Hur många svenskar har Hederslegionen?

Hederslegionen (franska: Ordre national de la Légion d’honneur) är en fransk orden instiftad 19 maj 1802 av Napoleon och är Frankrikes förnämsta statsorden. Under revolutionen togs alla ordnar bort och när Napoleon kom till makten önskade han införa en orden för att hedra militärer för deras insatser. Den första orden utdelades 1804. Naturligtvis utsågs då Napoleon till den finaste titeln. Han skrev ned statuterna för orden.

Den utdelas av Frankrikes president som är ordens stormästare (Le Grand Maître) , genom dekret och på förslag från regeringen och ordens Grand Chancelier (storkansler). Frankrikes president får denna orden direkt efter att han blivit utnämnd till president, idag innehar Macron denna titel.

Franska medborgare, både kvinnor och män, kan tas upp som medlemmar i orden efter framstående meriter (mérites éminents) i militär eller civil verksamhet.

Det finns fyra ordensnivåer. Den lägsta är Chevalier sedan Officier och slutligen Kommendör som finns i två versioner, Grand Officier och Grand Croix.

Hederslegionen

Ungefär hälften av mottagarna är militärer. I modern tid är andra stora grupper av mottagare poliser, brandmän, företagare, högre statstjänstemän och domare samt särskilt framstående idrottsstjärnor. Även före detta ministrar, senatorer och parlamentsledamöter utses, men först sedan de lämnat sina politiska uppdrag.

Med undantag för de mottagare som utses bland försvarsmaktens anställda och krigsveteraner, där könsfördelningen är särskilt ojämn, skall orden fördelas jämnt mellan könen. För att öka spridningen bland mottagarna har dåvarande president Nicolas Sarkozy också beslutat om stärkta möjligheter för medborgarinitiativ och uppmanat regeringen att föreslå representanter för föreningslivet och ideellt engagerade.

Orden har idag 93 000 medlemmar. Det finns ett museum i centrala Paris intill Musée d`Orsay och ett palats för medlemmar som heter L`Hotel de Salm. Organisationen driver också en skola för flickor med tillhörande internat, ca 900 elever går i denna skola. Napoleon hade som idé att även kvinnor skulle utbildas och därmed startades en flickskola. Idag har organisationen en budget på ca 24 miljoner euro.

Utländska medborgare som tjänat Frankrike kan tilldelas ordensinsignier, men kan enligt lag aldrig tas upp som ordensmedlemmar. Man skall ha fört fram eller gynnat fransk kultur, ekonomi eller gjort något utomordentligt för Frankrike för att bli förslagen till denna orden. I Sverige är 90 personer idag medlemmar i organisationen. Den förnämsta utmärkelsen har Kung Carl XVI Gustaf fått. Andra som mottagit orden är b.la Pehr Gyllenhammar, Carl Bildt, Max Von Sydow, Rikard Wolf och Eva Näslund.

Min hustru mottog orden 2013 på Franska Ambassaden i Stockholm från Ambassadör Jean-Pierre Lacroix. Hon fick den för sitt arbete att förmedla det franska språket och fransk kultur genom sitt arbete som rektor för Franska Skolan.

Några har även blivit av med sin orden såsom Harvey Weinstein och Lance Armstrong då de svikit ordens innebörd.

När ni tittar på fransk TV kan ni ibland se inbjudna gäster ha ett litet rött streck på vänster sida på kavajslaget eller blusen, då vet man att de har fått denna utmärkelse. Har man fått en högre orden kan man se en liten rosett. Håll utkik efter detta lilla röda band.

Information hämtad från Wikipedia och hemsidor för Hederslegionen.

Chirac har gått ur tiden, 86 år gammal

Den tidigare presidenten Jacques Chirac begravdes i veckan vid en privat ceremoni. Däremot hölls en stor ceremoni i Saint-Sulpice kyrkan i Paris med stor uppslutning från många franska politiker. Även stor uppslutning från den internationella politiska sfären med 80 dignitärer närvarande b.la. Bill Clinton och Vladimir Putin. 350 journalister var ackrediterade.

I Frankrike lämnar han ett stort tomrum efter sig. Han avled torsdagen 26 september vid lunchtid och sedan dess har alla tv kanaler haft minnesprogram om hans karriär, politiska gärning och person. Han är älskad av de flesta fransmän.

Varför är han så älskad? Han gjorde inte så stora förändringar under sin tid som President. Han var folklig, han kunde prata med alla, han älskade landsbygden, han placerade Frankrike på kartan internationellt genom sina beslut. Han var en skicklig talare.

Vem var Chirac? Han var en politisk produkt. Född i Paris 1932. Studerade och reste runt i USA i sin ungdom och pratade därför utmärkt engelska. Stred i Algeriet under inbördeskriget. Gick på l´Ena som är skolan för de som önskar göra karriärer i fransk administration. Var sedan riksdagsman för ett län som heter Corrèze som ligger mitt i Frankrike. (President Holland hade detta som bas också). Var tidigt rådgivare, sekreterare i olika administrationer. Han såg upp till Georges Pompidou och var hans skyddsling.  Var på 70-talet jordbruksminister och inrikesminister. Blev utsedd till Premiärminister under Valéry Giscard d´Estaing. Han är den ende primärminister som avgått i Frankrike, han sade upp sig i ett TV-tal och sedan dess var dessa två personer fiender.  Efter sin tid som premiärminister skapade han ett nytt parti och bröt med d´Estaing.

Sedan President De Gaulle har man haft ett system där presidenten valdes på 7 år och riskdagen valdes på 5 år. Detta kunde få till följ att presidenten var t.ex. socialist och premiärminister var från ett högerparti. Så var fallet 1986 under President Mitterand (socialist) när han utsåg Chirac (högerparti) till Premiärminister. Detta ändrades sedermera så att både president och riksdag väljs på 5 år i taget.

Under 18 år var han Paris borgmästare och skapade sin maktbas utifrån denna post. Han försökte bli vald till president tre gånger och tredje gången kom han i mål. 1995 valdes han till president på 7 år och sedan gick han även segrande ur valet 2002 mot Jean-Marie Le Pen som förlorade stort i andra valomgången, Chirac vann med 82 % av rösterna. Han innehade presidentposten under 12 år. Man kan bli vald till president under två mandatperioder men sedan är man förhindrad att gå till val igen enligt konstitutionen.

Man säger att Chirac hade stor betydelse för hur Frankrike utvecklades i slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Som så många andra presidenter rivstartade han sin mandatperiod genom att föreslå en mängd reformer inom socialförsäkringssystemet och pensionssystemet. De föreslagna åtgärderna resulterade i en generalstrejk 1995 som pågick i tre veckor med stor anslutning på gator och torg. Demonstrationerna resulterade i att regeringen drog tillbaka sina förslag och man gjorde inget åt de problem som man hade konstaterat. Resultatet var att han inte föreslog några stora reformer under sin presidenttid. Det är säkerligen en av orsakerna till att Chirac blivit en omtyckt person. Allt fortsatte som tidigare utan några större förändringar.  Inte heller efterföljande presidenter har valt att ta i Frankrikes problem. Det är först i år som president Macron b.la försöker att förändra pensionssystemet i Frankrike

Vi i Sverige minns att man i slutet av 1900-talet skulle bojkotta franska viner. Det kom genom ett beslut 1995 som Chirac fattade att man skulle återuppta kärnvapensprängningar i Franska Polynesien. Därför började vi i Sverige dricka sydafrikanska-, australiensiska- och chilenska viner då anslutningen i Sverige var stor för bojkotten av Frankrike.

Han hade väldigt tydliga idéer och drog sig inte för att ensam kämpa mot den vind som blåste.  Han gick emot sitt eget parti när man skulle diskutera anslutning till Euro valutan och drev igenom övergången till Euro. Han gick emot västvärlden när man beslöt att gå i krig mot Irak, Frankrike deltog aldrig i detta krig.

Som så många av hans föregångare och efterträdare efterlämnade han en hel del rättsskandaler. Han blev fälld i domstol 2011 för förskingring och missbruk av sin ställning och fick villkorligt två års fängelse. Han är den första presidenten som blivit fälld i domstol. Han hade haft fiktiva anställningar i administrationen som arbetade för hans parti men uppbar ersättning från Paris stad. En Alain Juppé sedermera borgmästare i Bordeaux blev fälld och åkte efter domen till Kanada och bidade sin tid. Man säger att han påtog sig skulden för Chirac.

Han var även inblandad i många skandaler under sin tid som borgmästare men blev aldrig åtalad.  Några av dessa var att hans parti tog 2 % av kontraktsvärdet för offentliga arbeten och bildade en kassa att användas av Chirac och partiet.

En annan affär var tryckeriet som tryckte alla offentliga dokument i Paris som betalade en ersättning till partiet och frun Bernadette kunde trycka sina saker utan kostnad.

En tredje affär var att han misstänktes för att flytta röster mellan olika stadsdelarna i Paris för att högerkandidater skulle vinna valet.

En fjärde affär var att man misstänkte att han under tiden 1987-1995 missbrukade offentliga medel. Han använde 2,13 miljoner euro för representation, d.v.s. 700 euro per dag till representation. Misstanken var att han höll middagar för privat bruk.

Man kan säga att han upprätthöll en gammal tradition i fransk politik att man sammanblandar personliga fördelar med offentliga uppdrag och skapar diverse olika fonder för både partiet och personligt bruk. Han blev fälld en gång men det var många andra som blev fällda också för att skydda presidenten.

Hans popularitet är enorm. Fransmännen tycks anse att det som hänt tidigare är inte så mycket att bråka om. Jag kommer osökt in på Mona Sahlin och när hon köpte en Toblerone med sitt tjänstekreditkort och det blev stor skandal. Det finns vissa skillnader i vårt kynne!

Han är känd för att vara en ”bon vivant” och åt och drack så fort han var ute och reste i landet. Han var böndernas man och älskade att vara på jordbruksmässan i Paris där han gärna gick runt och pratade med bönder. På mässan tillbringade han gärna en hel dag och åt/drack allt han bjöds på och diskuterade med alla. Han försvarade de franska bönderna i alla diskussioner med EU och såg till att de blev rejält skyddade.

President Chirac var också en stor charmör. Hans fru Bernadette sade i någon intervju att Jaques inte bara springer efter kvinnor, han galopperar efter kvinnor.

En stor personlighet har hur som helst gått ur tiden.

Vad har Gilets Jaunes kostat det franska samhället?

Regeringen avsåg att införa höjda skatter på drivmedel i oktober 2018. Detta ledde till en proteströrelse som fick namnet ”Gilets Jaunes” och som var starkt förankrad ute på landsbygden. De protesterade mot alla höjda avgifter och att deras köpkraft minskat under flera år. Namnet på rörelsen var genialiskt därför att alla enligt lag måste ha en gul väst i bilen. Man har denna gula väst för att man skall ta på sig den när man stannar på en väg och går utanför bilen.

Rörelsen samlade mängder av folk som samlades vid rondeller runt om i Frankrike. Detta skedde varje helg och har pågått i stort sett under 8 månader. Det var framförallt under senhösten och fram till mars månad som rörelsen var mycket aktiv. Den har sedan minskat och upphörde helt strax innan sommaren. Den finns i bakgrunden och kan mycket väl väckas till liv igen under hösten 2019. Jag drabbades själv under november månad då de stängde av motorvägen A8 i södra Frankrike. Fick leta mig fram på småvägar för att komma fram till Nice. Totalt kaos.

Regeringen togs på sängen av denna rörelse och var ganska handlingsförlamad för att sedan i december ta fram ett paket som innebar ökade kostnader för staten på ca 10 miljarder euro. Macron utlyste också en debatt i hela Frankrike som pågick mellan januari och mars där borgmästarna höll möten och inhämtade invånarnas synpunkter.

Regeringens eftergifter till de gula Västarna var i huvudsak följande punkter:

 • 100 euro mer i månaden för de som har minimilöner, inga arbetsgivaravgifter på den utbetalda summan.
 • Borttagens skatt (CSG) för pensionärer om 1,7 % för de som har mindre än 2 000 euro i pension.
 • Övertidsarbete beskattas inte, varken för arbetsgivare eller anställd.
 • Företag kunde utbetala en extra ersättning i december med upp till 1 000 euro som inte var beskattningsbar, varken för företag eller anställd. Många företag har ställt sig bakom denna åtgärd. Total, Altice, Iliad, Orange, Kering, LMVH, Hermés, Casino, Carrefour, La Poste, Veolia etc.
 • Skjuta upp skattehöjning på drivmedel för att finansiera miljöomställningen.
 • Skjuta upp hårdare regler för bilprovningen vid besiktning av bilar.
 • Frysa el/gas priserna.
 • Ett utökat bidrag för att byta ut gamla bilar (före 1997) om 1 000 euro. För nya bilar som är el/hybrid bilar utgår ett bidrag om 2 500€.
 • Familjer med låga inkomster kan få en energicheck för att täcka kostnader för uppvärmning. Berör ca 2 miljoner familjer.
 • Milersättning höjs för de som kör mycket.

Det var ett omfattande paket som lades fram men protesterna avtog inte. Förstörelsen var omfattande i många franska städer Paris, Bordeaux, Toulouse m.fl. Champs Elysées var helt paralyserad flera helger i rad under julhandel. Lokaler inne i Triumfbågen blev helt sönderslagna. Den kända restaurangen Fouquet´s som var helt nyrenoverad blev helt förstörd. Man brände upp McDonalds restaurang och en kvinna som bodde ovanför med ett nyfött barn fick evakueras. Rörelsen Gilets Jaunes blev snabbt ett tillhåll för ”Les Casseurs” som har som mål att destabilisera samhället. I denna rörelse finns ”Black Block”, antikapitalister, extrem vänster, anarkister och en hel del andra grupper. De blir många som förstör och slår sönder under sin framfart, Ibland uppgår de till flera tusen i Paris. De ”Casseurs” som skadas under upploppen kan inte åberopa försäkringar.

Försäkringsbolagen har utbetalt 217 miljoner euro fram till slutet av maj-19 för den skadegörelse som dessa casseur utfört. Paris har varit den mest utsatta staden med 41 % av alla skador. I många fall täcker inte försäkringsbeloppen fullt ut den skada som har skett.

Man räknar med att handeln har en omsättningsminskning på ca 20-30 % i de områden där protesterna genomförts. De stora köpcentra som drabbats räknar med att man förlorat ca 2 miljarder euro i omsättning under dessa protester.

Staten har därför infört ett system där företag kan ansöka att skjuta upp inbetalningar till staten, detta avser skatteinbetalningar och sociala avgifter. Vissa företag kan också bli skattebefriade, individuell prövning sker av varje ansökan. Det är 8 000 företag som ansökt i maj -19. Kostnaden beräknas till ca 80 miljoner euro för staten.

Det har även fått konsekvenser för de anställda. Ca 73 000 personer har blivit partiellt arbetslösa då de inte behövs eftersom omsättningen minskat kraftigt. Denna arbetslöshet kostar ca 38 miljoner i ersättning till de arbetslösa.

Hotell, restauranger och caféer har också drabbats hårt pga. oroligheterna. Medierna i utlandet har rapporterat om upploppen och det har drabbat turismen hårt. Hotellen i Paris har noterat en nedgång på 2,5 % för första kvartalet i år i jämförelse med 2018. Våren och sommaren 2019 har varit mycket bra med en ökad turism så man kanske kan återhämta denna nedgång. Branschorganisationerna beräknar att man fått en omsättningsminskning på 850 miljoner euro pga. de Gula Västarna.

Bruno Le Maire Ministre de L´économie et des Finances sade i mars att beräkningar som gjorts visar en negativ påverkan på tillväxten i Frankrike under 2018-2019 om -0,2 % och det skulle utgöra ca 4,5 miljarder euro. Kostnaderna är enorma för landet.

Polisen har varit närvarande varje helg över hela Frankrike och dessa ökade insatser beräknas ha kostat 46 miljoner euro. Polisen har kritiserats för övervåld och att de missbrukar sin polisiära makt. När man ser hur dessa våldsverkare går fram så är det svårt att avgöra var skulden ligger, det brukas mycket våld på båda sidor. Polisen har upparbetat ett övertidsberg. Enligt uppgifter har Polismyndigheten 23 miljoner övertidstimmar i skuld till de anställda.

Det finns ett område som fransmännen avskyr och det är hastighetsbegränsningar för bilar. Regeringen införde hösten 2018 en begränsning på 80 km/h för bilar på landsvägar för att minska antalet dödsfall på vägarna. Naturligtvis blev det enorma protester också bland Gula Västarna. Resultatet av denna åtgärd är att man förstört 2 410 fartkameror och 577 stycken behöver repareras. Kostnaden för reparationerna beräknas uppgå till 70 miljoner euro och inkomstbortfallet då de inte varit i bruk beräknas ha uppgått till ca 300 miljoner euro. I sommar backade regeringen och överlät till departementen att bestämma om hastigheten skulle vara 80 eller 90 km/h på landsvägarna.

Man kan lugnt säga att de Gula Västarna har påverkat det franska samhället mycket. Regeringen och Macron har också ändrat sitt sätt att arbeta. Tidgare införde man förändringar efter korta samtal med berörda parter, nu har man mycket mer samtal och deltagande från de berörda organisationerna. Vi får se om det räcker, agendan är enorm och behovet av förändringar är stort. Gula Västarna kan vakna till liv återigen.

Paradoxen är att vissa grupper (Gula Västarna) vill ha det bättre och det går ut över andra grupper som får det sämre med arbetslöshet. Som helhet har det franska samhället drabbats hårt.

Paris lamslaget fredag den 13 september.

Många säger att man skall undvika fredagar med datum 13, och idag gällde det speciellt Paris. De som kör tunnelbanan, bussar och pendeltågen strejkade och anslutningen från de anställda på RATP (motsvarar SL) var mycket stor, ca 60-70 % har anslutit sig till strejken. Det är den största strejken sedan 2007 och bilköerna ringlar sig långa runt Paris. Klockan 7 på morgonen var köerna ca 250 km långa. Det var kaos i Paris med miljoner människor som satt fast eller inte kunde ta sig till jobben. Varför strejkade man? Det gäller den pensionsreform som regeringen försöker att införa. Man skall försöka få 42 olika system att bli ett system och därmed kommer vissa att få det sämre och andra att få det bättre.

De enda linjerna som fungerar utan problem är de som är automatiska utan lokförare. Det kommer nog flera linjer med sådan lösning i framtiden.

Representanter för facken säger att man inte tagit hänsyn till att de som arbetar med tåg har en mycket besvärlig arbetssituation och det gör att man skall få lättnader t.ex. vid pensionering. Man måste bli kompenserade för den belastning som arbetet medför. Vad är det man försvarar?

Det franska pensionssystemet innebär att de som arbetar betalar för de som har gått i pension.

Man blir rätt förvånad när man läser om vissa gruppers förmåner och villkor. Facken har framförhandlat följande villkor för de som är anställda på RATP.

 • De går pension i genomsnitt vid 55 år och 7 månader.
 • De har i genomsnitt en pension om 3 705 euro innan skatt per månad.
 • Pension baseras på de sista sex månadslönerna innan pension.
 • Man har rätt att gå i pension från 52 års ålder, vissa grupper har från 62 års ålder beroende på vad man arbetat med.
 • Konduktörer kan gå vid 51 års ålder om man är född innan 1969. Det gäller också om man är handikappad eller att man började arbeta vid 16-17 års ålder.

Man skall ha arbetat i 168 kvartal, d.v.s. 42 år för att få full pension eller samma summa som man hade i lön. Jobbar man mindre avräknas 1,25 % per kvartal från den fulla pensionen. Om man går 5 år tidigare får man m.a.o. 75 % av den fulla pensionen. Jobbar man lägre får man en uppräkning i motsvarande grad. Man har höga pensioner vid RATP och därför kan man gå i tidig ålder.

Det franska Riksrevisionsverket (Cour du Compte) har räknat ut att de franska skattebetalarna betalar in 736 miljoner euro till RATP´s pensionskassa under 2019. De franska skattebetalarna betalar 61 % av de pensioner som utbetalas till RATP anställda. Det motsvarar 11 euro per fransman och många tar aldrig tunnelbana eller RER i Paris.

Jag hörde premiärministern i morse och han sade att man kommer att fortsätta dialogen med alla berörda parter och att man inte skall rusa in i beslutsprocessen för snabbt, det får ta den tid det tar. Jag tror helt enkelt att hösten kommer att bli full med strejker och problem i samhället och till slut tröttnar de fransmän som inte har dessa förmåner och ställs krav på att strejkerna skall ta slut. Alla drabbas av dessa strejker, de som strejkar får ingen eller mycket litet i ersättning, de som inte kommer in till jobbet får ej betalt, samhället får stora kostnader. Den nya strategin är att trötta ut både de som strejkar och de som försöker att ta sig till jobbet för att sedan ta ett beslut i riksdagen och genomföra reformen.

Denna strejk var en av många planerade, ni som vill följa vilka strejker som är på gång kan titta på https://www.cestlagreve.fr/

Det finns 41 andra system som skall bli ett. Det förslag som är presenterat innebär att man skall ha arbetat 42 år och tidigast kan gå vid 62 års ålder. Man får full pension först vid 64 års ålder. Det finns ett bonus-malus system om man arbetar kortare eller längre än 64 år. Vidare är det intjäning under hela sitt arbetsliv som ligger till grund för pension. Det är detta strejken gäller.

Källa BFM TV

Frankrike förbereder sig för en orolig höst?

När man har bott i det här landet ett par år upptäcker man hur komplicerat allt är. Det krävs hur många papper som helst, hur många underskrifter som helst och det beror dessutom på vem som handlägger ärendet. Varje handläggare har sina rutiner och processer. Ibland går det hur enkelt som helst, ibland är det hur komplicerat som helst. Fransmännen säger ” varför göra det enkelt när man kan göra det komplicerat”. I grunden ligger inställningen att fransmännen misstror varandra, I Sverige har vi förtroende för medborgarna. Det gör att svenskar ibland är naiva när system byggs upp. Nu har den franska regeringen kommit till insikt att det behövs en rejäl översyn av hur den offentliga förvaltningen skall arbeta, det skall vara klart 2022.

Hur går det då för Frankrike? Det mesta som rapporteras är strejker, gula västar och att Macron inte är populär och helst bör avgå. Men är det så nattsvart, nej det finns ljuspunkter i skyn. I juli hade han 38 % (Paris Match) som stödjer hans politik och det är en stark uppgång från förra sommarens siffror 31 %. Man tycker att han har skött Gula Västarna, att han försvarar Frankrikes ställning i världen, att han har åtgärdat pensionärernas skatter och det har ökat hans förtroende hos fransmännen. Gula Västarna kan mycket väl återkomma, det var stor förstörelse i Montpellier och Rennes i helgen som gick. Det var element som förstör som deltog i Gula Västarnas protester och det ledde återigen till tårgas och stängda butiker.

Regeringen har infört stora skattelättnader för företag och hushållen och det har ökat förtroendet i företag och hos privatpersoner. Man investerar i företagen, man anställer och folk sparar pengar på banken som aldrig förr. Tanken med skattelättnader var att hushållen skulle öka sin konsumtion och inte att pengarna skulle in på banken.

Regeringen har infört en ”flattax” på kapitalinkomster på 30 % och därutöver tagit bort förmögenhetsskatten. Istället infördes en skatt på fastighetsbeståndet för privatpersoner om värdet överstiger 1,3 miljoner Euro. I Frankrike investerar man gärna i lägenheter som ett sparande för sin pension, föräldrarnas äldrevård eller för barnen. De som har möjlighet äger flera lägenheter/hus.  

Skattesänkningen för hushållen uppgick till ca 2 miljarder under 2018 och beräknas uppgå till ca 6 miljarder under 2019. Det kommer mer skattesänkningar under 2020.

Vad är det regeringen försöker att åstadkomma? De har fyra tydliga områden som de fokuserar på, sänka skatter, prioritera arbete och öka företagens konkurrenskraft, öka stödet för handikappade och pensionärer samt bekämpa fattigdom, och slutligen modernisera den offentliga förvaltningen.

Den övergripande frågan är nog arbetslöshet och hur få fler i arbete. De senaste siffrorna var lite glädjande, det var den lägsta arbetslösheten på 10 år, men fortsatt har Frankrike 8,4 % arbetslösa! Det paradoxala är att företag inte finner folk att anställa och man skriker efter folk i flera branscher. Därför finns ett stort åtgärdsprogram som skall leda till att folk istället för att söka bidrag går in i arbetslivet. Konkret vad avser regeringen att göra?

 • Införa ett utökat lärlingssystem och skapa möjligheter till vidareutbildning för anställda.
 • Förändra arbetslöshetsersättningen.
 • Förändra arbetsrätten. Skapa tydligare regler vid uppsägning och vilka ersättningsnivåer som skall gälla.
 • Anställda kan rösta om förändringar i anställningsvillkor, ersättningar, arbetstid utan att facket behöver delta. Gäller mindre företag 1-20 anställda.
 • Anställda kan utse en representant som företräder dom i förhandling med företaget utan fackets inblandning. Gäller för företag med < 50 anställda.
 • Förändra domstolsväsendet för en tydligare snabbare och enklare process vid tvister. Många processer idag kan hålla på i åratal ibland decennier.

Vidare vill man förändra den offentliga förvaltningen från att vara en kontrollerade funktion till att vara en vägledande och rådgivande förvaltning. Man kan säga att de skall bli inriktade på service. Detta förändrade arbetssätt måste införas i flera omgångar och skall vara klart 2022!

Den stora heta potatisen är förändring av pensionssystemet. Det kan komma att bli stora protester mot detta. Idag finns det 42 olika pensionssystem med olika regler. Dessa skall bli ett enda system med samma villkor för alla. Man skall likrikta hur länge man skall ha arbetat, hur ersättning i pensionen beräknas, uppmuntra till att arbeta längre etc. Utredningen har redan presenterats i somras och nu skall den upp i riksdagen för diskussion och beslut. Några fack har redan utlyst strejker för att stoppa reformen. Det är många fackliga organisationer, en allmän strejk den 16/9, FO den 21/9 och CGT den 24/9. Personal hos SNCF skall gå ut i strejk den 24/9. Bara Cfdt är försiktigt positiv men det återstår många förtydliganden.

Hälso- sjukvården skall omorganiseras. Många i sjukvården strejkar och det finns ett stort missnöje bland anställda hur det fungerar. De kan enligt lag inte strejka, istället har de lappar på sig ”Grève” (strejk) för att visa sitt missnöje. Akutmottagningarna har varit överbelagda och folk ligger i korridorerna då de stängt av hela avdelningar pga. personalbrist och budgetnedskärningar.

Ett annat ämne som kommer att skapa protester är PMA. Det innebär att par av samma kön eller ensamma kvinnor skall ha möjlighet att få medicinsk hjälp för att skaffa barn. Man får inte glömma att Frankrike är ett katolskt land och att det finns många som inte tycker att denna möjlighet skall finnas för homosexuella. Protester planeras.

Man diskuterar i debattprogram hur Macron skall klara denna höst. Den förmodas bli het för presidenten. Man har i åtanke alla förändringar som gjordes efter förra sommaren och som resulterade i rörelsen Gula Västarna som skakade om regeringen rejält. Gula Västarna är inte en död rörelse, man har bara haft ledigt i sommar.

Ett positivt besked är att turismen ökar och förra året var det ca 90 miljoner turister i Frankrike, en ökning med ca 3 miljoner från föregående år. Man har satt ett mål om 100 miljoner för 2020. Nice har fått sin första direktlinje till Kina med Air China, tre turer i veckan. Denna hoppas man skall öka till dagliga turer inom en snar framtid och även få direktlinje till Shanghai från Nice.

Förberedelserna för OS i Paris 2024 pågår för fullt. Stora infrastrukturprojekt pågår i Paris. Men det innebär också stora fördelar för befolkningen att kunna förflytta sig runt Paris med kommunala medel. Idag måste man in till centrala Paris för att sedan åka ut mot förorterna. Tidsåtgången blir för stor för de som söker jobb och med den nya ringlinjen kommer arbetsmarknaden att bli betydligt större för många som söker jobb eller vill byta jobb.

OS i Paris kommer att bli ett föredöme i det mesta. 95 % av alla arenor kommer att vara befintliga eller tillfälliga arenor som rivs efter evenemanget. De aktiva kommer att kunna åka kommunalt, cykla eller promenera med max 30 minuter från den olympiska byn till deras tävlingsanläggning. Ser redan fram mot detta evenemang, läs mer här, https://www.olympic.org/paris-2024

Macron är också en central gestalt i EU-samarbetet och han har tagit flera initiativ. Tysklands Angela Merkel har aviserat sin avgång och det gör att hon inte är lika central i diskussionerna. Senast var det G7 mötet i Biarritz där Macron försökte att underlätta diskussionerna runt Iran, skatter på GAFA-bolagen och miljöfrågor. Frankrike har beslutat att införa en skatt på omsättningen om 3 % för många av de bolag som har sin hemvist i lågskatteländer. Amazon har beslutat att föra denna skatt vidare på slutkunden. Det finns en del svenska bolag som kommer att omfattas av denna skatt också, b.la IKEA och Spotify. Skatten slår lite märkligt då Spotify går med stora förluster medan andra bolag har enorma vinster. President Trump öppnade upp för att diskutera frågan och försöka hitta en skatt för de multinationella bolagen som skall gälla i alla länderna. Antagligen ändrar han sig när han kommer hem till USA?

Hösten kommer också vara fokus för kommunalvalen där man skall välja borgmästare. Borgmästaren har en central funktion i varje by/stad runtom i Frankrike. Det är sista testet för Macron innan presidentvalet. Många diskussioner pågår mellan partierna och Borgmästarna hur man skall liera sig med varandra för att vinna dessa val. Macron’s parti ”En Marche” har aldrig tidigare deltagit i ett borgmästarval och det kommer att bli en vägvisare för hur populärt hans parti är i Frankrike. Valet sker i mars 2020. Huvudmotståndare är högerpartiet och populisterna ”Rassemblement National med Marine le Pen. De andra partierna har stora svårigheter att finna sin roll efter motgångarna i presidentvalet och nu senast i EU valet.

Skolan startar i Frankrike

Det är ett stort ögonblick för många små när skolan startar i alla länder, men hur fungerar det i Frankrike?

I Frankrike är skolan centralstyrd, staten bestämmer alla detaljer. Rektorerna har inte personalansvar det är staten som sätter löner, utvärderar lärarna och styr verksamheten. Det finns även privata skolor och dessa får bidrag från staten för driften. Den statliga skolan är avgiftsfri förutom inköp av skolmaterial och skolmaten.

Skolan är obligatorisk från 3 års ålder.

Skolan fungerar med tydliga lov under hela året. Skolan startar efter sommarlovet i år den 2 september. Sedan har man två veckors höstlov, två veckors jul/nyårslov, två veckors vinterlov, två veckors påsklov och sedan slutar skolan i början av juli för ett sommarlov.

Skolan startar vid 8 och slutar vid 16 -16:30 med två timmars lunch. Man har lång lunch för att föräldrar eller far/morföräldrar skall kunna hämta barnen och ge dom lunch i hemmet.

Tidigare var de små barnen lediga på onsdagar. Detta förändrades för ett par år sedan och man införde skolgång alla arbetsdagar. Kommunerna har från 2017 rätt att införa ledig onsdag och ca 1/3 av skolorna för de små har ledigt på onsdagar. Det är far/mor föräldrar och släktingar som hjälper till med passning av barnen när de är lediga mitt i veckan. Det finns också fritids som tar hand om barnen om båda arbetar.

Skolstarten är stor business för bokaffärer och övrig handel. Alla varuhus bygger om och sätter ut skolmaterial som man kan välja på. Skolstarten beräknas omsätta ca 2,5 miljarder € och har en stor betydelse för framförallt bokhandeln. I Frankrike får eleverna böcker av skolan och många återanvänds i undervisningen. Mycket av undervisningen sker också genom anteckningar som man tar efter lärarens föreläsning. Det är också mycket stenciler som används i undervisningen. Föräldrarna hämtar ned listor på vad som skall inköpas och det är också deras ansvar att införskaffa materialet till skolstart. De sämst ställda i samhället får därför bidrag för att kunna köpa skolmaterial. Familjen kan få 368 € per barn om de har åldern 6-10 år, är de mellan 15-18 år uppgår bidraget till 402 €. Detta är behovsprövat och har man ett barn får familjen ha en sammanlagd inkomst på ca 25 000€ för att komma i åtnjutande av detta bidrag.

Så har kan en lista se ut för ett barn som går i mellanstadiet, se nedan. Till det kommer listor som läraren utformar speciellt för sin undervisning. Man ser föräldrar på stora snabbköp klia sig i huvudet och söka efter exakt det som står på listan, det tar många gånger 2-3 timmar att hitta allt material.

Inköpslista för skolbarn i Frankrike. Ibland är det linjerade bland, ibland små rutade, ibland stora rutade o.s.v.

Maten är central i Frankrike, även i skolan. Alla barnen får förrätt, varmrätt och dessert i skolmatsalen. Kostnaden för att äta är 6€ per måltid och som betalas av familjen. För de sämst ställda i samhället är kostnaden lägre, de som har mycket små inkomster betalar 0,72€ per måltid.

De små släpar på stora ryggsäckar som är fulla med skolmaterial. Man har inte skåp i skolan som i Sverige. Man tar hem allt material och det är ryggsäck som gäller för att orka bära allt.

La Rentreé Scolaire är en stor händelse i Frankrike och på måndag starar skolan igen.

Rivieraklubben har en artikel i ämnet, se https://www.rivieraklubben.com/index.php/din-franska-vardag/228-skola

Frankrike firar nationaldagen med militärparader.

Nationaldagen är något speciellt för den franska befolkningen. Hur firar man den? Jo, med en enorm militärparad på Champs-Élysées. Den pågår i tre timmar och sänds på TV och är ett mycket stort evenemang. På kvällen är det musik och dans på gator och torg samt fyrverkeri i de flesta städer. Ofta är det brandkåren som anordnar dessa danser.   

Det är en mycket omfattande parad som hedersgästerna får ta del av med President Macron som ledare. Det är 237 hästar med ryttare som inleder paraden från olika regementen. Därefter kommer 129 militära fordon sedan 67 motorcyklar och ca 4 300 marscherande militärer, brandmän och livräddare från olika yrkesgrupper. Under denna parad är det också en uppvisning av olika flygplan och helikoptrar och ett hundratal flyger över den berömda gatan.

Frankrike har alltid haft denna uppvisning och ingår i en skara som Nordkorea, Ryssland och Kina som också brukar visa upp sina militära muskler. USA saknar denna typ av uppvisning. Trump var bjuden för två år sedan och han såg ut som en liten kille i godisaffären. Han var mycket imponerad och tyckte att USA också skall ha en sådan uppvisning.

 Frankrikes nationaldag är en helgdag och firas den 14 juli till minne av stormningen av Bastiljen 1789 som var inledningen på den franska revolutionen.

Det känns lite främmande att ta del av denna uppvisning men för Frankrike är det ett uppvisande av deras teknik, utveckling och militära styrka. I samma veva gick President Macron ut och sade att Frankrike skulle skapa ett militärt kommando för rymden vars syfte är att utveckla militära satelliter och övervakning av rymden. Han anser också att EU skall vara delaktiga i denna kapprustning. Frankrike har en stor raketbas i Franska Guyana i Sydamerika.

En uppvisning som det pratades mycket om var när Franky Zapata kom inflygande på en liten jetmotor som innehåller 5 mini turboreaktorer. Han är världsmästare i jet-ski och har uppfunnit denna farkost som tydligen militären också är intresserad av. Kan flygas i 190 km/tim och fungerar i 10 minuter och drivs av flygbränsle. https://www.francetvinfo.fr/france/14-juillet/video-un-homme-volant-au-dessus-des-champs-elysees-pour-le-defile-du-14-juillet_3535639.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20190715-[lesimages/image1] Här kan ni se killen komma flygande.

Dagen innan invigde presidenten en ny serie av atomubåtar som skall utgöra nästa generation av försvar. Man skall tillverka sex stycken av denna typ till en kostnad om ca 9 miljarder euro.

Frankrike lägger mycket pengar på armen och det är näst största utgiftsposten för staten. Försvarsdepartementet är också det departement så får ökade anslag i budget, plus 5 %. Man lägger nästan 36 miljarder euro på försvaret. I jämförelse med USA är det inte så mycket för de lägger 570 miljarder euro vilket är nästan 16 gånger mer.

Man får inte glömma att Frankrike är den tredje största vapenexportören i världen och det är en stor och betydelsefull industri. Nedan anges till vilka länder som Frankrike i huvudsak exporterar.

Information hämtad från SIPRI som ligger i Solna och är ett internationellt fredsforskningsinstitut.

Jag får önska alla en trevlig semester och sommar och återkommer i slutet av augusti.

Taxe d´habitation tas bort för nästan alla

Nu har regeringen i Frankrike beslutat att alla som bor i Frankrike skall slippa betala Taxe d´habitation. Tidigare var det inte säkert att de med högre inkomst skulle slippa denna skatt, nu har regeringen sagt att alla slipper denna skatt om man är skriven i lägenheten/huset. De som har hus och lägenhet som semesterbostad får fortsatt betala denna skatt.    

Taxe d´habitation är en skatt till kommunerna, departementen och regionerna. Den skall finansiera skolor, social service, sportanläggningar, kultur, vägar och parker etc. Reformen är inte finansierad. Regeringen har lovat kommunerna, departementen och regionerna att de skall få pengarna från staten men hur är oklart! Man kan tänka sig att det kommer andra skattehöjningar för att finansiera denna reform. Kostnaden beräknas totalt till ca 22,7 miljarder euro som staten hade som inkomst 2017.

Skatten betalas av den som bor på adressen den 1 januari varje år. Debitering av skatten sker under hösten och brukar förfalla i nov-dec årligen. Storleken på skatten beräknas på lägenhet/husets storlek, bekvämligheter och om man har havsutsikt etc. Man räknar fram ett fiktivt uthyrningsvärde på lägenheten/huset som ligger till grund för beräkning av skatten. Kommunen bestämmer sedan vilken procentsats som skall gälla vid beräkning av skatten. När man köper fastighet i Frankrike lämnar mäklaren upplysningar om hur stor skatten var föregående år. Hyr man ut lägenheten på långtidskontrakt är det hyresgästen som betalar denna skatt.

TV avgiften läggs också på denna skatt. Har man inte TV kan man bli befriad från avgiften, ca 140 Euro årligen. Denna skatt kommer att finnas kvar för samtliga med TV.

Taxe d´habitation skall tas bort i flera olika steg. Den skall försvinna helt 2020 för de med lägst inkomst vilket utgör 80 % av hushållen och berör 17,6 miljoner hushåll. För de 20 % med högre inkomster kommer skatten att tas bort i tre steg under 2021, 2022 och slutligen försvinna 2023. I genomsnitt betalar man 844 euro i Alpes-Maritime i Taxe d´habitation.

Denna förändring kommer att vara positiv för hushållens köpkraft. Vidare har man gjort flera smarta förändringar. De som arbetar övertid får ut hela beloppet utan att betala skatt eller sociala avgifter, detta gäller även för företagen. Det innebär att man kringgår den omdiskuterade 35 timmars veckan, nu har alla parter intresse av att arbeta mer.

I december 2018 kunde företagen också ge en bonus som inte var beskattningsbar, vilket många gjorde. Varken den anställde eller företaget betalade skatt och sociala avgifter på denna bonus. Man har även tagit bort en skatt för pensionärer på 3,4 % som var mycket omdiskuterad.

Nästa år är det på förslag att man skall sänka den statliga inkomstskatten med 3 % enheter, från 14% till 11%,  i en inkomstnivå som beräknas på 9 965 – 27 519 euro. Man har progressiv beskattning i olika inkomstnivåer. Det är bara ca 40 % som betalar statlig inkomstskatt och de som tillhör medelklassen är de största vinnarna.

Många av dessa reformer tvingades fram av de Gula Västarna och syftet från regeringens sida är att öka hushållens köpkraft. Det innebär nog att Frankrike kommer att ha en relativt god tillväxt 2019. Det andra frågetecknet är hur alla dessa reformer skall finansieras, man ligger strax över målet -3% som EU satt för sina medlemsländer.

Taxe Fonciere kommer ej att förändras, den blir kvar.

Sverige och Frankrike utökar samarbetet.

Den 6 och 7 juni besökte Statsminister Stefan Löfven Paris och diskuterade med President Emmanuel Macron och Premiärminister Edouard Philippe. Besöket gjordes för att uppdatera och fördjupa ländernas strategiska partnerskap för innovation, digital omvandling och gröna lösningar. När partnerskapet slöts mellan regeringscheferna i Göteborg i november 2017 enades man om att Sverige och Frankrike behöver arbeta tillsammans inom ett antal strategiska områden för att bättre möta den digitala omvandlingen och klimatomställningen.

Vi hade glädjen att få besök av Sveriges Ambassadör Veronika Wand- Danielsson på Villa Ingeborg som är Rivieraklubbens högkvarter på Franska Rivieran. Hon talade inför beslutsfattare i Cagnes sur Mer´s kommun samt svenskar som är bosatta i området. Hon delgav de närvarande på ett humoristiskt, kortfattat och informativt sätt utkomsten av mötet mellan statscheferna. Man hör att länderna arbetar mycket nära för att fördjupa samarbetet. Det var dagen innan Sveriges match mot Thailand i Nice.

Hon har tidigare berört detta samarbete och sagt att man sällan har sett sådan aktivitet från fransmännens sida för att besöka Sverige och utbyta ömsesidig information. Länderna har tagit stora steg för att öka samarbetet. Några som besökt Sverige under de senaste åren:

Bruno Le Maire Ekonomiminister, Roxana Maracineanu Idrottsminister, Fabienne Keller Senator ang. gröna transporter, Muriel Pénicaud Arbetsmarknadsminister, Elisabeth Borne Transportminister, Jean-Yves le Drian EU- och Utrikesminister, Gruppbesök i Riksdagen från Assamblée National och Sophie Cluzel Statssekreterare för handikappfrågor.

Skandinavien och speciellt Sverige har en speciell plats hos Macron. Han sneglar på de lösningar som vi genomfört och hur Norden har skapat en flexibilitet för att möta dagens utmaningar. Det gäller framförallt pensionslösningar, arbetslöshetsersättningar, sjukersättningar, samverkan mellan företag och fackföreningar etc. Det finns en bok som utgivits av journalisten Alain Lefebvre som heter Macron le Suédois. Bokens utgångspunkt är hur arbetssätt och reformer i Skandinavien inspirerat Macron. Journalisten har bott i Sverige och Finland under 15 år och arbetat för Europeiska nyhetsbyråer och för den franska ambassaderna i dessa länder.  

Syftet med det svensk-franska partnerskapet är att arbeta tillsammans för att genom innovation möta utmaningarna i övergången till ett mer hållbart välfärdssamhälle, skapa nya jobb och bevara den sociala sammanhållningen. Nu fördjupas innovationssamarbetet för de kommande två åren, bland annat kring hållbar utveckling inom AI (artificiell intelligens), 5G och för en fossilfri transportsektor genom utveckling av batterier och el-vägar. Partnerskapet med Frankrike knyter också an till gemensamma prioriteringar för en ny europeisk industripolitik där grön omställning och digitalisering är i fokus.

Som värdländer för två internationella forskningsinfrastrukturer – ESS i Sverige och ITER i Frankrike – kommer länderna att samverka för att framgångsrikt utveckla och driva dessa storskaliga anläggningar för världsledande forskning och innovativa lösningar för klimatomställningen och för en mer konkurrenskraftig industri i Europa.

Man har enats om att samarbeta runt ganska stora områden:

1. Skapa intelligenta städer för att minska utsläppen och skapa städer som är klimatneutrala år 2030

2. Samarbeta runt forskning och utveckling för miljövänlig och konkurrenskraftig batteritillverkning.

3. Samarbete mellan Sverige, Frankrike och Tyskland för att skapa elektriska vägar. Försök pågår redan mellan Arlanda och Stockholm samt utanför Göteborg. Tanken är att bilar och lastbilar skall laddas när de kör på vägen genom induktion eller med en skena. Läs mera om detta spännande projekt på nätet.

4. Skapa gemensamma forskningsprojekt inom klimatforskning.

5. Samarbeta i frågor om cybersäkerhet, artificiell intelligens, 5G säkerhet och hur man säkerställer individens säkerhet på nätet.

6. Stimulera och stödja gröna investeringar inom klimatforskning. Utarbeta system för ”gröna obligationer” som investeringsform.

7. Samverka runt rymdforskning och utbyta erfarenheter för en hållbar utveckling i rymden. Det är Esrange utanför Kiruna och den franska rymdstationen i Guyana som båda är framstående inom rymdindustrin.

8. Forskning och utveckling inom sjukvård. Utbyta erfarenhet och kunskap runt digital sjukvård, distanssjukvård och forskning och utveckling inom mikrobforskning.

9. Stöd till små och medelstora företag för att utveckla innovativa tjänster i båda länderna. Det är Vinnova och Bpifrance som skall ge stöd till dessa projekt.

10. Samarbete inom transport och hållbar energiförsörjning. Samverka runt frågor rörande snabbtåg (TGV) och ren hållbar elförsörjning genom biobränsle, vindkraft, vätgas etc.

Macron har också som mål att förändra EU som organisation och anpassa den till dagens behov. Ett led i detta är att knyta länder närmare Frankrike och skapa gemensamma projekt som också kan påverka hur EU skall utformas och vilken roll EU skall ha i världen. Det finns många frågor inom transport, arbetsrätt, demokratifrågor som behöver ändras och här har länderna gjort gemensamma uttalanden under mötet.

Ambassadören Wand-Danielsson var mycket entusiastisk över utvecklingen och att den leder till ökad ekonomisk och intellektuell utbyte mellan länderna.

För de som har idéer och projekt inom de områden som samarbetet nämner finns det säkert mycket spännande saker att göra i framtiden. Stödet finns på regeringsnivå och nu är det upp till de olika myndigheterna att knyta ihop säcken för att utbytet skall starta.

Kommer bli intressant att följa.

Vi har för många politiker – Vi har för få väljare

Rubriken är i ett nötskal det som sker hos Les Republicains (höger) efter deras katastrofala EU-val för någon vecka sedan. Partiet fick bara drygt 8 % av rösterna vilket var en enorm besvikelse. I Frankrike fortsätter den politiska världen att förändras och de gamla traditionella partierna håller på att försvinna. Les Republicains håller på att implodera och det beror på inre stridigheter och olika fraktioner som slåss om makten och glömmer bort väljarna.

En grupp om 72 borgmästare från republikanerna har skrivit på ett upprop och skall stödja presidenten (En Marche) och hans politik. Varför denna flykt?

Det är allvarligt för republikanerna, nästa val sker våren 2020 då det är kommunalval. Det är ett viktigt val då borgmästaren har en tydlig och betydelsefull roll i samhället. Frankrike har 35 000 kommuner och borgmästare. I kommunval röstar man mer på personer än på partier, men för att vinna i den andra valomgången måste man ha ett brett politiskt stöd och detta är problemet för republikanerna. Borgmästarna vill behålla jobben och behöver politiskt stöd. En borgmästare har en inkomst på 4 181 euro om staden har mellan 50 – 100 000 innevånare.  Det är både inflytande och ekonomi som styr. Borgmästaren är både statens och kommunens representant och genomför beslut som fattas av de styrande organen.

EU-valet var en framgång för Macron. Han hade nästan lika stor procentandel som i första valomgången till presidentvalet. Han engagerade sig hårt för att få en framgång i EU-valet då deras förstanamn på listan inte fick det genomslag man hoppats på.

De kommande valen är också en förberedelse för presidentvalet som avgörs 2022. Går En Marche stärkta ur kommunvalet nästa år och regionalvalet året efter kan man nog konstatera att vägen till fortsatt presidentskap för Macron ligger öppen.

Det intressanta är att de partier som haft makten under årtionden håller på att upplösas och försvinna eller åtminstone föra en mycket tynande tillvaro. Det är inte bara i Frankrike som denna utveckling är tydlig. I flera länder i EU-valet tappade de etablerade partierna makten och nya konstellationer håller på att uppstå. En tydlig markering från väljarna att man inte är nöjda med de gamla strukturerna. Ett resultat i EU parlamentet är att liberalerna och centern har tagit många stolar och vi kommer att se nya ansikten från nya partier på maktpositioner i EU. I Frankrike talar man t.o.m. om svensken Fredrick Federley (Centerpartiet) på en hög post i EU.

De andra partierna som gjorde ett bra val var De Gröna som fick 13 % av rösterna. Man har tidigare även gjort bra ifrån sig i EU-val och haft runt 10-15 % av rösterna under flera val, 1989,1999 och 2009 och 2014. Deras utmaning blir att kunna behålla detta resultat inför nästa val, de har tappat stort inför alla presidentval efter bra EU-val. En annan fråga är om man kommer att föra en vänster-, eller mittenpolitik. Kanske har miljöfrågan nu intagit en position i väljarnas medvetande som gör att de får bättre resultat i efterkommande val.

Rassemblement National (Marine Le Pen) (extremistparti) gjorde ett hyggligt val, de fick lite färre procentandelar i förhållande till förra valet, men vann över Macron vilket var deras mål. Deras problem är valsystemet. I Frankrike har man två valomgångar och om man inte får mer än 50 % av rösterna i första valomgången går de två bästa resultaten vidare till en andra valomgång med en veckas fördröjning. I det påföljande valet röstar man i allmänt inte för någon, man röstar mot den personen/parti man inte gillar. Marine Le Pen vinner i många valkretsar i första valomgången men i andra omröstningen väljer många att rösta på motståndaren och hon går därmed miste om majoriteten. På Rivieran var hon i ledningen i de flesta kommuner i första valomgången men förlorade sedan i den andra omröstningen. Undantaget är Frejus där de vann i andra valomgången. 

Ett okänt kort är Marion Maréchal Le Pen (släkt med Marine) som lämnade det politiska livet efter presidentvalet. Hon var med i samma parti som Marine Le Pen. Det sades att det eventuellt fanns en maktkamp i släkten och hon valde istället att föda barn. Hon är tillbaka och säger sig vilja starta ett parti i mitten som är likt republikanerna för att locka till sig de som lämnar republikanerna. Det kan också vara ett sätt att gå till val på olika program och sedan efter valet gå samman och styra landet i en koalition. Det är tydligt att Rassemblement inte själva kan komma till makten, de får inte stöd av något annat parti. Detta kan vara vägen framåt. Vi får se om Marion Maréchal startar partiet och vilket program hon utformar. Jag anar Steve Bannon som rådgivare och mentor. Det är Trump´s strateg som nu flyttat över till Europa och ger råd till extremhögern i Frankrike, Italien, Österrike, Holland etc.

Detta innebär att om Republikanerna upplöses och imploderar så uppstår ett mycket gynnsamt läge för Macron. Borgmästare och Senatorer som ser sin position hotad kanske väljer att ansluta sig till Macron´s En Marche. Detta stärker En Marche i sin position och vägen till omval som President för Macron ligger öppen.

Macron har placerat sitt parti En Marche som ett social-liberalt-centristiskt parti och det är därför de gamla partierna blivit ”vilse i pannkakan”. De vet varken ut eller in.

Socialisterna som hade presidentmakten bara för 3 år sedan fick i EU-valet strax över 6 %, de känns inte igen. De hittar ingen plats för sin politik.

Republikanerna fick ny ordförande Laurent Wauquiez för knappt 2 år sedan och har flyttat sig mycket tydligt till höger, men där finns redan Le Pen. Wauquiez tog även på sig en Gul Väst för att stödja rörelsen, men den åkte av efter några dagar. Republikanernas ekonomiska politik är mycket lik den som Macron genomför men Wauquiez har kritiserat varje förändring och fått väljarna mot sig. Flera personer från republikanerna sitter i dagens regering och genomför den politik som partiet står för. Wauquiez avgick för en vecka sedan och sedan dess är det ”hela havet stormar” i partiet. Hinner man få ordning på leden? Det verkar inte så. Ny ledare skall utses sex månader innan nästa val.

Slutligen fick Jean-Luc Mélenchon uppleva ett misstroende från väljarna. Han fick drygt 6 % av rösterna, vilket var en mycket stor besvikelse. Jag har i tidigare artiklar visat hur han uppfattar sig själv och sin roll i Republiken. En person som tydligen styr partiet La France Insoumise med järnhand och nu börjar avhoppen. Han är en maktspelare men har tiden även gått förbi Mélenchon?

De Gula västarna hade flera listor och de fick knappt 1 % av rösterna. Under sommaren kommer nog rörelsen att försvinna för denna gång men de kan säkert återuppstå under hösten i en eller annan form. Många stora reformer väntas genomföras och protesterna kan återuppstå.

Macron blev också mer populär efter valet, opinionssiffrorna gick upp både för Presidenten och Premiärministern. Frankrike har också blivit mer populärt att investera i för företag. Privatpersoner har redan och kommer att få ytterligare skattelättnader, man börjar se ljuset i tunneln.

Vi får återkomma till vad som händer ekonomiskt i Frankrike.