Bara ca 45-50 % av fransmännen betalar inkomstskatt, kan det vara sant?

Man hör ofta på radio/TV att det är väldigt få som betalar skatt på sina inkomster i Frankrike. Man jämför sig ofta med andra länder och att detta inte är acceptabelt.

Men man jämför äpplen och päron, skattesystemen är inte jämförbara. Ett mått som ibland används för att få jämförelse mellan olika länders skatteuttag är hur mycket skatter som staterna (OECD) tar in av BNP. I Europa är Danskarna ledande med 45,9% av BNP, sedan kommer Frankrike med 45,3 % och Sverige några platser ned har 44,1 %. Franska staten kontrollerar m.a.o. mycket av BNP som genereras i landet, det är ett högskatteland. Macron försöker att förändra detta och minska skattetrycket. Frankrike balanserar på ett underskott på ca -3 % årligen och har EUs ögon på sig

I Frankrike talar man ofta om netto inkomst. Denna inkomst är efter att en mängd avgifter är betalda, det är inte skatt, det är avgifter, i Sverige skulle vi anse att det är skatter. Det är t.ex. avgifter för sjukvård, olycksfallsavgifter, pensioner, utbildning etc. etc., det är ganska många avgifter, ca 20 stycken.

På ett bruttobelopp om 4 353 € som månadslön avgår olika avgifter på ca 1 025 € vilket motsvarar ca 24 % och man får ut netto 3 328 €. Därutöver betalar arbetsgivaren ca 30 % i avgifter. Vi skulle nog säga att detta är skatter, men här definieras de som avgifter.

Den statliga skatten dras inte vid källan, den skall varje inkomsttagare betala i efterhand och detta tillkommer. I Frankrike sambeskattas man. Den statliga skatten är progressiv och är mycket komplicerad att beräkna. Man har mängder med avdrag och olika skatter beroende på familjesituationen. Men i stort sett kan man säga att det bara är hälften av de anställda som betalar inkomstskatt. Dragning av skatt vid källan skall införas 2019, den har redan skjutits upp ett år.

För de svenskar som bosätter sig i Frankrike som pensionärer är situationen förmånligare, den statliga inkomstskatten beror på inkomster. Vi betalar idag ca 10 % skatt på pension från Sverige. Sverige står för sjukvård för oss som pensionärer i Frankrike.

Till detta kommer ytterligare skatter på ditt boende, Taxe D´Habitation och Taxe Foncières, en typ av fastighetsskatt. Den förstnämnda betalas av den som bor i lägenheten, den andra av den som äger lägenheten. Hyr man ut lägenheten är det hyresgästen som betalar den förstnämnda skatten. Huvuddelen av denna skatt går till kommunerna och regionen. Taxe D´Habitation baseras på en schablonberäknad hyresintäkt, inkomst samt vilka avgifter kommunerna tar ut. Taxe Foncières baserad på värdet på närliggande fastigheter och fastställs av, motsvarande, Lantmäteriet. Skatten varierar från fall till fall, och beror på boendet och geografisk läge, men man kan räkna med 2 000 – 4 000 Euro för ett okey boende för båda dessa skatter för normala bostäder.

Macron har beslutat att ta bort Taxe D´Habitation för 80 % av befolkningen, detta i tre steg som skall vara genomfört till 2020. Jag har kollat på hemsidor, med vår pension kommer vi att fortsätta betala denna skatt, troligtvis måste man fortsätta betala även för semesterboende. Det är ca 8-9 miljarder Euro som behöver finansiera denna förändring. Regeringen säger att man skall ersätta regionerna och kommunerna till sista Euro. Istället ökar en avgift som heter CSG (Contribution Sociale Généralisée) med +1,7 % som slår mot alla löntagare, fler förändringar genomförs också. Kontentan är att köpkraften kommer att öka för låginkomsttagare redan i år, för höginkomsttagare har man infört en lägre avgift för kapitalinkomster och dessa får förmodligen bättre köpkraft därigenom, detta enligt Regeringen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s