Det motsägelsefulla landet

Det är många gånger när, man bor i Frankrike, som man undrar om det är mig det är fel på eller är det motparten. Oavsett vad det är så måste man bara anpassa sig till hur det fungerar.

Jag har många gånger råkat ut för att någon säger ”pas des problemes”, inga problem. När jag hör den frasen så plingar någonting i mig och jag börjar att ställa en massa kontrollfrågor. Min erfarenhet är att när man säger det så finns det någon komplikation någonstans och det gäller bara att finna vad som är problemet. Här måste man gå till grunden.

Ett annat ord som ofta förekommer är ”en princip ҫa vas etre bon” i princip så skall det gå bra! När jag hör detta så utgår jag från att personen nog inte har en aning om det hela. Även här gäller det att börja ställa kontrollfrågor för att verifiera om personen vet något i ämnet.

Man är ute i staden och söker efter en adress. Man vet att den bör ligga upp till höger någonstans från där man står. När man frågar en fransman kan han inte säga att han inte vet utan svarar helt bekymmerslöst och pekar åt totalt motsatt håll. Det intressanta är vad man gör med informationen. Skall man förolämpa personen och gå åt motsatt håll som personen pekar eller skall man gå i den riktning som personen pekar och gå tillbaka efter 2 minuter?

Jag såg på TV i veckan. CGT ordförande Philippe Martinez var inbjuden till en av nyhetskanalerna och han påkallar en generalstrejk den 17 september för privat och offentligt anställda. Facket kommer att anordna demonstrationer över hela landet. Vad strejkar de emot? De vill visa sin oro över att allt fler blir arbetslösa. Är inte det motsägelsefullt? Jag strejkar för att jag är orolig över att bli av med jobbet och utsätter arbetsgivaren för en ekonomisk påfrestning som eventuellt kan leda till uppsägningar!

Under de senaste tre åren har företagen utsatts för demonstrationer, strejker, upplopp och blockeringar. Det har varit reform av SNCF, Gula Västar, pensionsreform, Covid-19 karantän i två månader och nu strejkar man för att behålla jobben. Det är en gåta hur företagen kan överleva alla dessa störningar.  Som tur är inte många anslutna till facken i Frankrike, bara ca 10 %. CGT är ett mycket militant fackförbund och vi får se hur många som kommer att gå ut i strejk.

Jag vet att det ovan är lite raljant och man kan inte bedöma ett helt folk efter sina egna upplevelser, men som iakttagelse är det intressant. Vi lever i det motsägelsefulla landet.

Deconfinement difficile!

Att släppa på karantänen är ett stort problem i Frankrike. Alla bråkar om hur detta skall göras.

Facken på skolorna skall gå ut i strejk, apoteken är arga, politiker är arga på de stora livsmedelskedjorna, senaten röstade ned regeringens förslag och 60 % av fransmännen tycker att det är otäckt att lämna hemmet och försöka leva mer normalt. Man får väl säga att Frankrike börjar återgå till normalt beteende.

För att börja med skolan. Regeringen har sagt att dagis och de första skolklasserna skall börja på måndag den 11 maj. Dessa dagis och skolar styrs av kommunerna. Regeringen har sagt att det inte är skoltvång, att gå till skolan är frivilligt. Man skall hålla distans och tvätta händerna. Klasserna begränsas till 15 elever istället för det normala 30 elever.  Nu är det över 300 borgmästare som vägrar att öppna skolorna.

Staten har delegerat ansvaret till regionerna och kommunerna att öppna skolorna. Som vanligt i Frankrike har myndigheterna centralt utformat ett mycket detaljerat regelverk hur man skall öppna och sköta skolan. Det är ett dokument på 54 sidor som i detalj reglerar hur barnen kan vara trygga i skolan. Här är kärnan till varför det är så komplicerat i Frankrike. Fransmännen älskar friheten men ansvariga önskar få regelverk som man kan förhålla sig till. För de ansvariga är det viktigt då man slipper ansvar. Man kan bara säga att man utfört det som någon har bestämt. Jag skrev om detta i inlägget,  Skydda, Testa och Isolera den 29 april.

Varför öppnar inte vissa kommuner skolorna? I enlighet med det detaljerade regelverket som myndigheten har skickat ut kan man inte möta alla krav och därmed riskerar man barnens och lärarnas hälsa. En tydlig förändring i Frankrike är att man går till domstol för att någon ansvarig inte skyddat befolkningen tillräckligt. Tydligen har premiärministern Philippe mottagit 50 polisanmälningar under denna kris. Borgmästarna är också rädda för att bli åtalade. De kan bli personligt ansvariga för att ha orsakat ett barns död i skolan om man inte har alla detaljer i det 54 sidor långa dokumentet på plats. Det hörs röster att man skall besluta om en lag som friskriver borgmästarna om något skulle inträffa i skolan under denna epidemi. Ansvarsfrågan är central.

Som jag tidigare skrivit så har facken påkallat strejk för att det inte finns skyddsutrustning till lärarna. Skyddsutrustning är masker och handsprit men också att barnen inte sitter tillräckligt långt från varandra. De utgår från att det inte finns tillräckligt med skydd, det är en preventiv strejk. De uppmanar sina medlemmar att lägga ned arbetet om det finns hälsorisker med att utföra arbetet. Jag undrar vad sjukhuspersonal och de som arbetar på äldreboende tycker om detta? I början av epidemin fanns det begränsat med skyddsutrustning för dessa grupper.

Igår röstade senaten ned regeringens plan för Frankrike. Premiärministern har haft som mål att alla partier och politiker skall ställa sig bakom planen, vilket naturligtvis misslyckades. Alla senatorer från Macron’s parti lade ned sina röster vid omröstningen, därför förlorade man. Det har nu ingen betydelse för att genomföra planen eftersom det är riksdagen som bestämmer. Det visar bara hur politikerna agerar. De röstar emot men har inga egna planer för hur man skall återgå till normalsituation. Regeringen önskar få införa dekret pga. epidemin ända till den 24 juli, nu beslutade senaten att bara ge tillstånd till den 10 juli.

Regeringen har också haft stora kommunikationsproblem under helgen. Någon sade att man skulle införa karantän ända fram till den 24 juli för alla som reste in i landet. Det togs snabbt upp av media och blev en sanning. Även TV4 i Sverige har kommunicerat detta. På söndag dementerades denna information och inga karantänkrav finns för de som kommer från andra länder inom EU.

Apoteken är arga för att de stora livsmedelsaffärerna säljer ansiktsmasker och kräver att en utredning tillsätts. Har de haft dessa ansiktsmasker på lager när det har varit så stor brist på dessa?  Regionens högsta chef på Rivieran har skickat en förfrågan till livsmedelskedjorna för att få dokument på när de fick dessa varor till sitt lager. Han hotar med stämning. Det är misstroende som reglerar livet i Frankrike.

I Mandelieu har borgmästaren bestämt att alla skall bära mask när man är utomhus. Det går på tvärs mot regeringens riktlinjer. Regeringen säger att regelverket måste vara likartat i hela Frankrike. En stad kan inte ha masktvång och en annan tillåta människor att promenera utan skyddsmask. Hur skall man hålla reda på regelverket när man passerar olika stadsgränser?

Amazon har hamnat ordentligt i blåsväder. I mitten av april beslutade en domstol att ett av deras lager i Frankrike skulle stänga. Orsaken var att man inte hade vidtagit tillräckligt med skyddsåtgärder enligt facken. Facken tog företaget till domstol och fick rätt. Troligen fanns det en annan orsak bakom beslutet också. Amazon sålde alla sorters varor, inte bara det som anses vara mest nödvändigt i enlighet med regelverket. Det är illojal konkurrens mot alla affärer som tvingats stänga. Amazon stängde lagren. Vad hände? Amazon började distribuerade varor från andra länder där lagren fungerade. I torsdags lade Amazon ett permitteringsvarsel för 10 000 anställda i Frankrike och hänvisade till att de är förhindrade att utföra sin verksamhet i Frankrike. De har ett stort vitesbelopp att se fram emot om de fortsätter att distribuera varor från de franska lagren. Det är svårt att hantera de regler som EU har utformat, en av dessa är fri rörlighet för varor.

När företagen öppnar finns det regler även för dessa. Ett dokument på 20 sidor reglerar hur företagen skall ta emot medarbetarna som kommer till arbetet. Återigen regler som man skall följa och som ibland är svåra att efterleva. Men då finns någon ansvarig.

Det känns skönt att det börjar bli som vanligt i Frankrike. Det händer något varje dag och diskussionens vågor går höga.

Vi ser fram mot att få promenera utefter havet i nästa vecka. Med eller utan mask spelar igen roll.

Ils sont fous, ces Romains!

Det var ett utryck som Obelix ofta använda när han reste runt med Asterix i Europa och andra delar av världen. De är galna dessa romare, står uttrycket för. (även Goter, Egyptier, Bretagnare). Man undrar nu om man inte kan säga detsamma om fransmännen. Regeringen säger att man skall försöka släppa upp samhället och försöka få igång vår ekonomi, våra företag, våra skolar och hela vårt samhälle. Vad gör lärarnas fackförbund, de påkallar strejk! I vilket land kan detta ske, naturligtvis i Frankrike.

Skolorna skall starta progressivt den 11 maj och under hela maj månad. Ministern för skolorna säger att det skall vara en mängd av restriktioner för att säkra elevernas hälsa. Det diskuteras att eleverna skall ha munskydd, halva klasser, handsprit etc. Det diskuteras även att inte skolan skall vara obligatorisk. Föräldrarna bestämmer om de önskar skicka sina barn till skolan. Att man börjar med skolan innebär att föräldrarna kan påbörja återgång till arbete på fabriker och branscher där man inte kan utföra arbetet på distans.

Det är lärarnas fackförbund FNEC FP-FO som utlyser strejken. Den startar den 11 maj och pågår maj månad ut. Argumentet är att lärarna saknar skyddsutrustning och därför utsätts för hälsorisker som inte är acceptabla. Facket tycker att det är konstigt att man skall kunna äta i skolbespisningen men att alla restauranger är stängda. Vidare anser de att skolan inte är ett dagis för Medef (arbetsgivarorganisationen i Frankrike) för att industrin skall komma igång. De säger i ett uttalande; ” Skolan och dess personal är inte en variabel för marknadens behov. Röster har hörts för att påskynda ekonomins återhämtning och starta upp produktionen, det är inte skolans roll”.

Fackförbundet FNEC FP-FO kräver:

  • Serologiska (blod) tester för systematisk screening av all personal och elever, i enlighet med yttrandet från ministerrådets CHSCT.
  • Desinfektion av skolor.
  • Skyddsmaterial (hydroalkoholisk handtvätt, handskar och FFP2-masker) i tillräckligt antal.

Facket uppmanar sina medlemmar att hävda rätten att lämna arbetet om de känner att deras egen hälsa är hotad och att de inte är trygga i att skyddet är tillräckligt. Ja de kan göra det enligt lag.

För er som vill läsa pressreleasen, finns den på C´est la Grève: https://www.fo-fnecfp.fr/la-reprise-des-cours-a-tout-prix-inacceptable-irresponsable/

Universiteten kommer aj att öppnas innan sommaren.

En annan sak som är intressant är att alla kommentatorer har synpunkter på allt och alla. De spekulerar hej vilt vad regeringen skall presentera i riksdagen på tisdag. Redan innan man har kommunicerat vad utsläppet skall innebära för Frankrikes innevånare spekuleras, kritiseras och diskuteras det för fullt. Det ligger i kulturen att fransmännen har åsikter om allt, De Gaulle sade ”hur skall man styra ett land med 258 olika ostar”. Så är det.

Regeringen presenterar tisdag eftermiddagen sin plan i riksdagen.