”Gula Västarna” har vunnit första slaget!

Regeringen har idag meddelat att man fryser skattehöjningarna på bensin och diesel. Dessa skjuts upp under 6 månader. Vidare kommer el och gaspriserna inte att öka under vintern. Man har också beslutat att skjuta upp utökandet av kontrollpunkter vid bilbesiktning. Regeringen gör det efter tre helger med stor förstörelse och skadegörelse på privat egendom. I många affärer gapar hyllorna tomma pga. uteblivna leveranser eftersom lastbilarna är blockerade på vägarna och i depåer. Gula Västarna blockerar raffinaderierna. I vissa regioner har bensinstationer infört en begränsning för tankning på 30 euro därför att man inte har drivmedel. I sydvästra Frankrike har många stationer inget drivmedel och är därför stängda. Skulle tanka ikväll och det var ca 20 minuters kö till en station som fortfarande hade öppet.

Regeringens åtgärder kommer tyvärr inte att hjälpa situationen, tvärtom, nu vittrar demonstranterna ytterligare framgångar bara man fortsätter med protesterna. Problemet är inte framtida skattehöjningar utan den skattesituation som många familjer upplever idag. Flera Gula Västar säger att det behövs mycket mer. Man måste sänka skatterna generellt. Politikerna sticker knivar i ryggen på varandra och försöker att profilera sig i den uppkomna situationen. De självutnämnda kommunikatörerna från de Gula Västarna är beredda att möte regeringen men kommer inte till utsatta möten. Kommunikatörerna blir utsatta för mordhot, förföljelse och spott och spe på de sociala medierna. De vågar därför inte gå till mötena. Regeringen har därmed ingen att diskutera med. Kaoset blir större och större. Igår började även skolungdomar engagera sig i protesterna genom att stoppa trafiken på motorvägen utanför Nice.

Gula Västarna ser till att handeln, industrin och turism går på knäna. I Paris är nedgången inom turism ca 15-20 % då många avbokar pga. de våldsamheter som kablas ut i etern. Flera företag börjar diskutera att man snart måste varsla personal pga. den rådande situationen. December månad väger mycket tungt i handeln, ca 2,5 gånger större intäkter än en normal månad. Detta är svårt att hämta in då vi är i sista månaden på året. Händelserna de senaste veckorna kommer att slå hårt mot BNP utvecklingen. Flera ekonomer säger att man pratar om många miljarder euro i minskad omsättning om det fortsätter några veckor till.

Man hör fler och fler prata om att införa förmögenhetsbeskattningen som togs bort för 12 månader sedan. Det har blivit en symbolfråga för många. President Macron gynnar de rika och straffar de fattiga genom att höja skatterna för vanligt folk, men ta bort skatter för de rika. Det intressanta är att Frankrike är ett av de få länder som fortfarande har förmögenhetsbeskattning i Europa. Vad händer? De rika flyttar till andra länder där de inte betalar förmögenhetsskatt såsom Belgien, Luxemburg och varför inte Sverige (kanske inte Sverige ändå). År 2017 flyttade 5 000 familjer utomlands pga. förmögenhetsbeskattningen. Det har blivit en ren symbolfråga och Mr Macron har fått smeknamnet ”De rikas president”

Macron har gjort flera strategiska misstag. Det första är att han tog bort Taxe d`Habitation för flertalet. Detta utgör en kostnad för staten på ca 16 miljarder euro. Problemet är att denna skattesänkning får man en gång per år, i november. Dessutom tar det tre år innan förändringen är fullt genomförd. Alla andra skattehöjningar ser man dagligen, när man tankar, köper cigaretter, betalar gas/el eller mottar sin pension.

Regeringen har planerat flera skattesänkningar från januari månad men det hörs inte i det kaos som landet nu befinner sig i. Det som slår den som står lite utanför med andra värderingar är att man inte diskuterar de ställda kraven i mer ekonomiska termer. Gula Västarna önskar högre minimilön, mer service på landsbygden, mer järnväg, bättre kommunikationer, högre pensioner och mindre beskattning generellt. Ingen diskuterar var man skall hämta dessa pengar. Var skall man rationalisera i den service som franska folket får? De har en sjukvård som är i världsklass, man får kassar med mediciner när man går till apoteket, de har en arbetslöshetskassa som är förmånlig, man arbetar 35 timmar i veckan, man går i pension från 52 års ålder, från 62 har alla pension. Det är ett samhälle som har stora fördelar i jämförelse med andra länder. I nyhetsmedia är det sällan som man gör dessa jämförelser.

Det finns ekonomer som hävdar att i ekonomiska termer har inte köpkraften minskat i Frankrike, man kör längre idag med bil än vad man gjorde för tio år sedan för en löntagare med SMIC. Detta är paradoxen.

Regeringen står med ryggen mot väggen. Frankrike har ett underskott på 98,5 % av BNP (Italien ca 130 %), underskottet uppgår till 2 300 miljarder euros och underskottet beräknas bli nästan -3 % för 2018. Det finns inga större utrymmen att låna pengar för att betala reformer. Om man skall minska skatterna måste man dra ned på utgifterna men var skall detta ske? Om man rationaliserar i administrationen kommer andra att gå ut och strejka och lamslå landet. Vive La France.

Om ni är beroende av bilen tanka genast, det här kan hålla på ett tag. Fortsättning följer.

 

Droppen som fick bägaren att rinna över.

I lördags var det kraftiga sammandrabbningar mellan polis och demonstranter på Paris huvudgata, Champs-Élysées. Det var de ”Gula Västarna” som skulle fortsätta sin demonstration men denna gång i Paris. Ganska snabbt tog vänster-höger ungdomar över och saboterade demonstrationerna. Det finns två rörelser, Les Casseurs och Black Blocs. Generellt kan man säga att det dyker upp ett par hundra ungdomar som slår sönder affärer, sätter brand på material och går till attack mot polisen vid demonstrationer. Resultatet såg vi i nyhetssändningar i hela världen. Så går det till i Frankrike. De ”Gula Västarna” försökte genomföra en fredlig demonstration.

Vad är det som händer i Frankrike? Man kan nog sammanfatta rörelsen till att franska folket har fått nog. Det började som en protest mot skatteökning på bensin och diesel från den 1 januari 2019. Idag är det ett spektra av missnöje, minskad köpkraft, inga pengar i slutet av månaden, landsbygdens utarmning, man har inga offentliga kommunikationer, arbetslöshet, hastighetsbegränsning på 80 km/tim etc.etc. Det är en folklig revolt.

Det finns ett monumentalt missnöje och misstroende mot den styrande eliten i landet. Man har tappat tron på att man skall få en framtid som är positiv. Det är bara mörka moln och elände i framtiden.

För 18 månader sedan såg man Macron som en ny kraft. Han skulle förändra systemet och stå för en ny politik med framtidstro. Detta tycker många att man inte kan se idag, många tycker att det är skattehöjningar och samma politik som tidigare.

En kommentator sammanfattade problematiken i tre punkter:

  1. Det är en avgrund mellan eliten i landet och folket. De ”Gula Västarna” har ett stort misstroende mot politiker och deras förmåner. Västarna tycker att politikerna gynnar sig på folkets bekostnad.
  2. Det är stora social klyftor där alltför många inte får ihop sin ekonomi.
  3. Klyftan är stor mellan landet och storstaden. I storstaden sitter politikerna och bestämmer utan att förstå landsbygdens problem.

Problematiken är inte ny. Det är kulmen på 30-40 års politiskt styre som har lett till en succesiv försämring. Nu får det vara nog, därav dessa protester.

De ”Gula Västarna” har stort folkligt stöd, ca 75 % stödjer rörelsen. Huvudstråket i argumenten är att skatterna måste sänkas och det kan nog de flesta ställa sig bakom. Vilken service eller vilka kostnader man skall ta bort är inte lika tydligt i debatten. Det är därför enkelt att ställa sig bakom kravet på sänkta skatter.

Regeringen lade flera förslag i förra veckan på lättnader för de mest utsatta men dessa föll pladask. Ingen diskuterar dessa förslag och man kan nog konstatera att dessa åtgärder inte hjälpte. Presidenten höll ett tal i går, utan att precisera några speciella åtgärder. Regeringen tillsätter kommissioner som skall diskutera energifrågor och hur man skall åstadkomma ett mer rättvist samhälle.

”Gula Västarna” är en opolitisk rörelse som består av helt vanliga människor. Regeringen har en svår uppgift att möta rörelsen. Det är inte är en fråga utan ca 10 olika missnöjesyttringar. Det finns inga representanter för rörelsen. Man hör ofta att man tycker att president Macron och regeringen skall avgå. Det verkar finns ett embryo till en organisation som regeringen skall kunna diskutera med. Det är 8 personer som har utropat sig till kommunikatörer för att kunna möta beslutsfattare och ta nästa steg. Detta har splittrat rörelsen och många vill ej bli representerade av dessa personer. Det är lite anarki över det som sker i Frankrike.

”Gula Västarna” vill inte bli politiska, de avskyr politiker. Politiska partier och fackföreningar har försökt att etablera sig bland västarna, utan framgång. Det politiska etablissemanget blir bortkörda. Journalisterna har också en svår situation. De blir ofta utsatta för påhopp av delar av västarna.

Har folket rätt? Pensionärerna fick en skatteökning om 1,7 % i januari och detta ökade statens inkomster med 25 miljarder euros. Energiskatterna har ökat kraftigt under året och vi pratar om kraftiga kostnadsökningar på el, vatten, gas etc. I många fall har priserna ökat 10-25 % och det märks i plånboken. Cigaretterna har kraftigt ökat i pris, allt går upp utom lönerna. Man måste nog ge folket rätt att skatterna har ökat kraftigt 2018.

Regeringen har en mycket besvärlig sits. Budgetunderskottet ökar till -2,8 % och närmar sig den gräns som EU har satt på max -3 %. Frankrike har under många år varit över denna gräns. Det var först förra året som man lyckades sänka underskottet under denna gräns.  Statens utgifter ökar kraftigt från 366 miljarder euros år 2015 till 391 miljarder euros nästa år. Det är planerat för flera skattesänkningar under 2019 men frågan är om folket kommer att se detta i sin plånbok. Det är detta det handlar om.

I veckan hölls det val i departement Essonne söder om Paris.  Valdeltagandet var rekordlågt, 17 % och vinnare blev en person som ansluter sig till Macron’s parti En Marche. Det tyder på ett stort demokratiskt problem när så få röstar i ett val. Det visar att man inte har några förhoppningar på att politiker kan skapa en positiv framtid. Man har givit upp.

Det kan utveckla sig till en riktig besvärlig vinter för Frankrike. Bilden av Frankrike är inte den bästa när man ser bilderna i nyhetssändningarna i andra länder. Frankrike framstår som ostyrbart.  Försöken att locka företag till landet blir svårare när TV bilderna med våld, demonstrationer och kaos rullar ut över världen.

De flesta fransmännen rycker på axlarna och anpassar sig efter blockering av vägarna. Det börjar synas i matvaruaffärer där en del hyllor gapar tomma pga. problem med leveranserna. Köpcentra har kraftiga omsättningsminskningar då folk hellre stannar hemma än åker ut i eventuella köer och blockeringar. Protesterna slår också mot Frankrikes ekonomi.

Protesterna lär fortsätta

 

 

Gula Västar bestämmer I Frankrike?

Man måste ha en gul väst i bilen om man stannar på en väg vid motorstopp. Det är lag på detta i Frankrike. Nu har en rörelse uppstått på Facebook och Twitter som kallas ”Gula Västarna” och som uppmanar till uppror mot bensinskatterna. De har samlat ihop ca 1 miljon underskrifter och ca 300 000 personer var ute landet runt och blockerade vägarna i helgen. Resultatet blev 1 död, 14 allvarligt skadade och ca 400 lindrigt skadade.

Söndag kväll satt jag själv i köer i 90 minuter pga. att Gula Västarna stängt av motorvägen ovanför St Tropez. Den här rörelsen verkar fortsätta även denna vecka. Idag har man stängt av infarter till oljeraffinaderier, köpcentra och stora matvarubutiker och det är fortsatt blockeringar på vägarna.

Det började som en protest mot höjningar av skatterna på bensin, diesel, eldningsolja och el. Regeringens motivering är att man måste satsa på mer miljövänliga metoder och att man behöver anpassa samhället till den framtid som vi möter avseende klimatet. Oljepriset har ökat kraftigt det senaste året och det påverkar naturligtvis konsumentpriset och många produkter har ökat 20-30 % under året. Nu verkar oljepriset vara på väg nedåt men för hur länge?

Fransmännen som protesterar säger att de har fått nog. Pengarna räcker inte till för hela månaden. Köpkraften minskar, skatterna höjs, cigaretterna blir dyrare, arbetslösheten är hög, de som bestämmer lyssnar inte, landsbygden utarmas och företag läggs ned. Man är helt enkelt uppgiven och protesterar därför.

Det nya är att det inte finns någon tydlig organisatör bakom protesterna. Det kommer från folket. Fackföreningarna eller politikerna deltar inte. Protesterna har uppstått ur franska folkdjupet.

Regeringen har lyssnat på protesterna och införde lättnader för de svagaste i samhället i förra veckan.

Man utökar bidragen för att betala gas och elektricitet. Idag mottar 3,6 miljoner hushåll en check och bidraget skall utökas till 5,8 miljoner hushåll i år. 2019 kommer man att utbetala ca 200 euro per hushåll i genomsnitt, från 98 euro till 277 euro beroende på inkomst.

Man skall stimulera utbytet av bilar till de som har lägre förbrukning eller som drivs av el och hybrider. Hushållen får 4 000 – 5 000 Euro vid byte till mer miljövänligt fordon beroende på typ av bil. Detta gäller för 20 % av de hushåll som tjänar minst, och som har minst 30 km till arbetet.

Idag har man en maxgräns för avdrag för resor till arbete, denna skall höjas. Den höjs endast för de som har en bil med svag motor.

Man önskar att flera skall dela bilar för transport till jobbet. Därför införs en skattefri intäkt som är maximerad till 200 euro för samåkning per år för den som kör bilen.

Detta är typiskt för Frankrike, man lappar och lagar. Det har man gjort i trettio år och skattesystemet är oerhört komplicerat och svårförstått. Läs ovan om de lättnader som man föreslår, mycket administrativt arbete det blir för att få lättnaderna att fungera.

Bensinpriserna i Frankrike är inte dyrast i Europa, 6 andra länder har högre priser. Detta pratas det inte om i Frankrike.

Det som man förvånas över när man sitter fast i dessa demonstrationer är att polisen står bredvid och tittar på. Gula Västarna stänger av betalstationer på motorvägarna som drivs att privata företag. Man stänger av 30 passager och låter 2 vara öppna. En kille i Gul Väst stoppar bilar och när man väntat en liten stund släpper han igenom. Naturligtvis har man tagit bort betalfunktionen så ingen betalar för att köra på motorvägen. Polisen står 10 meter bredvid och låter detta fortgå. Jag skulle kalla detta egenmäktigt förfarande och det borde vara åtalbart. Här händer inget.

Killen som gör detta känner naturligtvis en enorm makt och bestämmer över bilisterna och väljer vem som skall få komma förbi. Det förekom t.o.m. att man tvingade bilisterna att ta fram sina Gula Västar för att få köra igenom betalstationen. En del slagsmål blev det nog.

Hur man skall kunna förändra detta samhälle är en gåta. Man önskar mer i plånboken, mindre intäkter till staten och bättre ekonomi för folket. När man sedan skall genomföra detta får man inte ta bort något, inte effektivisera, inte förändra. Då går man ut i strejk.

Sjukhusen har fått i uppdrag att minska sina kostnader och de kan nu upphandla sjuktransporter, vilket tidigare var reglerat. Då och då möter man 50-100 ambulanser som kör i 20 km/tim i bredd på motorvägarna i protest mot denna nyordning. Andra dagar klistrar man stora skyltar på ambulanserna där man skriver ”Vi är i strejk” men de kör patienter som vanligt.

Ju längre man bor här desto mer inser man hur komplicerat detta samhälle har blivit genom åren. Det är ett samhälle som är detaljreglerat. Varje större problem har lett till åtgärder från regeringen med påföljande lagar som efter 30 år blir en ogenomtränglig massa som är svårforcerad.

Paradoxen är att man önskar få sänkta skatter, men inte förändra något!

Man måste nog bara säga, lycka till Mr Macron.

Macron kämpar på.

Det går tungt för Macron. Han tog semester 4 dagar över allhelgonahelgen och det blev ett ramaskri i Frankrike. På alla kanaler pratar man om att han är trött, gått ned i vikt och att han ser glåmig ut i ansiktet. Är det inte lite konstigt? Karln kan behöva komma från jobbet ibland, men det tycker inte media.

Macron har sedan han tillträdde hållit journalister på armslängds avstånd och man hör mycket kritik mot hans hållning till media. Han har fått journalisterna mot sig och det märks i media.

Han har genomfört många reformer och flera är på väg. Han håller sig till det han lovade i valet, landet skall reformeras. Han har ytterligare knappt fyra år på sig och han har majoritet i parlamentet för att fortsätta reformarbetet. Dessutom är oppositionen mycket splittrad.

Fransmännen är mer och mer missnöjda med Macron som president. Det är numera bara drygt 25-30 % som tycker att han gör ett bra arbete. Han börjar bli lika impopulär som Holland var efter sitt första år.

Varför fungerar det inte? Det är nog flera olika anledningar. Arbetslösheten minskar inte trots att företagen vill anställa. Det finns en missmatch mellan de som söker och deras utbildningsnivå och de arbetstillfällen som skapas.

Fransmännen upplever inte att deras köpkraft har förbättrats, trots att statistik säger det motsatta. Det var någon som sa: man skall inte röka, man skall inte köra bil, man skall inte värma fastigheten, man skall äga sin fastighet men inte tjäna för mycket, då har man en förbättrad köpkraft.

Några strategiska misstag har nog också begåtts! Man sänker Taxe d´Habitation under tre år, men skatterna har ökat i år på cigaretter, bensin, gas och el. Allt går upp kraftigt men skatterna går inte lika fort ned, därav upplevelsen att man har mindre pengar i slutet av månaden.

En av de stora reformerna som utlovades var Taxe d`habitation som skulle tas bort. Det är också beslutat men istället för att ta bort den direkt, blev det en succesiv minskning under tre år, för att försvinna helt 2020. Sedan blev den kvar för alla fritidshus och om man tjänar mer än 43 000 euros om året i hushållet. Till detta kom information att 20 % av kommunerna hade höjt andra avgifter vilket gjorde att genomslaget av minskningen inte slog igenom. Hushållen betalar denna skatt en gång om året i oktober, men alla andra skattehöjningar kommer direkt.

Pensionärerna har fått göra stora uppoffringar, 70 % röstade på Macron och många vänder sig nu mot presidenten. De fick ökad avgift (skatt) på 1,7 % under 2018. För 2019 har man beslutat att pensionen inte skall index uppräknas i nivå med inflationen. De är förlorare även nästa år. Det är en stor grupp, ca 14 miljoner, som är arga.

Man ser kostnadsökningar när man tankar bilen, när man köper cigaretter (+12%), när man betalar elräkningen och när gasen (+20%) skall betalas. Många fastigheter har uppvärmning med brännolja och gas i Frankrike och oljan har gått upp 16 % i år. Diesel har ökat 20 %, bensin har ökat 14 % sedan årsskiftet.

Miljöskatten som man protesterar mot beslutades 2015 av Holland och hans regering. Den infördes för att minska koldioxidutsläpp och förbättra miljön. Skatten kommer fortsätta att öka från den 1 januari 2019. Det gäller för de flesta skatterna.

När man jämför bensin och diesel priserna i Europa så ser man att det inte är någon större skillnad. Dessa ligger på i stort samma nivå i några utvalda länder, se graf från Statista.

chartoftheday_15993_prix_carburants_europe_n

Att reformera det franska samhället är inte enkelt. Det är mycket komplicerat, det är ett favorituttryck; c’est compliqué! Alla system är lappade och lagade under många årtionden, man har byggt på och byggt på och justerat, så att det blivit mycket komplicerat. Det gör det mycket svårt att bygga nya system och förändra. Jag hörde någon som sa om det franska systemet: ”varför göra det enkelt, när man kan göra det komplicerat”.

Bara att man sänkte hastigheten från 90 till 80 km/tim på de nationella vägarna skapade ett ramaskri och alla var upprörda. Fransmännen är fortfarande upprörda över detta beslut som implementerades i somras. På den nivån är det.

Det finns 14 miljoner pensionärer, 12 miljoner rökare och 40 miljoner bilar i Frankrike och om alla dessa är missnöjda så förstår man bättre Macron’s nuvarande popularitet.

De som har ett arbete har fått avgiftslättnader (skatt) redan den 1 januari 2018 och nu i november kommer ytterligare en lättnad. Har man inte för höga inkomster och äger sin fastighet så blir det en rejäl avgiftsminskning (skatt).

Vi får se hur mycket det kommer att påverka köpkraften.

Macron eftersträvar inte att bli omtyckt och omvald. Han drivs nog av en uppriktig önskan om att reformera och förändra Frankrike för att möta framtidens utmaningar. Jag tror inte att han som många andra politiker är rädd för valet 2022, blir han omvald och fransmännen är nöjda är det väl bra. Blir han inte omvald så finns det många andra spännande uppgifter för honom att ägna sig åt. Reformarbetet fortsätter.

En uppmaning till er, kör inte bil den 17 november. Det kommer att vara stora protester på alla vägar och man kommer blockera det franska vägnätet i protest mot bensin/diesel priset. Man kräver att skatten på drivmedel skall sänkas. Kaos utlovas denna dag.

Denna protest kan komma att utveckla sig till den första riktiga prövningen för Macron. Över 500 aktioner är planerade till den 17 november, dessa kommer att växa ytterligare. 750 000 personer har undertecknat en protestlista idag. Protesterna utvecklas ur det franska folkdjupet och det kan bli ganska omfattande och stökigt under hösten.

Nästa stora reform är pensionerna. Man har 42 olika system som skall kokas ned till ett enda system. Alla skall ha lika rättigheter. Blir en spännande vinter här i Frankrike.

Hur försörjer sig en f.d. president i Frankrike?

När Frankrikes president avgår, hur ser livet ut för t.ex. Holland? Ganska bekvämt och utan bekymmer skulle man nog kunna säga.

Det finns idag fyra levande f.d. presidenter, Valéry Giscard d´Estaing (VGE), Jaques Chirac, Nicolas Sarkozy och Francois Holland. Franska staten utbetalar i direkta kostnader ca 10,3 miljoner Euro årligen för dessa fyra. VGE kostar 3,9 miljoner Euros, Chirac 2,4 miljoner Euros och Sarkozy 2,4 miljoner Euros. Holland se nedan. I dessa siffror ingår ej ersättningar för olika uppdrag som de har, t.ex. VGE som har ett uppdrag i Författningsrådet (Conseil Constitutionnel). Både Chirac och Sarkozy har suttit i detta råd, men avsagt sig uppdraget. De fick/får 14 000 Euro brutto i månaden för detta uppdrag.

För Holland har man i artiklar redogjort i detalj vad hans förmåner och pensioner uppgår till. Han får ca 15 000 Euro i månaden netto i pension. Som f.d. president får han 5 164 Euros netto i månaden (livsvarigt), som f.d. parlamentariker får han 6 208 Euros (livsvarigt), och från en tredje källa Riksrevisionsverket (Cour du Compte) får han 3 473 Euros. Han har också möjlighet som f.d. president att ingå i Författningsrådet, men det har han avstått ifrån. Till detta kommer andra pensionsinkomster som han har upparbetat genom åren.

Som f.d. president har man också några andra förmåner; tjänstebil med två chaufförer, två livvakter, kontor fullt möblerat och utrustat mitt i Paris med 7 anställda. Man flyger med Air France i 1:a klass och åker tåg gratis under fem år. Efter fem år minskar antalet anställda till 3 st och förmånerna på Air France och SNCF upphör.

Alla tidigare presidenter håller också föredrag där de debiterar stora belopp.

Skulle Macron inte bli omvald vid nästa presidentval uppbär han vid 44 års ålder rätt till pension.  Om han då skulle välja att maximera sin pension skulle han få 5 164 Euros netto som f.d. president, 14 000 Euros brutto som deltagare i Författningsrådet och från Riksrevisionsverket 3 473 Euros, en bekväm pensionering, eller hur!

I Sverige får en f.d. statsminister 172 000 SEK per månad i pension, det första året.  Har han/hon suttit i 6 år utgår 85 % av ovan angivet grundbelopp och har man suttit i 12 år får man 100 %. Det finns väl ingen som sitter i tolv år numera? Dessutom sker av avräkning om man uppbär andra inkomster.

 

 

 

 

Mélenchon, Dr Jekyll och Mr Hyde?

Ledaren för France Insoumise (FI), Jean-Luc Mélenchon har hamnat i riktigt blåsväder. 76 % av fransmännen tycker att han har gått för långt. Han är en populist som finns ganska långt ut på vänsterkanten. Han är också Parlamentsledamot.

Bakgrunden är två förundersökningar pågår mot hans organisation. De beskylls för att ha anställt personer i Bryssel, som betalas av EU, men som arbetar för France Insoumise i Frankrike. Den andra förundersökningen gäller att hans organisation har berikat närstående personer som fakturerat för höga ersättningar under presidentkampanjen 2017. Staten har betalat för dessa prestationer.

I förra veckan gjordes husrannsakan hemma hos Mélenchon, på organisations högkvarter samt hos 8-9 andra närstående personer. Tillslaget skedde kl 7 på morgonen och Mélenchon filmade genomsökning av lägenheten och lade ut det på Facebook. Den som öppnade dörren för polisen hemma hos Mélenchon vid husrannsakan var en viss Sophia Chikirou.

Det gick riktigt snett när Mélenchon och hans vänner kom till sitt högkvarter, där husrannsakan fortsatt pågick. Polisen hade låst entrédörren, 7-8 parlamentsledamöter från FI försökte bryta upp dörren för att störa husrannsakan. Se på följande länk hur det går till i Frankrike när man vill störa en husrannsakan; https://www.youtube.com/watch?v=ObgDNk2GXEk. Filmen är hämtad från Youtube.com. och är från Euronews.

Mélenchon är mannen i läderkavaj och glasögon, som skriker mest hela tiden. Han är grundaren och ledaren för partiet. Det är han som skriker vem har givit er dessa order, rör mig inte, det är jag som är parlamentariker, det är jag som är republiken, det är jag som kommer att få sista ordet. I ett annat sammanhang skrek han, jag är intellektuell.

I slutet av filmen knuffar han på åklagaren som är närvarande, han hotar polisen. De som har det röda, vita, blå bandet är alla parlamentariker för FI och sitter i landets högst beslutande organ. Husrannsakan avbröts pga. den hotfulla stämningen. En förundersökning har inletts och vi får se om man vågar åtala Mélenchon. Han har kanske har gått för långt denna gång? Som parlamentariker har han immunitet, men inte för brottsliga handlingar.

Den andra affären är en närstående som anses ha fakturerat stora belopp för sina tjänster och att Mélenchon har låtit henne göra detta för att berika sig. Det är ovan nämnda Chikirou och hennes bolag Médiascop som anses har berikat sig på skattebetalarnas bekostnad. Tidningarna hävdar att de två har en intim relation som Mélenchon nu dementerar. Hon var ansvarig för FI´s kommunikation under presidentvalet 2017 och har fakturerat 1,2 miljoner Euro för sina tjänster. Många uppgifter tyder på att faktureringen varit generös och timersättningen har legat mycket högre än normalt. Det är en brottslig handling om det kan bevisas.

I Frankrike finns inte begreppet att ”göra en pudel”.FI anser att de är offer för ett politiskt spel och att Macron, åklagare, polis har gått samman för att sabotera deras organisation. Normalt i Sverige brukar politiker göra en pudel strax efter den kritiserade händelsen. Här fortsätter Mélenchon att anklaga alla. Han anser sig vara utsatt för en komplott. Det är han som har rätt, alla andra har fel.

Mélenchon har svårt att behålla sitt lugn, det är ett otal gångar som han fått utbrott och skriker åt allt och alla. Han förlöjligade en journalist från södra Frankrike för att hon hade en kraftig dialekt, han låtsades inte förstå frågan och gjorde bort henne. Frågan är om inte han gjorde bort sig själv. Han sitter i parlamentet, vald i ett distrikt från Marseille där de verkligen har en stark dialekt.

Han fick ca 20 % av rösterna i första valomgången vid presidentvalet 2017. En förklaring till hans framgångar är kanske att socialisterna totalhavererade med bara 6 % röstandel. Folk valde France Insoumise då de inte fanns något annat parti på vänsterkanten som folket kunde sympatisera med.

Mélenchon hävdar att denna husrannsakan är unik. Jag skulle nog säga att det är vardagsmat i Frankrike. De senaste presidenterna, förutom Holland, har haft besök av polisen som genomfört husrannsakan. Både president Nicolas Sarkozy och president Jaques Chirac och även presidentkandidaten Francois Fillion har haft polisbesök som utfört husrannsakan.

En rolig detalj är att Mélenchon som är långt ut på vänsterkanten var den rikaste av alla presidentkandidater. Inför valet 2017 fick alla redovisa sina tillgångar, Mélenchon hade nettotillgångar på nästan 1 miljon Euro. Macron måste anses som den fattiga kusinen från landet med bara 90 000 Euro. Samtliga deklarationer genomlystes av en organisation som heter Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP). Detta är en organisation som bl.a. har till uppgift att kontrollera alla politikers tillgångar.

 

Finns ö i franska språket?

Ett par gånger det senaste åren har jag sett ö i det franska skrivna språket. Det är inte ofta men då och då kommer ordet malström i artiklar. Är det ett svenskt låneord?

Jag har ett minne av mormor i Hällaström som sade att jag var tvungen att se upp för malströmmen när jag badade intill forsen i Ångermanälven. Vad hon avsåg var att det fanns virvlar som var farliga och att jag kunde dras ned av dessa. Det är exakt samma betydelse här i Frankrike. Ofta har det varit i något politiskt sammanhang som jag sett ordet där man beskriver en negativ utveckling och att man dras nedåt av dessa krafter.

Är det någon som vet hur det har hamnat i franska språket?

Ett annat ord som man hittar i franska språket är ”Smörgåsbord” som vi svenskar känner väl till. Om jag minns rätt var det Tore Wretman som tog företeelsen ut i världen och gjorde den populär utanför Sveriges gränser.

Det tredje exporterade ordet är ”Ombudsman”.  Var mycket populärt för 10-15 år sedan men man hittar det även idag i texter här i Frankrike.

Ett ord som saknas i franska språket är ledarskap. Jag har frågat fransmän men de använder ordet leadership som är ett engelskt ord. Det frapperande är att man inte har hittat ett franskt ord för detta. Fransmän brukar vara snabba på att finna lösningar för att slippa ha utländska ord i språket. Eller kan det vara så att man inte har förstått vad leadership innebär? Här är det fortfarande auktoritärt styre och man är inte speciellt intresserade av ledarskap. Frågan finns inte, du är chefen, du bestämmer. I unga företag ser det förmodligen lite annorlunda ut och snart kommer språkpolisen och hittar på ett franskt ord för ledarskap.

Min fråga blir till er, har ni andra exporterade ord från svenskan till det franska språket?

Är det bara halva befolkningen i Frankrike som betalar inkomstskatt?

I media hör man hela tiden att 47 % av arbetstagarna ej betalar inkomstskatt. En del säger att Frankrike måste förändra så att alla börjar betala inkomstskatt.

När man uttalar sig på detta sätt måste man försöka förstå vad som döljer sig bakom siffrorna. Ja, det är sant att halva befolkningen inte betalar inkomstskatt, men alla arbetstagare betalar en mängd av avgifter. Ett lönebesked består av intäkter och sedan en mängd av linjer med avgifter, på de lönebesked jag tittade på så var det 7 avgiftslinjer. Som allt annat i Frankrike är det ganska komplicerat att förstå och enligt undersökningar så är det få fransmän som kan redogöra vad de olika avgifterna avser.

Jag reste med två fransmän för någon vecka sedan och vi diskuterade skatter i Sverige och Frankrike, en av personerna hävdade att de avgifter som alla betalar inte är skatter. Han ansåg att det var avgifter för specifika åtaganden som staten hade gjort till varje anställd så det var ingen skatt! I vår begreppsvärld är det skatter. Man har svårt för att höja skatter i Frankrike, det är ett diffust samlingsbegrepp, och det är inte tydligt vad pengarna skall användas till. Därför har man skapat dessa avgifter som går till de specifika åtaganden som samhället ska stå för. På detta sätt är det inte en skatt, det är en avgift. Så har man trollat bort höjda skatter.

I Frankrike redovisar man den totala kostnaden för att ha en anställd, d.v.s. med arbetsgivaravgifter. Man kallar detta Superbrut. Sedan redovisar man som i Sverige bruttolönen, därefter alla avdrag för de olika avgifterna. Slutligen redovisas vad man får ut i netto.

På ett lönebesked som jag tagit del av var inkomsten 3 075 Euro. Därefter dras det bort olika avgifter, 675 Euro, d.v.s. 22 %. På det sättet vi resonerar skulle vi säga att personen betalar 22 % i skatt. På lönebeskedet framgår det även hur mycket arbetsgivaren betalar i olika sociala avgifter, 1 236 Euro, d.v.s. 40 % skall läggas på bruttolönen som företaget betalar till staten. Även för en som har halva lönen är det samma procentuella förhållande. Sverige borde ta efter och redovisa vad arbetsgivaren betalar i sociala avgifter på lönebeskedet.

Vilka är avgifterna som arbetstagaren betalar av sin lön; Tilläggsförsäkringar för invaliditet och dödsfall, sociala avgifter CSG (Contribution Sociale Généralisée) och CRDS (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale) samt arbetslöshetsförsäkring

Alla de avgifter som arbetstagaren betalar debiteras även arbetsgivaren, dessutom tillkommer några ytterligare avgifter. Dessa är; andra sociala avgifter, arbetsolyckor på arbetsplatsen, familjeavgifter med mera.

Företagaren har andra avgifter som tillkommer. De ovan redovisade avgifterna är inte hela kostnaden som företaget skall betala för arbetstagaren.

För att få jämförelse mellan olika system så kan man konstatera att vi kallar saker lite olika men skatt betalar alla som arbetar. Här heter det avgifter, i Sverige har vi ett avdrag som heter skatter, men resultatet blir detsamma. Alla betalar till staten.

I Frankrike har många avtal 13 månadslöner samt ålderstillägg efter ett visst antal års anställning.

I vilka länder är man mest språkkunniga?

flest sprakI en studie från Eurstat 2016* konstaterar man att Sverige är i topp när det gäller att tala utländska språk. De sämsta är naturligtvis engelsmännen. De har ju ett världsspråk och behöver inte något annat språk. Fransmännen tror att de har ett världsspråk, det är ju diplomatins språk, men i världen är det engelska som gäller.  Fransmännen är mycket noggranna med att man skall prata franska i internationella sammanhang. President Macron besökte Tyskland för ca ett år sedan och pratade engelska i sitt föredrag. Det blev ett ramaskri i hemlandet. Debatten gick hög, Macron respekterade inte det franska språket, en fransk president pratar franska vid statsbesök, punkt. I veckan var det invigning av Ryder Cup utanför Paris. Alla pratar engelska vid invigningen, förutom Valérie Pécresse som är President i regionen. Hon pratar franska. De tjugo tusen närvarande samt miljontals tv tittare förstår inget av hennes tal. Här är formen viktigare än att nå ut med något budskap.

Varför är fransmännen så dåliga? Den främsta anledningen är att man dubbar alla utländska filmer på TV och biografer. Man hör nästan aldrig det engelska språket.

Det är nog så att lärarna formar barnen med sin engelska, vilket inte alltid blir korrekt. En dotter till nära vänner kom hem från skolan och var ledsen. Hon hade protesterat när fröken hade sagt att det heter ”orse” (häst), flickan påtalade att det heter ”horse” vilket gjorde läraren irriterad och flickan fick sig en utskällning.

Fransmännen har en förmåga att ta bort h där det skall vara ett h, t.ex. horse. Naturligtvis blir det då orse när man inte använder h. De sätter även dit h där det inte skall vara, t.ex. (h)´I am. Varför man gör det har vi inte kunnat lista ut, men vanligt är det. Det gör också att det ibland är svårt att förstå deras engelska.

Även i internationella företag blir man förvånad att högre tjänstemän har svårt för att prata engelska. De har någon på avdelningen som kan översätta och vara intermediär.

Det blir bättre och bättre även i Frankrike, fler talar engelska och ungdomar leder utvecklingen.

* Dokumentet hämtat från Statista nyhetsbrev

Vilka regler gäller för alkohol och bilkörning i Frankrike?

Som grundregel skall man inte köra bil vid alkoholkonsumtion. Men vad gäller om man tar ett glas?

I Frankrike får man ha 0,5 promille i blodet och vid kontroll via utandningsluften gäller 0,25 mg per liter luft. I Sverige är det 0,2 promille i blodet. Frankrike införde 2015 en regel för de som nyligen tagit körkort. Här gäller 0,2 promille alkohol i blodet och hälften i utandningsluften.

Straffet för att köra ”lätt” berusad (0,5-0,8 promille) är böter från 90 till 750 Euro maximalt samt 6 poängs avdrag från poängpotten.

Vid kraftigare berusning (mer än 0,8 promille) dras körkortet på plats och kan bli indraget upp till ett år. Tidigare var maxstraffet 6 månader. Även här dras 6 poäng. Bilen kan också beslagtas till dess att boten har erlagts.

Från 2019 kommer det att finnas en nya möjlighet att behålla sitt körkort vid mer än 0,8 promille i blodet. Man kan på egen bekostnad installera ett alkolås i bilen. Det är för personer som är beroende av bilen i arbetet och riskerar att förlora arbetet om de ej kan framföra fordon. Installationskostnaden uppgår till 1 000 – 2 000 Euro.

I Frankrike har man i 12 poäng som man disponerar på sitt körkort. Vid varje ”brott” dras ett antal poäng och kommer man ner mot 6 poäng bör man gå en teoretisk utbildning. Efter genomgången kurs återfår man 4 poäng. Kursen är på två dagar och kostar ca 163-225 Euro. Eftersom många tappar poäng är det i amfiteaterstorlek som dessa kurser hålls. Man kan gå en sådan kurs en gång per år. Om man kör felfritt i tre år är man tillbaka på 12 poäng. Om man skulle få 0 poäng dras körkortet in.

Numera kan man bli bötfälld via kameraövervakning. Om man kör över heldragen linje, felparkerar eller bryter mot någon trafikregel kommer boten per post med information om hur många poäng som dragits.

Läste i Nice-Matin i sommar om en dam som stannade bilen vid en polispatrull och sade att hon mådde dåligt och inte hittade vägen hem. Hon hade 3 promille i blodet och var stupfull. Bilen beslagtogs och i rättegången försvarade hon sig med att mannen hade lämnat henne. Man får se upp med alla i trafiken!