Vad har Gilets Jaunes kostat det franska samhället?

Regeringen avsåg att införa höjda skatter på drivmedel i oktober 2018. Detta ledde till en proteströrelse som fick namnet ”Gilets Jaunes” och som var starkt förankrad ute på landsbygden. De protesterade mot alla höjda avgifter och att deras köpkraft minskat under flera år. Namnet på rörelsen var genialiskt därför att alla enligt lag måste ha en gul väst i bilen. Man har denna gula väst för att man skall ta på sig den när man stannar på en väg och går utanför bilen.

Rörelsen samlade mängder av folk som samlades vid rondeller runt om i Frankrike. Detta skedde varje helg och har pågått i stort sett under 8 månader. Det var framförallt under senhösten och fram till mars månad som rörelsen var mycket aktiv. Den har sedan minskat och upphörde helt strax innan sommaren. Den finns i bakgrunden och kan mycket väl väckas till liv igen under hösten 2019. Jag drabbades själv under november månad då de stängde av motorvägen A8 i södra Frankrike. Fick leta mig fram på småvägar för att komma fram till Nice. Totalt kaos.

Regeringen togs på sängen av denna rörelse och var ganska handlingsförlamad för att sedan i december ta fram ett paket som innebar ökade kostnader för staten på ca 10 miljarder euro. Macron utlyste också en debatt i hela Frankrike som pågick mellan januari och mars där borgmästarna höll möten och inhämtade invånarnas synpunkter.

Regeringens eftergifter till de gula Västarna var i huvudsak följande punkter:

  • 100 euro mer i månaden för de som har minimilöner, inga arbetsgivaravgifter på den utbetalda summan.
  • Borttagens skatt (CSG) för pensionärer om 1,7 % för de som har mindre än 2 000 euro i pension.
  • Övertidsarbete beskattas inte, varken för arbetsgivare eller anställd.
  • Företag kunde utbetala en extra ersättning i december med upp till 1 000 euro som inte var beskattningsbar, varken för företag eller anställd. Många företag har ställt sig bakom denna åtgärd. Total, Altice, Iliad, Orange, Kering, LMVH, Hermés, Casino, Carrefour, La Poste, Veolia etc.
  • Skjuta upp skattehöjning på drivmedel för att finansiera miljöomställningen.
  • Skjuta upp hårdare regler för bilprovningen vid besiktning av bilar.
  • Frysa el/gas priserna.
  • Ett utökat bidrag för att byta ut gamla bilar (före 1997) om 1 000 euro. För nya bilar som är el/hybrid bilar utgår ett bidrag om 2 500€.
  • Familjer med låga inkomster kan få en energicheck för att täcka kostnader för uppvärmning. Berör ca 2 miljoner familjer.
  • Milersättning höjs för de som kör mycket.

Det var ett omfattande paket som lades fram men protesterna avtog inte. Förstörelsen var omfattande i många franska städer Paris, Bordeaux, Toulouse m.fl. Champs Elysées var helt paralyserad flera helger i rad under julhandel. Lokaler inne i Triumfbågen blev helt sönderslagna. Den kända restaurangen Fouquet´s som var helt nyrenoverad blev helt förstörd. Man brände upp McDonalds restaurang och en kvinna som bodde ovanför med ett nyfött barn fick evakueras. Rörelsen Gilets Jaunes blev snabbt ett tillhåll för ”Les Casseurs” som har som mål att destabilisera samhället. I denna rörelse finns ”Black Block”, antikapitalister, extrem vänster, anarkister och en hel del andra grupper. De blir många som förstör och slår sönder under sin framfart, Ibland uppgår de till flera tusen i Paris. De ”Casseurs” som skadas under upploppen kan inte åberopa försäkringar.

Försäkringsbolagen har utbetalt 217 miljoner euro fram till slutet av maj-19 för den skadegörelse som dessa casseur utfört. Paris har varit den mest utsatta staden med 41 % av alla skador. I många fall täcker inte försäkringsbeloppen fullt ut den skada som har skett.

Man räknar med att handeln har en omsättningsminskning på ca 20-30 % i de områden där protesterna genomförts. De stora köpcentra som drabbats räknar med att man förlorat ca 2 miljarder euro i omsättning under dessa protester.

Staten har därför infört ett system där företag kan ansöka att skjuta upp inbetalningar till staten, detta avser skatteinbetalningar och sociala avgifter. Vissa företag kan också bli skattebefriade, individuell prövning sker av varje ansökan. Det är 8 000 företag som ansökt i maj -19. Kostnaden beräknas till ca 80 miljoner euro för staten.

Det har även fått konsekvenser för de anställda. Ca 73 000 personer har blivit partiellt arbetslösa då de inte behövs eftersom omsättningen minskat kraftigt. Denna arbetslöshet kostar ca 38 miljoner i ersättning till de arbetslösa.

Hotell, restauranger och caféer har också drabbats hårt pga. oroligheterna. Medierna i utlandet har rapporterat om upploppen och det har drabbat turismen hårt. Hotellen i Paris har noterat en nedgång på 2,5 % för första kvartalet i år i jämförelse med 2018. Våren och sommaren 2019 har varit mycket bra med en ökad turism så man kanske kan återhämta denna nedgång. Branschorganisationerna beräknar att man fått en omsättningsminskning på 850 miljoner euro pga. de Gula Västarna.

Bruno Le Maire Ministre de L´économie et des Finances sade i mars att beräkningar som gjorts visar en negativ påverkan på tillväxten i Frankrike under 2018-2019 om -0,2 % och det skulle utgöra ca 4,5 miljarder euro. Kostnaderna är enorma för landet.

Polisen har varit närvarande varje helg över hela Frankrike och dessa ökade insatser beräknas ha kostat 46 miljoner euro. Polisen har kritiserats för övervåld och att de missbrukar sin polisiära makt. När man ser hur dessa våldsverkare går fram så är det svårt att avgöra var skulden ligger, det brukas mycket våld på båda sidor. Polisen har upparbetat ett övertidsberg. Enligt uppgifter har Polismyndigheten 23 miljoner övertidstimmar i skuld till de anställda.

Det finns ett område som fransmännen avskyr och det är hastighetsbegränsningar för bilar. Regeringen införde hösten 2018 en begränsning på 80 km/h för bilar på landsvägar för att minska antalet dödsfall på vägarna. Naturligtvis blev det enorma protester också bland Gula Västarna. Resultatet av denna åtgärd är att man förstört 2 410 fartkameror och 577 stycken behöver repareras. Kostnaden för reparationerna beräknas uppgå till 70 miljoner euro och inkomstbortfallet då de inte varit i bruk beräknas ha uppgått till ca 300 miljoner euro. I sommar backade regeringen och överlät till departementen att bestämma om hastigheten skulle vara 80 eller 90 km/h på landsvägarna.

Man kan lugnt säga att de Gula Västarna har påverkat det franska samhället mycket. Regeringen och Macron har också ändrat sitt sätt att arbeta. Tidgare införde man förändringar efter korta samtal med berörda parter, nu har man mycket mer samtal och deltagande från de berörda organisationerna. Vi får se om det räcker, agendan är enorm och behovet av förändringar är stort. Gula Västarna kan vakna till liv återigen.

Paradoxen är att vissa grupper (Gula Västarna) vill ha det bättre och det går ut över andra grupper som får det sämre med arbetslöshet. Som helhet har det franska samhället drabbats hårt.