Rivieraklubbens webbföredrag 13 maj

Rivieraklubben anordnande en konferens med Christel Makarowski, generalkonsul och kanslichef på ambassaden i Paris, och Johan Wretman,
Sveriges konsul i Nice för att reda ut de regler som gäller just nu. De som lyssnade hade också möjlighet att ställa frågor. Detta är ett referat från denna konferens. Mycket regler är det.

Reseregler mellan länder
Christel Makarowski meddelade att reglerna som gäller i Frankrike uppdateras kontinuerligt på ambassadens hemsida: https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenskamedborgare/frankrike/reseinformation/ambassadens-reseinformation/

Hon rekommenderade även att ladda ner UD:appen ”Resklar” där reseinformation för alla länder finns samlade.
För kontakt med ambassaden:
+33 1 44 18 88 00
ambassaden.paris@gov.se (information)
ambassaden.paris-konsular@gov.se (konsulära frågor)

Avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder
• Sverige: Besked kom den 13 maj att UD förlängt sin avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder att gälla fram till och med den 15 juli.
• Frankrike: ”Etat d’Urgence sanitaire” gäller fram till 10 juli.
• Frankrike: Fram till den 15 juni gäller stopp för icke-nödvändiga resor till Frankrike från länder utanför Europa (EES samt Schweiz). Avrådan från icke-nödvändiga resor till Frankrike från länder i Europa gäller till samma datum.
• De lättade restriktionerna i Frankrike genom s.k. déconfinement från och med den 11 maj, kan eventuellt dras tillbaka om situationen förvärras.

Samhällsansvar & nödvändighet
• Det finns en anledning till att följa avrådan, vårt samhällsansvar att inte belasta sjukvården.
• Den viktigaste frågan att ställa sig är huruvida en resa är nödvändig.
• Som icke-nödvändig resa räknas besöks- och semesterresor.
• Permanentboende och arbete som ej går att utföra från annan plats kan anses nödvändiga.
• Andra fall: besöka sjuk förälder, sköta om sitt fritidsboende, läkarbesök. Var och en ansvarar själv för att visa nödvändigheten.
• Medborgarskap: ger alltid rätt att komma in i landet (både Sverige och Frankrike), men själva resan genom andra länder kan eventuellt anses icke-nödvändig.


Är det möjligt att resa från Sverige till Frankrike
• Är resan nödvändig? (t.ex. arbete eller den som har permanentboende i Frankrike). Detta måste varje person själv kunna visa. Även den som är skriven i Sverige men har näringsverksamhet i Frankrike som man skattar för, bör kunna visa nödvändig ”anknytning”.
• Besöks- och semesterresor anses inte nödvändiga. Att åka till sitt fritidsboende anses inte nödvändigt.
• Alla franska medborgare och personer med permanentboende i Frankrike har rätt att komma in i Frankrike.
• Även om du har rätt att komma in i Frankrike kan du eventuellt stoppas i annat land om bryter mot eventuell reseavrådan/förbud


Vilka dokument krävs för att komma in i Frankrike?
• Resehandling (pass eller nationellt id-kort)
• Du måste ha intyg med giltigt skäl för att komma in i Frankrike – Attestation de déplacement international, tillsammans med eventuella dokument som styrker nödvändigheten av din resa (t.ex. röstsedel, carte de sejour, edf-faktura, skatteavi, edy för att visa permanentboende). https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage


Kan jag sättas i karantän vid ankomst till Frankrike?
• Ingen karantän gäller för resanden från annat EU-land/Schengen. Dock har obligatorisk karantän införts från 11 maj för resande som kommer in i Frankrike från ett land utanför EU/Schengen.


Kan jag resa från Frankrike till Sverige?
• Är resan nödvändig? Detta måste varje person själv kunna visa.
• Enligt franska regler anses inte att åka till sitt fritidsboende som nödvändigt. Christel påpekade dock att många har rest till Sverige utan problem, några har stoppats. Det kan bero på eventuell kontroll och vilken tjänsteman som är i tjänst.
• Såsom svensk medborgare eller permanentboende i Sverige har man alltid rätt att komma in i Sverige.
• Vid nödvändiga skäl, såsom kallelse till operation, domstolsärende e.dy. kan ambassaden hjälpa till att skriva ett intyg på franska.
• Även den som är skriven i Frankrike och har näringsverksamhet i Sverige bör kunna resa om det anses ”nödvändigt för verksamheten”.


Vilka dokument måste jag ha med mig för att komma ut ur Frankrike vid resa till Sverige?
• Resehandling (pass eller nationellt ID-kort)
• Intyg med giltigt skäl för att köra genom Frankrike – Attestation de déplacement international, tillsammans med eventuella dokument som styrker nödvändigheten av din resa (t.ex. bevis på svensk adress, svenskt pass, kallelse till läkarbesök e.dy.). https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacementet-de-voyage
• Den som har permanentadress i Sverige kan beställa/skriva ut personbevis på engelska från skatteverket med bank-ID. Även ambassaden kan hjälpa till att styrka permanentboende i Sverige eller annat nödvändigt skäl för resa, såsom intyg på franska som bekräftar kallelse till läkarbesök eller domstolsärende.


Vad kan hända om man reser emot avrådan utan nödvändigt skäl?
• Avrådan är inte detsamma som förbud.
• Vid kontroll kan man vägras tillträde och skickas tillbaka. Böter är eventuellt möjligt.
• Det viktigaste är att man kan visa att resan är nödvändig. Att man vet vad som gäller i respektive land som man reser igenom.
• Har man bokat semesterresa innan avrådan, har man rätt att avboka och få tillbaka sina pengar. Avrådan kan även påverka täckningen i reseförsäkringar. Om man själv bedömer att en resa är nödvändig, bör man kontrollera med sitt försäkringsbolag att försäkringen är giltig.

Hur kommer flygtrafiken komma igång mellan länderna?
• Detta kan endast flygbolagen svara på. De följer ofta ländernas rekommendationer och beslutar därefter att genomföra en flygning beroende på antalet bokningar.

Hjälper ambassad och konsulat till att anordna flygresor till Sverige?
• I länder där all trafik är inställd har flygningar organiserats.
• Vad gäller Frankrike finns fortfarande viss trafik, t.ex. med AirFrance via Paris, och UD arrangerar inte flyg till Sverige. Däremot har ambassaden informerat om privata initiativ.


Vad gäller för regler om man kör genom Tyskland, Italien, Danmark?
Varje ambassad ansvarar för informationen gällande respektive land. Ambassaden i Paris kan endast svara på frågor gällande Frankrike. Läs på de respektive ambassadernas hemsidor eller ladda ner UDappen ”Resklar”.

Vad görs på EU-nivå? Finns det stöd i EU:s grundlag för att hindra den fria rörligheten?
• Varje land beslutar själv om reseavrådan eller reseförbud.
• Hälsa – pandemi – utgör ett giltigt skäl för att inskränka den fria rörligheten.
• EU:s informationssida om resor under Coronasituationen (se bland annat:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-andtransportation-during-coronavirus-pandemic_fr#renforcement-des-mesures-sanitaires-auxfrontires-de-lespace-schengen)

Regler inom Frankrike
Johan Wretman, Sveriges konsul i Nice, berättade därefter lite mer om restriktioner och lättnader som gäller efter déconfinement i Frankrike och lokalt i Alpes-Maritimes och Var från den 11 maj, och tog upp några av de sporter vi nu kan utöva och under vilka förutsättningar.


Krav på intyg när du lämnar hemmet tas bort
• Kravet att ta med intyg när man går ut tas bort. Endast när du behöver resa utanför ditt departement och längre än 10 mil från hemmet, måste du ha intyget déclaration de déplacement med dig, ifyllt med giltigt skäl. Intyget kan laddas ner från:
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deconfinement-Declarationde-deplacement.

Skillnad mellan röda och gröna zoner
• Restriktionerna lättas snabbare i de gröna zonerna. Den största skillnaden är att parker och skogar öppnar upp i de gröna departementen men inte i de röda. Varje departement och kommun kan därutöver ha egna regler så det gäller att hänga med i vad som gäller lokalt just där man bor.
• Följ vad som gäller i din kommun för masktvång och andra regler under déconfinement via kommunens hemsida som du oftast hittar genom att ange stadens namn http://www.[ORT].fr (t.ex.
http://www.nice.fr, http://www.cannes.fr, http://www.mougins.fr, http://www.hyeres.fr, http://www.menton.fr).

Masktvång
Obligatoriskt i hela Frankrike:
• I kollektivtrafiken
• På flygplatser och Air France flygningar
• I taxibilar (om det ej finns plexiglasskydd mellan förar- och passagerarsäte)
• På arbetsplatser där man inte kan säkra 4m2 runt varje person
• På skolor för lärare samt elever över 11 år
Valfritt:
• Affärer, väljer själva om kunderna måste bära mask, men det är rekommenderat

Nice, Mandelieu, Cannes, Mougins har infört striktare regler, som delvis överklagats och anpassats.
• Masktvång på offentliga platser, vid risk för att man inte kan hålla säkra avstånd (1 meter) till andra människor, t.ex. på matmarknader. I Nice rekommenderar man även att alltid ha mask med sig till exempel när man är ute och joggar och att sätta på den när man kommer nära en annan person.


Johan rekommenderade att man alltid bör ha en mask med sig och använda denna enligt sunt förnuft för respekt till social distansering. Han såg inte som troligt att böter kommer att delas ut om man har mask med sig och sätter på den om man blir tillsagd av polisen att göra det.


• Många lokala regler angående masktvång håller successivt på att omvandlas till starka rekommendationer eftersom masktvång strider mot nationella regler.
• Oavsett masktvång eller inte och oavsett risk för böter är det bra att bära den i alla situationer då det finns många personer runt om kring en och då det inte går att bibehålla social distansering.
• Var får man tag på en mask: I vissa kommuner har man delat ut gratis masker, men inte överallt och inte alltid till samtliga familjemedlemmar. Mask kan köpas på apotek, matbutiker, tobaksaffärer.


Shopping centrum
Grundregeln för hela Frankrike är att Shoppingcentrum större än 40.000 m2 inte får öppna förutom om prefekten godkänner det. Prefekten har godkänt att Cap 3000 och Polygone får öppna.
• CAP 3000: Mask är obligatoriskt och max 1 person på 15 kvadratmeter.
• Polygone: Mask är inte obligatoriskt men rekommenderat, max 1 person per 10 kvadratmeter.

Marknader
På marknaderna är det bara matstånd som får vara öppna. Prefekten kan bestämma att stänga marknader om social distansering inte respekteras.

Stränder
• Grundregeln för hela Frankrike är att stränderna ska hållas stängda för allmänheten. Borgmästaren kan dock få undantag efter ansökan hos prefekturen.
• Borgmästarna i bland annat Nice, Cannes, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, Théoule sur
Mer och Mandelieu har begärt att få öppna upp stränderna, och de flesta stränder väntas öppna upp redan till helgen. Man ska kunna simma, utöva en individuell sport och promenera, men inte stanna på stranden för att sola eller äta picknick. Man måste vara 10 meter från varandra.
• Privata stränder kommer inte att öppna.

Parker
• I Nice är alla parker öppna men inte ännu lekparker. Vattenfontänen vid Place Massena kommer att vara stängd för att undvika att för många barn samlas där för att leka.
• En god nyhet är att la Promenade des Anglais nu är öppen igen.
• Det finns 11 parker i Nice som är reserverade åt äldre personer mellan kl. 7.00-12.00.

Sporta enskilt, och i vissa fall med flera deltagare
Det är tillåtet att sporta utomhus igen, när man vill, men det ska ske individuellt, inte i grupp eller på idrottsanläggning. Vissa undantag görs. Vid aktiviteter där man står på samma ställe, som Yoga och fitness, är gruppträning tillåtet, om man håller 4 kvadratmeter mellan varje person, är utomhus och inte med fler än 10 personer.


Vandra i bergen
• Alla nationalparker öppnas upp. Dock får man vara högst 10 personer i en grupp, och man måste hålla 5 meter avstånd mellan varje person. Sjöar är i många fall att jämställa med stränder, med restriktioner att sola och äta picknick längs strandkanten.


Boule
• Det är ok att spela boule utomhus i grupp om högst 10 personer. Man måste respektera social distansering, får bara röra sina egna klot och ”lillen” måste desinfekteras varje gång man byter utkastare.


Cykla
• Rätt att cykla själv eller i grupp om högst 10 personer, om man håller minst 10 meters avstånd mellan varje person.


Tennis
• Man får spela tennis, men bara singel, och bara utomhus. Man får bara röra sin egen boll. Ta med dig dina egna markerade bollar. Byt om hemma, det får man inte göra på klubben, och tvätta den stol som man använder


Golf
• Går att spela, men man får inte vara fler än 2 personer / boll. Man ska hålla 3 meters avstånd mellan varje spelare, använda endast sina egna klubbor. Högst en person per golfbil. Och det är förbjudet att röra flaggan.


Båt
• Man får gå ut med egen båt upp till 54 sjömil från sin egen hamn. Det får vara max 10 personer i båten.


Bil
• Man får åka flera personer i bilen, men man bör ha mask om det inte är tillräckligt utrymme mellan passagerarna.

Passärenden
• Ambassaden har öppnat upp igen för bokning av passärenden.
• Pass kan endast utfärdas på ambassaden i Paris eller hos polismyndighet i Sverige. Det går dock att hämta ut passet hos ett konsulat, t.ex. i Nice.
• Handläggningstiden är ca 5-10 dagar.
• En resa till Paris, som ligger mer än 10 mil från hemmet, kan anses nödvändig om passet är den enda nödvändiga id-handling man har, eller om det går ut och man behöver det för resa.
Boka tid hos ambassaden för att kunna visa att det är en nödvändig resa, ambassaden kan då skriva ett intyg. Du måste även fylla i intyget déclaration de déplacement .
• Ladda ner intyget här: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-duMinistere/Deconfinement-Declaration-de-deplacement. Det finns ingen perfekt angiven anledning i intyget, men ambassaden rekommenderar att man kryssar i rutan ”Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire”. Därefter kan man lägga till för hand att det gäller kallelse till ambassaden och att ansökan om pass kräver personlig inställelse enligt svensk lag, vilket ambassaden också kan bekräfta i en email.
• Vid eventuell samåkning med make/maka för att ta sig till ambassaden måste man ställa sig frågan huruvida det är nödvändigt att make/maka följer med? Detta är ett eget beslut.
• Fransk id-handling godtas om passet har gått ut.
• Passet kan inte förlängas.
• Har man förlorat sitt pass, eller passet har gått ut, kan man i akuta fall få ett ”provisoriskt pass” för att kunna resa. Sådant kan utfärdas på vissa av Sveriges konsulat i Frankrike
(Bordeaux, Marseille och Nice).

10 reaktioner på ”Rivieraklubbens webbföredrag 13 maj

 1. Karin Magnusson

  Tack för information o förklaringar! Själv bodde jag i Frankrike när jag var ung, gifte mig o fick barn. Nu lever jag o våra vuxna söner i Sverige. Vet du vad som gäller ifall mina barns pappa o lillasyster, som bor i Savoie, vill komma o hälsa på i Sverige i sommar? Kommer det att vara möjligt för dem? Med vänlig hälsning,/ Karin

  Gilla

 2. Tommy Karlholm

  Hej Lars. Stort tack för en fantastisk blogg! Dels är den en otroligt uttömmande, allmän, genomgång av det som hela tiden händer i det franska samhället. (Ett väldigt bra komplement till allmänna medier).
  Dels kommer den automatiskt på mail, vilket inte alla bloggar gör.
  Jag bor i Stockholm och har en fransk särbo i Toulouse, så för mig är detta en riktig guldskatt, när jag vill veta vad som sker i Frankrike.
  Tack för ditt arbete med denna blogg. Du borde få lön av svenska staten!
  Lycka till i fortsättningen!
  Hälsningar, Tommy Karlholm

  Gilla

 3. Pingback: När kan man åka till Frankrike igen? | Tomatsallad

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s