Frankrike öppnar upp

Igår redogjorde premiärminister Philippe för avslutningen av karantänen i Frankrike. Det mesta var sedan tidigare känt och det var inte så många nyheter.

En information som var trevlig är att regeringen låter regionerna besluta om man skall öppna upp stränderna. Borgmästarna skall göra en förfrågan till Le Prefet att man önskar kunna ge tillträde till stränderna innan den 2 juni. Därefter kan respektive region besluta om stränderna skall öppnas. Regeringen sade att stränderna generellt är stängda, men att anpassningar kan göras på lokal nivå. Det är redan flera borgmästare som har tillskrivit regionerna att få öppna upp stränderna innan den 2 juni.

Affärer öppnar på måndag med social distansering som rättesnöre.

Restauranger, barer och caféer hålls fortfarande stängda tills nya besked lämnas.

Vi får åka 100 km fågelvägen från vår bostad. Vi får resa in i ett annat departement om gränsen på 100 km respekteras. Om man skall resa längre än 100 km behöver man ett intyg som styrker ärendet.

Man diskuterar även i Paris att införa intyg från arbetsgivaren att man behövs på arbetsplatsen och inte kan arbeta på distans. Vidare föreslås det att man skall förskjuta arbetstiden så att alla inte åker samma tid på morgonen. Detta för att minska trängsel på de publika transporterna.

Man kommer vara tvungen att bära mask när man reser med publika transportmedel mellan olika regioner. Flyg, tåg och Metro, TGV i Paris kommer att kräva mask.

När det gäller sommaren och möjligheter att resa in till Frankrike är gränserna fortfarande stängda och regelverket är detsamma som tidigare, detta gäller till 15 juni. Regeringen kommer att ge nya besked löpande ungefär var tredje vecka. I slutet av maj diskuteras hur man skall hantera juni och i slutet av juni beslutas hur man skall hantera juli. Det är många som frågar om det går att komma ned till sina semesterställen Frankrike? Frågan går inte att svara på då det fattas beslut efter tre kriterier. Utveckling av antalet smittade, antalet sjukvårdsbäddar tillgängliga och antalet testmöjligheter. Det innebär att var tredje vecka ger regeringen nya besked och jag kommer att delge er om det blir förändringar.

Jag förstår att man gärna tittar på ”kosläpp” i Sverige. Glädjen att se hur korna är överlyckliga efter att ha varit instängda en lång period är ren och skär lycka. Jag kommer nog att uppträda på samma sätt på måndag när jag går utefter stranden i Cagnes sur Mer.