Bor vi i ett grönt eller rött departement?

Hälsoministeriet har utformat en övergripande bild över situationen i Frankrike. Den 7 maj beslutas vilka departement/regioner som skall få lättnader. Det är tre kriterier som ligger till grund för bedömningen om man blir grön eller röd. No 1, hur stor smittspridning är i varje departement, no 2 hur beläggningen inom sjukvården ser ut och antalet intensivvårdsplatser som finns till förfogande, no 3 är hur varje departement kan hantera testning av personer som misstänkts bära på smittan.

Ni ser på kartorna att det finns en gul del, Rivieran är ett sådant område. Kan m.a.o. bli endera grönt eller rött, jag tror på grönt. Det vet vi den 7 maj.

De kommer att uppdatera dessa kartor löpande och går det åt fel håll i något departement så införs karantän på nytt eller andra begränsningar. En smart lösning så att fransmännen iakttar försiktighet även efter den 11 maj. Man behöver ett Damokles svärd för att förhindra oaktsamt uppträdande i Frankrike.

Ni hittar informationen om dessa kartor på denna länk:  https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/indicateurs-de-l-activite-epidemique

Klicka på länken så får ni tillgång till de olika kartorna. Den första kartan är den sammanlagda information, den andra kartan är smittspridning och den tredje kartan är sjukvårdens situation. Det som saknas idag är testmöjligheterna i varje departement. Den tillkommer när man har inventerat varje region.