När olyckan är framme

Min hustru bröt vristen för tre veckor sedan. Lite regn i trappan till huset, ballerinaskor och olyckan är framme. Nu har vi haft kontakt med fransk sjukvård. Akutsjukvård är troligen ganska jämförbar mellan Sverige och Frankrike. Däremot är köerna till att få adekvat sjukvård mycket besvärligare i Sverige jämfört med Frankrike. Här får man de flesta hälsoproblem behandlade inom ett par veckor. I Sverige pratar vi om flertalet månader ibland upp mot år, köerna är långa.

Akutvård.

Klockan 20:30 en fredag kväll skedde olyckan. I Frankrike finns som inom övriga Europa 112 som alarmnummer. Det använder sig igen av, man ringer 15. Det går till SAMU (Le service d’aide médicale urgente). Efter 10 minuter kommer Sapeur-pompier och tog hand om Eva, det var tre personer i ambulansen. När de kommer skall de köra patienten till närmast statliga sjukhus. Vi begärda att de skulle ta Eva till ett privat sjukhus som ligger i Cagnes sur Mer. Vi bor också där. Efter några samtal gick det utmärkt. Efter röntgen, diskussion med läkare, gipsning hämtade jag min fru och vi låg till sängs kl. 01:00. Allvarligt akutfall hanterat på 4,5 timme en fredag kväll är mycket bra.

Fyra dagar senare var det dags för operation. Vristen var bruten på båda sidor. Mycket skruvar och stödplattor skulle sättas in. Skrevs in vid 13:00, operation vid 17 och utskrivning dagen efter vid lunch. Eftersom vi har en bra la mutuelle (privatförsäkring) har vi rätt till enkelrum som kostar 90 euro. La Mutuelle tar 70 euro och vi betalar 20 euro. Jag som har arbetat i hotellbranschen blev imponerad av hur de beräknar vistelsen. Eftersom vi kom vid lunch och åkte vid lunch dagen efter hade vi använt rummet i två dagar! Skulle tro att de når en beläggning på 150 % med detta beräkningssätt. Misstänker att de hanterar begränsningar i ersättning från staten på ett uppfinningsrikt sätt. I stället för att ta 180 euro för rummet för en natt som ett vanligt hotell hade gjort får man ned priset på detta sätt och alla är nöjda och glada. Typiskt franskt sätt att lösa ett problem.

Eftervård

När Eva kom hem dyker det upp en sjuksköterska var tredje dag för att lägga om operationssåret. Eva skall även ta blodprov en dag i veckan och då kommer en annan sjuksköterska och tar detta. Sjuksköterskan tar även bort stygnen efter tre veckor. Man ringer bara och bokar in sjuksköterskor och visar upp sitt carte vitale och mutuellen så försvinner kostnaden. Eftervården är suverän. Sedan blir det rehabiliteringvård och träning i hemmet. Det finns en uppsjö av privata ambulanser som kör folk till uppföljande läkarbesök och eftervård. Det är bara att ringa efter transport.

Fransk sjukvård

Husläkarna är privatläkare. En stor andel av sjukvården är också privat. Vi har två sjukhus intill oss, Polyclinique Saint Jean som är ett AB och Institut Tzanck i Saint Laurent du Var. Det senare sjukhuset är en association och drivs utan vinstintresse. Till detta kommer de statliga sjukhusen. Rivieran har god tillgång på läkare, det är populärt att bo här. Det finns andra delar av Frankrike som har problem att locka husläkare. Man bygger ut tillgången av läkare med stationer med videokonferens på landsbygden vilket gör att man får tillgång till husläkare. Det finns en sjuksköterska på plats.

Kostnader för sjukvård.

Det franska systemet innehåller mycket privat etablering. Apoteken är privata och tjänar ganska bra på sin verksamhet. I grunden står staten för ca 70 % av kostnaden och patienten betalar resterande. Därför finns systemet med privat sjukförsäkring, s.k. la mutuelle. De flesta fransmännen har detta via sina arbeten, det är en förmån som flertalet åtnjuter. Vi som flyttat hit vid pensionering och har Carte Vital har inte sådan försäkring. Vi får teckna en privat sjukförsäkring. Rivieraklubben tillhandahåller en sådan försäkring och den kostar 62–124 euro per månad, beroende på ålder och vilket skydd som önskas. När du blir äldre ökar kostnaden och som mest kostar det 97–214 euro om du är äldre än 80 år. Då har man ett utmärkt skydd. Vi återfår nästan 100 % på alla kostnader. Vi får bidrag till glasögon vartannat år, la mutuelle täcker 300 euro. Vi får tandvård som inte kostar så mycket. Vi får gratis medicin, vi får hörselapparater etc. etc. Vi har den bästa försäkringen.

Enligt den senaste OECD rapporten som jämför kostnader för sjukvården är siffrorna ganska likartade mellan länderna. Jämförelsen baseras på %-andel av BNP.

Land20192020
Sverige10,8 %    11,5 % *
Frankrike11,1 %12,2 %
Tyskland11,7 %12,8 %
Italien 9,6 %
Spanien9,1 %10,7 %
USA 18,8 %
Jämförelse sjukvårdskostnader OECD

*Provisorisk siffra

Jämförelsen baseras på följande kostnader enligt OECD. Hospitals, Providers of long-term care facilities, Providers of ambulatory health care, Providers of ancillary services, Retailers and other providers of medical goods, Providers of preventive care, Providers of health care system administration and financing, Rest of the economy, Rest of the world, Providers unknown.

För att ta del av all information hänvisas till https://stats.oecd.org/. Jag utgår från att man jämfört äpplen och äpplen. De privata sjukförsäkringarna är sannolikt med under providers of health care system administration and financing.

Nackdelar med franskt system

För patienten finns det inte några speciella nackdelar. Dock kan man som skattebetalare ha synpunkter på hur det fungerar. Jag har märkt att det uppstår en del återbesök som kanske inte riktigt är motiverade hos husläkaren. När jag gör den årliga hälsoundersökningen märker jag att man gärna undersöker något värde en extra gång och det genererar ett besök till hos husläkaren. När man skall hämta ut recept som ordinerats av läkare är det ofta ganska mycket, för mycket enligt min mening. Det finns en uppfattning att om man inte får medicin hos läkaren måste denne vara en dålig läkare. Därför är tilldelningen av medicin mycket omfattande. Måste kosta stora pengar.

En annan egenhet är att du själv får ringa och boka röntgentid, sjuksköterska, rehabilitering eller annan vård. Mycket av sjukvården är privat och därför ger staten inte några direktiv. Du får själv välja vem som skall leverera tjänsten. Läkare och tandläkare har fri etableringsrätt i Frankrike. Men de får inte göra reklam för sin verksamhet. De får ha en skylt på fasaden men även den är reglerad, både storlek och innehåll. Frankrike har regler för det mesta.

Jämförelse

Det är alltid svårt att jämföra olika system. Frankrike måste ha ett av de bästa sjukvårdssystemen. Man har sin egen husläkare. De kostar 25 euro per besök. De konstaterar vad ditt problem är och skickar sedan vidare till specialister som hanterar och åtgärdar ditt problem. Husläkarna har 4 patienter i timmen. Husläkaren skickar dig vidare och gör uppföljning av dina problem. De är sammanhållande när det gäller din medicinska status. Du har en samtalspart. När man röntgar får man alltid plåtarna med sig, du ansvara själv för förvaringen. Sedan en tid har man ett centralt system där alla undersökningsrapporter, röntgenplåtar och laboratorieundersökningar läggs upp och husläkaren har tillgång till dessa på nätet. Det heter ”mon espace santé”. Har man ett problem så är det åtgärdat inom några veckor, tillgången är mycket god på sjukvård.

Jag hör berättelser från Sverige som innebär att man inte blir behandlad, även vid allvarlig sjukdom, pga. långa köer. Ett exempel är en bekants fru som led av vatten i hjärnan. Detta innebar en mängd följdproblem. Frun hade stora problem att klara sig i vardagen. De har bostad på Rivieran och har också bostad i Stockholm. De är skrivna i Sverige. De ringer för att få hjälp till Karolinska i Solna och sjukhuset säger att de inte kan lova något bestämt. Processen i Sverige skulle ta ca 8–10 månader innan adekvat vård skulle kunna ske. Man hänvisade till Covid situationen. Mannen ringer till ett sjukhus i Nice och efter en timme ringer sjukhuset tillbaka och har bokat in dom hos en professor veckan därpå. Läkaren som gör undersökningen konstaterar att det är en mycket allvarlig situation och hon behöver opereras. 30 dagar senare har flera operationer genomförts och livet har blivit betydligt bättre för båda två. Frankrike hade också Covid.

Vad är bäst?

Vi som bor i Frankrike diskuterar ofta hur bra sjukvården fungerar i Frankrike och hur det är i Sverige med väntetider och otillräcklig tillgång till sjukvård. Vi har utgått från att sjukvården måste ha varit betydligt dyrare i Frankrike men så verkar det inte vara enligt denna OECD rapport.

Det finns ingen diskussion i Frankrike om privat / offentlig sjukvård. Patienten väljer utförare. Sjukvården är kunddriven. Staten står för 70 % kostnadstäckning för sjukvård och patienten väljer vårdnadsinrättning. Ingen har synpunkter på om det är privat eller offentlig sjukvård. Vi har bytt husläkare två gånger därför vi inte var nöjda med läkaren. Nu har vi hittat rätt läkare.

Privat sjukvård är effektiv. Vi hade återbesök efter operationen. Läkaren har bokat in två patienter varje kvart. Han har två besöksrum. Sköterskan tillser att patienten är klar när läkaren kommer in. Han tittar på röntgenplåtar som vi har med oss, tittar på såret och konstaterar att det ser bra ut. 5–7 minuters diskussion och frågor och sedan är det klart. Han behandlar på detta sätt 8 patienter i timmen. Han debiterar 60 euro som specialist per patient. Han håller tidsschemat. Jag antar läkaren har besökstid på fm och operation under resten av dagen.

Skall man bli sjuk skall man bli det i Frankrike.