Skilda världar

På franska tv visades ett reportage som beskrev Covid-situationen i Sverige. Man konstaterar att smittspridningen är bland det högsta i Europa. Reportern säger att Sverige överger försöken med flockimmunitet. Myndigheterna i Sverige har hela tiden förnekat men i övriga Europa uppfattar man att strategin har varit denna. Regering inför nu restriktioner b.la masktvång i kollektivtrafiken och Löfven säger dessutom att man misslyckats med hanteringen av pandemin. Masker var ett tabu för folkhälsomyndigheten men tydligen har regeringen nu tänkt om. För er som är intresserade finns inslaget på franska: https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-face-a-l-echec-de-l-immunite-collective-la-suede-est-forcee-de-changer-de-strategie_4253573.html

Vad har vi våra ledare till? För mig är en ledare en person som stakar ut den väg som vi skall vandra för att möta de utmaningar vi står inför. Det gäller privat, affärsliv och politiken.

Jag har sett statsminister Stefans Löfvens tal till nationen och jag jämför med premiärminister Castex tal. Kan det bli större skillnader i retorik och framförande. Känner mig beklämd när jag tittar på Löfven.

Löfven har inte mycket att säga som ledare. Han talar i korta sekvenser och budskapet är att det kommer att dröja länge innan vi kan återgå till ett normalt liv. Under tiden skall vi tvätta händerna, håll avstånden, skydda oss från andra, stanna hemma vid symptom, inte resa, inte besöka affärer och arbeta hemma. Statsministern har avsagt sig ledarskapet under 10 månader och det är inte så lätt att försöka återfå initiativet när det är andra som styrt och ställt under lång tid. Dessutom blir det inte bättre när regeringens medlemmar inte följer de råd som ges.

Castex är i direktsändning och han pratar länge, ca 1 timme. Han har tydliga budskap om vad som är problemet och vad som behöver göras. De försöker att vara transparanta. De tre frågorna som man ställer sig som intresserad lyssnar är hur, vad och när och det svarar Castex på. 

Igår var det dags igen. Frankrike skruvar åt lite till i kampen mot Covid. Tidigare har 25 departement haft utegångsförbud mellan kl. 18:00-06:00, detta utökas till att gälla över hela Frankrike. Det kommer att gälla åtminstone två veckor framåt från lördag 16 januari.

Frankrike har kontroll på akutvården och belastningen med Covid patienter. Man införde en andra nedstängning efter sommaren när smittspridningen började öka oroväckande. Nedstängningen var inte lika kraftig som under våren, men restriktionerna var omfattande. Det kan kanske förklara varför Frankrike inte är inne i samma akuta situation många andra länder i Europa.. Det var en läkare som sade, genom mänskliga kontakter uppstår smittspridningen, genom att hindra dessa kontakter minskar smittspridningen, svårare är det inte. Vi kommer att ha restriktioner tills vi fått en tillräcklig stor andel av befolkningen vaccinerad.

Castex meddelade också att om man kommer från ett land utanför EU måste man ha ett negativt PCR test som inte är äldre än 72 timmar. Detta införs måndag den 18 januari. Dessa resenärer måste också sitta i karantän i 7 dagar efter ankomst och därefter ta ett nytt PCR test.

EU kommer att ha ett möte den 21 januari för att diskutera hanteringen av resande mellan länderna inom EU. Eventuellt kan det därför komma restriktioner även mellan vissa länder i Europa nästa vecka. Förbered er på restriktioner.

Naturligtvis är regeringen även i Frankrike hårt kritiserad för att inte tillmötesgå alla viljor och önskemål. Man har misslyckats med att ha beredskap för en epidemi, det tog lång tid för att få igång testning, uppföljning av Covid smittan och nu är det trögt med att få igång vaccineringen.

Vi befinner oss i Frankrike och det är ett land med mycket administration. Frankrike är centralstyrt med ett delegerande till regioner och kommuner. Inför vaccineringen skickade de centrala myndigheterna ut ett kompendium på 45 sidor som beskrev handhavandet runt vaccineringen. Noggrannheten i beskrivningen var omfattande. Man beskrev i vilken vinkel som sprutan skulle sättas i axeln. Man tar sig för pannan.  Som om inte läkare och sjuksköterskor skulle kunna detta, man får ju hoppas att de gått på någon utbildning! En läkare måste också vara närvarande och övervaka när sprutan ges till patienterna! Det är Frankrike i ett nötskal.

En mer allvarlig sak är motståndet mot vaccin. I undersökningar är det mellan 40-50 % som säger sig vara tveksamma eller inte vilja ta vaccinet. Det har gjort att regeringen gått fram försiktigt för att inte skapa ett ännu större motstånd. De som bor på ålderdomshem är första prioritet att få vaccinet. De äldre måste ge sitt godkännande till en läkare i samråd med anhöriga, vilket naturligtvis är en mycket omständlig process. Det är inte bara att ta ett vaccin, här skall det diarieföras. Det visar sig att bara 50 % av de äldre på ålderdomshem önskar ta vaccinet. Nu har man börjat att prioritera andra grupper, brandmän, sjukvårdspersonal, poliser och viktiga samhällsfunktioner. Från måndag den 18/1 skall alla äldre över 75 år kunna få vaccinet.

Jag ser i Sverige att många företag har stora ekonomiska problem då man uppmanar befolkningen att inte gå på restauranger, barer, resa eller gå till köpcentra. Den ekonomiska hjälpen är inte tillräckligt omfattande. Sverige tillsätter en utredning och under tiden får företagen klara sig bäst man kan. Många går mot en säker sotdöd. Hjälpen är försenad, ofullständigt utformad, försenade utbetalningar, långa handläggningstider av myndigheterna. Det fungerar dåligt helt enkelt.

I samband med gårdagens presskonferens i Frankrike när man delgav besluten att införa utegångsförbud från kl 18:00 gavs det också klara besked vilken ekonomisk hjälp företag kan få. Det finns en uppsjö av olika stöd som företagen kan söka. Nu infördes ytterligare ett stöd. Företagsgrupper som omsätter mer än 1 miljon euro kan få 70 % av de fasta kostnaderna täckta av staten. Det är restauranger, barer, hotell, inomhusaktörer som bowling, gym m.fl.

Franska staten har lånat upp 260 miljarder euro för att kunna betala alla dessa stöd. Man har en ränta på -0,30 %. Macron har sagt från dag ett, det får kosta vad det kostar för att bevara arbetstillfällen och företag. Företag som sökt statligt garanterade lån för sin verksamhet ges ytterligare ett års avbetalningstid.  

Vinbönderna i Frankrike har hamnat i skottgluggen då USA infört införselskatt på vin. Bakgrunden är att Frankrike och EU ger ekonomiskt stöd till Airbus. Detta har domstolar i USA fällt Airbus för. Nu går regeringen i Frankrike in med stöd till vinbönderna med upp till 200 000 euro per månad om omsättningen sjunker med mer än 50 %.

Min teori varför Sverige har så svårt i olika typer av kriser är att vi inte varit utsatta för krig och elände på många år. Vi har invaggats i en falsk säkerhet. De flesta kriser som Sverige har hanterat har slutat med en stor kris. Tänk på Estonia, Tsunamin och nu Covid, det är inte någon vidare hantering av dessa kriser. Man är senfärdig, otydligt ledarskap, otydligt ansvar och generellt har hanteringen mycket övrigt att önska. Det finns många frågor att ställa sig. Som vanligt tillsätter man utredningar och skjuter på hela problemet och hoppas att man glömmer det som varit.

I Europa är man mer van vid att hantera olika kriser och sätter in kraftiga åtgärder på ett tidigt stadium. Européer har ett mindset som är olikt vårt svenska sätt att hantera kris.

Castex var också tydlig med att en tredje nedstängning av landet inte kunde uteslutas.

Ser fram mot ett spännande 2021 och en massa ny kunskap.

Franska lokala skatter

Taxe d´Habitation

Frågorna är många runt denna skatt och även hur den beräknas. Det är de som bor i fastigheten/lägenheten den 1 januari som skall betala skatten. Avräknas ej vid förvärv av fastighet.

Det är en skatt som närmast kan beskrivas som en kommunalskatt. Den håller på att tas bort. Redan nu är 80 % av de franska hushållen undantagna från denna skatt. De som ligger ovanför en brytpunkt fortsätter att betala skatten. Hushåll med två andelar (2 personer) och som har inkomst som är högre än 46 176 euro (revenue fiscal de référance) fortsätter att betala skatten under 2020. De som ligger strax under denna gräns (2 andelar) får ett avdrag på skatten för 2020.

Under 2021 kommer de som fortsatt betalar skatten få ett avdrag om -30 % på skatten. Därefter kommer avdraget att öka med -65 % 2022. Skatten försvinner för alla under 2023. Detta gäller de som betalar skatt i Frankrike.

De som äger ett semesterboende kommer fortsatt att betala taxe d´habitaion, detta gäller både fransmän och utlänningar. Det är många kommuner som kraftigt ökat skatten för semesterbostäder.

Macron har sagt att kommunerna skall kompenseras för inkomstbortfallet, många Borgmästare tror inte att det kommer att ske.

Hur beräknas Taxe d´Habitation

Kommunen beräknar ett fiktivt hyresvärde på er bostad och detta beror på en mängd faktorer. Man tar hänsyn till ytan, fastighetens underhåll, geografisk belägenhet och utrustning. Det finns 8 olika kategorier av fastigheter. Jag kan se i skattedokumentet att den genomsnittliga beräknade hyran är 4 120 euro i min kommun. Min beräknade hyra har satts till 8 875 euro p.g.a. läge och standard. Därefter kan man få rabatter, det finns en generell rabatt, om man har barn, handikappade boende i hemmet eller om man är många i familjen. Min bas blev 8 463 euro som skatten beräknas på.

Kommunskatten är 19,51 %

Samarbete mellan kommuner är 8,13 %

Skatten för infrastrukturinvesteringar är 0,171 %

Totalt ca 30 % i Cagnes sur Mer

Med dessa procentsatser beräknas sedan taxe d´habitation. Jag kan också se att den har ökat för min del med 21 euro i förhållande till 2019. Det är kommunerna som sätter dessa procentsatser och de varierar mellan kommuner. Det kan jämföras med de svenska kommunalskatterna som varierar i Sverige.

Till detta kommer Tv avgiften (contribution à l´audiovisuel).

Skatten skall betalas i mitten av november.

Skatten finansierar bland annat detta: fritidsaktiviteter, skolbespisning, daghem, grundskola, idrottsanläggningar, simhallar, visst vägunderhåll, kulturaktiviteter, rengöring av gator och torg och löner till kommunalanställda.

Taxe Fonciéres

Denna skatt har de flesta betalat. Skall betalas av den som äger fastigheten/lägenheten den 1 januari. Avräknas när man köper en bostad, det sköter notarien om vid förvärvet.

Även denna skatt beräknas på ett fiktivt hyresvärde enligt ovan. Man drar sedan av 50 % på detta värde och får fram en bas som beskattningen beräknas på.

Kommunen 13,93 %

Samarbete mellan kommuner 6,40 %

Regionen 10,62 %

Speciella skatter 0,205 %

Sopavgifter 8,46 %

Totalt ca 40 % i Cagnes sur Mer

Även här är det kommunen och regionen som sätter procentsatserna.

Speciella skatter är t.ex. utbyggnaden av spårvagnsnätet i Nice-regionen och som delvis betalas av de boende i flera kommuner runt storstaden. Borgmästaren Estrosi lovade att det var en skatt som skulle tas ut under tre år och sedan upphöra. Vi får se om den försvinner.

Även här får jag en jämförelse och kan konstatera att skatten minskat med 50 euro i jämförelse med 2019.

Skatten finansierar b.la detta: Social hjälp, åldringsvård, viss hjälp till arbetslösa, högstadiet, visst vägunderhåll i regionen, vatten till hushållen, sophämtning, bibliotek och muséer.

Norwegian i en mycket svår situation

Enligt tidigare uttalande från bolaget behöver Norwegian skaffa nytt kapital i början av 2021. Nu meddelar Norges näringsminister att norska staten inte kommer att stödja flygbolaget ytterligare. Det behövs miljarder för att bolaget skall kunna drivas vidare. Det komplicerar hela finansieringen av flygbolaget och konkurs kan inte uteslutas. Bolaget går på slak lina. Har själv arbetat på Norwegian i Stockholm. Trist

Frankrike är i en andra våg.

Situationen blir allt mer besvärlig i Frankrike och nu kan till och med julen vara hotad. Alla siffror för Covid-19 pekar åt fel håll. Igår var det 60 486 nya fall som konstaterades. Det är bara att räkna procentuellt hur många som hamnar på sjukhus, blir inlagda på intensiven och hur många som kommer att lämna oss. Statistiken talar sitt tydliga språk, det är mycket allvarligt.

Hälsominister Olivier Véran svarade på frågor i Senaten häromdagen. Han var mycket irriterad över lokala politiker som går emot regeringen och begär att restauranger, barer och diskotek skall öppnas.  Lokala politiker försöker att vinna politiska poäng genom att kräva att verksamheter som tvingas hålla stängt skall tillåtas ha öppet. Hans irritation var märkbar, se kort inlägg: https://www.programme-tv.net/videos/autres/sil-vous-plait-pas-de-lecons-quand-olivier-veran-senerve-contre-un-senateur_269233

I förrgår hade hälsoministern en presskonferens där han uppmanar alla att följa de regler som har utformats, annars kommer situationen att förvärras. Många uttrycker sitt missnöje med nedstängningen. Det är barer, restauranger, körskolor, bokhandlare som tycker att besluten är felaktiga.

Man genomför ca 2 miljoner tester i veckan. Av alla som testas är det ca 20 % som är positiva.

Det andra talet som är viktigt är R-talet och det är nu på 1.1. Det innebär att 100 smittade sprider smittan vidare till 110 personer. Man önskar få ned detta tal till 0.6 – 0.8.

För att få en indikation kan man också titta på antalet smittade per 100 000 innevånare, det skall vara mindre än 50. Vi har nu 465 smittade per 100 000 innevånare.

En annan indikator på allvaret är antalet inlagda på intensivvårdsavdelningarna. Det är 4 331 idag och det har tillkommit 434 patienter de senaste 24 timmarna. 85,4 % av nuvarande platser är upptagna. Det var för några dagar sedan 70 % beläggning, ökningen är dramatisk och kommer att fortsätta de närmaste veckorna. Man räknar med att det kommer att vara ca 6 000 inlagda i mitten av november. Man planerar att öppna upp flera intensivvårdsplatser, man kan komma upp i ca 10 500 platser maximalt. Den övriga verksamheten behöver också fortsätta och man räknar med att man behöver ca 2-3 000 platser för andra akuta inläggningar på intensivvårdsavdelningarna. Sjukvården är mycket ansträngd.

I förrgår var det knappt 30 000 på sjukhusen i Frankrike som behandlas för Covid-19. På ett dygn ökade antalet inlagda med knappt 3 000 patienter.

Situationen är mycket ansträngd och det kommer att fortsätta bli sämre ytterligare ett par veckor innan det vänder. Nedstängningen av Frankrike är inte lika omfattande som i våras. Då var det enbart matvaruaffärer, apotek, och några ytterligare institutioner som var öppna. Regeringen försöker att minska den ekonomiska katastrofen genom att tillåta fler affärer och verksamheter att hålla öppet. Man uppmanar alla att arbeta hemifrån. Nu kan vi besöka optiker, offentlig förvaltning, byggvaruhus, bilverkstäder, databutiker, trädgårdsaffärer, tvättinrättningar och försäkrings- och finansinstitut. Fabriker, byggen och annan verksamhet fungerar som vanligt, men med social distansering. För er som är intresserad kan ni se vad som är öppet och stängt på följande sida, på franska: https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14417?xtor=EPR-100

Vi får inte lämna hemmet förutom att besöka de företag som får lov att hålla öppet. Vi kan promenera runt huset en timme per dag. Vi får ej vara längre bort från boendet än 1 km vid promenad.

Frankrike är i en mycket besvärliga situation idag i förhållande till i våras. Idag är hela landet smittat, alla sjukhus i landet är drabbade. I våras kunde man flytta patienter till områden som inte var lika drabbade. Man kunde låna ut personal från områden som inte hade så stor smittspridning. Denna möjlighet är idag mycket mer begränsad, de flesta departement är drabbade. Man har i höst kunnat flytta ca 60 patienter men denna möjlighet stängs ju fler som insjuknar i landet. Man har börjat skicka patienter till närliggande länder b.la Tyskland har mottagit de första Covid patienterna.

Regeringen vidtar en mängd åtgärder. Hälsominister Véran hade en presskonferens där han redogjorde för åtgärderna. Öppna fler behandlingsplatser, fler intensivvårdsplatser.  Man har snabbutbildat ca 7 500 personer sedan i våras och kommer att utbilda ytterligare 1 500 personer under hösten som kan arbeta som skötare. Sjukhusen tar in studenter från sjuksköterskeutbildning och läkarutbildning som stöd i vården.

Respekterar vi nedstängningen och alla bidrar med social distansering kan vi begränsa belastningen på sjukvården. Enligt Véran kommer situationen att bli betydligt förvärrad om vi inte respekterar reglerna. Frankrike kommer ha ca 7 000 på intensiven i mitten av november om vi inte repsekterar reglerna. Om detta scenario uppstår kommer nedstängningen att förlängas. Situationen kommer att bli värre än i våras om vi inte uppträder på ett ansvarstagande sätt.

Svaret på hur vår jul kommer att se ut kommer i slutet av månaden, blir vi utsläppta eller fortsätter nedstängningen?

Tips. Man har släppt en ny app som heter TousAntiCovid som är informativ och där finns också dokumenten som skall fyllas i när man skall lämna hemmet. Alla uppgifter såsom namn, adress etc. ligger kvar och man kryssar bara i vilket ärende man skall utföra. Vidare uppdateras all statistik dagligen.

Vad är vad, vem är vem?

Det pågår en maktkamp i Sverige mellan LO och TCO/Saco. Kampen handlar om hur utredningen om arbetsrätten skall hanteras. TCO/Saco har valt att förhandla med PTK och Svenskt näringsliv för att få ett bättre avtal än det som utredaren föreslagit. Man har också kommit till en överenskommelse. LO säger blankt nej till en försämring av arbetsrätten.

Nu blir det en fråga för regeringen som måste få LO att acceptera en kompromiss. Man skickar ut ett nytt förslag baserat på överenskommelsen. Jag hörde en kommentar på radion ” vi får se om statsminister Löfven kan svetsa ihop en överenskommelse”. Roligt sagt om en statsminister som är f.d. svetsare.

Det intressanta i hela denna fråga är vem som tillhör arbetarklassen? Är inte arbetare alla som uppbär lön? Gränserna suddas ut och det är väl grundproblemet. Det är inte lika enkelt att säga att det bara är de som står i verkstaden som är arbetare. LO representerar 1,4 miljoner och TCO/Saco representerar över 2 miljoner arbetare. Susanne nyström skrev en ledare om detta i DN den 27 oktober. https://www.dn.se/ledare/susanne-nystrom-los-sjalvklara-makt-ar-passe/.

Jag har tidigare skrivit om utbildningsnivån i den Svenska regeringen i förhållande till den Franska regeringen. Skillnaderna var avsevärda på utbildning bland ministrarna.  Det är också intressant att förstå från vilken miljö de olika politikerna kommer.  Fick en intressant sammanställning från en av mina läsare. Det är inte tydligt när man representerar ett högerparti att man kommer från en borgerlig miljö. Likväl är det inte heller tydligt när man kommer från en arbetarmiljö att man blir formad till att representera ett parti åt vänster. Vem som är arbetare blir alltmer otydligt. Idag är troligtvis tjänstemannen betydligt fler än arbetarna, men är vi inte alla arbetare?

Vilken miljö kommer franska politiker från?

Politiska ledare inom högern.

 • Nicolas Sarkozy. Född i det 17e arrondissement. Modern var advokat och uppfostrade tre barn själv efter att fadern lämnat familjen. F.d. President
 • Alain Juppé. Fadern jordbrukare och han fick stipendium för att genomföra sin studier. F.d. minister och regeringschef.
 • Rachida Dati. Fadern murare. Familjen bestod av 12 barn. Uppväxt i ett HLM, Fick stipendium för sina studier. F.d. minister
 • Nadine Morano. Fadern lastbilschaufför och modern växeltelefonist. EU parlamentariker.
 • Xavier Bertrand. Föräldrarna bankanställda. F.d. minister
 • Henri Guaino. Fader okänd. Uppväxt med mamman som arbetade som städerska. Fick stipendier för sina studier.
 • Christian Jacob. Jordbrukare. Ledare för högerpartiet.

Politiska ledare inom vänstern.

 • Martin Aubry. Dotter till Jacques Delors tidigare president för EU kommissionen. Född i borgerlig miljö. F.d. minister
 • Franҫois Hollande. Pappan läkare. Gick på katolsk internatskola. F.d. President
 • Segolene Royal. Pappan militär. Uppväxt i katolsk borgerlig miljö. Gick i katolsk privatskola. F.d. minister
 • Jack Lang. Från en rik familj i Nancy. Pappan ledde ett familjeföretag. F.d. minister.
 • Laurent Fabius. Pappan var en berömd och rik antikhandlare. F.d. minister och även Premiärminister.
 • Dominique Strauss-Kahn. Kommer från en rik familj utanför Paris, Neuilly. Skild från Anne Sinclair som ärvt en stor konstsamling, i huvudsak Picasso. F.d. minister och chef för IMF.

Detta är några exempel på varifrån några av de politiska ledarna i Frankrike kommer. Idag är det inte din bakgrund som formar var du hamnar politiskt. Likadant är det idag med definitionen att vara arbetare. Det är inte lika självklart att du står på golvet vid en maskin. De flesta av oss är nog arbetare och det är kanske grundproblemet för LO. Deras medlemstal sjunker därför att vi inte känner igen oss i deras beskrivning.

Vi lever i en alltmer komplex värld och gamla sanningar förändras i snabb takt.

Åsiktskorridoren smalnar av

”En lärare har dött för vår rättighet att uttrycka oss fritt”

”Islamistiska terrorn har attackerat en fransk symbol, skolan.”

De två ovanstående citaten har hämtade från tidningen Le Point.

Kan man bli dödad för att man önskar diskutera medborgarrätt? Ja, det har nu hänt i Frankrike. En lärare önskade diskuterade det fria ordet. Han visade en karikatyr av Muhammed och detta har nu lett till hans död. Han blev halshuggen på öppen gata av en 18 åring. Extremism resulterar i att vi inte längre vågar tala om viktiga frågor. Sociala medier ger fritt utrymme att utrycka och ge näring till vilka åsikter som helst. Alla finner sin sanning på nätet. Där frodas både hat och beskyllningar av allehanda slag. Våra grundvärderingar får stå tillbaka. Extremismen gör att vi inte längre står för våra värderingar, det är enklare att hålla tyst och på detta sätt undvika alla obehagligheter. Tyranniet tystar oss.

Bakgrund

Republiken Frankrike har en mycket stark värdegrund och man refererar ofta till ”La Republic”. Värdegrunden är frihet, jämlikhet, broderskap och dessa ord är väl förankrad i det franska samhället. Kyrkan och staten är sedan länge skild och myndigheter får inte framhäva religiösa symboler. Det innebär också att religion inte undervisas i skolan. Är man intresserad av religion måste man utanför skoltid ta del av vad de olika religionerna står för. Frankrike är ett konfessionslöst samhälle.

Samuel Paty, 47, år är historia och geografilärare på högstadiet i en skola nordväst om Paris. Som ett led i att förklara moral och medborgarrätt visade läraren en karikatyr av Muhammed som tidningen Charlie Hebdo publicerat. Innan han visade karikatyren fick de som hade en muslimsk tro välja att blunda under tiden han visade bilden eller gå ut ur klassrummet för att inte utsättas för denna bild. Fyra elever valde att lämna klassrummet.

Han har tidigare visat karikatyrer av Jesus och de som var troende katoliker hade möjlighet att blunda eller lämna klassrummet under tiden han visade bilden. Det var ett sätt för Samuel att starta en diskussion och visa på vad yttrandefrihet innebär.

Skolan där Samuel arbetade tog emot många hot dagarna efter denna händelse. Polisanmälningar skedde från båda hållen och förhör genomfördes där rektorn och Samuel förhördes om händelsen i klassrummet.  Det dröjde inte länge innan saken var ute på Facebook och anklagelserna var igång. En flicka i klassen reagerade mycket starkt när hon dagen innan fick höra att Samuel skulle visa en karikatyr av Muhammed. Hon berättade detta för pappan som for ut i anklagelser på Facebook mot läraren. Det ironiska i berättelsen är att flickan aldrig deltog i lektionen och därmed inte heller utsattes för denna bild. För att göra en lång historia kort fick pappan kontakt med en 18 årig tjetjen som flytt från Ryssland och nyligen fått uppehållstillstånd i Frankrike. Personen fanns inte i något register för islamsk radikalism eller hos säkerhetspolisen. Dock hade hans Twitter konto anmälts för antisemitiska uttalanden i juli i år. Ärendet lämnades utan åtgärd.  Han bodde 80 km från skolan där Samuel undervisade. Tjetjeniern betalade två unga killar 300 euro för att de skulle peka ut läraren. Han berättade också att han skulle döda läraren. Därefter gick mördaren fram till Samuel Paty och skar huvudet av honom.

Franska samhället har reagerat med bestörtning och reaktionerna är mycket starka. Man häktade 15 personer, bl.a. pappan som gick ut på Facebook. Även de två pojkarna som mottog 300 euro häktades. För sju av dessa har ärendet överlämnadats till domstol och det kommer sannolikt att bli mycket tuffa domar mot de som på olika sätt deltagit i händelsen. Några unga har lagt ut bilder av dådet på Facebook och dessa har dömts till 12 månader fängelse, varav 10 villkorligt och 2 månader i fängelse. Detta för att de spridit bilder. Flera andra unga döms för liknande agerande.

Redan 2004 skrev Jean-Pierre Obin en rapport om islams utbredning i skolväsendet. Rapporten begravdes av Franҫois Fillon. Obin har nu skrivit en bok, ”Hur vi tillåter islam tränga in i skolan”. Enligt honom är det föräldraföreningar och även en del lärare som utgör en del problembilden.

Hittills är det 267 dödsoffer i Frankrike för radikal islamismen. Händelser som vi minns är Nice, Bataclan, fotbollsstadion i Paris, Charlie Hebdo, listan kan göras lång. För att få en uppfattning om omfattningen kan ni på bifogade sida se alla attentaten. Gå fram till 2015-2020. https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_des_actes_terroristes_en_France

Gärningsmännen är ofta unga i tredje generationen och har franska pass. Det finns i vissa områden ett stort utanförskap och islamska radikala vet hur man lockar dessa till sin extrema religion.

Macron

Macron höll ett tal veckan innan attentatet mot läraren Samuel Paty och det var ett klart ställningstagande och mycket klargörande vad Presidenten har gjort och vad han avser att göra med den radikala islamismen som breder ut sig. Talet var mycket tydligt. Det är inte islamism som är problemet, det är den radikala islamismen som man måste stoppa. Han var också självkritisk hur Frankrike har hanterat invandringen. Han diskuterade även Frankrikes koloniala historia och att landet måste göra upp med sin kolonialtid. Men han redogjorde även för åtgärder som har vidtagits och hur man skall gå vidare för att stoppa den radikala delen av islam.

Jag fick i mitt flöde en länk där hela hans tal var översatt till svenska. Det är Mercedes Wahlby som gjort översättningen och den publicerades på en blogg som Sameh Egyptson har utformat. Talet är långt men mycket lärorikt. President beskriver ett problem och hur han tänker åtgärda problemet. Det är mycket läsvärt.

Summering

Man har inlett undersökning mot 51 olika organisationer som man misstänker står för radikal islamism. Man har stängt skolor, stängt moskéer, man har påbörjat administrationen av att utvisa 231 utlänningar som anses vara radikala. Man beslagtar miljontals euro som skickats från utlandet för att stödja radikalisering. Frankrike har inlett kampen mot radikal islamism och det gör man med alla till buds stående medel.

Många skapar sin egen sanning och det fria ordet är hotat. Det är inte bara radikal islamism som är hotet. Vi har en amerikansk president som skapar sin egen sanning och allt som inte går hans väg är ”fake news”. Andra ledare som Erdogan, Bolsanaro och Putin skapar även de sin egen sanning. Idag måste man vara uppmärksam, sanningen är svår att fånga. Även i Sverige är det många frågor som inte diskuteras och som borde få större uppmärksamhet. Även här är hot och påhopp vanliga.

Frankrike har påbörjar en resa för att slå vakt om det fria ordet. Rädslan skall byta sida, sade Macron. Det är radikala islamisterna som skall sova oroligt om nätterna, inte vi.

Vi får hoppas att lärarna inte slutar att diskutera dessa frågor och att det avskyvärda dådet inte tystar det fria ordet.  

Bidrag för ombyggnationer i Frankrike

Regeringen presenterade i förra veckan sin plan för att få fart på landet. I planen finns en stor påse pengar för att förbättra miljöarbetet i landet och minska energiförbrukningen. Ett av de prioriterade områdena är att minska energiåtgången i bostäderna.  Det börjar nu ta en tydligare form och det finns en kalkylsnurra för att få information hur mycket bidrag man kan få för sin renovering.

Från den 1/10 2020 då den lanserats och till idag har 100 000 hushåll ansökt om olika bidrag, aktiviteten heter MaPrimeRénov´. Till idag har 75 000 ansökningar redan godkänts. Ansökan görs på nätet och den är pedagogiskt upplagd i olika steg.

Tidigare var det de med låga inkomster som kunde ansöka om bidrag, nu kan alla ansöka oavsett inkomst.  Man skall vara bosatt i Frankrike och betala skatt i Frankrike för att omfattas av detta regelverk. För oss som har hus och lägenheter är det intressant att ta del av bidragen om man planerar förbättringar.

Bidragen avser följande områden: Isolering, uppvärmning och ventilation.

Isolering kan vara att isolera tak, väggar, golv eller att byta fönster.

Uppvärmning kan vara luftvärmepumpar, jordvärme byte av värmepannor etc.

När man väljer leverantör är det viktigt att anlita en som är certifierad enligt RGE standard. (Reconnues garantes pour l´environnement) De flesta som sysslar med dessa arbeten är certifierade.

Bidragen baseras på konstruktionsår, yta, priset på arbetet/material samt hushållets inkomst och hur stor miljöpåverkan arbetet beräknas ha. De har även sänkt momsen på dessa arbeten till 5,5 %.

Jag går själv och funderar på att installera luftvärmepump på övervåningen i mitt hus och jag får 500 euro i bidrag, d.v.s. ca 15 % av kostnaden.

Här kan ni göra simuleringar på det ni går och funderar på: https://www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/simulaides

Man kan även kombinera olika insatser och få bidrag för helheten. Regeringens ambition är att flytta hus/lägenheter upp till nivån A/B i energiförbrukning. När man köper hus/lägenhet i Frankrike medföljer alltid en energideklaration på objektet och där ser man objektets status.

Fransk administration får kortslutning!

Ibland måste man bara ta sig för pannan och dra en djup suck samt försöka få energi för att åtgärda det som den franska administrationen ställer till med. Denna berättelse är återgiven av en vän som nu fått något att bita i. Jag har ändrat hennes namn och vissa uppgifter för att hon inte önskar framträda med namn.

Anna Eva Margaretha Andersson är född och uppvuxen i Norrland. Hon flyttade tidigt från Sverige och har bott i flera länder i sin ungdom. Hon träffade en kanadensare och gifte sig sedermera med denna man, han hette Smith. Hon tog mannens efternamn och hette därmed Margaretha Smith. Genom giftemål fick hon kanadensiskt pass. Naturligtvis har hon också svenskt pass i samma namn.

På äldre dagar beslöt hon sig för att slå sig ned i Frankrike. Efter en del besvär fick hon alla papper i Frankrike. Ett viktigt dokument är sjukkortet, ”Carte Vitale”, som öppnar sjukvården i landet.

Häromdagen var hon hos sin husläkare och när hon skulle betala sade han att det var något konstigt med kortet. På hennes carte Vitale står det Margaretha Smith och när läkaren stoppar i kortet i kortläsaren för att registrera besöket säger han ”-konstigt, här står det Anna Andersson i databasen och på ditt kort står det Margaretha Smith. Du måste kontakta myndigheten för att justera detta.”

Margaretha, eller skall man säga Anna ringer till den franska myndigheten och framför sitt ärende. Det är fel i er databas avseende mitt namn, det står Anna Andersson i databasen. Damen i fråga har ingen som helst förståelse för problemet. Hon förklarar raskt att när man skiljer sig måste man återta sitt flicknamn. Dessutom är det alltid det första tilltalsnamnet som man skall använda i Frankrike. Myndighetsrösten säger att de har upptäckt att hon skiljt sig och hon heter Anna i ert första tilltalsnamn, därför har vi genomfört denna namnförändring, säger den franska rösten. Ni heter Anna Andersson från och med nu!

Margaretha försöker att förklara att skilsmässan genomfördes för flera sekel sedan och att hon behållit efternamnet som mannen hade. Vidare har hon kanadensiskt pass och svenskt pass som bevisar hennes namn, Margaretha Smith. Rösten i telefonen säger, ”-vi är i Frankrike och i Frankrike är det franska regler som gäller”.

Margaretha/Anna funderar på vad nästa steg skall bli? En förutsättning är nog att vara pensionär och ha all tid i världen för att försöka få de franska myndigheterna att ändra namnet. Jag ser framför mig massiva telefonköer som kostar pengar, liten förståelse för problemet och vem skall per telefon kunna ändra ett så komplext problem. Det enklaste är nog att acceptera namnändring och begära ett nytt Carte Vitale med namnet Anna Andersson och acceptera att man heter det när man är i kontakt med sjukvården. När hon reser och behöver visa upp passet heter hon Margaretha Smith och när hon är sjuk heter hon Anna Andersson. Kan man lösa ett komplext administrativt problem så? Framtiden får utvisa.

Jag håller på att ansöka om pension från Sverige. Enligt de svenska myndigheterna måste de få ett intyg att jag inte arbetat i Frankrike under de fem år som jag bott i Frankrike. Vidare sa personen att det är bättre om jag kontaktar de franska myndigheterna för att det blir kortare handläggningstid. Om myndigheten i Frankrike skall göra det kan det ta 6-9 månader innan svar kommer från Frankrike. Fick namnet på myndigheten som jag skulle kontakta i Frankrike.

Man tar fram alla sina uppgifter och förbereder sig för samtalet. Man blir upplyst att samtalet kostar 6 centimes per minut. Efter ca 20 minuter svarar en röst och jag framför mitt ärende. Efter flera frågor och förklaringar hör jag en djup suck och samtalet avbryts. Hon tyckte uppenbarligen att mitt ärende var för krångligt. Jag ringer upp igen och processen återupprepas men nu med en annan person. Tredje gången är det en trevlig kille som tar sig an mitt ärende. Han säger att ansökan skall skickas till min adress så att jag kan ansöka om detta intyg. Sedan säger han att jag kan göra ansökan på nätet och att det är en enkel process. Jag berättar att jag försökt att logga in flera gånger men att jag inte kommer in i systemet. Han knappar en stund på sin dator och återkommer och säger att jag inte är upplagd och därför fungerar det inte att logga in. Borde ha förstått, eftersom jag inte arbetat finns jag inte i systemet och kan därför inte logga in!

Två veckor senare har jag fortfarande inte mottagit de dokument som den trevliga mannen hade skickat mig. Ringer igen och upplever samma procedur igen, man lägger på efter några minuters samtal. Andra gången blir jag kopplad till någon expert och efter min förklaring så säger han att han skickar ett dokument till min brevlåda som intygar att jag inte har arbetat i Frankrike. Det har nu gått 4 dagar och jag väntar fortfarande.

Vilka slutsatser kan man dra av detta? Min konklusion är att jag är ett ganska udda fall och att de som svarar i telefonen inte har en aning vad de skall göra med min begäran. Enklare då att lägga på luren och ta nästa samtal som har ett normalt ärende.

Min upplevelse är att dessa tjänstemän är prototypen för många administratörer i detta land och de har inget incitament att vara serviceminded.

Men med ett tjockt pannben och mycket tid kanske det fungerar. Vi får se om mitt dokument kommer på posten. Annars är det väl bara på det igen och hoppas på att man kommer till någon som har en känsla för service.

Ibland längtar man efter de svenska myndigheterna som hjälper till. Det är dessutom enkelt att komma in i diverse system med Bank-Id.

Macron går till attack mot radikal islamism

Macron höll en timmes tal på fredagen för att strukturera kampen mot radikal islamism. Det är sällan man hör en makthavare vara så tydlig och klar hur man skall hantera ett allt större problem.

Kommentarerna efter presidentens tal har överlag varit positiva från journalister och kommentatorer. Han gjorde en bra problembeskrivning och presenterade tydliga åtgärder för att minska radikala influenser inom islam.

Frankrike har haft sin beskärda del av attentat. Charlie Hebdo, Paris, Nice för att nämna några. För någon vecka sedan var det en person som gick lös på folk med en köttyxa utanför de lokaler som Charlie Hebdo tidigare hyrde. I samtliga fall har det varit radikala islamister som stått bakom dåden.

Frankrike är ett konfessionslöst samhälle, det är en av grundpelarna i den franska värdegrunden. Publika inrättningar skall vara religiöst neutrala. Man har friheten att tro eller inte tro på ett högre väsen, ingen skall sätta sig över denna rättighet. Man skall skilja på den offentliga sfären och den privata. Privat skall man kunna uttrycka sig i enlighet med den religion man väljer.  Presidenten var tydlig med att det franska samhället inte tolererar att det finns krafter som sätter upp egna värderingar som går stick i stäv mot den franska värdegrunden. Regeringen kommer att lägga fram ett lagförslag i början av december som skall motverka den radikala islamismen som breder ut sig i det franska samhället. Det är inte muslimer som är problemet i samhället. Det är den extrema formen av radikal islamism som skall bekämpas.

Man har sedan januari arbetat med ett projekt hur myndigheterna skall stoppa den radikalisering som pågår. Det är samtliga myndigheter som tillsammans skall angripa problemet. Man har stängt skolor, kartlagt imamer som är radikala, stängt suspekta associationer, beslagtagit miljontals euro som kommer in i landet från muslimska länder. Presidenten namngav några av dessa länder t.ex. Saudiarabien, Turkiet och Marocko. Macron sade att det kan vara privata bidragsgivare i dessa länder som skapar fonder för att etablera en radikal islamism i västvärlden. Macron har i samtal sagt till dessa länders ledare att de bör stoppa alla sådana transaktioner.

Macron var mycket självkritisk till hur Frankrike har agerat och menade att man själv har skapat en del av problembilden. Frankrike har låtit vissa bostadsområden bli problemområden genom att man koncentrerat flyktingar och sociala problem till vissa kommuner. Man har inte lyckats i sin integrationspolitik.

Han pekade på andra problem. Det är ca 50 000 barn som inte går i skolan, de har ”hemundervisning”. Det finns barn som går i ”skolor” som har till uppgift att förvara barnen under dagtid. De lär sig koranen och ber till Allah, det är skolundervisningen.

Alla föreningar som får statliga bidrag skall underteckna ett avtal som tydligt uttrycker den värdegrund som Frankrike står för. Vid avvikelse från denna skall bidragen dras in och ledarna skall kunna bli återbetalningsskyldiga till staten.

I vissa kommuner tillåts begränsningar i badhus, när kvinnor badar får inte männen vara närvarande. Andra exempel är att i skolor serveras mat i enlighet med religiösa uppfattningar. De kommuner som tillåter dessa begränsningar gör fel enligt den franska värdegrunden. I vissa kommuner sitter det borgmästare som inte kan stå emot dessa krafter och nu skall andra beslutsfattare kunna gå in och styra upp så att de franska värderingarna skall gälla.

Några åtgärder presenterades:

 • Skolplikt skall införas från 3 års ålder.
 • Skolundervisning skall ske i huvudsak på franska.
 • Man får inte ha religiösa symboler i publika miljöer.
 • Imamer skall utbildas i de franska värderingarna och kvalitetsstämplas.
 • Man skall förhindra influenser från utlandet. Idag finns det över 300 imamer i Frankrike som kommer från Turkiet, Marocko och Algeriet.
 • För kulturella föreningar och moskéer skall finansiering vara transparent och externa bidrag förbjuds. Algeriet skickar 2 miljoner euro, Marocko sänder 6 miljoner och Saudi 3,8 miljoner euro till Moskéer i Frankrike.
 • Le Préfet (landshövding) skall kunna beordra att publika inrättningar följer den franska värdegrunden. 
 • Staten kommer att bidra med pengar till forskning inom islam och språkstudier.

Macron har nu satt ned foten ordentligt. Man skall se initiativet utifrån att det är presidentval om 18 månader.  Huvudmotståndare enligt de senaste opinionsmätningarna kommer att vara Marine Le Pen i andra valomgången. Rassemblement National (Le Pen’s parti) är ett invandrafientligt parti.

Presidenten har tagit initiativet från Marine Le Pen i denna fråga.