Har utbildning någon betydelse?

Behöver ett land välutbildade personer i regeringen? De styrande i Sverige verkar inte tycka att det är viktigt. Regeringsarbetet är ett mycket komplicerat arbete med en mängd information och svåra ställningstaganden. Är det inte tryggare att personer i ansvarsställning har en utbildning som därmed kan bearbeta komplex informationen och fatta beslut?

Alla verkar vara överens att utbildning är viktigt, även regeringen. Kommunikationen från svenska regeringen är att utbildning är avgörande för landet. Det verkar inte gälla ministrarna i Sverige. Hur kommer det sig att regeringen har ganska få som har högre utbildning? Man påpekar att det är avgörande för landet men gäller inte de styrande. Ca hälften av ministrarna har en examen från en högre utbildning. Många ha gått på universitet men inte slutfört studierna och därmed inte fått någon examen. Kastar man inte sten i glashus! I Sverige är den interna utbildningen i partiet viktigare än högre studier för att få en ansvarspost.

Tittar man på den franska regeringen har samtliga utom en högre studier. I regeringen finns 6 med mastersutbildningar, tre som doktorerat, två lektorer och en med filmagister-utbildning. Frankrike har en läkare som lämpligt ansvarar för sjukvården, på justitiedepartementet är det en advokat som är ansvarig.  

Den franska regeringen består av Premiärminister och 16 stycken ministrar för respektive myndighet. Till dessa ministrar finns det biträdande ministrar och statssekreterare och dessa kan vara upp till 5 fem personer under varje minister. Premiärminister har t.ex. 2 biträdande ministrar och 2 statssekreterare. Utrikesministern/ EU minister har 1 biträdande minister och två statssekreterare. Finansministern har 3 biträdande ministrar och två statssekreterare.  Totalt utgör dessa ytterligare 27 tjänster i regeringen.

I Sverige finns det 12 myndigheter där det kan vara 1-3 ministrar inom varje myndighet. Inom Finansdepartementet, som exempel, finns det tre positioner, Finansminister, Civilminister samt Finansmarknads- och bostadsminister. Totalt har Sverige 23 ministrar och 31 statssekreterare.

Frankrike är ett centraliserat land med detaljstyrning från respektive myndighet. Det verkar finnas en vilja från premiärministern att decentralisera beslutsfattandet till regionerna och kommunerna. Idag är mycket detaljstyrt och alla väntar på mycket precisa instruktioner. T.ex. hur skolan skall hantera skolstarten i höst med gällande Covid-19 problematik. Skolorna efterfrågar detaljerad information hur man skall sköta verksamheten.

I Frankrike är respektive myndighet med tillhörande minister beslutsfattare i alla frågor och de har det slutliga ansvaret. I Sverige kan ministrar bli anklagade för ministerstyre när de önskar att saker och ting skall hanteras på ett visst sätt hos någon myndighet. Detta går tillbaka till Axel Oxenstierna som skapade det administrativa svenska systemet. Det var ett tag sedan. Sverige kanske inte behöver utbildade personer i regeringen då det mesta sköts på respektive myndighet, eller hur skall man tolka att så få har en högre utbildning?

De franska ministrarna är skolade på ett helt annat sätt än sina svenska kollegor. Många i Frankrike har gått speciella skolar som formar framtida politiker och administratörer. I Sverige är det tre ministrar som inte har någon högre utbildning, de har gått den långa vägen kan man säga. Ytterligare 10 stycken har inte något diplom från universitet. I Frankrike finns det en och det är ministern för haven.

Många inom den franska politiken har gått Science Po utbildning som är en universitetsutbildning i statskunskap. Därefter kombineras denna grundutbildning med en högre administrativ utbildning för statstjänstemän. Det finns flera skolor, några av dessa är: Ecole National D´Administration eller kort och got l´ENA. En annan är l`IEP = Institut d´Etudes Politiques.

Många av ministrarna har också varit eller är borgmästare i olika städer i Frankrike.

Nedan finns en sammanställning över respektive ministers utbildning. Alla ansvarsposter finns inte i båda länderna, ibland har jag hittat en biträdande minister som ansvarar för motsvarande fråga i Sverige. Nedan är en sammanställning som är hämtad från respektive offentlig regeringssida. För de franska ministrarna har jag försökt förtydliga de olika förkortningarna som gäller för respektive skola. Behärskar inte inläggning av tabell i WordPress, därför lite lustigt utseende.

Funktion SverigeUtbildningFunktion FrankrikeUtbildning
Statsminister Stefan LöfvenSocialhögskolan i Umeå, 1,5 årPremier Ministre Jean CastexSciences Po /Institut d’études politiques de Paris (1986) (Högre politiska studier) Maîtrise de droit public (1987) (Filmag) L`ENA= Ecole nationale d’administration (promotion Victor Hugo) (1991)  
Eu Minister Hans DahlgrenCivilekonom, Handelshögskolan i Stockholm Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian  Har posten som Utrikesminister, se nedan
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark1992-1994 
Studier i statsvetenskap, Luleå tekniska universitet
Ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion Élisabeth BorneDiplômée du Collège des ingénieurs, de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École polytechnique  
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen2001–2008
Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköpings universitet 2003
Statskunskap, A-kurs, Uppsala universitet 
Hanteras av en biträdande minister Élisabeth Moreno    Executive MBA – ESSEC et Mannheim Business School (2005-2007) Maîtrise en droit des affaires – Université Paris-Est Créteil (1995) (Filmag)  
Finansminister Magdalena Andersson1992-1995
Forskarutbildning inriktning nationalekonomi, Handelshögskolan (ej avslutad)  1995
Harvard University, USA 1994 
Institute for advanced studies, Wien 1992
Civilekonom, Handelshögskolan  
Ministre de l’économie, des finances et de la relance Bruno Le MaireNormalien, agrégé de lettres modernes, Sciences Po/diplômé de l’IEP de Paris et de l’ENA. Agrégé = LektorL´ENA =Ecole nationale d’administration l`IEP, Institut d’études politiques = Högre politiska studier
Civilminister Lena Micko1974–1975
Studier i franska vid Linköpings universitet
  Ingen motsvarighet
Finansmarknads-Bostadsminister Per Bolund2000-2002
Stockholms universitet, oavslutad doktorandutbildning, Institutionen för systemekologi. 1992-1996
Stockholms universitet och Stirling University (Skottland), Fil mag biologi 160 poäng.
  Ingen motsvarighet
Försvarsminister Peter HultqvistIngen högre utbildningMinistre des armées Florence ParlyDiplômée de Sciences Po Paris et de l’ENA (promotion Fernand Braudel)   L´ENA =Ecole nationale d’administration
Infrastrukturminister Tomas EnrothSociologi och statsvetenskap, Högskolan i Växjö 1988–1993  Ingen motsvarighet
Energi och Digitaliseringsminister Anders YgemanStudier vid Stockholms universitet 1990   Enligt DI, 15 poäng I KriminologiStatssekreterare Secrétaire d’etat chargé de la transition numérique et des communications électroniques Cédric ODiplômé d’HEC en 2006   D´HEC = Hautes Etudes Commerciales  
Justitie & migrationsminister Morgan Johansson1989–1993
Fil. kand. i statsvetenskap, Lunds universitet
Garde des sceaux, ministre de la justice Éric Dupond-MorettiAdvokatutbildad Praktiserande advokat, försvarsadvokat Nytillträdd, CV ej tillgängligt. Omtalad jurist med 145 frikännande domar.
Inrikesminister Mikael Damberg2000
Förvaltningslinjen 140 p, Stockholms universitet
Inrikesminister Gérald DarmaninSciences Po =l’Institut d’études politiques de Lille (2007), Diplômé de l’IEP de Lille.  l`IEP, Institut d’études politiques = Högre politiska studier  
Kultur och Idrottsminister Amanda Lind2009
Psykologprogrammet, Umeå Universitet  2000
Mänskliga rättigheter, Teologiska högskolan, Lidingö 
Ministère de la Culture Roselyne Bachelot  Doctorat de pharmacie (1982)  
Miljö-och Klimatminister Isabella Lövin1992-1994
Radioproducentutbildning vid Dramatiska institutet 1981-1987
Statsvetenskap, italienska och sociologi vid Stockholms universitet och Università di Bologna
Ministère de la Transition écologique   Barbare Pompili  Nytillträdd, CV ej tillgängligt På nätet hittade jag detta, Etudes de sciences politiques à l’IEP de Lille
Näringsminister Ibrahim Baylan1993-1999
120 högskolepoäng vid Umeå universitet
Ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie Agnés Pannier-RunacherSciences Po = Statskunskap L´ENA =Ecole nationale d’administration HEC = L’École des hautes études commerciales  
Landsbygdsminister Jennie NilssonIngen Högre utbildningMinistre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Jacqueline GouraultProffesseur d’Histoire et Géographie.(Lärare)  
Socialminister Lena Hallengren  1993–1996
Lärarexamen, högskolan i Kalmar 
Ministère des Solidarités et de la Santé Olivier Véran  Sciences Po Paris Praktiserande läkare Executive Master en gestion et politique de santé
Vice-président et porte-parole de l’Inter Syndicat National des Internes des Hôpitaux (ISNIH)  
Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi2010-2013
Forskningsstudier i offentlig rätt, Uppsala universitet 2007
Juristexamen, Uppsala universitet 2007
Journalistutbildning, Poppius journalistskola
  Ingen motsvarighet
Utbildningsminister Anna Ekström1989
Riksdagens stenografiutbildning 1988
Jur.kand. Stockholms universitet 1980
Grundkurs historia, Stockholms universitet
Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports Jean-Michel BlanquerAgrégé de droit public, docteur en droit constitutionnel, diplômé de philosophie et titulaire d’un DEA de l’IEP de Paris.  Agrégé = Lektor l`IEP, Institut d’études politiques = Högre politiska studier  
Minister högre utbildning & Forskning Matilda Ernkrans1994–1997, 2002
Högskoleexamina i statskunskap och sociologi,
Örebro universitet (studier kombinerat med arbete)  Enligt DI, ej slutförda studier.
Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation Frédérique VidalMaîtrise de biochimie (UNS) (filmag). DEA à l’Institut Pasteur et doctorat en sciences de la vie.      
Urikesminister Ann Linde1994
Examen. Stockholms universitet, fil. kand. i statskunskap, sociologi och nationalekonomi
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian  Agrégé d’histoire contemporaine.   Agrégé = Lektor  
Utrikeshandelsminister Anna Hallberg1983-1987
Studerat juridik och företagsekonomi, Göteborgs
universitet 
Ministre délégué auprès du ministre de l’europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l’attractivité Franck RiesterDiplôme de l’Institut supérieur de gestion (ISG).Mastère de gestion des collectivités territoriales de l’Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec). ISG = International Business school  
Minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson1983 
Gymnasielärarutbildning 
  Ingen Motsvarighet
  Ministre de l’agriculture et de l’alimentation Julien DenormandieIngénieur des Eaux et Forêts, titulaire d’un MBA en Économie.  
  Ministère des Outre-mer Sébastien Lecornu  Diplômé d’un master de droit public de l’université Panthéon-Assas.  
  Ministere de la mer Annick GirardinIngen högre utbidlning
  Ministere de la transformation et de la fonction public Amélie de MontchalinDiplômée d’HEC Diplômée de la Harvard Kennedy School  

8 reaktioner på ”Har utbildning någon betydelse?

 1. Kerstin Stureson

  Underbart! Skicka vidare artikeln till Svenskan, Timbro eller liknande. Men det allra värsta är att en svensk tjänsteman, typ på Länsstyrelsenivå, aldrig kan ställas till svars för felaktigheter de begår mot oss medborgare!

  Gilla

 2. mona

  En bra praktiskt erfarenhet inom gebitet i Frankrike skapar dugligare arbetsgivare än högre administratörer, som fuskat sig fram genom ”kontakter och vänner”. Jag tänker främst pâ de som skapat sina egna firmor och företag. Jag har une en under en korttidsanställning varit sekreterare/assistent till en Sci.pol chef som utmärkt sig genom att fuska till sig fördelar framför kollegor och avslâ underlydandes rättmätigas ansprâk .Varför mâste man läsa kunskap i 10 âr som sedan inte används ?

  I Frankrike finns det en bra utbildning som varvar kunskap och praktik under 3-5 âr

  Gilla

 3. Hej Lars! Intressant jämförelse mellan våra länder. En aspekt som kanske kan förklara en del är skillnaderna i ersättning. Gissar att svenska politiker i ledande ställning tjänar betydligt mindre än franska, och att det kan göra det mindre intressant för högutbildade att att jobba inom politik i Sverige. Vad tror du?

  Gilla

 4. Susanna

  Intressant artikel!!! Mycket tänkvärd.
  Fuskar man mer med en gedigen utbildning, som du Mona menar. Eller är det en kulturfråga?
  I dag talade man i programmet Nordengren & Epstein i P1 om engelska politiker och nämnde i förbifarten deras utbildningar. Jag har nu tipsat dem om artikeln i bloggen och undrar samtidigt om det är Sverige som sticker ut eller de andra länderna.

  Gilla

 5. Kerstin Hallert

  I svensk politik gäller ett självsäkert uppträdande. Då kan man gå långt. Exempelvis har självbiografiskt aktuella Mona Sahlin enbart gymnasieskola och varit statsråd vice statsminister och partiledare för socialdemokraterna. Endast gymnasieskola gäller även centerns Maud Olofsson vice statsminister och partiledare. Moderaternas Carl Bildt har ingen universitetsexamen och talar endast engelska. Men har varit statsminister och utrikesminister. Statsministern Göran Persson hade ett par betyg i sociologi. .Hans finansminister 1999-2004 Bosse Ringholm hade hoppat av gymnasiet i Skövde underkänd i matematik och engelska.

  Gilla

 6. Isabelle

  Tyvärr lyckas ju franska skolan inte helt med att vara tillgänglig för alla med stora skillnader mellan olika skolor. Men jag tycker att det stämmer att utbildningarna du nämner är väldigt bra utbildningar och att eleverna är kompetenta och som verkligen kämpat betydligt mycket mer för sina betyg än en svensk elev gör. Sedan kanske utbildningen inte utformas exakt som jag skulle önska. Historia (modern men världshistoria), geografi, engelska, att kunna tala och debattera, ekonomi och ledarskap. Jag vet inte heller om franska läroplanen är bra, eller om lärarutbildningen är bra. Men att franska ministrar är mer välutbildade det tycker jag absolut. Men sedan är ju personliga egenskaper viktiga som politiker. Det är kanske positivt att Sverige även värderar arbetslivserfarenhet och inte bara skolan.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s