Hur vet man att Frankrike återgår till normaltillstånd?

Det vet man genom att demonstrationer, protester och strejker återupptas.  Det dröjde bara några dagar efter att man tog bort pandemirestriktioner som flygplatspersonal sade att de skulle gå ut i strejk. Någon dag senare sade tågpersonalen samma sak. Resultaten var att de strejkande grupperna fick igen sina krav och strejkhotet avvärjdes. Företagen hade inte kraft att stå emot deras krav efter att ha genomlevt den värsta ekonomiska kris på många år.

Vi har nu haft pandemin i ca 18 månader och alla TV kanaler fylls av nyheter om denna händelse. Nyhetskanalerna sänder 24 timmar om dygnet och de måste ju skapa nyheter och därför sitter man och diskutera i timmar om Covid-19. Man börjar att bli trött på nyheterna. Det intressanta är att det är i huvudsak de som är emot som kommer till tals. Man är emot vaccinering, man är emot covidpass, man är emot mask, man är emot Macron’s beslut, man är emot allt. Det är dessa som hörs och syns i media.

Nu är det stora demonstrationer i alla större städer runt Frankrike för att man måste vaccinera sig och uppvisa covidpass. Några tolkar detta som en inskränkning i medborgarnas frihet. Man har inte rätt att bestämma själva, regeringen pådyvlar folket beslut som innebär förlorad frihet. Minoriteten vill m.a.o. förhindra majoriteten att leva ett mer normalt liv.

När dessa demonstrationer sker så är det inte en röst som talar. Högerkrafterna demonstrerar för sig, vänsterkrafterna för sig och ”Gula Västarna” demonstrerar för sig. Det blir ganska rörigt i många städer när tre tåg skall ut i stan och göra sin röst hörd. Alla med olika betoningar på vad vaccinationstvånget betyder för dessa grupper.

Det är många grupper som berörs. Lagen togs i bruk i början av augusti och går ganska långt. Man vill tvinga fransmännen att vaccinera sig.  På ställen där man begär vaccinationspass skall även personalen vara vaccinerad. Från den 30 augusti till den 15 november skall vårdpersonalen, ambulanspersonal, lärare, restaurangpersonal och några andra grupper vaccinera sig. Om man inte vaccinerar sig kan det leda till indragen lön och eventuellt uppsägning från tjänsten. Macron gör bedömningen att det är enda sättet att få alla att vaccinera sig.

En annan aktivitet som är återkommande, skolstarten i september månad. Ni som handlar på stora varuhus ser att det är hyllmeter med skolmaterial för barnen. Föräldrarna står där med sina listor och försöker lista ut vad det är de skall köpa för barnens skolgång. Det är inte helt lätt. Varje lärare bestämmer vilket material som skall användas. Vissa lärare tycker att det skall vara rutiga blad, andra tycker att det skall vara linjerade blad, andra blanka blad etc. Varje lärare bestämmer vilken färg man skall ha på pennorna etc. Det är mycket att hålla reda på. Föräldrarna river sig i huvudet och försöker hitta rätt.

Familjer får bidrag för att inhandla detta material. Det är inkomstgrundande och beror på familjens samlade inkomst. Familjer som tjänar mindre än 25 000 euro får för ett barn 470 euro för att köpa skolmaterial. Skolan tillhandahåller m.a.o. inget skolmaterial. Man använder mycket fotokopior som läromedel. Dessa skall sedan in i olika pärmar. Böcker är ovanliga för de minsta.

Det känns som om vi är på väg tillbaka till ett mer normalt liv, dvs strejker, protester och oroligheter. Politiker försöker att profilera sig inför presidentvalet 2022 och gör diverse utspel. Det blir en intressant höst.

Deconfinement difficile!

Att släppa på karantänen är ett stort problem i Frankrike. Alla bråkar om hur detta skall göras.

Facken på skolorna skall gå ut i strejk, apoteken är arga, politiker är arga på de stora livsmedelskedjorna, senaten röstade ned regeringens förslag och 60 % av fransmännen tycker att det är otäckt att lämna hemmet och försöka leva mer normalt. Man får väl säga att Frankrike börjar återgå till normalt beteende.

För att börja med skolan. Regeringen har sagt att dagis och de första skolklasserna skall börja på måndag den 11 maj. Dessa dagis och skolar styrs av kommunerna. Regeringen har sagt att det inte är skoltvång, att gå till skolan är frivilligt. Man skall hålla distans och tvätta händerna. Klasserna begränsas till 15 elever istället för det normala 30 elever.  Nu är det över 300 borgmästare som vägrar att öppna skolorna.

Staten har delegerat ansvaret till regionerna och kommunerna att öppna skolorna. Som vanligt i Frankrike har myndigheterna centralt utformat ett mycket detaljerat regelverk hur man skall öppna och sköta skolan. Det är ett dokument på 54 sidor som i detalj reglerar hur barnen kan vara trygga i skolan. Här är kärnan till varför det är så komplicerat i Frankrike. Fransmännen älskar friheten men ansvariga önskar få regelverk som man kan förhålla sig till. För de ansvariga är det viktigt då man slipper ansvar. Man kan bara säga att man utfört det som någon har bestämt. Jag skrev om detta i inlägget,  Skydda, Testa och Isolera den 29 april.

Varför öppnar inte vissa kommuner skolorna? I enlighet med det detaljerade regelverket som myndigheten har skickat ut kan man inte möta alla krav och därmed riskerar man barnens och lärarnas hälsa. En tydlig förändring i Frankrike är att man går till domstol för att någon ansvarig inte skyddat befolkningen tillräckligt. Tydligen har premiärministern Philippe mottagit 50 polisanmälningar under denna kris. Borgmästarna är också rädda för att bli åtalade. De kan bli personligt ansvariga för att ha orsakat ett barns död i skolan om man inte har alla detaljer i det 54 sidor långa dokumentet på plats. Det hörs röster att man skall besluta om en lag som friskriver borgmästarna om något skulle inträffa i skolan under denna epidemi. Ansvarsfrågan är central.

Som jag tidigare skrivit så har facken påkallat strejk för att det inte finns skyddsutrustning till lärarna. Skyddsutrustning är masker och handsprit men också att barnen inte sitter tillräckligt långt från varandra. De utgår från att det inte finns tillräckligt med skydd, det är en preventiv strejk. De uppmanar sina medlemmar att lägga ned arbetet om det finns hälsorisker med att utföra arbetet. Jag undrar vad sjukhuspersonal och de som arbetar på äldreboende tycker om detta? I början av epidemin fanns det begränsat med skyddsutrustning för dessa grupper.

Igår röstade senaten ned regeringens plan för Frankrike. Premiärministern har haft som mål att alla partier och politiker skall ställa sig bakom planen, vilket naturligtvis misslyckades. Alla senatorer från Macron’s parti lade ned sina röster vid omröstningen, därför förlorade man. Det har nu ingen betydelse för att genomföra planen eftersom det är riksdagen som bestämmer. Det visar bara hur politikerna agerar. De röstar emot men har inga egna planer för hur man skall återgå till normalsituation. Regeringen önskar få införa dekret pga. epidemin ända till den 24 juli, nu beslutade senaten att bara ge tillstånd till den 10 juli.

Regeringen har också haft stora kommunikationsproblem under helgen. Någon sade att man skulle införa karantän ända fram till den 24 juli för alla som reste in i landet. Det togs snabbt upp av media och blev en sanning. Även TV4 i Sverige har kommunicerat detta. På söndag dementerades denna information och inga karantänkrav finns för de som kommer från andra länder inom EU.

Apoteken är arga för att de stora livsmedelsaffärerna säljer ansiktsmasker och kräver att en utredning tillsätts. Har de haft dessa ansiktsmasker på lager när det har varit så stor brist på dessa?  Regionens högsta chef på Rivieran har skickat en förfrågan till livsmedelskedjorna för att få dokument på när de fick dessa varor till sitt lager. Han hotar med stämning. Det är misstroende som reglerar livet i Frankrike.

I Mandelieu har borgmästaren bestämt att alla skall bära mask när man är utomhus. Det går på tvärs mot regeringens riktlinjer. Regeringen säger att regelverket måste vara likartat i hela Frankrike. En stad kan inte ha masktvång och en annan tillåta människor att promenera utan skyddsmask. Hur skall man hålla reda på regelverket när man passerar olika stadsgränser?

Amazon har hamnat ordentligt i blåsväder. I mitten av april beslutade en domstol att ett av deras lager i Frankrike skulle stänga. Orsaken var att man inte hade vidtagit tillräckligt med skyddsåtgärder enligt facken. Facken tog företaget till domstol och fick rätt. Troligen fanns det en annan orsak bakom beslutet också. Amazon sålde alla sorters varor, inte bara det som anses vara mest nödvändigt i enlighet med regelverket. Det är illojal konkurrens mot alla affärer som tvingats stänga. Amazon stängde lagren. Vad hände? Amazon började distribuerade varor från andra länder där lagren fungerade. I torsdags lade Amazon ett permitteringsvarsel för 10 000 anställda i Frankrike och hänvisade till att de är förhindrade att utföra sin verksamhet i Frankrike. De har ett stort vitesbelopp att se fram emot om de fortsätter att distribuera varor från de franska lagren. Det är svårt att hantera de regler som EU har utformat, en av dessa är fri rörlighet för varor.

När företagen öppnar finns det regler även för dessa. Ett dokument på 20 sidor reglerar hur företagen skall ta emot medarbetarna som kommer till arbetet. Återigen regler som man skall följa och som ibland är svåra att efterleva. Men då finns någon ansvarig.

Det känns skönt att det börjar bli som vanligt i Frankrike. Det händer något varje dag och diskussionens vågor går höga.

Vi ser fram mot att få promenera utefter havet i nästa vecka. Med eller utan mask spelar igen roll.

Ils sont fous, ces Romains!

Det var ett utryck som Obelix ofta använda när han reste runt med Asterix i Europa och andra delar av världen. De är galna dessa romare, står uttrycket för. (även Goter, Egyptier, Bretagnare). Man undrar nu om man inte kan säga detsamma om fransmännen. Regeringen säger att man skall försöka släppa upp samhället och försöka få igång vår ekonomi, våra företag, våra skolar och hela vårt samhälle. Vad gör lärarnas fackförbund, de påkallar strejk! I vilket land kan detta ske, naturligtvis i Frankrike.

Skolorna skall starta progressivt den 11 maj och under hela maj månad. Ministern för skolorna säger att det skall vara en mängd av restriktioner för att säkra elevernas hälsa. Det diskuteras att eleverna skall ha munskydd, halva klasser, handsprit etc. Det diskuteras även att inte skolan skall vara obligatorisk. Föräldrarna bestämmer om de önskar skicka sina barn till skolan. Att man börjar med skolan innebär att föräldrarna kan påbörja återgång till arbete på fabriker och branscher där man inte kan utföra arbetet på distans.

Det är lärarnas fackförbund FNEC FP-FO som utlyser strejken. Den startar den 11 maj och pågår maj månad ut. Argumentet är att lärarna saknar skyddsutrustning och därför utsätts för hälsorisker som inte är acceptabla. Facket tycker att det är konstigt att man skall kunna äta i skolbespisningen men att alla restauranger är stängda. Vidare anser de att skolan inte är ett dagis för Medef (arbetsgivarorganisationen i Frankrike) för att industrin skall komma igång. De säger i ett uttalande; ” Skolan och dess personal är inte en variabel för marknadens behov. Röster har hörts för att påskynda ekonomins återhämtning och starta upp produktionen, det är inte skolans roll”.

Fackförbundet FNEC FP-FO kräver:

  • Serologiska (blod) tester för systematisk screening av all personal och elever, i enlighet med yttrandet från ministerrådets CHSCT.
  • Desinfektion av skolor.
  • Skyddsmaterial (hydroalkoholisk handtvätt, handskar och FFP2-masker) i tillräckligt antal.

Facket uppmanar sina medlemmar att hävda rätten att lämna arbetet om de känner att deras egen hälsa är hotad och att de inte är trygga i att skyddet är tillräckligt. Ja de kan göra det enligt lag.

För er som vill läsa pressreleasen, finns den på C´est la Grève: https://www.fo-fnecfp.fr/la-reprise-des-cours-a-tout-prix-inacceptable-irresponsable/

Universiteten kommer aj att öppnas innan sommaren.

En annan sak som är intressant är att alla kommentatorer har synpunkter på allt och alla. De spekulerar hej vilt vad regeringen skall presentera i riksdagen på tisdag. Redan innan man har kommunicerat vad utsläppet skall innebära för Frankrikes innevånare spekuleras, kritiseras och diskuteras det för fullt. Det ligger i kulturen att fransmännen har åsikter om allt, De Gaulle sade ”hur skall man styra ett land med 258 olika ostar”. Så är det.

Regeringen presenterar tisdag eftermiddagen sin plan i riksdagen.

Företagsledaren Carlos Ghosn flyr Japan.

En av världens främsta företagsledare flydde den japanska rättvisan på nyårsafton. Han tog en privat jet från Osaka till Istanbul och sedan vidare till Libanon. Han riskerade att dömas till 15 års fängelse.

Carlos Ghosn är f.d. ledare för alliansen Renault-Nissan-Mitsubishi och har sedan hösten 2018 suttit häktad under 130 dagar i Tokyo för diverse olika anklagelser. Jag skrev om dessa anklagelser och dess bakgrund i ett inlägg i februari 2019. Läs inlägget för att få hela bilden: https://wordpress.com/block-editor/post/franskafonster.blog/177.

Det är en helt fantastisk historia som rullas upp och skapar stora rubriker i Frankrike. I enlighet med japansk lag kan man hålla personer häktade länge om man lägger till åtalspunkter under häktningstiden. Det har de japanska åklagarämbetet utnyttjat maximalt. Det är brukligt enligt media att man håller tuffa förhör som i kombination med lite mat, lite sömn och ingen kontakt med yttervärlden ska tvinga fram ett erkännande. Ghosn har genom hela processen sagt att det är en komplott mot honom och att det är ledarna i Nissan som ligger bakom hela denna process. Nissan har tagit fram ett underlag om 450 sidor som överlämnats till åklagarsidan i Japan för att få Ghosn fälld.

Ghosn blev sedermera släppt ur häktet. Han fick erlägga 13 miljoner US$ i borgen, lämna sina tre pass (Franskt, Brasilianskt och Libanesiskt) till sin advokat och hade anmälningsplikt till polisen. I japan använder man tydligen inte elektronisk fotboja och han hade därför inte utrustats med en sådan. Han fick inte använda internet och inte träffa sin fru och familj. Däremot hade han möjlighet att vistas fritt i samhället och resa i Japan under tre dagar.

Dagarna innan nyårsafton gick han ut från sin bostad och åkte tåg till Osaka där han tog in på hotell. På hotellet mötte han två andra personer som uppges arbeta för ett säkerhetsföretag. Efter några timmar lämnar dessa två personer hotellet med en stor koffert för musikinstrument och därefter syns inte Ghosn mer. Nissan hade anlitat en firma som övervakade Ghosn för att bevaka hans aktiviteter men denna övervakning avslutades några timmar innan hans resa till Osaka. Flyget väntade på flygplatsen i Osaka och kofferten lastades på utan att tullen gick igenom bagaget. Resan gick från Osaka till Istanbul där kofferten bytte privat jet och flög sedan vidare till Beirut i Libanon.

Han åkte sedan till sitt hus där familjen vistades för nyårsfirande. Han hälsades som en hjälte av libaneserna. Huset säger sig Nissan äga!

Han är libanesisk medborgare och landet har inget utlämningsavtal med Japan och det är troligen därför han valde Libanon.

Vad händer nu? Ghosn har blivit efterlyst av Interpol. De libanesiska myndigheterna har hållit ett förhör med Ghosn och det kan också tänkas att den Franska regeringen startar en rättslig process. Han får inte lämna Libanon och har lämnat sitt franska pass till myndigheterna. Han måste m.a.o. haft dubbla pass. De Libanesiska myndigheterna har begärt att få allt utredningsmaterial från Japan för att undersöka om det finns grund för att åtala honom i Libanon. Helt säkert är att Japan kommer att utöva påtryckningar på Libanon för att få Ghosn utlämnad.

I onsdags hade Ghosn en presskonferens i Beirut där han gick till attack mot sättet som utredningen genomförts. Han bekräftade än en gång att det är en komplott mot honom och att han är oskyldig. Han visade att han är oskyldig genom att gå igenom en mängd dokument. Kommentarerna efter mötet är att han inte kunde styrka sin ställning som oskyldig. Pressmötet höll på i 2,5 timme.

Japanerna är i chocktillstånd. Det fanns inte i deras sinnevärld att någon skulle fly från en rättegång, det är helt oförståeligt i deras ögon.

Flygbolaget som flög Ghosn från Osaka är turkiskt och en mängd personer har tagits in för förhör i Istanbul.

Enligt media skall Ghosn ha blivit kontaktad av Netflix som önskar göra en serie om hans liv och flykt från Japan. Han sägs ha varit positiv till idén om det är han själv som spelar huvudrollen!

Finansiering av hela detta äventyr är oklar men Ghosn förfogar över ansenligt kapital. Han uppges ha tjänat 100 miljoner US$ under perioden 2009-2016, allt enligt tidningen Capital.

Sedan Ghosn har häktats har koncernen Renault-Nissan hamnat i stora problem. Nissan har tappat 10 miljarder US$ och Renault 5 miljarder US$ i aktieägarvärde och deras gemensamma framtid ser mörk ut. När Ghosn häktades var man mycket nära en sammanslagning mellan Renault och Fiat/Chrysler men denna affär rann ut i sanden. Nu diskuterar istället Peugeot och Fiat/Chrysler en sammanslagning.

Det kommer nog mer om Mr Ghosn och det skall bli spännande att följa.