Frankrike är grönt, nästan!

Den bästa informationen är att Frankrike öppnas upp allt mer och att man kan resa in i landet från den 15 juni. Frankrike försöker att samordna detta med övriga europeiska länder och det diskuteras i Bryssel hur det skall utformas. Sverige har gått ut med en avrådan till befolkningen från att resa utanför landets gränser till 15 juli och det kan eventuellt påverka hur Europa ser på svenskars resande inom EU.

Hur har Frankrike hamnat här?

I backspegeln ser man en strategi som är mycket genomtänkt. Det är kanske ett önsketänkande, men det ser väldigt rätt ut. Varje genomgång av situationen är mycket pedagogisk och man är transparent och berättar vad man vet och vad man inte vet. Naturligtvis saknades utrustning i början för att hantera epidemin i Frankrike precis som i många andra länder världen över. Jag skrev om detta i ett tidigare inlägg.

Situationen i början av maj månad då man beslöt att försiktigt släppa upp rörelsefriheten

Strategin verkar ha varit att stänga ned landet under 8 veckor och under denna tid skaffa fram material så att man stegvis kan släppa upp karantänen och minska belastningen på sjukvården. Efter den 8 veckor långa karantänen blev också strategin tydlig. I början av maj presenterade Premiärministern en karta som visade var det förelåg en hög belastning på sjukvård och var man upprätthöll visa restriktioner. Man upprättade tydliga mål när man går från grönt till gult till rött. Man upprättar regler och vad som skall gälla i de olika färgerna. Det gör att det blir väldigt tydligt vad som skall mätas och hur man skall förhålla sig i de olika nivåerna. Man skapar olika KPI:er som man kommunicerar (Key Performance Index). Föredragande är hälsominister Olivier Véran som är läkare och gör ett mycket gott intryck. Vilka är dessa KPI:er?

IndikatorMätområdeKPINotering
Epidemins utbredningAntal smittade/100 000 inv. Rullande 7 dgr0-10 personer Grönt 10-50 personer Gult >50 personer RöttLåg på 6,14 den 28/5
Antalet smittade vid testningAntalalet positiva vid tester via näsan. Rullande 7 dagar0 – 5 % Grönt
5 – 10 % Gult
>10 % rött
Låg på 1,9 % den 28/5
R-talMäter R = 00 – 1 Grönt
1 – 1,5 Gult
>1,5 Rött
Låg på 0,77 den 28/5
SjukvårdenAntalet på intensiven för Covid av totala antalet platser0 – 40 % Grönt
40 – 60 %
Gult >60 % Rött  
Några regioner var på gult, övriga på grönt.
Franska regeringens styrverktyg genom olika KPI

Det är därför som Frankrike nu nästan är helt grönt, det är några områden som fortsatt har en problematisk situation. Man har definierat Paris + omgivningar, Mayotte och Franska Guyana som gula områden och där finns vissa begränsningar. Det är goda nyheter, men regeringen är vaksam och kan införa begränsningar på nytt om situationen skulle försämras.

Situationen den 28 maj i Frankrike

Man ställer samman dessa fyra indikatorer till en gemensam bild som beskriver landets situation. Om 2 av de fyra indikatorerna inte är gröna blir resultatet enligt ovan, d.v.s. gult.

Det är också uppenbart att genom 8 veckors karantän har fransmännen verkligen lärt sig att leva med detta virus. Överallt är det plexiglas mellan personal och kund, man håller 1 meter mellan kunderna, finns markeringar hur man skall gå i köpcentra, många affärer har masktvång. Fransmännen tar detta på stort allvar och därför tror jag att man skall kunna leva med viruset en bra tid framåt.

Regeringens mantra är skydda, testa och isolera. Regeringens främsta uppgift är att skydda befolkningen från viruset. De som känner sig sjuka skall gå till sin husläkare. Husläkaren ger en remiss till test och inom 24 – 36 timmar har man svar om man är smittad. Vid smitta skall man isoleras endera i hemmet eller på hotellrum som staten har upphandlat. Tester och hotellrum bekostas av staten till 100 %. Social distansering är ett annat mantra som återkommer hela tiden.

Man kan nog säga att det mesta går mot en normalisering från tisdag i nästa vecka. Barer, caféer, restauranger, stränder, parker, fritt resande i landet, öppna gränser från den 15 juni, teatrar, muséer osv öppnas. Personal på restauranger och barer skall bära masker. När kunder rör sig i restaurangen är det masktvång för kunder. Kommer detta att fungera i ett land som Frankrike? Ja, företag riskerar att stängas ned om man inte respekterar regelverket och man gör kontroller. Vem vill riskera att bli nedstängd, därför kommer man att tillse att kunderna följer instruktionerna.

Nästa vecka lanserar man en app som indikerar om du har varit i närheten av någon som konstaterats smittad. Du får ett meddelande och kan då vända dig till husläkaren för testning. Det är en frivillig app och informationen lagras inte på någon server som kan användas mot dig vid senare tillfälle. Myndigheterna har godkänt appen. Utvecklad av ett franskt företag. Den heter Stop Covid-19 och den franska flaggan kommer säkert att synas på något sätt.   

Åker ni till Frankrike i sommar skall ni se till att ha mask med er och använda denna. Man kommer inte in i mataffärer, restauranger eller köpcentra om man inte har mask med sig.

Frankrike står i stark kontrast mot hur det verkar fungera i Sverige. Hämtade några klipp ur DN idag:

Eller med statsminister Stefan Löfvens ord i ”Ekot” på torsdagen om det svenska testhaveriet: ”Det verkar som att det beror på någon otydlighet mellan staten och regionerna.”  

Min kommentar: Verkar inte förtroendeingivande när en statsminister uttalar sig på detta sätt.


Först den 7 april formulerade regeringen något man kallade strategi, men den saknade besluts­underlag och angav varken medel eller metoder för att lösa problemen.

Min kommentar: När man följer rapportering från Sverige verkar strategin vara att man följer utvecklingen noggrant och reagerar på händelser. Man är reaktiv. Man har säkert sina metoder men de kommuniceras inte på ett tydligt sätt och strategin blir otydlig när man jämför kommunikationen med det franska sättet. Jag upplever att Frankrike är proaktiv i sin hantering. Även i Frankrike kan man kritisera hanteringen av epidemin i början men linjerna är tydliga. I Assemblée National kommer en kommission att utreda hanteringen.

Som svensk tycker man att regeringen i Frankrike är kristallklar och är ett föredöme i sin kommunikation. Fransmännen tycker att det är otydligt och man saknar detaljer hur arbetet t.ex. skall ske i en restaurang. Man vill ha en lista på vad som skall göras eller inte göras för att tydlighet skall uppstå. Egna initiativ eller att tolka vad som sägs fungerar inte. Man önskar handfasta regler som innebär att man inte gör fel och kan hänvisa ansvaret till den myndighet som utformat listan.

Nästa TV framträdande kommer troligen att ske den 18 juni och då kommer man att kommunicera hur juli månad skall hanteras.

8 reaktioner på ”Frankrike är grönt, nästan!

 1. På nätet förekommer många diskussioner om coronasituationen i Sverige och Frankrike. Debatten förs mellan svenskar, inte sällan i förhöjt tonläge och mellan dem som är permanentbosatta i Frankrike och/eller tillbringar mycket stor del av sin tid där. Och de svenskar som är bosatta i Sverige är företrädesvis i försvar gällande de svenska åtgärderna. Har man som jag, och många med mig varit bosatt i Frankrike, har familj och vänner där och dagligen följer utvecklingen via media och personliga kontakter framstår dock skillnaderna i ländernas hantering av situationen som himmelsvid.

  Det är därför befriande att läsa en så insiktsfull och pedagogisk förklaring av den franska strategien, de klara och tydliga målsättningarna och det som du beskriver som att den franska regeringen är ”kristallklar och ett föredöme i sin kommunikation”. Också hur fransmännen själva både accepterat karantänsbestämmelser och tar hela situationen på stort allvar. Något som inte alls tycks vara fallet i Sverige trots våra förödande dödstalssiffror.

  Tack för din analys och eminenta förklaringar av de franska styrverktygen!

  Gilla

 2. Utmärkt artikel (som alltid)!
  Delar dock ej din kritik mot den svenska hanteringen av Covid eller kanske snarare för tidigt att döma. Klar är ju tragiskt nog att delar av äldrevården varit en wild west hos oss!
  JP

  Gilla

  1. Tack för dina positiva ord. Det är mer svävande, statsministern tycker att det är oroväckande, man avråder, man bör inte osv. Självklart måste det vara bättre om alla bär mask i jämförelse att ingen bör mask. Jag tycker att kommunikationen är tydligare och KPI gör att man förstår hur styrningen fungerar. Jag uttalar mig inte om de olika vägvalen som man gjort.

   Gilla

 3. gorancarstedt

  Lars och Eva

  Tack för ännu en intressant lägesrapport.

  Gott att höra att ni börjar se en förhoppningsfull väg framåt och att den franska strategin kanske kan visa sig fungera, för Frankrike. Frankrike är ett land med mycket kompetens och måste naturligtvis välja en strategi som utgår ifrån den franska ledarskapskulturen. På samma sätt som att Sverige och andra länder måste välja sin väg.

  Jag skrev några tankar om detta i början av denna dramatik, i mitten av mars.

  ”Vi befinner oss mitt i ett påtvingat samhällsexperiment. En pågående läroresa. Sverige har tur som kan lära av länder som har drabbats före oss. Med våra experters kunskaper och med deras internationella professionella nätverk, kan vi välja den väg, den strategi som passar oss bäst.

  Ett sådant vägval, måste utgå ifrån oss själva, från vår kultur och från våra traditioner. Man kan lära och inspireras av andra, men en fungerande strategi kan aldrig handla om att kopiera.

  Framgångsrik strategi bygger på att kunna samla människor kring en gemensam idé, vår ide. En ide som för att kunna skapa ett nödvändigt djupt och äkta engagemang, måste kunna kännas äkta och trovärdig. Det gällde för vägvalen inom Volvo och det gällde vägvalen inom IKEA. Utan förståelse för företagskulturen, finns ingen möjlighet att framgångsrikt kunna samla människorna i en organisation. ” Culture eats strategy, for breakfast”, som Peter Drucker, den legendariske ledarskapsprofessorn så träffande uttryckte det.

  Sverige måste därför samlas kring en Corona strategi, som är vår egen, som står i överensstämmelse med våra ledarskapstraditioner. Traditioner som handlar mera om medbestämmande och ödmjukhet än på att rikta förväntan mot upphöjda ledare.

  Därför är det oroande och farligt att höra alla dessa rop efter den starke ledaren. Att vi skall försöka att vara något som vi inte är. Vi är fortfarande ett konungarike, men det är länge sedan vi lämnade ett kungastyre.

  Vår utmaning i dessa mycket svåra och allvarliga Corona vägval, är därför att kunna samlas kring en väg som är vår. En väg som ingen i dagens läge vet om den är rätt eller fel. Om vårt vägval lyckas har mest att göra med hur vi lyckas att kollektivt samlas kring vår väg.

  Vi står inför att odla ett kollektivt mod. Att tillsammans ställa upp och ta det samhällsansvar som denna svåra situation kräver. Att visa tillit till vetenskap och expertis och till våra myndigheter. Att ta ansvar för vårt eget agerande och ställa upp för varandra. Att i denna komplexitet kunna landa i några enkla, förståeliga handlingsregler – håll distans, tvätta händer, skydda de äldre, stanna absolut hemma vid minsta symptom, följ utvecklingen steg för steg, vidta nödvändiga insatser när och där det har verklig effekt.

  Klarar vi detta skulle sannolikheten öka att kunna ta oss igenom denna epidemi och det skulle samtidigt kunna bli en viktig övning i tillitsbyggande. En stor tillgång för allt fortsatt framtidsskapande tillitsbyggande.”

  Det var då i början av denna dramatik. Nu börjar vi veta mera och krisen är för många samhällen en viktig väckarklocka. Vi tvingas alla se oss själva med alla våra brister och styrkor. Sveriges vägval kan fortfarande visa sig vara försvarbart, ur ett större helhetsperspektiv, men bristerna i äldrevården har blivit brutalt synliggjorda.

  Den bäste av världar vore att kunna få ta det bästa i det franska och det bästa i det svenska. Det var så jag försökte skapa vår kultur på Volvo Frankrike, vilket blev ett spännande och lärorikt experiment.

  Per mår bra men isoleringen, nu över 6 månader är tärande. Samma gäller för Peter, som också lever helt isolerad. Men vi tar månad för månad.

  Nu skall Ulla och jag spela golf med distans,

  Han en bra helg

  Hälsningar

  Göran och Ulla

  Gilla

 4. Tack Göran för din kommentar. Helt klart är att Frankrike fungerar helt annorlunda än Sverige och de verkar ha styrt på ett bra sätt för Frankrike. Det ekonomiska priset är mycket högt och det kommer nog att bli fokus på detta under sommaren och hösten.

  Blir en lunch i trädgården med vänner och social distans även här. Max 10 personer gäller. Golfen får vänta till på tisdag. Hälsa

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s