarder ansiktsmasker. Det var svininfluensan som utlöste inköpet. Även en mängd av vacciner och mediciner inköptes vid samma tillfälle. Något år senare blev hon mycket kritiserad för inköpet och man ansåg att det var slöseri med skattepengar. Några år senare avvecklades nästan hela förrådet.

Fransmännen har mycket litet förtroende för regeringen och presidenten. I en ny EU undersökning har Frankrike det sämsta resultatet, bara 32 % tror på de styrande. Finland toppar med nästan 60 % och övriga EU noterar runt 50 %. Fransmännen är alltid skeptiska och många tror att regeringen döljer något för folket. Regeringen å sin sida har hela tiden sagt att man agerar transparant och ansvarfullt. Det är kanske just det som skapar misstroende hos fransmännen. När någon säger att man är transparant, är det troligen för att dölja något! Ni förstår logiken.

Fackföreningarna i Frankrike gör det inte lätt för regering och företag.

Fackföreningsledaren Berger och arbetsmarknadsminister Pénicaud

Fackföreningen CGT utmärker sig ofta och häromdagen satte jag kaffet i strupen när jag såg denna annons. De två personerna på bilden är Laurent Berger som är ansvarig för fackföreningen CFDT. Bakom honom står arbetsmarknadsministern Pénicaud. CGT anser att CFDT och Berger går i regeringens ledband, antar jag. Naturligtvis blev det en massa bråk och utfall från samtliga inblandade. Den avdelning inom CGT som hade producerat annonsen bad sedermera om ursäkt. Ursäkten var minst sagt underlig. ”En del av våra anhängare har känt sig sårade av denna affisch. Vi är ledsna för det. Vi avsåg aldrig att angripa de homosexuella”.

Ja vad skall man säga, minst sagt underligt. Det skapar diskussion som fransmännen älskar och ibland tar man ut svängarna ordentligt.

Renault började förbereda för ett öppnande av fabrik i Frankrike. 1 000 anställda förberedde för att fabriken skulle starta igen den 11 maj. CGT gick till domstol för att de inte hade fått information på ett korrekt sätt inför öppnandet av fabriken. Domstolen slog fast i förra veckan att ledningen inte hade skött informationen till CGT på ett korrekt sätt. Det innebar att CGT vann och fabriken fick stänga. Nu står 4 000 anställda utan jobb. När ledningen har informerat på ett korrekt sätt så kan fabriken öppna igen och det blir om ca två veckor.  CGT hade inga synpunkter på hur hälsoriskerna hanterades på fabriken, detta handlade om information som uteblivit.

Kan man lita på professorerna? En professor Raoult i Marseille anses vara en av de främsta i världen inom mikrobiologi och skapar mycket debatt. Han har varit på TV och sagt att Chloroquine stoppar viruset och att det borde bli en del av behandlingsmetoderna. Detta läkemedel används vid malaria och han har tydligen bearbetat detta läkemedel och säger att det är en mirakelkur. Borgmästaren i Nice, Estrosi, fick viruset och blev behandlad med detta läkemedel och tillfrisknade. Han blev så såld på medicineringen att han engagerade sig för att alla skulle få detta läkemedel. Sanningen är att 95 % -98 % av alla som insjuknar blir friska. Övriga experter menar att man inte kan släppa ut ett läkemedel utan att testa det enligt beprövade metoder. Det kom en rapport i förra veckan från USA som konstaterade att Chloroquine inte kunde uppvisa någon positiv påverkan i tester.

Sjukhusen noterade att rökare klarade sig bättre när de var inlagda på vårdavdelningarna och det började spekuleras att det var nikotinet som gjorde att dessa patienter klarade av viruset. Naturligtvis var det en hel del som började fråga om man skulle börja röka för att minska risken vid smitta. Idag går det tydligen inte att få tag i nikotinplåster på apoteken, de är slutsålda. Folk verkar tro på dessa historier. En effekt av nedstängningen i Frankrike är att cigarettförsäljningen har gått upp 30 %, men inte av den ovan angivna anledningen. Regeringen har beskattat cigaretter hårt i Frankrike vilket gör att man åker över till grannländerna som säljer cigaretter betydligt billigare. Nu är gränserna stängda och man måste köpa allt hos tobakshandlarna. En annan effekt är att smugglingen av cigaretter har upphört pga. stängda gränser. Hela denna business har i princip upphört.

Ja, vem kan man lita på? Visst är det så att vi måste låta myndigheterna genomföra samma process som vanligt när mediciner skall tas i bruk. Det innebär att det tar tid för att säkerställa att det inte får sidoeffekter och att det är verkningsfullt. Folk vill ha snabba lösningar och det fungerar inte alltid.

I veckan är det första gången på åtta veckor som vi kan röra oss fritt i samhället igen, nästan.  Åker vi bortom 100 km gräns från bostaden behöver vi ordna lite papper. Det är helt OK.

Sakta, sakta öppnas landet upp. Till helgen skall vi få promenera på vissa stränder utefter Rivieran och bada i havet. Solbada på stränderna får vi vänta med. Golfbanorna har öppnat upp och de är i ett fantastiskt skick.

Kommer ni kunna åka till Frankrike i sommar?

Rivieraklubben på Rivieran har ett föredrag på nätet med Ambassaden och Generalkonsul i Paris för att försöka reda ut frågan. Även Johan Wretman, konsul i Nice deltar. Beskedet just nu är att Frankrikes gränser är stängda fram till den 15 juni. Det är många som säkert har funderingar på vad som gäller och denna expert kan sprida ljus över dessa frågor.

Hur ska vi planera för sommarens resor? Och vilka lokala regler gäller i vårt område just nu?

Från ambassadeni Paris har vi med generalkonsul/kanslichef Christel Makarowski som klargör vad som gäller för svenskar som vill resa mellan Sverige och Frankrike i sommar. Restriktionerna är olika beroende på var vi är skrivna och det är viktigt att känna till vad som gäller både för tur och retur.

Sveriges konsul i Nice, Johan Wretman svarar på frågor om aktuella regler och restriktioner i vårt område. Det kan handla både om hur vi får förflytta oss lokalt, regler för användandet av ansiktsmasker till praktiska frågor om butiker och samhällsservice. 

Föredraget hålls på webben genom vertyget som heter Zoom.com. Du kan ladda ner Zoom-appen i förväg och skapa ett gratiskonto för att testa din ljudinställning genom att klicka på kugghjulet uppe till höger och sen Audio.

Maila helst era frågor i förväg till info@rivieraklubben.com, senast på måndag, så förmedlar vi dem vidare. Om tiden tillåter, kommer det även att finnas möjlighet att ställa frågor via en chattfunktion.

Föredraget börjar kl. 16.00 på onsdag den 13 maj och inloggningen öppnar kl. 15.30.

Frankrike öppnar upp

Igår redogjorde premiärminister Philippe för avslutningen av karantänen i Frankrike. Det mesta var sedan tidigare känt och det var inte så många nyheter.

En information som var trevlig är att regeringen låter regionerna besluta om man skall öppna upp stränderna. Borgmästarna skall göra en förfrågan till Le Prefet att man önskar kunna ge tillträde till stränderna innan den 2 juni. Därefter kan respektive region besluta om stränderna skall öppnas. Regeringen sade att stränderna generellt är stängda, men att anpassningar kan göras på lokal nivå. Det är redan flera borgmästare som har tillskrivit regionerna att få öppna upp stränderna innan den 2 juni.

Affärer öppnar på måndag med social distansering som rättesnöre.

Restauranger, barer och caféer hålls fortfarande stängda tills nya besked lämnas.

Vi får åka 100 km fågelvägen från vår bostad. Vi får resa in i ett annat departement om gränsen på 100 km respekteras. Om man skall resa längre än 100 km behöver man ett intyg som styrker ärendet.

Man diskuterar även i Paris att införa intyg från arbetsgivaren att man behövs på arbetsplatsen och inte kan arbeta på distans. Vidare föreslås det att man skall förskjuta arbetstiden så att alla inte åker samma tid på morgonen. Detta för att minska trängsel på de publika transporterna.

Man kommer vara tvungen att bära mask när man reser med publika transportmedel mellan olika regioner. Flyg, tåg och Metro, TGV i Paris kommer att kräva mask.

När det gäller sommaren och möjligheter att resa in till Frankrike är gränserna fortfarande stängda och regelverket är detsamma som tidigare, detta gäller till 15 juni. Regeringen kommer att ge nya besked löpande ungefär var tredje vecka. I slutet av maj diskuteras hur man skall hantera juni och i slutet av juni beslutas hur man skall hantera juli. Det är många som frågar om det går att komma ned till sina semesterställen Frankrike? Frågan går inte att svara på då det fattas beslut efter tre kriterier. Utveckling av antalet smittade, antalet sjukvårdsbäddar tillgängliga och antalet testmöjligheter. Det innebär att var tredje vecka ger regeringen nya besked och jag kommer att delge er om det blir förändringar.

Jag förstår att man gärna tittar på ”kosläpp” i Sverige. Glädjen att se hur korna är överlyckliga efter att ha varit instängda en lång period är ren och skär lycka. Jag kommer nog att uppträda på samma sätt på måndag när jag går utefter stranden i Cagnes sur Mer.