Elförsörjning i Frankrike

”Fin de l’abondance””des évidences” et ”de l’insouciance”

President Macron framträdde i slutet av augusti och redogjorde för sin syn på världen.

 ”Abondance” = Överflöd. Vår tid håller på att förändras och vi kan inte räkna med att vi skall kunna låna pengar med ränta som kostar någon tiondels procent. Vi kan inte få mineraler i överflöd, vatten är en bristvara. Teknologin som vi sagt skall lösa alla våra problem kanske kan göra det, men till vilket pris. 

”Évidence” = Självklarhet. Vi har trott att de flesta regimer kan vi hantera, nu vet vi att så inte är fallet. Vi har fler och fler auktoritära regimer. Vi har krig i vår närhet, klimatfrågan har gjort sig påmind på ett skrämmande sätt denna sommar. Vår cybersäkerhet visar att vi är sårbara.

”Insouciance” = Bekymmerslöshet. Vår kultur är utsatt, vår civilisation står för stora utmaningar, vi har tekniska utmaningar och allt detta kan vi bara vinna och försvara genom gemensamma ansträngningar.

Franska regeringen är rädda för att ”gula västarna” skall vakna till liv igen. Frankrike har inte råd med en sådan rörelse denna vinter. Man satsar stora belopp för att hålla de som har det sämst ställt lugna. 50 miljarder euro har satsats för att hålla köpkraften uppe. Det delas ut el- checkar, matcheckar, cykelcheckar, bensincheckar, man höjer bidragen etc, etc.

Ett exempel är bensin och diesel. Idag tar regeringen 30 centimes i kostnad per liter och oljebolaget Total bidrar med 20 centimes. Priserna i Frankrike har därför sjunkit kraftigt och man betalar idag för SP98 1,488 euro och för diesel 1,649 euro. Det är många politiker som kräver att man skall beskatta oljebolagen för deras övervinster. Ett av problemen är att tex Total är ett världsomspännande företag och 20 % av omsättningen kommer från Frankrike. Regeringen har därför fått Total att sänka bensinpriset med 20 centimes och politikerna kan nu säga att Total bidrar till ökad köpkraft i landet.

Elproduktionen

Svenska politiker har de senaste månaderna ofta jämfört Frankrike och Sverige och naturligtvis till svensk fördel. Jag läste att Sverige exporterar mer el än Frankrike i sommar. Det var någon politiker som sade att Frankrike hade superdyr el. Kärnkraftverken kunde inte kyla reaktorerna och därför var det problem. Politiker använder information som det passar deras syften. Är inte det kännetecknande för politiker? Så här ligger det till.

Frankrike har 56 kärnkraftsreaktorer och de är jämnt fördelad över landet. Man har en väl utbyggd distribution av elledningar. Ca 70 % av elförsörjningen i Frankrike utgörs av kärnkraft.

I sommar har ca 32 reaktorer stått stilla och 20 har stoppats för normalt underhåll. Detta görs på sommaren när elförbrukningen är lägre. 12 av reaktorerna har ett mer allvarligt problem. Det finns rost på vissa kylledningar i sekundära kretsar och därför har man stannat dessa reaktorer. Ministern sade i veckan att alla reaktorer skall vara i gång i vinter. Därför har Frankrike varit importör av el i sommar. Normalt exporterar Frankrike ca 40–60 TWh per år under perioden 2016 – 2020, men inte i år.

El- och gaspriset för hushåll låstes hösten 2021. Riksdagen beslöt att priserna i november 2021 skulle ligga till grund för kommande prisökningar som sker i januari. Energibolagen får höja elpriset med maximalt 4 %. Jag har Vattenfall som elleverantör i Frankrike. De gör en avräkning per år, det skall bli intressant att kontrollera om löftet uppfylls när jag får avräkningen i november. För hushållen i Frankrike är elkostnaden hanterbar. Priset är låst till december 2022. Vi får se vad som beslutas i höst inför 2023. Jag tror man fortsätter med att låsa prisökningarna och i stället får bolagen bidrag från staten. Det innebär att den svenska politikern inte vet vad han pratar om. När det gäller företag finns inte denna prisbegräsning. Många företag har avtal med elproducenter och priset förändras när avtalen går ut.

Pga. av den värmebölja som varit i sommar har de kärnkraftverk som ligger vid floder i inlandet haft högre ingångstemperaturer på kylvattnet. Floderna var varmare än normalt. Raskt beslöt regeringen att tillåta 2 graders högre temperatur på kylvattnet som skickas tillbaka till floden. Detta var en fråga i ca en vecka. Frågan hanteras raskt och reaktorerna stod aldrig stilla.

EDF som är den stora aktören när det gäller energi har stora ekonomiska problem. De är till 70 % statligt ägt och 30 % gjordes tillgängligt vid en börsintroduktion för några år sedan. Nu har staten sagt att man skall köpa tillbaka aktierna. De gör det på ett bra sätt för aktieägarna. De har sagt att de skall betala ett premium på 34 % i förhållande till genomsnittskursen de senaste 12 månaderna. Kostnaden för staten är ca 9,7 miljarder euro. EDF problem är många. Nu får man köpa in dyr elproduktion från EU och sälja den betydligt billigare till hushållen. EDF är vidare tvungna att sälja ca 25 % av sin kärnkraftsproduktion, ca 100TWh, till konkurrenter i Frankrike till ett fast pris. Detta för att begränsa EDF marknadsdominans. Priset bestäms av en tillsyningsmyndighet och priset för ett år sedan var 42 eur/MWh.

Det stora problemet är dock kostnaden för nya kärnkraftverk och underhåll av en ganska gammal park av reaktorer. EDF är redan tungt skuldsatta.

Frankrikes kärnkraft

Frankrike är en stor anhängare av kärnkraft.

President Macron uttalade sig positivt om kärnkraften redan 2017. Man skulle satsa på nya kärnkraftverk och ny teknologi, s.k. EPR reaktorer och mindre SMR reaktorer. SMR går under namnet Nuward. Det är mindre reaktorer med 340 MW i produktion. Regeringen har sagt att man skall bygga 6-7 nya reaktorer.

EDF och helägda Areva bygger flera reaktorer i världen. De som byggts i Finland och Frankrike är stora sorgebarn. Det finländska projektet skulle vara klart 2010 och förhoppningsvis tas det i drift i vinter. Det franska projektet, Flamanville, skulle ha tagits i drift 2013 och troligen startar det i vinter. Förseningarna har kostat Areva och EDF stora pengar.

Man har även lagt ned ett kärnkraftverk, Fessenheim, som togs ur drift 2020. En gammal reaktor som tyskarna önskade stänga. Fransmännen lyssnade på deras argument. Samma debatt som med danskarna och Barsebäck.

De flesta kärnkraftverken byggdes på 1970–80 talet och hade en driftstid på 30 år. Dessa kommer att drivas vidare och beräknas tas ur drift mycket senare.

Den franska teknologin finns även i Kina, där har kineserna hållit i bygget och dessa fungerar sedan 2018. De har två reaktorer.

I U.K byggs två reaktorer i Hinkley Point som är ett joint venture med kinesiska pengar. Här verkar bygget hålla tidsplan. Lite försenat men det beror på förseningar i tillståndsprocessen och covid.

 Gas

Gas används ofta i hemmet i Frankrike. Man har gas för uppvärmning, varmvatten och till spisar. Man har fyra hamnar som kan ta emot fartyg med gas. Man har startat ett projekt i Le Havre som skall kunna ta emot flytande gas i en anordning på havet. Man kortade ned ansökningstiden och har genomfört tillstånden på rekordtid. Tydligen fick miljöfrågan stå tillbaka då man ansåg att detta var på ett industriområde och därmed är miljön ändå utsatt för påfrestningar. Frankrike har 92 % fyllda förråd med gas och räknar med att till vintern ha förråden fyllda.

Kommunikation

Macron sade i veckan att Frankrike måste vara solidariska med andra länder och köra alla typer av elproduktion för att kunna exportera och hjälpa andra utsatta länder. Det innebär att oljekraftverk, vatten, vind och kärnkraftverk skall köras så att de kan tillgodose andra länders ökade behov.

Regeringen har varit tydliga att företag och hushåll skall försöka minska elkonsumtionen med 10 % i vinter. Gör inte företagen det kanske det blir partiell nedstängning vid topparna. Det diskuteras även att införa 4 dagars vecka på arbetsplatser för att kunna minska värmen på kontoren. Arbetstagarna skall jobba hemifrån på fredagar. Varje grad som temperaturen sänks sparar ca 5 % i energi.

Vi tar på oss tröja hemma i vinter.  

Övrigt

Det jag förvånas över i den svenska debatten är hur miljövännerna bortser från fysiska fakta. Professor Jan Blomgren förklarar på ett enkelt sätt hur elsystemet fungerar. Sverige måste ha mer basel i södra Sverige som skapar stabilitet, sedan kan miljövänlig el läggas på toppen av denna basel. Ingen miljöpartist lyssnar på denna sakkunskap. De säger bara att man skall bygga mer sol och vindkraftverk. Det är skrämmande att sakkunskap får stå tillbaka för enkla lösningar som inte fungerar enligt sakkunskapen.

Vi får de politiker vi förtjänar.