Hur får man billigare bensin?

Man kör på etanol. Priset på bensin är ca 1,98 euro per liter i Frankrike och priset på E85 är 0,80 euro.  En avsevärd prisskillnad.

Man kan få bidrag för att sätta in ett kit på bensinmotorn för att kunna köra på E85. Kitet som skall installeras i bensinmotorn justerar insprutningen så att man kan köra både på bensin och E85. Regionen Provence-Alpes-Côte d´Azur bidrar med 250 euro, olika regler för olika regioner. Man skall vara skriven i regionen för att komma i åtnjutande av dessa bidrag.

Att installera det elektroniska kittet kostar ca 850 – 1 200 euro beroende på bilmodell. Bilen får inte vara äldre än år 2000.

Det finns flera olika företag som tillverkar det elektroniska kittet. Dessa är Flexfuel, Biomotors, Borel och Eflexfuel Technology. Dessa företag är certifierade av den franska staten. Jag har undersökt med en barndomsvän som importerar dessa kit till Sverige. Vi har besökt Flexfuel och Biomotors. Han valde det senare alternativet.

Ford har flera bilmodeller med dessa kit installerade i bilen redan från fabriken. Man får räkna med att etanolbilen drar ca 25–30 % mer än bensinbilen.

Tillverkningen i Frankrike av etanol sker i huvudsak av sockerbetor. Bidragen finns för att minska miljöförstöringen. Man säger att CO2 minskar med 60–70 % i förhållande till bensin.

I Sverige är priset betydligt mycket högre på etanol i jämförelse med Frankrike. Etanol kostar ca 16 kr / liter i Sverige mot Frankrikes ca 8,50 kr litern. Varför denna stora prisskillnad? Man blir inte klokare när man försöker att sätta sig in i ämnet. Enligt Moderaterna beror prisskillnaden på att Sverige inte producerar tillräckligt med biodrivmedel och att landet är beroende av import av etanol. Energiministern Ygeman hänvisar till att oljepriset har ökat! Andra hänvisar till att reduktionsplikten ökar priset på etanol. Klokare blir man inte.

En annan trolig förklaring är att franska regeringen hjälper sina bönder med lägre skatter och avgifter för att påskynda en övergång till mer hållbar bilkörning. Regeringen i Frankrike har ambitiösa planer för att minska CO2 utsläppen. Bönderna ser en affärsmöjlighet att bidra med en mer hållbar produktion av drivmedel. De har mycket starka lobbyorganisationer.

Tillgången i Frankrike är ganska god, ca 1/3 av stationerna har Etanol, totalt ca 2 400 stationer. Här kan ni kontrollera var närmaste tankställe ligger och priser på bensin och E85:

https://www.prix-carburants.gouv.fr/

Lycka till